Registrace | Přihlášení


Ostatní jazyky

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Japonská slovesa v příkladech

Autor: Kolektiv autorů - Petra Kanasugi, kolektiv autorů

publisher: Karolinum

4.3 / 5
20 %
Předkládaná publikace • obsahuje přes 900 nejfrekventovanějších jednoduchých a přes 800 složených sloves; • při výběru sloves vychází z požadavků ke zkoušce Japanese Proficiency Test – úroveň 1; • přehledně a v praktických příkladech ukazuje valenci sloves – základních stavebních prvků japonské věty; • u každého jednoduchého slovesa uvádí informace o jeho tranzitivitě a flexi, což přispívá k

Sleva 20 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 368 Kč

Skladem u dodavatele

Učebnice nizozemštiny

Autor: Kolektiv autorů - Jana Červenková,Olga Krijtová

publisher: Karolinum

4.3 / 5
20 %
Čtvrté vydání úspěšné učebnice Olgy Krijtové a Jany Červenkové si klade za cíl umožnit zájemci o nizozemštinu osvojit si tento jazyk na komunikativní úrovni. Učebnice dostala novou, uživatelsky příjemnější grafickou úpravu. Obsah zůstal zachován. Učebnice obsahuje třicet lekcí a probere téměř celou gramatiku. Každá lekce je uvedena textem A, následuje gramatika, cvičení, slovní zásoba a text B.

Sleva 20 % z běžně ceny 315 Kč

Naše cena: 252 Kč

Skladem

Dolnosrbská mluvnice

Autor: Pětr Janaš

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Příručka hláskosloví a tvarosloví je určena posluchačům slavistických oborů filosofických fakult, jakož i dalším zájemcům o hlubší poznání lužické srbštiny v její severní variantě, jíž se hovoří ve spolkové zemi Braniborsko na území bývalého markrabství Dolní Lužice. Po Mukově Laut- und Formenlehre (novotisk 1965) jde o nejzevrubnější dílo svého druhu, jež se po dvou německých vydáních (1976,

Sleva 20 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Verba docent, exempla trahunt - Učebnice latiny pro samostatné studium na základě latinských…

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Tato kniha je učebnicí latiny zcela jiného typu, než jaké byly dosud nabízeny na českém nebo zahraničním trhu. Nepostupuje tradiční metodou stručných definic a výčtů výjimek s následujícím obsáhlým procvičováním vyložené látky. Naopak - vysvětluje jednotlivé latinské gramatické jevy výkladem, který má být čten souvisle, bez memorování jednotlivých pasáží. Každý úsek textu je pro příklad

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Kolokabilita neslovesných adjektiv v češtině a běloruštině

Autor: Ladislav Janovec

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha je věnována srovnání běloruštiny a češtiny v oblasti neslovesných adjektiv. Autoři prezentují shody a rozdíly v kolokabilitě přídavných jmen blízce příbuzných jazyků. Na základě korpusového materiálu, jenž srovnávají s popisem adjektiv a jejich kolokací v českých výkladových slovnících, uvádějí nejfrekventovanější kolokace. Analýzu materiálu provádějí rovněž z hlediska kognitivní

Sleva 20 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem u dodavatele

Segmentální struktura čínské slabiky

Autor: Hana Třísková

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie představuje izolovanou slabiku moderní standardní čínštiny (putonghua), která je zvukovou nositelkou čínského morfému.Činí tak v širším kontextu tradičních i moderních fonetických a fonologických bádání. Tématem je segmentální stavba slabiky (tj. její hláskové složení) – tón je ponechán stranou. Autorka se významně zajímá i o praktickou stránku věci: metodologii a koncepci výuky

Sleva 20 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem u dodavatele

Latinská čítanka pro studující dějin křesťanského umění

Autor: Josef Šimandl

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Čítanka představuje pestrou paletu latinských textů, s nimiž je možné se setkat v oboru dějin umění. Užitek však přinese všem, kdo si chtějí aktivovat základní poznatky o latinské mluvnici na materiálu ne textů pro výuku zjednodušených, ale autentických, s nesnázemi proměnných způsobů psaní, zkratek, dobových a žánrových zvláštností jazyka ap. Zastoupeny jsou: biblická čtení, kronikářská a

Sleva 20 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Inovační procesy v české a bulharské jazykové situaci (na materiálu jazyka médií) - (na materiálu…

Autor: Božana Niševa

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie je věnována současné lexikální a slovotvorné dynamice ve dvou geneticky sice blízkých, avšak typologicky odlišných a územně vzdálených jazycích – češtině a bulharštině. Vzhledem k tomu, že centrální postavení v dnešní veřejné komunikaci má mediální sféra, je konfrontační analýza zaměřena na lexikální a slovotvorné prostředky charakteristické pro jazyk médií. Konkrétní (jazykové)

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Transfer ujemny a kompetencja jezykova / Jezyk polski w nauczania Slowian - Jezyk polski w…

Autor: Wojciech Hofmański

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie se zaměřuje na jazykovou kompetenci Slovanů, kteří hovoří příbuznými cizími jazyky (na příkladu polštiny). Fenomén srozumitelnosti způsobuje, že proces výuky cizího jazyka v těchto případech ovlivňují jevy a problémy, které se v etnicky odlišných skupinách neobjevují. Analýza procesu produkce a recepce jazykového komunikátu umožnila navázat na současné teorie multilingvismu. Díky tomu

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Proměny polonistiky - Tradice a výzvy polonistických studií - Tradice a výzvy polonistických studií

Autor: Kolektiv autorů - Michala Benešová, kolektiv autorů

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kolektivní monografie Proměny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií připomíná již více než devadesátiletou historii a tradici univerzitní polonistiky v českých zemích. Ta se rozvíjela nejprve na pražské univerzitě, později i v řadě dalších vysokých škol (Ostrava, Brno, Olomouc, Pardubice, Opava aj.). V poslední době jsme přitom svědky přechodu od tradičního modelu filologických

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Učebnice norštiny

Autor: Kolektiv autorů - Sissel Nefzaoui,Jarka Vrbová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Druhé, revidované vydání této učebnice Jarky Vrbové a Sissel Nefzaoui je určeno pro zájemce o studium norštiny, a to jak pro skupinové kurzy pod odborným vedením, tak pro samostudium. Norština jako germánský jazyk vykazuje mnoho podobností s angličtinou a němčinou, proto se autorky na některých místech odvolávají na tyto jazyky, a usnadňují tak studentům pochopení pravidel norské gramatiky a

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů

Autor: Petr Čermák

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů ověřuje využitelnost paralelních korpusů – konkrétně paralelního korpusu InterCorp (http://ucnk.ff.cuni.cz/intercorp) – pro srovnávací analýzu románských jazyků (španělštiny, francouzštiny, italštiny a portugalštiny) a češtiny. Zabývá se čtyřmi vybranými tématy, která v románských jazycích reprezentují strukturně odlišné jevy, a

Sleva 20 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami

Autor: Petra Vavroušová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Cílem publikace, která navazuje na knihu Sedm tváří translatologie (2013), je přiblížit českému čtenáři soudobé směřování latinskoamerické translatologie. Jde o výbor španělsky a portugalsky psaných studií, jež byly publikovány pouze v těchto dvou jazycích (nikoli např. v angličtině) a jejichž autory jsou přední teoretici překladu nebo tlumočení. Vybrané studie reflektují specifičnost

Sleva 20 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem

An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology

Autor: Dana Svobodová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Anglicky psaná učebnice řecko-latinské lékařské terminologie je určena zahraničním studentům lékařských fakult. Je rozdělena do čtrnácti lekcí doplněných jak paralelním glosářem anglicko, latinsko, řecko, českým tak latinsko anglickým slovníčkem. Učebnici ocení i další zájemci o klasickou terminologii. Čtvrté přepracované vydání.

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Língua Portuguesa na Europa Central: estudos e perspetivas

Autor: Kolektiv autorů - Joaquim Coelho Ramos,Šárka Grauová,Jaroslava Jindrová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace zahrnuje soubor studií mezinárodních badatelů v oblasti portugalské filologie, kultury a didaktiky. Do publikace přispěla čtyřicítka autorů ze čtrnácti univerzit (z dvanácti zemí), na nichž se portugalistika vyučuje jako diplomní obor. Shromážděné studie jsou věnovány aktuálním problémům portugalského jazyka, literatury a kultury.

Sleva 20 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

Epistemic modality in spoken standard Tibetian - epistemic verbal endings and copulas - epistemic…

Autor: Zuzana Vokurková

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Epistemic modality in standard spoken Tibetan: Epistemic verbal endings and copulas (Epistemická modalita ve standardní mluvené tibetštině: epistemické slovesné koncovky a sponová slovesa) Monografie pojednává o gramatickém vyjádření epistemické modality ve standardní mluvené tibetštině. Jedná se o systém různých, více či méně častých typů epistemických slovesných koncovek a epistemických

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Laudabile Carmen část II. - Kapitoly z římské rétoriky a poetiky - Kapitoly z římské rétoriky a…

Autor: Eva Kuťáková

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Druhá část učebního textu (Laudabile Carmen) je pojata jako uvedení do četby římské poezie a první seznámení s myšlením o literatuře a rétorice v antickém Římě, je proto zaměřena především na dva okruhy – výklad výrazových prostředků a antologie textů vztahujících se k literární kultuře starověkého Říma. Výklad termínů ve slovníku figur a tropů vychází z definic a názorů římských

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Česko-arménská konverzace (praktický kurz)

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učebnice česko-arménské konverzace je rozdělena do 14 tematických okruhů, které jsou prezentovány pomocí hovorových dialogů a tématicky zaměřených slovníků. Učebnice obsahuje i samostatnou kapitolu věnovanou arménské abecedě, arménskému písmu a výslovnosti.

Sleva 20 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

Saturnin (polsky)

Autor: Zdeněk Jirotka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Saturnin vyšel poprvé v roce 1942. Doposud se dočkal 24 vydání v českém jazyce a jeho autor patří mezi národní klasiky české humoristické literatury. Román byl úspěšně převeden do filmové i televizní podoby a od dob svého vzniku se stále znovu objevuje také jako divadelní představení. V roce 2009 byl čtenáři zvolen nejpopulárnější knihou v anketě České televize „Kniha mého srdce“, v roce 2018

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Ticho: John Cage, filozofia absencií a skúsenosť ticha

Autor: Daniela Šterbáková

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Snažíme-li se zaslechnout ticho, ocitáme se v paradoxní situaci – čím více napínáme uši, tím intenzivnější máme pocit, že nás obklopuje moře hluku. Zdá se nám, že ticho je lidským bytostem nedostupné. Daniela Šterbáková sleduje problém vnímatelného ticha v dialogu se současnými autory: John Cage ve své hudbě a textech otázku ticha otevřel, Roy Sorensen a Ian Phillips ji následně v rámci

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavateleAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí