Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Odborná literatura

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2019

Autor: autorů kolektiv

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.  Ze změn pro rok 2019 vybíráme: nová interpretace Národní účetní rady zabývající se časovým rozlišením a cizí měnou, stanovisko Finanční správy ČR k otázce, zda je daň z nabytí nemovitých věcí

Sleva 6 % z běžně ceny 640 Kč

Naše cena: 602 Kč

Ihned ke stažení

MERITUM Mzdy 2019

Autor: Kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
16. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2019. Novinky pro rok 2019, které vám díky publikaci neuniknou: změna sazeb tuzemského a zahraničního stravného změny v exekučních a insolvenčních srážkách nový institut oddlužení zvýšení minimální a zaručené mzdy úprava vyměřovacích

Sleva 6 % z běžně ceny 749 Kč

Naše cena: 704 Kč

Ihned ke stažení

Pracovní právo v bodech s příklady - 5. vydání

Autor: Petr Hůrka

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Páté, aktualizované a podstatně rozšířené vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky individuálního pracovního práva. Publikace zohledňuje stav právních předpisů k 1. lednu 2019 a je určena

Sleva 6 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 310 Kč

Ihned ke stažení

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu - 4. vydání

Autor: Jiří Vychopeň

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů čtenářů, zaměřených na právní, účetní a daňové problematiky této právní formy obchodní společnosti, včetně stanovisek řady renomovaných daňových odborníků k těmto dotazům.

Sleva 6 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 343 Kč

Ihned ke stažení

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Autor: Ivan Brychta

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2019. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů. Na vydání publikace se podílí Komora daňových poradců ČR, DATEV.cz s.r.o. a

Sleva 6 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 281 Kč

Ihned ke stažení

Knihovní zákon (č. 257/2001 Sb.). Komentář

Autor: Tereza Danielisová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
„Knihovní zákon upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby a podmínky jejich provozování“. Přestože je současný knihovní zákon založen na principu dobrovolnosti, knihovnu najdeme v každé větší či menší obci. Dokonce platí, že máme (na počet obyvatel) nejvíce knihoven v Evropě. Účelem zákona je zejména stanovení minimálního rozsahu knihovnických a informačních

Sleva 6 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 263 Kč

Ihned ke stažení

Etický kodex advokáta (usnesení představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku) - komentář

Autor: Daniela Kovářová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Advokát je při výkonu svého povolání vázán nejen zákony jako všichni ostatní podnikatelé, ale navíc ještě řadou stavovských předpisů, v jejichž spleti nemusí být vždy snadné se vyznat. Jedním ze základních stavovských předpisů je tzv. etický kodex ČAK – usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů

Sleva 6 % z běžně ceny 575 Kč

Naše cena: 540 Kč

Ihned ke stažení

Odměna advokáta (vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif) - komentář, 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Odměna advokáta (vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif) - komentář, 2. vydání

Sleva 6 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 611 Kč

Ihned ke stažení

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I (§ 1 až 78g o. s. ř.) - 3. vydání

Autor: Jaromír Jirsa

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce Ústavního

Sleva 6 % z běžně ceny 1 150 Kč

Naše cena: 1 081 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o střetu zájmů (159/2006 Sb.). Praktický komentář

Autor: Michal Jantoš

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Praktický komentář k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, je v současné době často skloňován v souvislosti s činností osob, které vykonávají veřejné funkce, a to od nejvyšších pater veřejné správy, až po členy zastupitelstev malých obcí. Podle dikce zákona je povinností veřejných funkcionářů vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou

Sleva 6 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 465 Kč

Ihned ke stažení

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.). Komentář

Autor: Miroslav Mareš

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Komentář k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, uznávaných autorů prof. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D. a JUDr. Mgr. Daniela Nováka, Ph.D., není pouze výkladem k jednotlivým ustanovením, protože samotný zákon je z legislativně-technického hlediska právní předpis s poměrně krátkým textem (13 článků). Autoři zasazují ústavní zákon o bezpečnosti ČR do

Sleva 6 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 653 Kč

Ihned ke stažení

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství, 2., aktualizované vydání

Autor: Michaela Tureckiová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Pracujete ve školství, vedete nebo chcete vést ostatní a přitom potřebujete občas poradit, jak vést sami sebe? Pak je publikace Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství určena právě (ale nejen) vám. Text knihy je kombinací teoretických východisek a reflexe současné praxe s uvedením řady příkladů, podnětů k zamyšlení, návodů i testů, které vám umožní zjistit vaše momentální nastavení. Pro

Sleva 6 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 234 Kč

Ihned ke stažení

Didaktika mateřské školy

Autor: Kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Publikace nabízí aplikaci vybraných témat obecné didaktiky v předškolním vzdělávání. Nesnaží se zahrnout čtenáře výčty teoretických definic, ale čtivou formou nabízí informace, jak efektivně vzdělávat s ohledem na specifika učení dětí předškolního věku. Za cíl si klade rozšířit profesní znalosti a kompetence učitelů mateřských škol a rozvinout jejich schopnost orientovat se v problematice cílů,

Sleva 6 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 328 Kč

Ihned ke stažení

Daňový řád 2019

Autor: Lenka Hrstková Dubšeková

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Meritum Daňový řád 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky správy daní a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do tří částí: principy správy daní, problematika správy daní a její součásti, sankce a soudní řízení. Výklad je doplněn o praktické přílohy, například vzory podání,

Sleva 6 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 372 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o právu na informace o životním prostředí. Praktický komentář

Autor: Miloš Tuháček

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Praktický komentář k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, seznamuje pomocí příkladů především neprávníky s postupy zpřístupňování informací o životním prostředí. Součástí komentáře jsou i vzory, které budou především v praxi čtenářům nápomocné. S ochranou životního prostředí je úzce spjato základní ústavní právo na informace o životním prostředí, které je zaručeno

Sleva 6 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 375 Kč

Ihned ke stažení

Operativní leasing firemních vozidel

Autor: Jiří Kotouč

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní koncepce, a umožnit tak podnikatelům lepší orientaci v rozsáhlé problematice operativního leasingu. Cílem

Sleva 6 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 188 Kč

Ihned ke stažení

Investování na kapitálových trzích - 3. vydání

Autor: Jitka Veselá

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Kniha nahlíží na problematiku kapitálových trhů velmi komplexně a z mnoha úhlů pohledu. Obecnými aspekty kapitálových trhů počínaje, přes konkrétní témata investičních instrumentů, valuačních metod, principů dílčích analýz a teorií, funkcí jednotlivých tržních účastníků, typy investičních obchodů a poskytovaných investičních služeb či praktickým využitím statistických nástrojů a metod určených

Sleva 6 % z běžně ceny 1 298 Kč

Naše cena: 1 220 Kč

Ihned ke stažení

Civilní proces - Casebook

Autor: Kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
  Kniha představuje civilní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde přináší výklad institutů a problematiky civilního řízení v kontextu s nejvýznamnějšími soudními rozhodnutími. Casebook je rozdělen do čtyř částí – nalézací sporné řízení, řízení exekuční, řízení dle zákona o zvláštních řízeních soudních a řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto

Sleva 6 % z běžně ceny 799 Kč

Naše cena: 751 Kč

Ihned ke stažení

Daň z příjmů 2019

Autor: Jiří Vychopeň

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Meritum Daň z příjmů 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daňové výdaje, majetek a zásoby. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s

Sleva 6 % z běžně ceny 793 Kč

Naše cena: 745 Kč

Ihned ke stažení

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Autor: Dominik Židek

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech veřejného stavebního práva komplikovaná, často až nesrozumitelná a nepřehledná? Tato kniha se pokouší provést čtenáře komplikovanou spletí vzájemných vazeb mezi veřejným stavebním právem a

Sleva 6 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 362 Kč

Ihned ke staženíPřihlášení uživatele