Registrace | Přihlášení


Náboženství

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Osobnost Dominika Pecky

Autor: Husák Petr

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
21 %
Práce mladého badatele o mnohostranné osobnosti kněze, spisovatele a pedagoga Dominika Pecky, ale také o chápání kněžského poslání v éře první republiky v době protektorátu a především v epoše komunismu. Autorovým cílem bylo ukázat, s jakými problémy se český kněz ve 20. století musel vyrovnávat, co se od kněze očekávalo, jak se vyvíjely představy o kněžství, formách pastorace, pastoračních

Sleva 21 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Cesta Páně

Autor: Bratr John z Taizé

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
21 %
Taizé, to nejsou jen písně nebo nová hudební forma. Je to mezinárodní a ekumenická monastická komunita, v níž žije kolem sta bratří z dvaceti pěti zemí a z různých křesťanských církví - katolické, anglikánské, luteránské a reformované. Žijí pospolu a touží být znamením smíření, znamením evangelia. Toto společenství vzniklo za druhé světové války, v roce 1940. Jeho zakladatel, Roger Schütz, přišel

Sleva 21 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Konec velkého vyprávění? - Sekularizace v sociologické perspektivě

Autor: Vido Roman

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
21 %
Práce se zabývá jedním z klíčových problémů moderní sociologie náboženství – sekularizací jako oslabováním společenského významu náboženských institucí, náboženského vědomí a náboženských praktik v podmínkách moderních západních společností. Prostřednictvím rozboru nejdůležitějších textů evropské a americké provenience (Berger, Luckmann, Wilson, Martin, Bellah, Fenn, Dobbelaere, Bruce) autor

Sleva 21 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Pravoslavní v Československu v letech 1918-1953

Autor: Marek Pavel

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
21 %
Kniha je pokusem o ucelený pohled na dějiny české pravoslavné církve od poloviny 19. století do počátku 50. let 20. století, kdy získala autokefální postavení. Jejím jádrem je popis formování církve v letech první Československé republiky a líčí dramatické osudy zakladatelské generace duchovních kolem biskupů Sawatije a Gorazda. Vedle evokace bojů o jurisdikci si všímá také života ruské

Sleva 21 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem u dodavatele

Sekularizace v západní Evropě (1848-1914)

Autor: McLeod Hugh

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
24 %
Ve své nejznámější a nejdiskutovanější knize, která navazuje a rozšiřuje témata zpracovaná v publikaci Náboženství a lidé západní Evropy 1789–1989 (česky CDK 2007) se birminghamský profesor Hugh McLeod věnuje perspektivnímu zkoumání sekularizace v Evropě od revoluce 1848 po první světovou válku. Vychází sice ze sociálněvědních, zejména sociologických diskusí, zpracování látky je však povýtce

Sleva 24 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem u dodavatele

Laici a klerici v české katolické církvi: Na cestě ke spiritualitě spolupráce?

Autor: Spalová Barbora

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
24 %
Sociálněantropologická studie nás přivádí do několika velice různorodých terénů v rámci české katolické církve: do jedné východočeské vesnické farnosti, do jiné ve větším městě, do farností spravovaných komunitou Chemin neuf či salesiány Dona Bosca, do farnosti, kde působili dva spolukněží, dále do společenství, které vzniklo v rámci tajné církve a do okruhu věřících kolem Kněžského bratrstva sv.

Sleva 24 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Islamismus - Třetí radikální hnutí odporu

Autor: Nolte Ernst

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
21 %
Tato kniha představuje islamismus jako třetí velkou ideologii – po ruském bolševismu a německém nacionálním socialismu –, která se staví do odporu vůči modernitě, liberální demokracii, svobodné tržní ekonomice a západnímu individualismu. Autor sleduje dějiny novodobého politického islámu od 19. století do teroristického útoku na New York v roce 2001 a ukazuje, jakými cestami se ubírala jeho

Sleva 21 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 275 Kč

Skladem u dodavatele

Laici a klerici v české katolické církvi - Na cestě ke spiritualitě spolupráce?

Autor: Spalová Barbora

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
21 %
Sociálněantropologická studie nás přivádí do několika velice různorodých terénů v rámci české katolické církve: do jedné východočeské vesnické farnosti, do jiné ve větším městě, do farností spravovaných komunitou Chemin neuf či salesiány Dona Bosca, do farnosti, kde působili dva spolukněží, dále do společenství, které vzniklo v rámci tajné církve a do okruhu věřících kolem Kněžského bratrstva sv.

Sleva 21 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Křesťanský Východ a Západ: Inkulturace a interkulturace - Příspěvek k současné recepci tradic v…

Autor: Ambros Pavel

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
21 %
Kniha uvádí do současné teologické diskuse o vztahu mezi křesťanským Východem a Západem a ukazuje jeho nejdůležitější souřadnice. Úmyslně není přetížena faktografickými údaji, které jsou i v českém prostředí dostupné. Vysvětluje čtenáři průběh rozdělení a jeho příčiny, které měly teologické kořeny. Hlavním záměrem knihy je intepretovat jednotu a rozdílnost tradic křesťanského Východu a Západu

Sleva 21 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem u dodavatele

Stát a církev

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
24 %
Autorem této knihy je polský dominikán působící v Praze, jenž vidí situaci v České republice s jistým odstupem i nadhledem a je schopen představit vztahy mezi církví a státem v České republice z poněkud odlišné perspektivy, než jsme u nás zvyklí. Text pojednává nejprve obecně o modelech těchto vztahů, následně sleduje jejich historii od 17. století do současnosti, se zvláštním důrazem na

Sleva 24 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

Příchod kosmického Krista: Uzdravení Matky Země a počátek globální renesance

Autor: Fox Matthew

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
18 %
Autor podrobně rozebírá rozmanité podoby spirituality stvoření v dějinách křesťanství (zvláštní důraz klade na biblickou, antickou a středověkou tradici) a domýšlí, nakolik by tato křesťanská varianta hlubinné ekologie mohla být duchovní inspirací pro takové myšlení a jednání, jež by vedly k "uzdravení Matky Země" a jež by daly vzniknout "globální renesanci" – tedy kultuře rozvíjející úctu a

Sleva 18 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem

Jednota a mnohost

Autor: Jabůrek Martin

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
21 % Sleva
Sborník z Mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k 80. narozeninám Karla Flosse.Příspěvky v tomto sborníku zazněly na mezinárodní konferenci Jednota a mnohost uspořádané Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při příležitosti osmdesátých narozenin doc. PhDr. Karla Flosse. Vzhledem k celoživotní filosofické orientaci

Sleva 21 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi duchem a uchopitelností - Dynamika života církve v Novém zákoně a meze jejího uplatnění v…

Autor: Šály Martin

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
21 %
Tato kniha se zaměřuje na církev v textech Nového zákona. Církev prvních křesťanů byla v autorově pohledu překvapivě různorodá a v průběhu prvního století zaznamenala značný vývoj. Dynamika života novozákonních křesťanů, nutnost přizpůsobovat se novým okolnostem a také jejich vnitřní nejednotnost a spory kontrastují s dnešními někdy naivními a stereotypními pohledy na první křesťanské generace.

Sleva 21 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Jak dnes mluvit o Bohu? - Evangelizační anti-pomůcka

Autor: Hadjadj Fabrice

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
21 %
Může se člověk o Bohu bavit jako o všem ostatním? Je možné napřed mluvit o výsledcích Ligy mistrů, pak o Bohu a nakonec o předpovědi počasí? Je opravdu o mnoho lepší na toto téma diskutovat učeně, udělat z Boha krásný teologický pojem a pojednávat o něm ve filozofických kontextech? Je vůbec člověk, který právě řekl něco každodenního, užitečného nebo smyslného, schopen týmiž ústy říci něco, co se

Sleva 21 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Služebníci neužiteční - Kněžská identita v českých zemích ve 20. století

Autor: Hanuš Jiří

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
21 %
V čem spočívá identita duchovních katolické církve? Lze vůbec hovořit o jedné identitě, nebo jde spíše o komplex dílčích identit spojených s institučními a ideovými aspekty církve? Je kněžská identita spíše individuální, nebo je v určitém společenství v konkrétní době obecně sdílená? Nakolik je pojetí kněžství historicky a kulturně podmíněné? Je možné identifikovat nějaké „kněžské generace“? Jaké

Sleva 21 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem u dodavatele

Duch a nevěsta

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
24 %
Anotace Vzpomínky Jana Konzala, teologa a biskupa skryté církve a po roce 1989 přední autority pražské obce, uvádějí čtenáře do osobního dobrodružství života zasvěceného liturgickému životu i konkrétním aktivitám, do myšlení člověka, který se nebojí vydat na nové cesty víry. A nejen to: reprezentují jedno z vynikajících svědectví o době komunistického režimu v Československu i o době následného

Sleva 24 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Náboženství a lidé západní Evropy 1789-1989

Autor: McLeod Hugh

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
24 %
Období po Francouzské revoluci bývá v dějinách evropského křesťanství spojováno především s procesem sekularizace, přední anglický historik a teolog Hugh McLeod však v této propracované studii dokládá, že skutečnost byla mnohem bohatší a nejednoznačnější: nejenže „sekularizace“ měla na různých místech a v různých prostředích různý význam, ale v mnoha oblastech převažovaly po dlouhou dobu naopak

Sleva 24 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Cesty pravoslavné teologie ve 20. století na Západ

Autor: kolektiv autorů

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
21 %
Jakými cestami se pravoslavná teologie ve 20. století dostávala na Západ? Jak byla spojená s domovskými církvemi, které prožívaly otřesy, v nichž mizel starý život a zřídka se objevoval nový? Které poklady tradice patřily k nezbytné výbavě lidí, jejichž minulost v sobě nesla tak velkou tíhu, že bylo nutné učit se nahlížet budoucnost s nadějí? Těmito otázkami se zabývá tato kniha vedoucí čtenáře

Sleva 21 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele