Registrace | Přihlášení


Náboženství - kolektiv autorů

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Velký regres - Mezinárodní rozprava o duchovní situaci dneška

Autor: kolektiv autorů

publisher: Rybka

5 / 5
29 %
V knize Velký regres, vycházející souběžně ve třinácti jazycích, sedmnáct intelektuálů, renomovaných sociologů, politologů a filozofů, z nichž mnozí jsou české veřejnosti známi (například nedávno zesnulý Zygmunt Bauman, Slavoj Žižek nebo Václav Bělohradský), pátrá po příčinách a souvislostech znepokojivého stavu, v němž jsme se ocitli. Mnohé nasvědčuje tomu, že svět, především ten západní,

Sleva 29 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem

Mezi historií a Evangeliem - Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Brož Prokop

publisher: Pavel Mervart

5 / 5
38 %
II. vatikánský koncil zůstává nejdůležitější událostí života církve 20. století a v posledním půlstoletí zásadním způsobem nadále utváří život křesťanů žijících v církvi, i těch, kteří se s církví a jejím působením setkávají. Lidské dějiny jsou v pohledu víry dějinami spásy, a historické události se tak v teologické reflexi stávají okamžiky kontaktu s Božím tajemstvím v Kristu a jeho

Sleva 38 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Božská liturgie našeho svatého otce Jana Zlatoústého

Autor: kolektiv autorů

publisher: Vodnář

3 / 5
38 %
Bohoslužebná kniha byzantské liturgie pro sloužící kněze nebo diákony v novém (pracovním) překladu. V letošním roce uplynulo 8 let od vydání úplného překladu božské lirurgie sv. Jana Zlatoústého a v poslední době byla pociťována nového překladu, který je dán přirozeným vývojem jazyka. (pracovní verze nového českého překladu)

Sleva 38 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem

Fórum pastorálních teologů IX. - Kontext jako pastorační výzva

Autor: kolektiv autorů

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
18 %
Sborník Kontext jako pastorační výzva obsahuje výňatky disertačních (Moravčíková, Franc, Cincialová) a licenciátních (Tomiczek, Rajlich) prací obhájených v roce 2010 na CMTF UP studenty a členy Katedry pastorální a spirituální teologie.

Sleva 18 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Krize a Kairos

Autor: kolektiv autorů

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
39 %
Společným záměrem dvousvazkové publikace "Krize a kairos" je reflektovat aktuální a mnohorozměrné téma krize z hlediska křesťanského myšlení. První svazek publikace přistupuje k danému tématu v širší teologické perspektivě. Jeho úkolem je tázat se po tom, jaký význam nabývá krize ve světle Božího zjevení přítomného v Písmu svatém, v nauce církevních otců, v církevních tradicích a v magisteriu. V

Sleva 39 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Parrésia XI - Revue pro východní křesťanství

Autor: kolektiv autorů

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Jedenácté číslo ročenky Parrésia opět přináší pestrou paletu příspěvků zaměřených na oblast východního křesťanství. Jedná se především o tematický blok věnovaný přenosu hesychasmu z pozdní Byzance do oblasti východní Evropy. Příspěvky K. Wareho, J. Meyendorffa, G. M. Prochorova, V. M. Živova a M. Řoutila se věnují středověku, studie S. S. Choružije pak jednomu ze světců-hesychastů „našich dnů“ –

Sleva 24 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Studijní texty ze spirituální teologie IV.

Autor: kolektiv autorů

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
18 %
Kolekce příspěvků vyučujících spirituální teologii, jako například: zvěstování ve františkánské spiritualitě, životopis mystičky Anděly z Foligna, kněz ve světové literatuře (od Grahama Greena po Abraháma Jehošua), dějinný přehled literární postavy Don Juana, svědectví perzekuovaného teologa N. Losského, postavení teologické disciplíny spirituální teologie vzhledem k jiným oborům a souvislosti s

Sleva 18 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatele

Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách

Autor: Kolektiv autorů - Royt Jan,Adámek Jan,Čech Zdirad J. K.,kolektiv autorů

publisher: Virgo Art

0 / 5
24 %
Trojice renomovaných autorů přibližuje úctu ke sv. Lazaru ve středověkém Českém království. Ikonografický úvod je v české literatuře vůbec prvním podrobným popisem barvitého světa zobrazování tohoto světce a svým rozsahem je ojedinělý i ve světovém měřítku. Další části knihy pojednávají o svatolazarských relikviích, které do Českých zemí přivezl zejména král Karel IV. a o svatolazarských

Sleva 24 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem u dodavatele

Magie dnes

Autor: kolektiv autorů

publisher: Malvern

0 / 5
24 % Sleva
V letním semestru 2007 byl uspořádán na půdě Přírodovědecké fakultě UK přednáškový cyklus s názvem Magie dnes. Základní myšlenkou tohoto cyklu bylo představit magii, jak je v současnosti opravdu provozována, akademické veřejnosti a ukázat, pokud to je možné, že magie jako obor existuje a není tak temná a iracionální, jak se může na první pohled zdát. Autoři: Jakub Achrer (Wicca), Zuzana Antares

Sleva 24 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Deset argumentu pro celibát

Autor: kolektiv autorů

publisher: Sursum

0 / 5
24 %
Kniha německého novináře a spisovatele s deseti argumenty pro celibát.

Sleva 24 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem u dodavatele

Studijní texty ze spirituální teologie I.

Autor: kolektiv autorů

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
Můžeme duchovní život shrnout do obecných pouček (axiomů), anebo jde duchovní život každého člověka vlastní cestou? V této studii předkládáme několik ukázek z děl autorit, které se k „axiomům“ vyslovují (Haas, Rupnik, hesla z Dictionnaire de spiritualité aj.).

Sleva 10 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem u dodavatele

Andělé stojí při nás

Autor: kolektiv autorů

publisher: Eugenika

0 / 5
24 %
Autoři této knihy pracují již léta s anděly, archanděly i zemskými anděly. Na základě svých vlastních zkušeností popisují svět andělů, jejich úkoly, schopnosti a možnosti. A ukazují, jak můžeme s těmito mocnými a zároveň laskavými bytostmi komunikovat, jak je můžeme vyzvat ke vstupu do našeho života, aby se stali jeho nedílnou součástí.

Sleva 24 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Spánek a sny

Autor: kolektiv autorů

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
24 %
Sborník Spánek a sny obsahuje dvanáct studií předních českých badatelů a čtenář v něm může získat hlubší přehled o postojích ke spánku a snu, které převládaly v osmi vybraných archaických kulturách. Sborník pokrývá reprezentativní geografickou i historickou oblast: od nejstarších čínských snů, zaznamenaných za vlády dynastie Shang (13. st. př. n. l.), a snů, o nichž mluví indické upanišady, přes

Sleva 24 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem u dodavatele

Příběh o povstání hada

Autor: kolektiv autorů

publisher: Bibliotheca gnostica

0 / 5
18 %
Kniha obsahuje překlad velmi starých gnostických textů nalezených v Nag Hammadí a jejich přepracování nejstaršími katolickými otci Ireneem a Hipppolytem. Přináší také rozhodující informace o postavě biblického Ježíše Krista.

Sleva 18 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem u dodavatele

Ginza - gnostická bible nazarejců I.

Autor: kolektiv autorů

publisher: Bibliotheca gnostica

0 / 5
24 %
„Nazarejci“ nebo také „mandejci“ či „přívrženci učení Jana Křtitele“ je prastará křesťanská obec, sídlící v jižní Mezopotámii, která, jak sama tvrdí a jak vyplývá také ze známé scénky křtu Ježíše Krista v Novém zákoně, reprezentuje velmi starou tradici křesťanství, jež předchází nám známé křesťanství biblické. Její gnostické učení obsahuje jak prvky védské a párské, tak také vlivy mezopotámské

Sleva 24 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

Pražské synagogy Prague Synagogues / Prager Synagogen

Autor: kolektiv autorů

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
Kniha Pražské synagogy si všímá historie i nové podoby sedmi nejvýznamnějších pražských synagog. Přináší podrobný umělecko-historický popis těchto unikátních památkových objektů židovské Prahy doplněný bohatou fotografickou dokumentací.

Sleva 10 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem u dodavatele

Bahá´u´lláhovy vybrané spisy

Autor: kolektiv autorů

publisher: Bahá´í

0 / 5
24 %
Kniha lásky a duchovní síly. Bahá’u’lláh ohlašuje Den Boží, objasňuje postavení Božích Projevů, pojednává o nesmrtelné duši, Světovém řádu, Nejvyšším míru a duchovním smyslu života. Editor Shoghi Effendi.

Sleva 24 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem u dodavatele

Mistr dialogu Milan Machovec: Sborník k nedožitým osmdesátinám českého filosofa

Autor: kolektiv autorů

publisher: Akropolis

0 / 5
24 %
Sborník k nedožitému osmdesátému výročí narození prof. Milana Machovce (23. 8.), připravený péčí jeho pražských studentů, představuje mnohovrstevnatý soubor různých textů – od odborných příspěvků po osobní vzpomínky přátel a osobností různých oborů. Zahraniční příspěvky jsou k dispozici v originálu i v českém překladu. Nalezneme tu řadu postřehů ze slavného „Dialogu“ konce šedesátých let, i řadu

Sleva 24 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem u dodavatele

Církev a II. vatikánský koncil - Prosperity současné ekleziologie

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Brož Prokop

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
37 %
Od zasedání II. vatikánského koncilu nás dělí již padesát let, během nichž se o identitě církve napsalo hodně. Publikace navazující na konferenci, již uspořádala Katolická teologická fakulta UK v Praze, by chtěla ukázat, jak dnes církev o sobě přemýšlí. S ohledem na širším způsobem vedenou diskusi o církvi je třeba upozornit nejen na ty stránky života církve, v nichž se její život spojuje s

Sleva 37 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Evangelium pro rodinu dnešní doby - Pastorační výzvy v podmínkách evangelizace

Autor: kolektiv autorů

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
18 % Sleva
Kolektivní monografie se snaží pozitivně podat ruku v nesnadných podmínkách, s nimiž je konfrontován rodinný život. Mechanismus stále větší spotřeby, dítě jako překážka atraktivnějších „nabídek“: naše rodiny znají podobná dilemata důvěrně. Jan Pavel II. hovořil v té souvislosti o kultuře smrti, papež František zase upozorňuje na tyranii peněz. O tom všem jednala Všeobecná III. mimořádná synoda

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele