Registrace | Přihlášení


Slovníky a příručky

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Pravidla českého pravopisu

Autor: kolektiv autorů

publisher: Universum

3.8 / 5
18 % Předprodej 50 % sleva na 2. titul
Publikace je určena nejen žákům a studentům škol, ale též široké veřejnosti. Nabízí přehledný a srozumitelný výklad pravopisných pravidel a pravopisný slovník. Dodatek MŠMT ČR je již kompletně zapracován do hesláře. U některých slov je možný dvojí nebo i trojí způsob psaní. U každého hesla jsou podrobně zpracovány informace o tvarosloví. Přínosem tohoto vydání je graficky naznačené dělení slov,

Sleva 18 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem 24. 6. 2022

Hacknutá čeština - Neortodoxní slovník dnešní mateřštiny

Autor: Kolektiv autorů - Škrabal Michal,Kavka Martin

publisher: Jan Melvil publishing

4.1 / 5
12 %
Slýcháme je kolem sebe – poletují v tramvajích a hospodách, sociální sítě je milují a některá to dotáhla až do médií. Novotvary jsou nejpádnějším důkazem, že čeština žije a každým dnem se mění. Díky této knize budete nejen chápat, „o čem je to vlastně sakra řeč“, ale taky se královsky pobavíte. Hacknutá čeština přináší výběr toho nejlepšího, co Martin Kavka za deset let sesbíral v

Sleva 12 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem

Český etymologický slovník

Autor: Rejzek Jiří

publisher: LEDA

4.4 / 5
Nové, upravené a rozšířené vydání českého etymologického slovníku pro širší veřejnost. Pro toto nové vydání byla přidána nová hesla, některá hesla byla zásadně změněna, přibližně 1000 hesel bylo upraveno. Nově se v heslech uvádí století prvního zjištěného výskytu slova v češtině. Indoevropské kořeny jsou rekonstruovány v laryngální podobě, tedy na základě dnes všeobecně uznávané laryngální

Sleva 10 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 626 Kč

Skladem

Akademická příručka českého jazyka

Autor: Kolektiv autorů - Svobodová Ivana,Pravdová Markéta

publisher: Academia

4.2 / 5
17 %
Internetovou jazykovou příručku kolektivu autorů Ústavu pro jazyk český AV ČR využilo během prvních tří let od jejího zpřístupnění více než milion uživatelů. Její výkladová část nyní vychází poprvé knižně. Najdete zde obecná poučení o českém jazyce, zejména o pravopisu, tvarosloví a některých syntaktických jevech. Ve výkladech se uvádějí i rozpory v údajích, které jednotlivé jazykové příručky

Sleva 17 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem

Slovník nespisovné češtiny

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Hugo Jan

publisher: Maxdorf

4.5 / 5
17 %
Periferie českého jazyka: argot, slangy a lidová mluva od nejstarších dob po současnost. Historie a původ slov Čtvrté, rozšířené vydání rozsáhlého výkladového slovníku obsahuje více než 19 000 slangových a dalších nespisovných výrazů, včetně mluvy podsvětí – českého argotu. Ten je historicky součástí argotu středoevropského (směsi výrazů německého argotu, romštiny a jidiš), k němuž čeština

Sleva 17 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 409 Kč

Skladem

Česko-anglický ilustrovaný slovník 1.

Autor: Dolanská Hrachová Jana

publisher: Dolanski

4.5 / 5
17 %
Tento slovník je určen primárně všem, jejichž rodným jazykem je angličtina a chtějí se zdokonalit v češtině. Cílem je usnadnit orientaci v základních slovech a názvech a pokročilým rozšířit slovní zásobu nebo upřesnit některé výrazy, které jsou pro české rodilé mluvčí samozřejmostí. Slovník se nevyhýbá ani běžným hovorovým výrazům, které se ve slovnících spisovného jazyka obvykle nevyskytují.Přes

Sleva 17 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 299 Kč

Skladem

Psaní velkých písmen v češtině

Autor: Svobodová Ivana

publisher: Academia

5 / 5
17 %
Publikace je výsledkem grantového projektu Velká písmena v češtině, zpracovávaného v letech 2011–2013. Přináší zevrubný popis této problematické pravopisné oblasti. Co jsou vlastní jména? Jaké jsou obecné zásady pro psaní velkých písmen? Jaké jsou jednotlivé pojmenovací typy? Autoři se zaměřují především na pojmenování, jejichž způsob psaní se v praxi velmi často rozchází s platnou kodifikací, a

Sleva 17 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem

Česká gramatika v kostce - Czech Grammar in a Nutshell

Autor: Holá Lída

publisher: Akropolis

4 / 5
is a four-page guide in a slightly larger than A4 format, printed on card laminated on both sides. This new, expanded version of 2012 is intended for beginners and intermediate students of Czech as a foreign language, although more advanced speakers might also use it to consult occasionally.It presents a simple overview of grammatical and lexical features which are important for successful

Sleva 5 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Jak psát bez chyb aneb I pravopis se dá naučit

Autor: Kalandra František

publisher: CERM

3.8 / 5
15 %
Obsahem je výkladová část, texty na procvičení a upevnění jazykových návyků, klíč a diktáty. Cílem příručky je umožnit žákům, studentům, ale i nejširší veřejnosti zdokonalit se ve správných pravopisných návycích, a to formou, která je nebude časově zatěžovat. Jsou zde jevy, se kterými se běžný uživatel denně setkává, ať už na pracovišti, ve společenském styku či ve škole. Uživatel získá potřebnou

Sleva 15 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Slovník cizích slov

Autor: Klimeš Lumír

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

3.7 / 5
Slovník cizích slov je využitelný ve všech typech škol i pro nejširší veřejnost. Odráží posun ve slovní zásobě ve 21. století.

Sleva 10 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 405 Kč

Skladem

Zrození češtiny - Jazyková situace a jazykový vývoj v českých zemích mezi 6. a 11. stoletím

Autor: Rejzek Jiří

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
19 % Sleva
KNIHA PREZENTUJE jazykovědné poznatky z prehistorie češtiny na pozadí historických i archeologických zjištění a propojuje takto období praslovanské s obdobím, kdy vzniká čeština jako samostatný jazyk. VĚNUJE SE jednotlivým obdobím od příchodu Slovanů do našich zemí (Sámův kmenový svaz, výboje Karla Velikého, Velkomoravská říše) až do 11. století a snaží se přiblížit jazyk těchto období (i

Sleva 19 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem

Česká a srbská frazeologie - Na cestě ke dvojjazyčnému frazeologickému slovníku

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Monografie představuje zatím nejpodrobnější komparativní analýzu současné české a srbské frazeologie. V konfrontačním přehledu je pozornost věnována frazémům na všech třech formálních úrovních: lexikální, kolokační a propoziční. Práce popisuje jednotlivé vlastnosti frazémů a problémy při jejich klasifikaci, po teoretické stránce pak srovnává přístupy k frazeologii na straně české a srbské.

Sleva 21 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Literární salon U stříbrných lišek … když senioři píší

Autor: Fischerová Daniela

publisher: Pasparta

0 / 5
12 % Sleva
Ernest Hemingway byl přesvědčený, že nejprve je třeba se naučit tomu, o čem chceme psát, a poté si osvojit spisovatelské řemeslo. Obojí nám prý nezabere méně než celý život. Také proto někteří drahnou chvíli otálejí, než začnou svěřovat své myšlenky a nápady papíru či paměti počítače, a vlasy jim mezitím čas obarví na stříbrno. A jak to nakonec dopadne? Dá se překonat ostych, zkrotit strach a

Sleva 12 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Jazykové hry pro malé školáky

Autor: Kolektiv autorů - Škodová Svatava,Lisá Markéta

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
11 %
Publikace Jazykové hry pro malé školáky je souborem her určených pro výuku češtiny jako cizího jazyka a je zaměřena na děti mladšího školního věku, tedy na tu skupinu, která herní aktivity v jazykovém vyučování potřebuje nejvíce. Tyto hry jim otevírají možnosti konfrontace jazykových významů i struktur a mnohonásobného opakování. Hry jsou pro ně vlastně jakousi jazykovou laboratoří, ve které

Sleva 11 % z běžně ceny 435 Kč

Naše cena: 387 Kč

Skladem

Spisovatelé království českého III, E–F

Autor: Cerroni Johann Peter

publisher: Filosofia

0 / 5
15 % Sleva
Slovníkem spisovatelů Království českého Scriptores Regni Bohemiae, jehož autorem byl moravský zemský úředník, historik a sběratel Johann Peter Cerroni (1753–1826), vrcholí několik desítek let trvající snahy řady učenců druhé poloviny 18. století postihnout dějiny vzdělanosti českého státu v souladu s konceptem historia litteraria. Do svého slovníku, který tvoří celkem 24 abecedně řazených

Sleva 15 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

Tematický česko-anglický a anglicko-český soudnělékařský slovník

Autor: Kolektiv autorů - Beran Michal,Dohnalová Petra,Neureutterová Klára

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Zcela jedinečná odborná publikace na poli soudního lékařství. Jejím účelem je sloužit jako originální a nepostradatelná pomůcka při studiu, překladu odborných textů či přípravě přednášek a různých písemných sdělení pro odbornou i laickou veřejnost. Slovník je rozdělen do 2 hlavních částí – česko-anglická a anglicko-česká část, ze kterých každá obsahuje 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly pokrývají

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Několik slangových slovníků

publisher: Neuveden

0 / 5
Několik slangových slovníků a studií o slangu - sestavil Jaroslav Suk. Malá exkurze do méně známých zákoutí českého jazyka. Vynikající a v naší lingvistice stále ojedinělá souborné dílo obsahuje současný kriminální slang a světský argot, slang profesionálních řidičů, chartistů, vězeňský folklór, atd. Práce vznikla v autentickém prostředí za pomoci rozsáhlého týmu spolupracovníků.

Sleva 5 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem u dodavatele

Slovník afixů užívaných v češtině

Autor: Šimandl Josef

publisher: Karolinum

0 / 5
Slovník afixů zpracovává předpony (prefixy) a přípony (sufixy), představuje však i četné části složených slov, jimž se někdy přiznává blízkost afixům. Je to tedy kompendium popisující všechny důležité odvozovací prvky slov užívaných v současných českých textech – včetně slov přejatých. Netradiční pohled na tvoření slov od afixů dává trochu odlišný obraz než běžný směr od derivátů: do ohniska

Sleva 10 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 441 Kč

Skladem

Valenční slovník českých sloves VALLEX

Autor: Kolektiv autorů - Kettnerová Václava,Lopatková Markéta,Bejček Eduard,Vernerová Anna,Žabokrtský Zdeněk

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Valenční slovník českých sloves vhodným způsobem zaplňuje sérii potřebných bohemistických publikací s dosahem teoretickým i aplikačním. Předkládají se v něm konsistentním způsobem zpracovaná valenční hesla 4586 českých sloves. Autoři vycházejí ze stejných teoretických základů zpracování valence jako v předchozím vydání, slovník však obohacují zásadním způsobem přidáním gramatického komponentu.

Sleva 21 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 387 Kč

Skladem u dodavatele

Nový encyklopedický slovník češtiny- komplet

Autor: Kolektiv autorů - Karlík Petr,Nekula Marek,Pleskalová Jana

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
17 %
Publikace navazuje na Encyklopedický slovník češtiny (NLN, 2002) a cíle, které si kladl. Rozsahem, obsahem a formou jednotlivých hesel i slovníku jako celku jej však výrazně přesahuje. Oběma slovníkům je nepochybně společné to, že se pokouší shrnout a vyložit nejdůležitější otázky struktury, fungování a vývoje češtiny i jejího popisu a všímá si přitom jak její mluvené a psané podoby, tak šíře

Sleva 17 % z běžně ceny 1 599 Kč

Naše cena: 1 327 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele