Registrace | Přihlášení


Čeština

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Žákovský korpus češtiny a evaluace jeho chybové anotace

Autor: Štindlová Barbora

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
16 %
Žákovské korpusy se staly významným zdrojem pro poznání žákovského mezijazyka a významným stimulem pro různé oblasti studia a výuky cizího, resp. druhého jazyka. Studie Žákovský korpus češtiny a evaluace jeho chybové anotace se obecně týká tématu češtiny jako cizího jazyka a částečně zasahuje do oblasti korpusové lingvistiky, neboť se zabývá problematikou žákovských korpusů, především pak

Sleva 16 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka

Autor: Mašín Jaroslav

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
31 %
Tato práce náleží svým zaměřením do oblasti studia osvojování češtiny jako cizího jazyka a zabývá se osvojováním pragmatické kompetence nerodilými mluvčími. Vzhledem k tomu, že se jedná o širokou oblast, koncentruje se práce na mluvní akty žádost/prosba. Cílem práce je popsat, jak si dva studenti češtiny osvojovali tyto mluvní akty během jednoročního intenzivního kurzu. Výsledky jsou zobecněny

Sleva 31 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky - Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích

Autor: Kolektiv autorů - Vaňková Irena,Zbořilová Radka,Vodrážková Veronika

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
28 %
Kolektivní monografie věnovaná uplatnění představových schémat a stereotypů v perspektivě kognitivně a kulturně založené lingvistiky je společným projektem učitelů, doktorandů, studentů a absolventů bohemistiky a oboru Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve sledu kapitol poukazuje ke společné práci skupiny starších, mladších i velmi mladých kolegů: jde o

Sleva 28 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyk jako fetiš - Texty o Češích a českých Němcích 1880-1948

Autor: Velčovský Václav

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
15 %
Cílem této edice je demonstrovat stereotypní uvažování o češtině a němčině, vnímání jejich role ve společnosti a rovněž vztah jazyka a státní moci. Vybrali jsme 85 textů či jejich souborů z let 1880-1945, které byly vytvořeny Čechy i českými Němci, liberály, konzervativci i šovinisty, demokraty, nacisty i komunisty. Naší snahou bylo vytvořit co nejpestřejší mozaiku uvažování o jazyku z úst a per

Sleva 15 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem u dodavatele

Žena v českém tradičním obrazu světa - Etnolingvistická studie

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
15 %
Autorka se v této práci z oblasti etnolingvistiky, disciplíny zaměřené na vztah jazyka a kultury, zabývá rekonstrukcí obrazu (stereotypu) ženy v češtině, tj. odhalováním struktury stereotypových charakteristik v jazyce a kultuře spojovaných se ženou. Jde přitom zejména o obraz tradiční, utvářený po staletí ještě před dramatickými proměnami společnosti (i role ženy) v moderní době. Analýza dokladů

Sleva 15 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
28 %
Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě je kolektivním dílem řady lingvistů, jejichž společným zájmem je rozvoj bohemistiky (a také slovakistiky) v zemích Dálného východu. Jde o oblast, kde můžeme v posledních desetiletích zaznamenávat velmi dynamický růst zájmu o studium češtiny a která je i z hlediska badatelského mimořádně zajímavá a jen velmi málo zpracovaná. Monografie přináší řadu

Sleva 28 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 190 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí