Pravěk a starověk

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Toulky českou minulostí 15 - Zlatý věk české literatury

Autor: Kolektiv autorů - Volný Zdeněk,Hora-Hořejš Petr

publisher: Via Facti

4 / 5
28 %
Nový, už 15. díl Toulek českou minulostí se plně věnuje historii české literatury v jejím „zlatém věku“, v 19. a na počátku 20. století. Mapuje její vývoj od vzniku první silné tvůrčí generace, která se už mohla opřít o Máchovu romantickou skladbu Máj. Toulky zlidšťují nedotknutelné modly, které známe z hodin češtiny, a vynášejí na povrch celou řadu opomíjených vztahů a skutečností, o nichž se

Sleva 28 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem

Války bez konce - Římské války II

Autor: Kovařík Jiří

publisher: Akcent

4 / 5
30 %
VÁLKY S JUGURTHOU, KIMBRY, TEUTONY A MITHRIDATEM, OBČANSKÁ VÁLKA A SPARTAKOVO POVSTÁNÍ Války bez konce jsou druhým svazkem projektu o vojenské historii antického Říma, znovu plným příběhů o vojevůdcích a vojácích, o taženích, které prodělali, o vítězných či prohraných bitvách na souši i na moři, o pochodech, táboření, útocích, obranách, obléhání, o slávě a strádání za válek s Jugurthou v

Sleva 30 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem

Toulky minulostí světa 2 - Zlatá éra dějin: starověké Řecko

Autor: Volný Zdeněk

publisher: Via Facti

3.8 / 5
28 % Sleva
V této knížce se budeme toulat především starověkým Řeckem, a tak navštívíme Mykény, Athény, Spartu, Delfy a další známá místa. Dozvíme se mnoho zajímavého o trójské válce, mykénském zlatě, řeckých bozích i mytologii, filosofii a divadle. Rovněž si připomeneme významné bitvy starověku - u Marathónu, Thermopyl, Salamíny a Platají, kde se řecká vojska střetla s Peršany.

Sleva 28 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem

Achnaton a Nefertiti, faraoni slunce

Autor: Matula Miloš

publisher: MM Production

0 / 5
34 %
Kniha Achnaton a Nefertiti, faraoni Slunce je zasvěcena historickému, uměleckému a duchovnímu odkazu starověkého Egypta. Prostřednictvím chronologicky uspořádaného textu, který se opírá o nejnovější poznatky z archeologických výzkumů a práce renomovaných archeologů a badatelů, jsou osvětlovány hlavní historické události, kulturní a společenské procesy i náboženská (magická a duchovní)

Sleva 34 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem

Politické aspekty řecké tragédie/Political Aspects of Greek Tragedy

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
29 %
Řecká tragická poezie je bytostně politická, neboť život v polis i jeho inverze je ústředním tématem tragického dramatu. V této knize si proto autor klade za cíl pojednat o politických aspektech athénského tragického divadla a odpovědět na několik otázek: 1. Co nás opravňuje hovořit o athénském tragickém divadle jako o politické instituci? 2. Jakými různými způsoby můžeme číst athénskou tragickou

Sleva 29 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Gótské dějiny / Římské dějiny

Autor: Jordanes

publisher: Argo

0 / 5
27 %
Autor gótských (Getica) a římských dějin (Romana), sepsaných kolem roku 550 n. l., stojí na pomezí mezi dvěma epochami. O jeho životních osudech není mnoho známo vyjma faktu, že se sám hrdě hlásil k příslušnosti ke germánskému kmeni Gótů. Jeho dějiny Gótů přinášejí mnoho unikátních informací o historii tohoto kmene a lze je zařadit po bok obdobných "národních historií" (např. Paula Ciacona či

Sleva 27 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 329 Kč

Skladem

Rubikon - Triumf a tragédie římské republiky

Autor: Holland Tom

publisher: Dokořán

0 / 5
32 %
Římská republika byla bezesporu nejpozoruhodnějším státem v dějinách. Hrstka vesničanů se usadila mezi bažinami a pahorky a jejich potomci dobyli celý tehdy známý svět. Hollandova kniha přináší živý obraz republiky v zenitu její velikosti, která měla nakonec stát u počátku jejího pádu a transformace v císařskou diktaturu. Zachycuje období Julia Caesara, jehož posedlost slávou dovedla až k břehům

Sleva 32 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Encyklopedie starověkého Egypta

Autor: Kolektiv autorů - Verner Miroslav,Bareš Ladislav,Vachala Břetislav

publisher: Libri

0 / 5
24 %
Kolektiv našich nejvýznamnějších egyptologů, kteří se už po několik desetiletí každoročně věnují archeologickým kampaním především v Abusíru, přináší ve stovkách přehledných a čtivých hesel soudobé poznání o nejrůznějších aspektech této unikátní a přes výzkumy stále tajemné egyptské civilizace. Jde o přepracované, aktualizované a doplněné vydání knihy, která vyšla v roce 1996 v Karolinu, ale díky

Sleva 24 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 377 Kč

Skladem

Průvodce všedním životem ve starověku

Autor: Charvát Petr

publisher: Práce

0 / 5
Tato obrazovým materiálem bohatě vybavená publikace vám pomůže nahlédnout do života lidí v průběhu staletí a tisíciletí dávné historie lidstva. S úctou a pokorou se tak podíváme do života lidí ve starém Egyptě, v Mezopotámii, Indii, velké Číně a samozřejmě v Řecku a Římě. Jak žili, kde bydleli, čím se živili, co si oblékali, v co věřili, čím se bavili.

Sleva 3 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem u dodavatele

Tajnosti a skandály starověku

Autor: Koper Slawomir

publisher: Alpress

0 / 5
36 %
Díky fascinujícímu vyprávění získávají slavné postavy starověku lidskou podobu. Kniha líčí, jak trpěli, bojovali a milovali, představí nám jejich všední zvyky i pikantní aféry. Autor vykresluje obraz velkých mužů i žen ze starého Egypta, Persie, starověkého Řecka a Říma i počátků křesťanství, který je často vzdálený tomu, co známe z učebnic dějepisu.

Sleva 36 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Encyklopedie řecko-baktrijských a indo-řeckých panovníků z pohledu jejich mincí

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Mašek Michal

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Kniha seznamuje čtenáře s téměř zapomenutým úsekem antické historie a s dobou helenistických panovníků vládnoucích na území dnešního Afghánistánu, Pákistánu a Indie. Vzhledem k nedostatku písemných pramenů popisujících události na východní periferii antického světa se hlavním zdrojem informací o dění v této oblasti staly mince a jejich nálezy. Popis panovníků a hlavních událostí z doby jejich

Sleva 15 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 417 Kč

Skladem u dodavatele

Martianus Capella

Autor: Petrovičová Katarina

publisher: Host

0 / 5
36 %
Kolem díla Martiana Capelly De nuptiis Philologiae et Mercurii (O sňatku Filologie a Merkura) se v odborné literatuře vynořuje stále více otázek než odpovědí. Hodnocení autora kolísá od denunciace a dohadů o jeho podivínství, které se odrazilo v nepromyšlenosti a neúměrné rozmanitosti jeho díla, až k jeho uznání jako zprostředkovatele části antického dědictví středověku. Martianus Capella

Sleva 36 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem

Geografie a mýty v Dionysiakách Nonna z Panopole

Autor: Dostálová Růžena

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Stál-li epik Homér v 8. století př. n. l. u počátků řecké a vlastně i evropské literatury, stojí v 5. století n. l. na jejím konci epik Nonnos z Panopole píšící stále týmž jazykem i metrem a nacházející inspiraci v obrovském pokladu řeckého bájesloví. O Nonnovi - stejně jako o řadě autorů této epochy - nelze s jistotou říci, zda byl pohan, či křesťan. Tento fakt ještě umocňoval obdiv k jeho dílu

Sleva 24 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Oppidum České Lhotice aneb Putování za Kelty na Chrudimsku

publisher: Boii

0 / 5
15 %
Publikace je určena především žákům základních a středních škol. Jejím hlavním tématem je obecná charakteristika keltské civilizace a kultury. Jednotlivé fenomény jsou demonstrovány na příkladech nálezů a lokalit z území Chrudimska a Pardubicka, velká část knihy je pak věnována jedinému východočeskému oppidu, oppidu České Lhotce. Za každou kapitolou následuje několik otázek a úkolů, na nichž si

Sleva 15 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. Studium der sozialen und geistlichen Strukturen…

Autor: Kazdová Eliška

publisher: Muni Press

0 / 5
Sleva
První část publikace obsahuje příspěvky, které se týkají výsledků výzkumu významné polykulturní lokality v Těšeticích-Kyjovicích. Druhá část se zabývá problematikou sociálních a duchovních dimenzí pravěké těžby, příčinami budování rondelové architektury a postavením žen, mužů a dětí v pravěké společnosti.

Sleva 10 % z běžně ceny 593 Kč

Naše cena: 531 Kč

Skladem

Umělecké řemeslo v pravěku

publisher: Zvláštní vydání

0 / 5
12 %
Dosud nepřekonaná kniha celosvětově uznávaného archeologa o technologii řemesla v českomoravském pravěku.

Sleva 12 % z běžně ceny 172 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Pád říše římské - Římské války V

Autor: Kovařík Jiří

publisher: Akcent

0 / 5
24 %
Pád říše římské je posledním svazkem pětidílného projektu o vojenské historii antického Říma, zahrnujícím dlouhé období od válek dynastie Flaviovců po roce 69 až po vyplenění Říma Alarichem roku 410. Jedná se o nesmírné množství bitev a tažení římských císařů i jejich vojevůdců, o krvavé boje se sousedními Peršany, s tzv. barbary i o vnitřní války, v nichž se jeden císař snažil svrhnout druhého.

Sleva 24 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem

Toulky minulostí světa 3 - Zlatá éra dějin: starověký Řím

Autor: Volný Zdeněk

publisher: Via Facti

0 / 5
27 % Sleva
Třetí díl je věnovaný dějinám starověkého Říma.

Sleva 27 % z běžně ceny 419 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem

Legie římského impéria - Římské války IV

Autor: Kovařík Jiří

publisher: Akcent

0 / 5
30 %
Legie římského impéria jsou čtvrtým svazkem pětidílného projektu o vojenské historii antického Říma, tentokrát věnovaného událostem od Caesarovy smrti do poslední čtvrtiny 1. století našeho letopočtu. Jde zde o válku Octaviána a Marca Antonia s Brutem a Cassiem, Caesarovými vrahy, která skončila bitvou u Pharsalu, o války druhého triumvirátu a jeho rozpad, po němž následoval boj, který skončil

Sleva 30 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem

Dolní Věstonice - Pavlov

Autor: Svoboda Jiří A.

publisher: Academia

0 / 5
38 %
Publikace navazuje na předchozí autorovy knihy o evoluci člověka a počátcích umění. Předmětem zkoumání je tentokrát každodenní život našich předků, příkladem naše nejslavnější paleoantropologická a paleolitická lokalita (či soubor lokalit) v okolí Dolních Věstonic v období před 30 tisíci lety, kdy moravský koridor plnil úlohu evropské komunikační osy. Jako materiál slouží empirické údaje získané

Sleva 38 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 404 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele