Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Odborná literatura

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2019

Autor: autorů kolektiv

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.  Ze změn pro rok 2019 vybíráme: nová interpretace Národní účetní rady zabývající se časovým rozlišením a cizí měnou, stanovisko Finanční správy ČR k otázce, zda je daň z nabytí nemovitých věcí

Sleva 6 % z běžně ceny 640 Kč

Naše cena: 602 Kč

Skladem

MERITUM Mzdy 2019

Autor: Kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
16. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2019. Novinky pro rok 2019, které vám díky publikaci neuniknou: změna sazeb tuzemského a zahraničního stravného změny v exekučních a insolvenčních srážkách nový institut oddlužení zvýšení minimální a zaručené mzdy úprava vyměřovacích

Sleva 6 % z běžně ceny 749 Kč

Naše cena: 704 Kč

Skladem

Pracovní právo v bodech s příklady - 5. vydání

Autor: Petr Hůrka

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Páté, aktualizované a podstatně rozšířené vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky individuálního pracovního práva. Publikace zohledňuje stav právních předpisů k 1. lednu 2019 a je určena

Sleva 6 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu - 4. vydání

Autor: Jiří Vychopeň

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů čtenářů, zaměřených na právní, účetní a daňové problematiky této právní formy obchodní společnosti, včetně stanovisek řady renomovaných daňových odborníků k těmto dotazům.

Sleva 6 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 343 Kč

Skladem

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Autor: Ivan Brychta

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2019. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů. Na vydání publikace se podílí Komora daňových poradců ČR, DATEV.cz s.r.o. a

Sleva 6 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem

Knihovní zákon (č. 257/2001 Sb.). Komentář

Autor: Tereza Danielisová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
„Knihovní zákon upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby a podmínky jejich provozování“. Přestože je současný knihovní zákon založen na principu dobrovolnosti, knihovnu najdeme v každé větší či menší obci. Dokonce platí, že máme (na počet obyvatel) nejvíce knihoven v Evropě. Účelem zákona je zejména stanovení minimálního rozsahu knihovnických a informačních

Sleva 6 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem

Etický kodex advokáta (usnesení představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku) - komentář

Autor: Daniela Kovářová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Advokát je při výkonu svého povolání vázán nejen zákony jako všichni ostatní podnikatelé, ale navíc ještě řadou stavovských předpisů, v jejichž spleti nemusí být vždy snadné se vyznat. Jedním ze základních stavovských předpisů je tzv. etický kodex ČAK – usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů

Sleva 6 % z běžně ceny 575 Kč

Naše cena: 540 Kč

Skladem

Odměna advokáta (vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif) - komentář, 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Odměna advokáta (vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif) - komentář, 2. vydání

Sleva 6 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 611 Kč

Skladem

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I (§ 1 až 78g o. s. ř.) - 3. vydání

Autor: Jaromír Jirsa

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce Ústavního

Sleva 6 % z běžně ceny 1 150 Kč

Naše cena: 1 081 Kč

Skladem

Zákon o střetu zájmů (159/2006 Sb.). Praktický komentář

Autor: Michal Jantoš

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Praktický komentář k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, je v současné době často skloňován v souvislosti s činností osob, které vykonávají veřejné funkce, a to od nejvyšších pater veřejné správy, až po členy zastupitelstev malých obcí. Podle dikce zákona je povinností veřejných funkcionářů vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou

Sleva 6 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 465 Kč

Skladem

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.). Komentář

Autor: Miroslav Mareš

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Komentář k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, uznávaných autorů prof. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D. a JUDr. Mgr. Daniela Nováka, Ph.D., není pouze výkladem k jednotlivým ustanovením, protože samotný zákon je z legislativně-technického hlediska právní předpis s poměrně krátkým textem (13 článků). Autoři zasazují ústavní zákon o bezpečnosti ČR do

Sleva 6 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 653 Kč

Skladem

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství, 2., aktualizované vydání

Autor: Michaela Tureckiová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Pracujete ve školství, vedete nebo chcete vést ostatní a přitom potřebujete občas poradit, jak vést sami sebe? Pak je publikace Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství určena právě (ale nejen) vám. Text knihy je kombinací teoretických východisek a reflexe současné praxe s uvedením řady příkladů, podnětů k zamyšlení, návodů i testů, které vám umožní zjistit vaše momentální nastavení. Pro

Sleva 6 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

Didaktika mateřské školy

Autor: Kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Publikace nabízí aplikaci vybraných témat obecné didaktiky v předškolním vzdělávání. Nesnaží se zahrnout čtenáře výčty teoretických definic, ale čtivou formou nabízí informace, jak efektivně vzdělávat s ohledem na specifika učení dětí předškolního věku. Za cíl si klade rozšířit profesní znalosti a kompetence učitelů mateřských škol a rozvinout jejich schopnost orientovat se v problematice cílů,

Sleva 6 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem

Daňový řád 2019

Autor: Lenka Hrstková Dubšeková

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Meritum Daňový řád 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky správy daní a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do tří částí: principy správy daní, problematika správy daní a její součásti, sankce a soudní řízení. Výklad je doplněn o praktické přílohy, například vzory podání,

Sleva 6 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 372 Kč

Skladem

Zákon o právu na informace o životním prostředí. Praktický komentář

Autor: Miloš Tuháček

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Praktický komentář k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, seznamuje pomocí příkladů především neprávníky s postupy zpřístupňování informací o životním prostředí. Součástí komentáře jsou i vzory, které budou především v praxi čtenářům nápomocné. S ochranou životního prostředí je úzce spjato základní ústavní právo na informace o životním prostředí, které je zaručeno

Sleva 6 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 375 Kč

Skladem

Operativní leasing firemních vozidel

Autor: Jiří Kotouč

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní koncepce, a umožnit tak podnikatelům lepší orientaci v rozsáhlé problematice operativního leasingu. Cílem

Sleva 6 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem

Investování na kapitálových trzích - 3. vydání

Autor: Jitka Veselá

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Kniha nahlíží na problematiku kapitálových trhů velmi komplexně a z mnoha úhlů pohledu. Obecnými aspekty kapitálových trhů počínaje, přes konkrétní témata investičních instrumentů, valuačních metod, principů dílčích analýz a teorií, funkcí jednotlivých tržních účastníků, typy investičních obchodů a poskytovaných investičních služeb či praktickým využitím statistických nástrojů a metod určených

Sleva 6 % z běžně ceny 1 298 Kč

Naše cena: 1 220 Kč

Skladem

Civilní proces - Casebook

Autor: Kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
  Kniha představuje civilní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde přináší výklad institutů a problematiky civilního řízení v kontextu s nejvýznamnějšími soudními rozhodnutími. Casebook je rozdělen do čtyř částí – nalézací sporné řízení, řízení exekuční, řízení dle zákona o zvláštních řízeních soudních a řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto

Sleva 6 % z běžně ceny 799 Kč

Naše cena: 751 Kč

Skladem

Daň z příjmů 2019

Autor: Jiří Vychopeň

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Meritum Daň z příjmů 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daňové výdaje, majetek a zásoby. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s

Sleva 6 % z běžně ceny 793 Kč

Naše cena: 745 Kč

Skladem

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Autor: Dominik Židek

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech veřejného stavebního práva komplikovaná, často až nesrozumitelná a nepřehledná? Tato kniha se pokouší provést čtenáře komplikovanou spletí vzájemných vazeb mezi veřejným stavebním právem a

Sleva 6 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 362 Kč

Skladem

Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni - cyklus: Jak (ne)dělat advokacii

Autor: Daniela Kovářová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Začínáte s advokacií nebo hledáte odpověď na to, co děláte v dosavadní praxi špatně? Série čtivých příruček „Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje rady, které vám nikdy nikdo neřekl, na které vás možná nenapadlo se zeptat, ale kdyby napadlo, byl by pravděpodobně váš profesní život ještě úspěšnější. První kniha této série je zaměřena na jeden z nejpalčivějších problémů každého (nejen začínajícího)

Sleva 6 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 187 Kč

SklademPřihlášení uživatele