Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Ostatní jazyky

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Česko-khmerský stručný slovník

Autor: Kolektiv autorů - Helena Kučerová,Petr Šulc,Khim Vicheka

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Khmerština je úředním jazykem v Kambodži, která má v současné době asi 14 až 15 milionů obyvatel. Stojí za zmínku, že kambodžský král, Jeho Veličenstvo Norodom Sihamoni, je jediným vládnoucím monarchou na světě, který hovoří plynně česky. Stručný slovník vznikl z nutnosti (do Kambodže směřuje pomoc neziskové organizace H4CH – Help for Children, z. s.) a z upřímné náklonnosti autorů ke khmerským

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Neoprávnené nakladanie s odpadmi - trestnoprávne aspekty

Autor: Dominika Kučerová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Publikace se zabývá trestněprávními nástroji ochrany životního prostředí, a to především ve vztahu k trestnému činu neoprávněného nakládání s odpady podle § 302 slovenského zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

Sleva 24 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Dieťa medzivojnového Slovenska - Verejná sociálna starostlivosť o deti a mládež na Slovensku a jej…

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Monografia načrtáva východiská právnej úpravy sociálnej práce v oblasti starostlivosti o deti a mládež na Slovensku v období medzivojnovej Československej republiky. Všíma si zrod novej inštitucionálnej bázy v oblasti starostlivosti o deti a mládež a pokusy o koordináciu, resp. sanáciu tohto na Slovensku skutočne naliehavého sociálneho problému, cestou pôsobenia inštruktora sociálnej pečlivosti o

Sleva 24 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Rovnaké zaobchádzanie so ženami a s mužmi - Osobitné pracovné podmienky tehotných žien a matiek v…

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Publikácia analyzuje problematiku rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi, postupuje prehľadne od vymedzenia pojmov cez legislatívnu úpravu až po opatrenia prijímané za účelom uplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi v praxi. Veľkú pozornosť si zasluhuje postoj štátu ku tehotným ženám a matkám malých detí, ktoré sú v postavení zamestnankýň. Monografia preto prináša ucelený

Sleva 24 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 274 Kč

Skladem

Darovanie s príkazom v rímskom práve

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Monografia predstavuje inštitút darovania s príkazom podľa rímskeho práva. Analyzuje darovania sprevádzané obdarovanému uloženou povinnosťou, ktorá nemusela spočívať iba v určitom použití darovanej veci (nemusela byť len účelovým určením), ale mohla mať aj širší zámer a jej splnenie mohlo byť v záujme darcu alebo tretej osoby. Autorka sa usiluje o zodpovedanie otázok, ktoré sú rovnako aktuálne i

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Biometrické osobné údaje podľa GDPR (biometrický podpis, kamerový systém)

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Publikácia poskytuje čitateľom úvod do problematiky spracúvania biometrických osobných údajov v režime nariadenia GDPR. Ťažiskovými témami publikácie sú biometrický podpis a kamerové systémy. Pri tvorbe publikácie autorky vychádzali zo svojich skúseností z podnikovej praxe a z advokácie. Z tohto dôvodu text obsahuje aj príklady situácií a praktické vzory dokumentov, ktoré môžu byť čitateľom

Sleva 24 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem

Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 % Novinka
Hodnotená monografia vzhľadom na svoje kvantitatívne a kvalitatívne parametre, najmä vzhľadom na množstvo nových poznatkov, ktoré prináša, ako aj na spôsob, ako ich predkladá, má charakter vedeckej monografie. Odborná verejnosť, najmä tá časť, ktorá je súčasťou aplikačnej praxe, má na základe oboznámenia sa s jej obsahom šancu posunúť riešenie problémov spojených s využívaním odpočúvania v

Sleva 24 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 448 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí