Registrace | Přihlášení


Ostatní

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Hacknutá čeština - Neortodoxní slovník dnešní mateřštiny

Autor: Kolektiv autorů - Škrabal Michal,Kavka Martin

publisher: Jan Melvil publishing

4.1 / 5
12 %
Slýcháme je kolem sebe – poletují v tramvajích a hospodách, sociální sítě je milují a některá to dotáhla až do médií. Novotvary jsou nejpádnějším důkazem, že čeština žije a každým dnem se mění. Díky této knize budete nejen chápat, „o čem je to vlastně sakra řeč“, ale taky se královsky pobavíte. Hacknutá čeština přináší výběr toho nejlepšího, co Martin Kavka za deset let sesbíral v

Sleva 12 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem

Velká akademická gramatika spisovné češtiny I. Morfologie: Druhy slov / Tvoření slov

Autor: Štícha František

publisher: Academia

4.5 / 5
38 %
Tato čtyřdílná gramatika navazuje svými východisky i cíli na jednosvazkovou Akademickou gramatiku spisovné češtiny (Academia 2013). Jejím záměrem je poskytnout nejen lingvistům a učitelům, ale i celé kulturní a vzdělané veřejnosti takový vhled do utvářenosti a fungování gramatiky češtiny jako přirozeného jazyka, jaký odpovídá co nejširšímu spektru jejích forem a funkcí, od nejobecnější roviny po

Sleva 38 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 494 Kč

Skladem

Maturitní otázky - gramatika a stylistika

publisher: Veselý Radek

5 / 5
Publikace určená maturantům a zájemcům o studium češtiny. 30 podrobně zpracovaných témat.

Sleva 10 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem

Jak psát a jak nepsat česky

Autor: Kolektiv autorů - Panevová Jarmila,Sgall Petr

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
P. Sgall a J. Panevová předkládají v této knize řadu zajímavých postřehů o současné češtině především z hlediska psaného jazyka. Tyto náměty mohou být užitečné pro autory informačních a popularizačních textů, pro publicisty, překladatele do češtiny, ale i pro čtenáře, kterým jde o vhodné a kultivované vyjadřování. Poukazují na frekventované chyby a poklesky jak v oblasti pravopisu a tvarosloví,

Sleva 21 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Stručná mluvnice česká

Autor: Kolektiv autorů - Havránek B.,Jedlička A.

publisher: Fortuna

4.5 / 5
19 %
Univerzální a osvědčená jazyková příručka pro žáky a učitele všech stupňů a druhů škol pomáhá dotvářet jazykový systém a rychle se orientovat při řešení jazykových problémů. Má schvalovací doložku MŠMT ČR.

Sleva 19 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem

Veselé diktáty a doplňovačky - Hurá na výlet (3. třída)

Autor: Mrázková Eva

publisher: EDIKA

5 / 5
19 %
Použili jsme pravopisné oříšky v příbězích spolužáků z jedné školy. Děti jsou na další osudy dětí zvědavé, proto pak k psaní diktátu necítí nechuť. Buď můžete dítě nechat v první části doplnit chybějící písmena, nebo mu text podle klíče v závěru nadiktovat. Knížka je vhodná pro procvičování pravopisu ve škole i doma. Cvičebnice se zaměřuje na tyto jevy: párové souhlásky uvnitř slov – b, p – d, t

Sleva 19 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

Maturitní otázky - čeština

Autor: Veselý Radek

publisher: Veselý Radek

3.8 / 5
15 %
Publikace určená maturantům a zájemcům o studium češtiny. 25 podrobně zpracovaných témat.

Sleva 15 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem u dodavatele

Čeština pod hákovým křížem

Autor: Velčovský Václav

publisher: Karolinum

3.5 / 5
21 %
Jazyk není pouze nástrojem komunikace, ale je chápán i jako jedno z kritérií národa. V politicky vypjatých časech se mluvčí upínají k jazyku jako ke stěžejní hodnotě, kterou je nutno bránit. V období nacistické okupace kulminovalo česko-německé nesoužití a jazyk hrál klíčovou roli. Jaké plány měli nacisté s češtinou? Jaké místo v protektorátu zaujímala čeština a němčina? Jak čeština fungovala ve

Sleva 21 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Mluvnice současné češtiny 2 - Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Panevová Jarmila

publisher: Karolinum

2.6 / 5
21 %
V tomto svazku je podán pohled na českou syntax založený na materiálu současné češtiny, jak ho poskytuje gramaticky anotovaný materiál z českých počítačových korpusů. Autorky svazku se podílely na výstavbě Pražského závislostního korpusu. Vycházely přitom z jednotné teoretické koncepce závislostního popisu založeného na pojmu valence. V sedmi kapitolách jsou analyzovány a bohatě korpusovým

Sleva 21 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem

Česká slova - Poznáte, která neznáte?

Autor: Jelínková Jana

publisher: Powerprint

0 / 5
15 %
Cestujeme po světě, učíme se cizí jazyky, komunikujeme s lidmi na druhé straně Zeměkoule… rozumíme ale své mateřštině? Dnešní středoškoláky zaskočí výrazy jako „žerď“, „čalouník“, „hubovat“ nebo „listonoš“. Zkuste si otestovat své znalosti českých slov a možná budete sami překvapeni, jak bohatá čeština je a jak málo z ní běžně využíváme.

Sleva 15 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Umělecký styl ve výuce češtiny pro dospělé jinojazyčné mluvčí

Autor: Sachrová Kateřina

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

0 / 5
15 %
Hlavním tématem publikace je využití uměleckého funkčního stylu ve výuce českého jazyka, ať už jde o výuku češtiny jako jazyka mateřského, či o výuku češtiny jako cizího, popř. druhého jazyka v českých a zahraničních institucích. Autorka se zaměřila na to, co všechno může v současné době vedle své estetické funkce umělecký styl ve výuce nabídnout.

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Chrám i tvrz

Autor: Eisner Pavel

publisher: XYZ

0 / 5
15 %
Poutavé vyprávění o naší mateřštině, o úžasné kulturní stavbě podobné chrámu i tvrzi. Poutavé vyprávění o naší mateřštině, o úžasné kulturní stavbě podobné chrámu i tvrzi. Krátké kapitoly věcně, vtipně, kriticky, ale vždy s láskou a obdivem popisují naše vyjadřování. Proslulé dílo, jež je nejen odborným výkladem, ale především vyznáním lásky k českému jazyku. Na téměř osmistech stranách autor

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 425 Kč

Skladem

Malé maucta mateřštině

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
11 %
Anna Kratochvílová nazvala své povídání velice výstižně Malé maucta mateřštině. Volně v něm navázala na tradiční okruh českého písemnictví, který se pokoušel vzdávat hold kráse rodného jazyka nejen v rovině osobitého a hodně individualizovaného vyjádření, ale i v schopnosti tlumočit jím i nejsložitější myšlenkové okruhy. Gnómicky sevřený text si bere za koncepční základ kapitolové členění,

Sleva 11 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem

Čeština v pohybu 2 - Teoretické a komunikační aspekty proprií

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
17 %
Předkládaná publikace, kterou vytvořili lingvisté Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, volně navazuje na monografii Čeština v pohybu. Tentokrát představuje autorský kolektiv výsledky výzkumu vlastních jmen, a to z několika hledisek, která sledují jejich proměny v komunikaci: fungování pojmenovávacích motivů ve spojení s variabilitou jednoho typu

Sleva 17 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem

Český jazyk a jeho vývoj

Autor: Bauer Alois

publisher: Olomouc

0 / 5
Soubor znaků a pravidel o jejich užívání nazýváme jazyk. Publikace se věnuje jazykové komunikaci, kultuře, spisovnému a nespisovnému jazyku a vývoji českého jazyka.

Sleva 5 % z běžně ceny 58 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Valence deverbativních substantiv v češtině (na materiálu substantiv s dativní valencí)

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Tato práce je souborem detailních studií věnovaných syntakticky nebo sémanticky uceleným skupinám českých deverbativních substantiv (zejména substantiv s dativní valencí). Opírá se o bohatý korpusový materiál. Problematiku valence deverbativních substantiv představuje jako pružný mechanismus, který na jedné straně funguje na základě v systému pevně zakotvených a jasně stanovených primárních

Sleva 21 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyk jako fetiš - Texty o Češích a českých Němcích 1880-1948

Autor: Velčovský Václav

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
Sleva
Cílem této edice je demonstrovat stereotypní uvažování o češtině a němčině, vnímání jejich role ve společnosti a rovněž vztah jazyka a státní moci. Vybrali jsme 85 textů či jejich souborů z let 1880-1945, které byly vytvořeny Čechy i českými Němci, liberály, konzervativci i šovinisty, demokraty, nacisty i komunisty. Naší snahou bylo vytvořit co nejpestřejší mozaiku uvažování o jazyku z úst a per

Sleva 10 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 338 Kč

Skladem u dodavatele

Říkej si tu řeč

Autor: Kraus Jindřich

publisher: Pragoline

0 / 5
11 % Sleva
Kniha “ŘÍKEJ SI TU ŘEČ“ je souhrnem hlasových cvičení a návodů, vhodných pro budoucí herce, moderátory, zpěváky, ale i pro všechny, kteří chtějí správně mluvit českou řečí a chtějí ji také správně vyslovovat. U některých jedinců by se mohla jejich pomocí včas diagnostikovat vada řeči, opakovaná cvičení také mohou pomoci v jejím odstraňování. JAZYKOLAMY jsou úžasnou kapitolou, která pobaví

Sleva 11 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Čeština, jak ji neznáte

Autor: Schmiedtová Věra

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
11 %
Autorka na základě pilného sledování současného jazyka prostřednictvím korpusů - databází mluveného, psaného i literárního jazyka zachycených a umožněných počítačovými médii, jejichž objev je prý srovnatelný s vynálezem mikroskopu pro přírodní vědy - začala podávat na přelomu století "zprávy" o stavu současného jazyka a novinkách v něm posluchačům zahraničního rozhlasového vysílání na stanici

Sleva 11 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Destrukční učebnice češtiny

Autor: Brož František

publisher: EDIKA

0 / 5
20 %
Kdo říká, že s učebnicí češtiny nemůže být sranda?“ Potřebuješ si zopakovat a procvičit češtinu? Nebaví tě klasické učebnice? Potom je Destrukční učebnice češtiny určena právě tobě! Knížka obsahuje 30 kapitol nabitých nejdůležitějšími poznatky z mluvnice, nápaditými úlohami, spoustou zajímavostí a hlavně – destrukčními úkoly! Při jejich plnění dáš zabrat nejen svým mozkovým závitům, ale i

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele