Judaismus

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Autodafé Evropa, Židé a antisemitismus (Edice 21. století)

Autor: Ottolenghi Emanuele

publisher: Academia

5 / 5
31 %
Většina lidí by řekla, že problém antisemitismu skončil s druhou světovou válkou. Autor této knihy nás však přesvědčuje o opaku. Antisemitské předsudky, existující v Evropě po staletí, trvají dodnes. Jen se inovovaly, přizpůsobily. Emanuele Ottolenghi se nezabývá staletou historií antisemitského předsudku, ale jen jeho posledními fázemi, tedy obdobím od vzniku Státu Izrael do roku 2006, s důrazem

Sleva 31 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 267 Kč

Skladem

Cesta života - Derech chajim

Autor: Maharal (Rabi Löw)

publisher: P3K

5 / 5
24 % Sleva
Kniha Derech chajim je mezi Maharalovými spisy výjimečná tím, že je souhrnným komentářem k jednomu celému traktátu Talmudu, k traktátu, který sám Maharal nazýval drahým a vznešeným, k traktátu Avot.

Sleva 24 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Diwan Abatur (Abaturův svitek) totiž Mandejská kniha mrtvých

Autor: Kolektiv autorů - Kozák Vladimír,Kozák Jaromír

publisher: Volvox Globator

4 / 5
20 %
Mandejci jsou velmi uzavřeným společenstvím. Mnozí z nich považují za zakladatele své církve Jana Křtitele. Židy, muslimy i křesťany bývají pokládáni za téměř křesťany, ač jejich nauky jsou tak podobné i odlišné zároveň. Mezi jejich církevními texty hraje výjimečnou roli "kniha mrtvých", Diwan Abatur. Díla duchovní literatury označovaná jako knihy mrtvých známe z různých kultur. Nejznámější jsou

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Židovská ročenka 5777, 2016/2017

Autor: neuveden

publisher: Židovská obec Praha

5 / 5
12 %
Letošní Židovská ročenka se skládá z jedenácti textů. První z nich představuje část disertační práce Terezy Krekulové, věnované rabi Nachmanovi z Braslavi. Autorka se životem i dílem této významné postavy chasidismu zabývá řadu let a je také autorkou prvního úplného překladu jeho Sipurej maasijot (Příběhy rabi Nachmana) do češtiny. Francouzky píšící Armand Laferrere vydal v roce 2013 knihu

Sleva 12 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Židovská gnóze, mystika merkavy a talmudická tradice

Autor: Scholem Gershom

publisher: Malvern

4.3 / 5
15 % Sleva
Gershom Scholem se v knize zamýšlí nad tím, nakolik lze některé prvky židovské mystiky formativního období judaismu nazvat „gnostickými“ a nad jejich styčnými body i rozdíly ve srovnání s řeckou, křesťanskou či mandejskou gnostickou tradicí. Na studiu vybraných témat (spekulace o míře Těla a Božím oděvu, metatronovská mystika atd.) se věnuje jejich interpretaci uvnitř judaismu, která je

Sleva 15 % z běžně ceny 368 Kč

Naše cena: 313 Kč

Skladem u dodavatele

Bible - Kapesní průvodce

Autor: Keene Michael

publisher: Biblion

3.9 / 5
31 %
Bible je nejrozšířenější knihou na světě. Ale kolik toho o ní skutečně víme? Jak vznikla? Jaké texty obsahuje? Jaké má historické a kulturní pozadí? Jaký vliv měla v průběhu staletí na vývoj společnosti? Právě na tyto a mnohé další otázky odpovídá tato knížka. Tento titul přináší přehledné informace o knize, která tvoří základ dvou světových náboženství: judaismu a křesťanství. Dává nahlédnout

Sleva 31 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem

Žít všemi údy / Hravý talmud

Autor: Kuras Benjamin

publisher: Eminent

3.5 / 5
V Talmudu účinkuje přes tisíc rabínů, kteří vám při podrobnějším čtení oživnou v diskusích o obrovské škále témat a ve vyprávění jiných rabínů. Jejich příběhy jsou někdy tragické, někdy komické, místy i trapné. Někteří vám budou sympatičtí, jiní protivní. U některých vám připadne, že vás znají a jste jim naopak protivní vy. Nemáte-li rádi Židy, bude vám místy připadat, že i oni vás nenávidí.

Sleva 10 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Kdo zabil rabiho Ježíše?

Autor: Much Theodor

publisher: Volvox Globator

0 / 5
17 % Sleva
Jak píše sám autor: „v této knize nejde o historicitu Ježíše z Nazareta (která již je prokázána mimokřestanskými prameny), ani o křestansko-teologické principy (jako je např. pravdivost vzkříšení), nýbrž o negativní následky protižidovských zpráv – především v Evangeliích, nebo lépe řeceno: o protižidovskou interpretaci některých z těchto textu křestanskými teology – pro celý židovský národ.“

Sleva 17 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem

Nachaš – Had Mojžíšovy knihy Genesis

Autor: Moučka Ladislav

publisher: Půdorys

0 / 5
24 %
Kniha Nachaš - Had Mojžíšovy knihy Genesis zpřesňuje výklad číselné symboliky Starého a Nového zákona a zároveň je svým způsobem přínosná i pro historii astronomie. Podobně jako píše Hans Küng, nechci se touto knihou dotknout náboženského cítění těch, pro jejichž víru v Boha jsou důležité zázraky chápané doslovně. Snažím se spíše současnému člověku nabídnout odpovědi na některé otázky, které mu

Sleva 24 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 453 Kč

Skladem u dodavatele

The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe: 1950s and 1960s

Autor: Holý Jiří

publisher: Akropolis

0 / 5
24 %
Publikace shrnuje příspěvky z mezinárodního workshopu konaného v listopadu 2011 v Praze. Seminář se zabýval tématem šoa/holokaustu v literatuře, v divadle a filmu v padesátých a šedesátých letech. Navázal na předchozí workshopy v německém Gießenu a v polské Łódzi (2010, 2011). Jednotlivé příspěvky se soustřeďují zvláště na českou a polskou literaturu (Jiří Weil, Norbert Frýd, Jan Otčenášek,

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem

Šaarej halacha

Autor: Zeev Greenwald

publisher: Agadah

0 / 5
30 %
Moderní dílo rabína Zeev Greenwalda zachycuje tradiční židovské, halachické zákony v uceleném souboru, který je vhodným průvodcem pro každodenní život. Kniha se stala velmi rychle populární jak v Izraeli, tak v židovských komunitách v USA.

Sleva 30 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Židovská teologie a holocaust

Autor: Turková Alžběta

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Obsahem knihy je přehled poholocaustové teologie judaismu. Tato kniha je členěna na dvě části. V první části se čtenář seznámí s jednotlivými možnými teologickými modely holocaustu, které ospravedlňují, popřípadě se snaží osvětlit roli Boha v této katastrofě. Každý model je okomentován vrchním pražským a zemským rabínem Karolem Efraimem Sidonem. V druhé části publikace se nachází přehled

Sleva 21 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem u dodavatele

Judaica Bohemiae XLVI - Supplementum

Autor: neuveden

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
15 %
Vzájemné vztahy mezi jedincem a společností jsou odjakživa jedním z nejpodstatnějších prvků lidského spolužití. To platí samozřejmě i pro židovstvo. Supplementum Judaica Bohemiae XLVI (2011) toto hledisko odráží a přináší několik sond do dějin Židů v českých zemích raného novověku až do revoluce let 1848/1849. Svazek vydávají společně Židovské muzeum v Praze a Společnost pro dějiny židů v České

Sleva 15 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem u dodavatele

Ženy v islámu a ženy v židovsko-křesťans

Autor: Šaríf Abd al-‘Azím

publisher: Ústředí muslimských obcí

0 / 5
Tato kniha se zabývá postavením ženy ve třech zjevených náboženstvích, s odvoláním na jejich základní věroučné zdroje. Postavení ženy v těchto náboženstvích, jež lze definovat mimo jiné jejími právy, privilegii a odpovědnostmi, je patrně jedním z nejnepochopenějších a nejzkreslenějších, nicméně nejdiskutovanějších témat ve vztahu k ženám - a to platí zejména pro mýty provázející postavení

Sleva 10 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 62 Kč

Skladem

Židé v Čechách 3

Autor: neuveden

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
15 %
Sborník příspěvků ze semináře v Tachově.

Sleva 15 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Židovská menšina v Československu v letech 1956 - 1968

Autor: Pojar Miloš

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
15 %
Monografie vznikla na základě vybraných textů stejnojmenného přednáškového cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze.

Sleva 15 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem u dodavatele

Ma´ase Merkava - starověká židovská mystika

Autor: Bönischová Helena

publisher: P3K

0 / 5
15 %
Kniha se zabývá fascinujícím pozdně starověkým mystickým textem, který vznikl v talmudickém období v židovském prostředí v oblasti Blízkého východu. Patří mezi několik málo textů, u nichž není pochybnost, že náleží k žánru hejchalotické literatury. Tímto termínem se označují pozoruhodné, u nás téměř neznámé texty, obsahující záznamy o mystických vizích lidí, kteří si říkali jordej merkava. Tato

Sleva 15 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Osamělý člověk víry

Autor: Solovějčik Josef

publisher: P3K

0 / 5
15 %
Výklad prvních dvou kapitol knihy Berešit (Genesis), v nichž autor nachází dva lidské prototypy - kreativního a majestátného (a majetnického) "Adama I" a Bohu oddaného muže smlouvy, osamělého "Adama II". Klasická práce spojující kantovský existencialismus a židovskou teologii. V r. 1964 přednesl Solovějčik úvahu Konfrontace. V ní poprvé nastínil tezi o "dvojím druhu" člověka, založenou na

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem u dodavatele

O mystické podobě božství

Autor: Scholem Gershom

publisher: Malvern

0 / 5
15 %
Mytické zárodky některých z nich sice vidí již ve starověkých představách, ty však začínají nabývat své nejznámější podoby mystických symbolů teprve s dějinnými počátky kabaly v raném středověku. V každé její vývojové fázi (od dob knihy Bahir, jihofrancouzské a španělské kabaly, přes období Zoharu a safedských mystiků až po lurjánskou a chasidskou nauku) autor nachází nové prvky, jimiž se

Sleva 15 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 357 Kč

Skladem u dodavatele

Konverze k judaismu

Autor: Mayer Daniel

publisher: Oikoymenh

0 / 5
18 %
Kniha Konverze k judaismu v zrcadle židovské ústní tradice a historie je věnována konverzím jak z hlediska všeobecně historického, tak i z hlediska osudů jednotlivých konvertitů, a to od biblických dob až do konce 18. století. ,br>rDůležitou součástí knihy jsou nejen základní halachická ustanovení, ale i příklady židovské ústní tradice (Mišna, Gemara, midraše), které se konverzí či konvertity

Sleva 18 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele