Registrace | Přihlášení


Výukové materiály

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

1000 portugalských slovíček - Ilustrovaný slovník

Autor: Svobodová Ivana

publisher: EDIKA

5 / 5
21 %
Učte se důležitá slovíčka pomocí veselých obrázků! Zapamatujete si je rychleji a vštípí se vám i mnohem hlouběji do paměti! Ilustrace znázorňují běžné životní situace, které denně prožíváme, obsahují postavy a věci, se kterými se denně setkáváme. Ať jde již o domácnost, město, školu, přírodu, zábavu, cestování, sport ad. Obrázky jsou popsány, za slovíčky následuje výslovnost a český

Sleva 21 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem

PORTUGALŠTINA souhrn gramatiky

Autor: Jindrová Jaroslava

publisher: Holman Miloslav

4.8 / 5
15 %
Koncentrovaný přehled sumarizuje učební látku - tvarosloví, výslovnost; přehledné členění, grafická úprava a volba barev umožňuje rychlou orientaci v textu a snadnější zapamatování.

Sleva 15 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Portugalská slovesa

Autor: kolektiv autorů

publisher: AllMax

5 / 5
Jedinečné a gramaticky velmi obsáhlé oboustranné kolečko obsahuje celkem 92 nejpoužívanějších portugalských nepravidelných sloves. Pomůcka na obou stranách obsahuje gramatické tabulky s časováním pomocných sloves Haver, Ter, Estar, Ser a tvořením složených slovesných tvarů. Pomůcka je vhodná jak pro začátečníky, tak i pokročilé studenty portugalského jazyka.

Sleva 6 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

Portugalsko-český slovník - 201 tisíc

Autor: Kolektiv autorů - Jindrová Jaroslava,Pasienka Antonín

publisher: LEDA

0 / 5
18 %
První portugalsko-český slovník středního rozsahu přináší současnou slovní zásobu spisovné i hovorové portugalštiny včetně nejfrekventovanějších brazilských výrazů. Systematicky uvádí odlišnosti v ortografii brazilské varianty evropské portugalštiny. Uživatel ve slovníku nalezne rovněž odbornou terminologii mnoha oborů, ustálená slovní spojení včetně idiomů a řadu vysvětlivek, jež mu usnadní

Sleva 18 % z běžně ceny 799 Kč

Naše cena: 659 Kč

Skladem

Portugalština - konverzace ...s námi se domluvíte

Autor: neuveden

publisher: Lingea

0 / 5
15 %
Portugalština patří mezi románské jazyky a je šestým nejrozšířenějším světovým jazykem. Mluví jím více než dvě stě milionů lidí. Portugalština je velmi podobná španělštině. Pokud umíte některý románský jazyk, s jistou zkušeností základům psané portugalštiny porozumíte. Kamenem úrazu bývá výslovnost, která se navíc výrazně liší v Evropě a v Brazílii. Tato příručka vám umožní pohotově se

Sleva 15 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Os verbos modais poder e dever: Contributos para uma análise jurídico-linguística

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
V této knize jsou uvedeny některé úvahy o netypickém chování sloves „poder“ a „dever“ v oblasti právního jazyka. V rámci analýzy dvou dominantních textových typologií - oblasti samotného práva a oblasti soudních rozsudků - je popsán potenciál výkladu těchto sloves vzhledem k některým jejich výskytům, přičemž cílem je zamyslet se nad operativními variacemi tohoto modálu.

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Stylisticko-pragmatické faktory použití členu v současné portugalštině

publisher: Muni Press

0 / 5
23 % Sleva
Tato monografie je dizertační prací obhájenou v roce 2008 na FF UK v Praze a pojednává o vyhledávání stylisticko-pragmatických faktorů použití členu v současné evropské portugalštině na rovině mikrojazykové (foneticko-fonologické a morfologické) a na rovině makrojazykové (sémantické a textové lingvistiky. Monografie je pojata funkčně a strukturálně.

Sleva 23 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 77 Kč

Skladem

Introducao ao Portugues Juridico - Úvod do právnické portugalštiny

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Publikace seznamuje čtenáře s problematikou právnické portugalštiny a jejími specifiky. Vzhledem k tomu, že se výuka portugalštiny nejčastěji věnuje portugalštině standardní, případně hovorové, a jen okrajově se dotýká jazyka odborného, jedná se o práci velmi aktuální, protože reaguje na současnou potřebu, danou stále silnější integrací České republiky do Evropské unie.

Sleva 21 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 107 Kč

Skladem u dodavatele

Portugalština - konverzace se slovníkem a gramatikou

Autor: neuveden

publisher: Lingea

0 / 5
16 %
Při vašich cestách do rozmanitého Portugalska či exotické Brazílie jistě oceníte tuto ideální konverzaci! Jedním z důvodů je fakt, že kromě Portugalska s angličtinou spíše neuspějete. Navíc, jak jinak lépe poznat kulturu a místní obyvatele, kteří s velkou radostí přijmou každého kdo se s nimi domluví, než právě skrze rodný jazyk. 2 600 vět a frází, 1 600 slovíček v tématech 6 000 hesel ve

Sleva 16 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem

Portugues XXI: Livro Do Professor 1

publisher: LIDEL - Edicoes Técnicas

0 / 5
Esta obra faz parte de um Curso de Portugues Língua Estrangeira, estruturado em 3 níveis, que tem como objectivo a aprendizagem da língua portuguesa, de forma activa e participativa, apresentando uma grande preocupaçao pelo desenvolvimento da compreensao e da expressao oral do aluno, estimulando o debate e a troca de opiniao, embora nao esqueça a importância da compreensao e da expressao escrita,

Sleva 2 % z běžně ceny 496 Kč

Naše cena: 486 Kč

Skladem u dodavatele

Česko-portugalský mluvník... rozvažte si jazyk

Autor: neuveden

publisher: Lingea

0 / 5
17 %
První vydání portugalského mluvníku u nás. Tato originální konverzační pomůcka obsahuje abecedně řazená slova, v každém hesle objevíte praktické věty a slovní spojení obsahující dané klíčové slovo. Mluvník vám pomůže osvojit si fráze, které se ve spisovné i hovorové portugalštině běžně používají a často je nelze ani doslovně přeložit. Pokud mluvník neznáte, podívejte se na ukázkové strany

Sleva 17 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 299 Kč

Skladem

Brazílie - Návod k použití

Autor: Šembera Pavel

publisher: Titanic

0 / 5
15 %
Humoristická knížka, která je současně užitečnou konverzační příručkou a učebnicí, jak překonat nedorozumění způsobená portugalským jazykem i kulturní odlišností temperamentních Jihoameričanů. Autor je zkušeným cestovatelem, který Brazílii pravidelně navštěvuje jako obchodník, ale země a hlavně její obyvatelé mu učarovali. O svých zábavných i trpkých zkušenostech s poznáváním brazilských obyčejů

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Perifrastické konstrukce v portugalštině

Autor: Jindrová Jaroslava

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Cílem práce je podat přehled perifrastických konstrukcí s významem fázovosti v současné evropské portugalštině. Při jejich klasifikaci jsme vycházeli z modelu vytvořeného pro španělštinu Bohumilem Zavadilem, jenž navazuje na koncepci E. Coseria a Nelsona Cartageny. Opisné vazby dělíme podle povahovědějového významu do tří základních skupin: na perifráze s významem ingresivním, durativním a

Sleva 21 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele

Brazilská portugalština - konverzace se slovníkem a gramatikou

Autor: neuveden

publisher: Lingea

0 / 5
17 %
Portugalština patří mezi románské jazyky, je šestým nejrozšířenějším světovým jazykem. Mluví jím čtvrt miliardy lidí, z toho více než 200 milionů v samotné Brazílii, jediné portugalsky mluvící zemi Jižní Ameriky. To vše díky zámořským cestám Portugalců v 15. a 16. století a následné kolonizaci nových území. Kámenem úrazu při studiu portugalštiny bývá výslovnost, i když brazilská varianta je na

Sleva 17 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem

Língua Portuguesa na Europa Central: estudos e perspetivas

Autor: Kolektiv autorů - Jindrová Jaroslava,Coelho Ramos Joaquim,Grauová Šárka

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Publikace zahrnuje soubor studií mezinárodních badatelů v oblasti portugalské filologie, kultury a didaktiky. Do publikace přispěla čtyřicítka autorů ze čtrnácti univerzit (z dvanácti zemí), na nichž se portugalistika vyučuje jako diplomní obor. Shromážděné studie jsou věnovány aktuálním problémům portugalského jazyka, literatury a kultury.

Sleva 21 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem u dodavatele

Pronunciar de verbos portugueses

publisher: LIDEL - Edicoes Técnicas

0 / 5
Sleva
This book is designed to help learners to conjugate and pronounce Portuguese verbs correctly. It includes a study on the irregularity of the pronunciation of Portuguese verbs, in their European version.

Sleva 2 % z běžně ceny 625 Kč

Naše cena: 613 Kč

Skladem u dodavatele

Portugues Outra Vez

publisher: LIDEL - Edicoes Técnicas

0 / 5
Sleva
Esta obra faz parte de um Curso de Portugues Língua Estrangeira, estruturado em 3 níveis, que tem como objectivo a aprendizagem da língua portuguesa, de forma activa e participativa, apresentando uma grande preocupaçao pelo desenvolvimento da compreensao e da expressao oral do aluno, estimulando o debate e a troca de opiniao, embora nao esqueça a importância da compreensao e da expressao escrita,

Sleva 2 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Cozinhar Em Portugues (Segundo O Novo Acordo Ortografico): Livro (Portuguese Edition)

publisher: LIDEL - Edicoes Técnicas

0 / 5
Sleva
Cozinhar em Portugues nao é um livro de receitas, mas também nao é apenas mais um livro de exercícios de portugues. Este manual de apoio ao ensino de Portugues Língua Estrangeira/Língua Segunda/Língua Nao Materna destina-se a alunos com alguns conhecimentos de portugues que pretendam descobrir parte da gastronomia portuguesa.

Sleva 2 % z běžně ceny 528 Kč

Naše cena: 517 Kč

Skladem u dodavatele

Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami

Autor: Vavroušová Petra

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Cílem publikace, která navazuje na knihu Sedm tváří translatologie (2013), je přiblížit českému čtenáři soudobé směřování latinskoamerické translatologie. Jde o výbor španělsky a portugalsky psaných studií, jež byly publikovány pouze v těchto dvou jazycích (nikoli např. v angličtině) a jejichž autory jsou přední teoretici překladu nebo tlumočení. Vybrané studie reflektují specifičnost

Sleva 21 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem

Portugues em Direto: Book + CD (Segundo Novo Acordo Ortografico)

publisher: LIDEL - Edicoes Técnicas

0 / 5
Sleva
Exercises with a CD-audio to practice and assess listening and speaking comprehension. Can be used as complementary material in the classroom or for independent learning. Answers to exercises and transcriptions of the CD are at the back of the book. Corresponds to level B1 and B2 of the CEFR.

Sleva 2 % z běžně ceny 741 Kč

Naše cena: 726 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele