Středověk, novověk

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Toulky minulostí světa 7

Autor: Volný Zdeněk

publisher: Via Facti

5 / 5
28 % Sleva
Evropa v konfliktech, osvícenství, Francouzská revoluce, napoleonské války, barok. Vítejte opět, už posedmé, na našich toulkách po minulosti světa. V této knize budeme sledovat zejména zákruty evropské historie v 18. století a uvidíme, že se propast mezi civilizacemi na jednotlivých kontinentech dále prohloubila. Evropa zvýšila svůj hospodářský, průmyslový a vojenský náskok a zejména díky své

Sleva 28 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Cesta ke kořenům

Autor: Hošek Pavel

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

4 / 5
15 %
Studie Cesta ke kořenům se týká fascinujícího a dramatického zápasu několika rodopisců o změnu v dosavadním způsobu historického pojednávání o osudech kdysi slavného rytířského rodu Milnerů z Milhausenu. Zápasu, který byl motivován jejich neochvějným přesvědčením, že jsou přímými potomky této rodiny. Je to zápas o zakotvení vlastní a rodinné identity, zápas o zachování rodové paměti a tradování

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Templáři a Kristův rubáš

Autor: Fraleová Barbara

publisher: Argo

5 / 5
19 %
Italská historička a archivářka Tajných vatikánských archivů Barbara Fraleová, se své nové knize přichází s teorií, že templáři, tento nejmocnější mnišsko-rytířský řád středověku, mezi svými poklady a jako nejpřísněji střežené tajemství po jistou dobu vlastnili i Kristovo pohřební roucho, známé též jako Turínské plátno. Jedná se o nejnovější práci českým čtenářům již dobře známé autorky knihy

Sleva 19 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem u dodavatele

Církevní dějiny - Novověk

Autor: Kolektiv autorů - Drška Václav,Suchánek Drahomír

publisher: Grada

5 / 5
15 %
Druhý díl Církevních dějin, který navazuje na předchozí zpracování církevní historie v antice a středověku, je vymezen obdobím sahajícím od počátků protestantské reformace až po předvečer Velké francouzské revoluce. Autoři předkládají komplexní syntézu církevních dějin, která neopomíjí žádnou z důležitých křesťanských skupin novověku a překračuje konfesní pohled na církevní dějiny.

Sleva 15 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 509 Kč

Skladem

Cesta Karla IV. do Francie

Autor: Šmahel František

publisher: Argo

4.3 / 5
19 % Doprava zdarma
Cesta Karla IV. představuje v domácí medievalistické literatuře dílo vskutku výjimečné. Autor poslední velkou diplomatickou cestu císaře Karla IV. pojal jako dialog mezi textem a obrazem, mezi dobovými relacemi kronikářů s reportážními vyobrazeními iluminátorů rukopisů francouzské provenience. Díky novým objevům se autorovi dokonce podařilo vizuálně sledovat cestu Karla IV. do Francie téměř krok

Sleva 19 % z běžně ceny 1 298 Kč

Naše cena: 1 051 Kč

Skladem u dodavatele

Velké dějiny zemí Koruny české X. 1740-1792

Autor: Kolektiv autorů - Bělina Pavel,Kaše Jiří

publisher: Paseka

4.8 / 5
28 %
Autorský tým složený z významných českých historiků předkládá čtenářské veřejnosti nové obšírné zpracování našich dějin, jejichž úplné vypsání českému národu stále chybí. Monumentální, vůbec první české dějiny takového rozsahu vycházejí v osmnácti svazcích. Autoři, přestože mají nejvyšší profesionální ambice, se obracejí především na širší čtenářskou obec, jíž bude dílo sloužit jako spolehlivý

Sleva 28 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 637 Kč

Nedostupné

Fridrich II.

Autor: Rader Olaf B.

publisher: Argo

4.3 / 5
26 %
Nejproslulejší Raderovou prací je bezesporu životopis římsko-německého císaře a sicilského krále Fridricha II. Ačkoli literatura o „divu světu“, jak byl císař dobovými kronikáři nazýván, je dnes již nepřeberná, přesto se Raderovi podařilo načrtnout badatelsky přínosný, přitom však velmi čtivý a výstižný portrét jednoho z nejkontroverznějších panovníků středověku. Raderův přístup je striktně

Sleva 26 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem u dodavatele

Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance

Autor: Bachtin Michail Michajlovič

publisher: Argo

4.5 / 5
19 %
Kniha Michaila Bachtina Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance patří ke klasickým dílům historické literatury druhé poloviny 20. století. Po svém vydání v ruském originálu byla velmi záhy přeložena do všech světových jazyků a stala se modelovou studií o středověké a renesanční smíchové kultuře. Bachtin v ní prostřednictvím Rabelaisova románu Gargantua a Pontagruel objevil téma

Sleva 19 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 363 Kč

Skladem u dodavatele

Normani v evropských dějinách

Autor: Haskins Charles Homer

publisher: H+H

4.7 / 5
33 %
Americký medivalista Haskins je spolu s Josephem Strayerem považován za zakladatele významné historické školy "Nová historie", těšící se na Novém kontinentě dodnes podobné vážnosti jako v Evropě francouzská škola Annales. Kniha o Normanech je jednou ze dvou Haskinsových nejvýznamějších studií. Na rozdíl od mnohých jiných autorů Haskins nevidí ve Vikinzích primitivní kořistnické hrdlořezy a

Sleva 33 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Velké dějiny zemí Koruny české IV./b

Autor: Kolektiv autorů - Bartlová Milena,Bobková Lenka

publisher: Paseka

5 / 5
28 %
Druhý svazek čtvrtého dílu velké historiografické práce. Tento díl je věnován čtrnáctému století, které bychom mohli s jistou nadsázkou nazvat stoletím lucemburským, dobou vlády Jana Slepého, Karla I. (IV.) a první polovinu panování Václava IV. Byla to doba největšího mocenského a územního rozmachu v dějinách zemí Koruny české. Politický, ale i kulturní a společenský význam této epochy si vyžádal

Sleva 28 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 637 Kč

Skladem

Pražští kupci na cestách

Autor: Buňatová Marie

publisher: Mishkezy

5 / 5
24 % Sleva
Hlavním tématem knihy jsou dějiny obchodu v předbělohorské Praze (1526–1618), zaměřené především na období vlády císaře Rudolfa II. (1576–1611), kdy se Praha přiřadila k největším středoevropským metropolím. Prostřednictvím této publikace se čtenářům po šedesáti letech dostává do rukou nové, moderně pojaté zpracování tématu, které přináší řadu zcela neznámých poznatků o obchodu v předbělohorské

Sleva 24 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem

Velké dějiny zemí Koruny české II. 1197-1250

Autor: Vaníček Vratislav

publisher: Paseka

5 / 5
28 % Sleva
Druhý svazek obsáhlé práce je věnovaný dějinám českých zemí v období 1197-1250.

Sleva 28 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 637 Kč

Skladem

Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v čechách II. (1 k-l + 2 m-o)

publisher: Karolinum

5 / 5
17 % Sleva
Pokračování rozsáhlého projektu Repertoria rukopisů 17. a 18. století navazuje na 1. díl vydaný rovněž ve dvou svazcích v roce 2003. Obsahuje soupis dochovaných bohemikálních rukopisů z muzejních sbírek v místech počínajících písmeny K-L (1. svazek) a M-O (2. svazek). Značnou část rukopisů opět tvoří modlitební knihy, mravně nabádavé spisy, lékařské knihy a jiné praktické příručky pro běžný

Sleva 17 % z běžně ceny 470 Kč

Naše cena: 391 Kč

Skladem

Velké dějiny zemí Koruny české XI./a

Autor: Rak Jiří

publisher: Paseka

4 / 5
28 %
Autorský tým složený z významných českých historiků předkládá čtenářské veřejnosti nové obšírné zpracování našich dějin, jejichž úplné vypsání českému národu stále chybí. Monumentální, vůbec první české dějiny takového rozsahu vycházejí v osmnácti svazcích. Autoři, přestože mají nejvyšší profesionální ambice, se obracejí především na širší čtenářskou obec, jíž bude dílo sloužit jako spolehlivý

Sleva 28 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 637 Kč

Skladem

Vendéeské války 1793–1832

Autor: Šťovíček Michal

publisher: Akcent

4.6 / 5
34 %
Válka ve Vendée v západní Francii je u nás známá z historických románů V. Huga Devadesát tři a H. de Balzaca Šuani. Jednalo se ve skutečnosti o krvavou občanskou válku, kterou zažehlo lidové povstání proti novorozené Francouzské republice a v níž záhy šlo oběma bojujícím stranám o přežití. Původně rolnická vzpoura ve Vendée se totiž změnila v otevřeně royalistické kontrarevoluční povstání, které

Sleva 34 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii

Autor: kolektiv autorů

publisher: Národní památkový ústav v Olomouci

4.5 / 5
15 % Sleva
Pětačtyřicet studií se zaměřuje na výzkum schwarzenberského dědictví, historie významných osobností rodu a jejich veřejných aktivit od 17. do druhé poloviny 20. století. Schwarzenbergové výrazněji vstoupili do českých dějin poté, co roku 1660 získali třeboňské panství a na počátku 18. století v jižních Čechách vybudovali nejrozsáhlejší dominium střední Evropy. Pětačtyřicet studií této knihy

Sleva 15 % z běžně ceny 670 Kč

Naše cena: 570 Kč

Skladem

Svatováclavská smlouva

Autor: Francek Jindřich

publisher: Havran

4.5 / 5
24 %
Na sklonku 15. a v prvních desetiletích 16. století probíhalo dramatické soupeření českých šlechticů s měšťany královských měst. Konkurenční boj přerostl brzy do politické sféry a významně ovlivnil vývoj českého státu. Provázelo jej i záškodnické působení různých „škůdců zemských“, z nichž nejznámější je patrně Jiří Kopidlanský. Spory částečně ukončila až Svatováclavská smlouva, první doplněk

Sleva 24 % z běžně ceny 192 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem

Toulky českou minulostí 5 - Od časů Marie Terezie (1740) do konce napoleonských válek (1815)

Autor: Hora-Hořejš Petr

publisher: Baronet

5 / 5
28 %
Od časů MarieTerezie do konce napoleonský válek Habsburské dynastii po roce 1700 chyběla panovnická krev. Muži vymírali, noví nepřicházeli. Celkem 56 roků se ve španělské ani rakouské větvi rodu nenarodil chlapec, který by přežil raný věk. A tak mohykán bez dědice císař Karel VI. musel legitimovat tenkrát nezvyklé nástupnictví - po přeslici. Obtížným prosazením tzv. pragmatické sankce nakonec

Sleva 28 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem

Toulky českou minulostí 4 - Od bitvy na Bilé hoře (1620) do nástupu Marie Terezie (1740)

Autor: Hora-Hořejš Petr

publisher: Baronet

5 / 5
28 %
Od bitvy na Bílé hoře do nástupu Marie Terezie Pobělohorské období českých dějin dodnes podvědomě spojujeme především s rozmanitými zápory a stíny "temna". Ale barokní éra měla ve skutečnosti i mnoho světlých a půvabných stránek, jak začneme v tomto našem vyprávění postupně zjišťovat. Čtvrtý díl líčí období od bitvy na Bílé hoře (1620) do nástupu Marie Terezie (1740).

Sleva 28 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem

Přemyslovci - Budování českého státu

Autor: Kolektiv autorů - Třeštík Dušan,Sommer Petr,Žemlička Josef

publisher: NLN s.r.o.

3.6 / 5
23 % Doprava zdarma
Obsáhlá a výpravná publikace nabízí dosud nejucelenější pohled na vznik a působení knížecí a královské dynastie Přemyslovců v českých zemích od 9. století po její konec na počátku 14. století včetně historických okolností, které předznamenaly vznik českého státu. Kniha dále obsahuje podrobnou a mnohaoborovou analýzu rozvoje českého státu i jeho pokračování bezprostředně po zániku zakladatelské

Sleva 23 % z běžně ceny 1 599 Kč

Naše cena: 1 238 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele