Registrace | Přihlášení


Portugalština

Zobrazují se veškeré produkty včetně nedostupných.

Portugalština nejen pro samouky+3 CD

publisher: LEDA

4.4 / 5
22 %
Učebnici určenou jak pro samostatné studium, tak pro výuku pod vedením učitele, tvoří 31 lekcí plus lekce úvodní se zásadami výslovnosti. Je zaměřena na evropskou portugalštinu a hlavními odlišnostmi portugalštiny brazilské se zabývá pouze ve dvou závěrečných lekcích. Každá lekce se skládá z úvodních textů, slovníčku k lekci (základního a doplňkového), mluvnického výkladu a řady cvičení s klíčem.

Sleva 22 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 545 Kč

Nedostupné

Portugalština + 2CD

Autor: Kolektiv autorů - Jindrová J.,Jindrová Jaroslava,Mlýnková L.,Schalková E.

publisher: LEDA

5 / 5
27 %
Tato učebnice obsahuje 25 výkladových lekcí, jež jsou rozděleny vždy na dvě části s vlastním gramatickým výkladem a cvičeními, a 5 lekcí opakovacích, které shrnují a procvičují gramatiku a slovní zásobu předcházející části. Úvodní texty lekcí jsou tvořeny převážně dialogy, založenými na aktuálním mluveném jazyce. V pokročilejších lekcích jsou dialogy doplněny souvislými texty vztahujícími se k

Sleva 27 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 510 Kč

Nedostupné

Portugalština (nejen) pro samouky + CDmp3

Autor: Kolektiv autorů - Havlíková M.,Alves C. M. Pinheiro

publisher: LEDA

4.2 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 664 Kč

Nedostupné

Česko-brazilská konverzace

Autor: Kolektiv autorů - Havlíková M.,Malechová M.

publisher: LEDA

4.5 / 5
15 %
Brazilská portugalština se více či méně liší od portugalštiny evropské jak po stránce výslovnosti, tak i pokud jde o slovní zásobu, morfologii a syntax. Proto jsme považovali za vhodné připravit samostatnou konverzační příručku, kterou ocení jako nepostradatelného pomocníka všichni ti, kteří míři do Brazílie ať už na služební či turistickou cestu. Tato příručka může být samozřejmě i cenným

Sleva 15 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

1000 portugalských slovíček - Ilustrovaný slovník

Autor: Svobodová Ivana

publisher: EDIKA

5 / 5
21 %
Učte se důležitá slovíčka pomocí veselých obrázků! Zapamatujete si je rychleji a vštípí se vám i mnohem hlouběji do paměti! Ilustrace znázorňují běžné životní situace, které denně prožíváme, obsahují postavy a věci, se kterými se denně setkáváme. Ať jde již o domácnost, město, školu, přírodu, zábavu, cestování, sport ad. Obrázky jsou popsány, za slovíčky následuje výslovnost a český

Sleva 21 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem

PORTUGALŠTINA souhrn gramatiky

Autor: Jindrová Jaroslava

publisher: Holman Miloslav

4.8 / 5
15 %
Koncentrovaný přehled sumarizuje učební látku - tvarosloví, výslovnost; přehledné členění, grafická úprava a volba barev umožňuje rychlou orientaci v textu a snadnější zapamatování.

Sleva 15 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Portugalská slovesa

Autor: kolektiv autorů

publisher: AllMax

5 / 5
Jedinečné a gramaticky velmi obsáhlé oboustranné kolečko obsahuje celkem 92 nejpoužívanějších portugalských nepravidelných sloves. Pomůcka na obou stranách obsahuje gramatické tabulky s časováním pomocných sloves Haver, Ter, Estar, Ser a tvořením složených slovesných tvarů. Pomůcka je vhodná jak pro začátečníky, tak i pokročilé studenty portugalského jazyka.

Sleva 6 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

Veronika Decide Morrer (Portuguese)

Autor: Coelho Paulo

publisher: Bertrand Editora

3.5 / 5
Sleva
« No dia 11 de Novembro de 1997, Veronika decidiu que havia - afinal! - chegado o momento de se matar.» É assim que começa o romance de Paulo Coelho. Veronika é uma jovem eslovena que decide suicidar-se, cansada que está da vida que leva. Salva no último instante, dá entrada num hospital psiquiátrico. Aí conhece Zedka, internada por depressao, transformada a custa do tratamento numa "mulher

Sleva 2 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 368 Kč

Nedostupné

Portugalsko-český slovník - 201 tisíc

Autor: Kolektiv autorů - Jindrová Jaroslava,Pasienka Antonín

publisher: LEDA

0 / 5
18 %
První portugalsko-český slovník středního rozsahu přináší současnou slovní zásobu spisovné i hovorové portugalštiny včetně nejfrekventovanějších brazilských výrazů. Systematicky uvádí odlišnosti v ortografii brazilské varianty evropské portugalštiny. Uživatel ve slovníku nalezne rovněž odbornou terminologii mnoha oborů, ustálená slovní spojení včetně idiomů a řadu vysvětlivek, jež mu usnadní

Sleva 18 % z běžně ceny 799 Kč

Naše cena: 659 Kč

Skladem

Obrázkový portugalsko-český slovník

Autor: neuveden

publisher: Fraus

0 / 5
17 %
Tento barevný, humorně ilustrovaný slovník je určen k tomu, aby učinil studium jazyka snadným a zábavným. Obsahuje více než 2000 běžně používaných portugalských slov, slovních a větných spojení spolu se situačními obrázky, které pomohou lépe si zapamatovat slovíčka. Přímo u obrázků jsou slovíčka napsána v malých rámečcích a obláčcích. Na každé stránce jsou pak všechna ještě jednou souhrnně

Sleva 17 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 165 Kč

Nedostupné

Portugalština - konverzace

Autor: neuveden

publisher: Lingea

0 / 5
27 %
Unikátní konverzace se slovníkem a gramatikou. Přehledné členění do tematických bloků umožňuje rychlou orientaci v textu, současně usnadňuje i dorozumění se v běžných i nouzových situacích na cestách a při komunikaci s cizinci, a to i úplným začátečníkům. Důraz je kladen na praktickou aktivní komunikaci, přehlednost a snadnou orientaci v textu. Obsahuje šestnáct tematických oddílů. U všech

Sleva 27 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 167 Kč

Nedostupné

Portugalština - konverzace ...s námi se domluvíte

Autor: neuveden

publisher: Lingea

0 / 5
15 %
Portugalština patří mezi románské jazyky a je šestým nejrozšířenějším světovým jazykem. Mluví jím více než dvě stě milionů lidí. Portugalština je velmi podobná španělštině. Pokud umíte některý románský jazyk, s jistou zkušeností základům psané portugalštiny porozumíte. Kamenem úrazu bývá výslovnost, která se navíc výrazně liší v Evropě a v Brazílii. Tato příručka vám umožní pohotově se

Sleva 15 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Os verbos modais poder e dever: Contributos para uma análise jurídico-linguística

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
V této knize jsou uvedeny některé úvahy o netypickém chování sloves „poder“ a „dever“ v oblasti právního jazyka. V rámci analýzy dvou dominantních textových typologií - oblasti samotného práva a oblasti soudních rozsudků - je popsán potenciál výkladu těchto sloves vzhledem k některým jejich výskytům, přičemž cílem je zamyslet se nad operativními variacemi tohoto modálu.

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Pelos Caminhos do Insólito. Na Narrativa Breve de Branquinho da Fonseca e Domingos Monteiro

Autor: Silvie Špánková

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha nabízí rozbor prozaické tvorby portugalských spisovatelů Branquinha da Fonseky (1905–1974) a Domingose Monteira (1903–1980) z hlediska modality „neobvyklého“, známé v románských jazycích pod termínem „insólito” (fr. insolite). Teoretické vymezení konceptu se inspiruje především výzkumem brazilských badatelů, pro něž se jedná o modalitu sloužící k literárnímu vyjádření něčeho mimořádného,

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Nedostupné

Pelos Caminhos do Insólito. Na Narrativa Breve de Branquinho da Fonseca e Domingos Monteiro

Autor: Špánková Silvie

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Kniha nabízí rozbor prozaické tvorby portugalských spisovatelů Branquinha da Fonseky (1905–1974) a Domingose Monteira (1903–1980) z hlediska modality „neobvyklého“, známé v románských jazycích pod termínem „insólito” (fr. insolite). Teoretické vymezení konceptu se inspiruje především výzkumem brazilských badatelů, pro něž se jedná o modalitu sloužící k literárnímu vyjádření něčeho mimořádného,

Sleva 21 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Fonetika a fonologie současné evropské portugalštiny

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Učební text je určen studentům portugalské filologie na filozofických fakultách českých univerzit a zájemcům z řad romanistů a obecných lingvistů. Podrobně seznamuje se zvukovou stránkou současné evropské portugalštiny a s problematikou jejího fonologického systému. Práce je rozvržena do šesti základních částí. Fonetika předkládá některé obecné problémy oboru a seznamuje s příslušnou

Sleva 21 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 225 Kč

Nedostupné

Stylisticko-pragmatické faktory použití členu v současné portugalštině

publisher: Muni Press

0 / 5
23 % Sleva
Tato monografie je dizertační prací obhájenou v roce 2008 na FF UK v Praze a pojednává o vyhledávání stylisticko-pragmatických faktorů použití členu v současné evropské portugalštině na rovině mikrojazykové (foneticko-fonologické a morfologické) a na rovině makrojazykové (sémantické a textové lingvistiky. Monografie je pojata funkčně a strukturálně.

Sleva 23 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 77 Kč

Skladem

Introducao ao Portugues Juridico - Úvod do právnické portugalštiny

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Publikace seznamuje čtenáře s problematikou právnické portugalštiny a jejími specifiky. Vzhledem k tomu, že se výuka portugalštiny nejčastěji věnuje portugalštině standardní, případně hovorové, a jen okrajově se dotýká jazyka odborného, jedná se o práci velmi aktuální, protože reaguje na současnou potřebu, danou stále silnější integrací České republiky do Evropské unie.

Sleva 21 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 107 Kč

Skladem u dodavatele

Portugalština - konverzace se slovníkem a gramatikou

Autor: neuveden

publisher: Lingea

0 / 5
16 %
Při vašich cestách do rozmanitého Portugalska či exotické Brazílie jistě oceníte tuto ideální konverzaci! Jedním z důvodů je fakt, že kromě Portugalska s angličtinou spíše neuspějete. Navíc, jak jinak lépe poznat kulturu a místní obyvatele, kteří s velkou radostí přijmou každého kdo se s nimi domluví, než právě skrze rodný jazyk. 2 600 vět a frází, 1 600 slovíček v tématech 6 000 hesel ve

Sleva 16 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem

Portugalsko-český/Česko-portugalský slovník

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Uchytil Vladimír,Uchytil Tomáš

publisher: Český klub

0 / 5
27 %

Sleva 27 % z běžně ceny 164 Kč

Naše cena: 120 Kč

Nedostupné50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele