Registrace | Přihlášení


Latina

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Latina pro gymnázia I

Autor: Pech Jiří

publisher: LEDA

3.9 / 5
24 %
Zcela originálně koncipovaná učebnice je určena pro školy, kursy i samouky. Systematický a podrobný výklad latinské mluvnice, základy slovní zásoby, rozsáhlý studijní i procvičující materiál, graficky rozlišené na studijní minimum a rozšiřující výuku, umožňují použití učebnice pro základní kurs latiny a zároveň i pro náročnější typy výuky. Předností učebnice je i to, že prezentuje spojitost

Sleva 24 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Latina pro SŠ - I.část

Autor: Seinerová Vlasta

publisher: Fortuna

4.4 / 5
20 %
Dvoudílná řada učebnic latiny je určená zejména pro gymnázia. První díl seznamuje s latinským tvaroslovím, druhý shrnuje základy latinské skladby. Cvičebnice je koncipována jako doplněk k učebnicím

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Latinsko-český kapesní slovník

Autor: Kolektiv autorů - Čepelák Jiří A.,Orberg Hans H.

publisher: Kava-pech

4.5 / 5
20 %
Latinsko-český kapesní slovník obsahuje slovní zásobu ve světě velmi oblíbené učebnice "Lingua Latina se illustrata" dánského autora H. H. Orberga, která se už 8 let používá i na českých školách. Obsahuje 1800 nejfrekventovanějších latinských slov a slovních spojení. Slovníček je vhodný jak pro studenty latiny, tak pro všechny zájemce o latinský jazyk.

Sleva 20 % z běžně ceny 137 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Česko/latinský slovník

Autor: Kolektiv autorů - Quitt Zdeněk,Kucharský Pavel

publisher: LEDA

5 / 5
24 %
Nové, upravené vydání unikátního slovníku přináší asi 65 000 českých slov a slovních spojení a přes 160 000 latinských ekvivalentů ze všech období, včetně doby moderní. Kromě pojmů z běžného života zde uživatel nalezne nejdůležitější termíny společenskovědní, přírodovědné, lékařské a farmaceutické, dále výrazy z průmyslu, zemědělství, vojenství, sportu, ale i výpočetní techniky, a v určitém

Sleva 24 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 528 Kč

Skladem

Latinsko/český slovník

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Kábrt Jan,Kucharský Pavel,Schams Rudolf,Zelinka Vojtěch,Wittichová Drahomíra,Vránek Čestmír

publisher: LEDA

4 / 5
24 %
Nové, opravené vydání osvědčeného slovníku, který byl vytvořen kolektivem zkušených autorů, přináší asi 30 000 latinských slov a slovních spojení a 80 000 českých ekvivalentů. Slovník zahrnuje nejen latinu klasickou, ale rozšiřuje slovní zásobu i o výrazy z latiny poklasické, z děl Husových a Komenského, a dokonce i o výrazy právnické a lékařské, běžně užívané v praxi. Každé heslo poskytuje

Sleva 24 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 453 Kč

Skladem

Latina pro gymnázia II.

Autor: Pech Jiří

publisher: LEDA

4 / 5
27 % Předprodej
Zcela originálně koncipovaná učebnice je určena nejen pro školy a kursy, ale i pro samouky. Je rozvržena do tří dílů - první dva díly poskytují základy latinské mluvnice a slovní zásoby, třetí díl bude čítanka originálních latinských textů. Rozsáhlý studijní i procvičující materiál, graficky rozlišený na studijní minimum a rozšiřující výuku, umožňuje použití učebnice pro základní kurs latiny a

Sleva 27 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem 23. 9. 2022

Přehled latinské mluvnice

Autor: neuveden

publisher: MC Nakladatelství

4.5 / 5
Sleva
Určeno studentům latinského jazyka. Ve stručné podobě obsahuje kniha úplný přehled latinské gramatiky uspořádaný podle slovních druhů. Největší důraz je kladen na slovesa. V závěru publikace jsou uvedeny nejčastěji užívané latinské citáty, rčení a zkratky. Vynikající pomůcka pro výuku latinského jazyka, pro opakování a přípravu ke zkouškám. Formát A5, brožovaná vazba, barevná obálka, uvnitř

Sleva 10 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem

Latina pro střední zdravotnické školy

Autor: Seinerová Vlasta

publisher: Fortuna

3.4 / 5
20 %
Učebnice základů odborné latinské terminologie je určena především studentům středních zdravotnických škol

Sleva 20 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

Jazyk latinský I

Autor: Kábrt Jan

publisher: INFORMATORIUM

3.2 / 5
13 %
Učebnice tvoří základ pro povinné studium latinského jazyka na všech typech zdravotnických škol v prvním ročníku. Učivo je uspořádáno tak, aby studenti zvládli většinu látky pod vedením učitele ve škole. Každá lekce tvoří organický celek nebo část celku. Lekce na sebe navzájem navazují tematicky i slovní zásobou a vnitřně jsou logicky spojeny jednoduchými metodickými zásadami. Hlavní

Sleva 13 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem

SOUHRN LATINSKÉ GRAMATIKY A4

Autor: kolektiv autorů

publisher: Holman Miloslav

3.9 / 5
20 %
Učební látka v koncentrované podobě – tvarosloví, skladba. Přehledné členění, grafická úprava a volba barev umožňuje rychlou orientaci v textu a snadnější zapamatování. Vhodné pro střední a jazykové školy, opakování k maturitě.

Sleva 20 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Latina pro SŠ - II.část

Autor: Seinerová Vlasta

publisher: Fortuna

3.7 / 5
20 %
Dvoudílná řada učebnic latiny je určená zejména pro gymnázia. První díl seznamuje s latinským tvaroslovím, druhý shrnuje základy latinské skladby. Cvičebnice je koncipována jako doplněk k učebnicím.

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Forum: Lectiones Latinitatis Vivae: Speaking Latin As A Living Language

Autor: kolektiv autorů

publisher: Polis Institute Press

0 / 5
Sleva
The goal of Forum is to enable students to speak Latin as a living language. Studies have shown that unless one speaks, reading fluency becomes difficult to attain. Because it teaches students to speak Latin, Forum prepares them to read without the use of dictionary or translation, and to read as fluently as one might read in any modern language. Forum applies to Latin the teaching methods

Sleva 2 % z běžně ceny 1 275 Kč

Naše cena: 1 250 Kč

Skladem u dodavatele

Fundus Animalium

Autor: Cotton Tom

publisher: Lulu.com

0 / 5
A Latin version of George Orwell's 'Animal Farm', with an introduction by the translator. The vocabulary used is almost entirely classical, with neologisms (e.g. for farm machinery) introduced and explained in a special section.

Sleva 2 % z běžně ceny 387 Kč

Naše cena: 379 Kč

Skladem u dodavatele

Superbia et Odium (Latin Edition)

Autor: Cotton Tom

publisher: Lulu.com

0 / 5
Sleva
A version in Latin of the famous classic novel, with an introduction ('Apologia') by the translator and a list of latinized names, etc. The fifth in a series of such translations by Tom Cotton.

Sleva 2 % z běžně ceny 615 Kč

Naše cena: 603 Kč

Skladem u dodavatele

Handbuch der Altertumswissenschaft, Bd. II, 2.2, Lateinische Grammatik. Tl.2

publisher: Verlag C.H.Beck

0 / 5
Sleva
Der zweite Teil der lateinischen Grammatik zur Syntax und Stilistik steht in der Nachfolge des Werkes von Friedrich Stolz und Joseph Hermann Schmalz, das nach 1885 in vier Auflagen im Rahmen des Handbuchs der Altertumswissen - schaft erschienen war. 1928 unterzog Johann Baptist Hofmann das Werk einer völligen Neubearbeitung, die 1965 Anton Szantyr aktualisierte. Im Zentrum steht die Darstellung

Sleva 2 % z běžně ceny 3 402 Kč

Naše cena: 3 334 Kč

Skladem u dodavatele

Cvičebnice latiny pro SŠ

Autor: Seinerová Vlasta

publisher: Fortuna

0 / 5
20 %
Cvičebnice latiny k dvoudílné řadě učebnic latiny ro SŠ.

Sleva 20 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Latinská syntax pro posluchače teologie

Autor: Šimandl Josef

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Učební text, vycházející z mnohaletých výukových zkušeností, navazuje na Šlesingerovy Základy latinského jazyka pro posluchače teologie (Karolinum) a vytváří potřebný mezistupeň k četbě textů z oboru teologie; jejich různé typy, nejvíc známé texty liturgické, jsou bohatě zastoupeny v příkladových větách. Gramatické výklady pokrývají dvousemestrální kurz (stavba věty jednoduché: významy pádů,

Sleva 21 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Latinská čítanka pro studenty teologie

Autor: Koronthályová Markéta

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Učební text pro posluchače Katolické teologické fakulty UK. Obsahuje velké množství ukázek z děl katolických myslitelů a z katolické duchovní poezie. Vhodná pomůcka pro všechny, kteří chtějí porozumět vědeckým pramenům a církevním dokumentům v latinském originálu.

Sleva 21 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Enrichissement du lexique de l’ancien français : les emprunts au latin dans l’oeuvre de Jean de Meun

publisher: Muni Press

0 / 5
23 % Sleva
Kniha vychází z disertační práce, jejímž cílem je podat komplexní jazykovědnou analýzu masivního přejímání slov latinského původu do francouzštiny ve 13. a 14. století. Jev „relatinizace“ starofrancouzského lexika je analyzován z hlediska fonetického, morfologického a sémantického. Součástí práce je i sociolingvistická studie vztahu mezi latinou a francouzštinou v středověké Francii.

Sleva 23 % z běžně ceny 137 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem u dodavatele

Spisovatelé království českého III, E–F

Autor: Cerroni Johann Peter

publisher: Filosofia

0 / 5
15 % Sleva
Slovníkem spisovatelů Království českého Scriptores Regni Bohemiae, jehož autorem byl moravský zemský úředník, historik a sběratel Johann Peter Cerroni (1753–1826), vrcholí několik desítek let trvající snahy řady učenců druhé poloviny 18. století postihnout dějiny vzdělanosti českého státu v souladu s konceptem historia litteraria. Do svého slovníku, který tvoří celkem 24 abecedně řazených

Sleva 15 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele