Registrace | Přihlášení


Křesťanství

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Bible 21 - standardní

Autor: neuveden

publisher: Biblion

4.5 / 5
27 %
Nejoblíbenější „základní“ verze Bible21 je zpět v nové podobě, tentokrát jako kvalitní a praktický paperback. Překlad 21. století se ihned po svém vydání v r. 2009 stal českým bestsellerem (dodnes vyšlo již 145.000 výtisků). Toto nové vydání k desetiletému výročí Bible21 podtrhuje hlavní myšlenku celého projektu: učinit Bibli dostupnou v každém ohledu a pro co nejširší okruh čtenářů. Překlad

Sleva 27 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem

Abeceda Vánoc

Autor: Vavřinová Valburga

publisher: Krásná paní

4 / 5
38 %
Víte, co je I.N.R.I.? Víte, co je liturgický rok? Víte, co jsou roráty? Víte, co je Urbi et orbi? Víte, co je Yule? Valburga Vavřinová vás seznámí ve svém nenápadném „breviáři“ faktů s vývojem a jednotlivostmi církevního roku a osvětlí vám, proč Vánoce nejsou od toho, aby se lidé na sebe snažili být pár dní hodní, přecpali se dobrotami a soutěžili, kdo dá komu dražší dárek. Abeceda Vánoc je

Sleva 38 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem

Klíč k Chíramovi

Autor: Knight Christopher

publisher: Argo

5 / 5
27 % Sleva
Při rozboru symboliky zednářských obřadů dochází autoři k důkazu přímé spojitosti mezi moderními zednáři a středověkými templáři. Když se členové zednářské lóže Ch. Knight a R. Lomas rozhodli nalézt původ svobodného zednářství, netušili, že tím začnou odhalovat skutečný příběh Ježíše Krista a původní jeruzalémské církve. Pečlivým analyzováním a srovnáváním staroegyptských dokumentů, Starého a

Sleva 27 % z běžně ceny 358 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem u dodavatele

Božský tanec - Trojice a vaše proměna

Autor: Kolektiv autorů - Rohr Richard,Morrell Mike

publisher: Barrister & Principal

5 / 5
26 %
„Boha“ kdysi západní civilizace považovala za jistotu, nyní jde o jednu z našich nejkontroverznějších myšlenek. Vedly se spory a bojovaly války a lámala se srdce, když se lidé snažili přivlastnit si, definovat nebo se dokonce jen vztáhnout k této bytosti – nebo vyložit její (ne)existenci. Cesta ven z této kulturní slepé uličky snad spočívá v tomto: Co se děje uvnitř Boha? Jak se jeho život sám

Sleva 26 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Dárek z pouti - pouťové a poutní umění

Autor: Kafka Luboš

publisher: LIKA KLUB

5 / 5
35 %
Naposledy před sty léty vyšla v českých zemích publikace, která se zabývala tradicí náboženských poutí a druhy lidového či zlidovělého umění, které s ní byly spojeny. Mnohé se od té doby změnilo, základ ale zůstal: fascinace nad nepřeberným množstvím „dárků z pouti“, tedy předmětů, které si lidé ze svého putování přinášeli a dodnes ještě přinášejí. Obdiv nad tím, kolik umu, práce a talentu je

Sleva 35 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 455 Kč

Skladem

Encyklopedie řádů a kongregací 1

Autor: Buben Milan M.

publisher: Libri

5 / 5
24 %
Dotisk 1.vydání 1.dílu rozsáhlého encyklopedického projektu, který postupně zahrne všechny církevní řády, kongregace a řeholní společnosti včetně ženských. Tento svazek je jmenovitě věnován maltézským rytířům, templářům, německým rytířům, různým křížovnickým řádům a dalším, včetně výkladu o řádech nepravých.

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Vytržení - Tajemství Bible, které zatřese nebem i zemí...

Autor: Miháľ Sergej

publisher: Miháľ Sergej

4.6 / 5
19 % Sleva
Ptáte se, co je vytržení? Je to událost, při které všechny oddané křesťany vezme Ježíš do nebeských příbytků. Přesně tak, jak to zaslíbil. Tato kniha otevřeně mluví o věcech, které přijdou na svět. Nemá však vyděsit. Má potěšit každého, kdo věří proroctvím Bible. Je knihou naděje. Bůh zachrání své děti před největším soužením, jaké svět poznal. Do příchodu Krista svět ovládne síla, o které prorok

Sleva 19 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavatele

Přijímání Boha

Autor: Walsch Neale Donald

publisher: Alpha book

4.3 / 5
19 %
Bůh je proces. V rámci lidské logiky a různých omezení vaší mysli to nemůžete pochopit. Tato omezení si však kladete sami. A neděláte to bezdůvodně. To se týká všech vašich falešných představ, jak jsem vám už mnohokrát vysvětlil – a jak vám opět vysvětlím v této knize. Prozatím si uvědomte, že Bůh nikdy s ničím nekončí. Proces, v němž si uvědomuji sám sebe, je věčný. Onen aspekt Boha, který se

Sleva 19 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem u dodavatele

Království Boží ve vás

Autor: Tolstoj Lev Nikolajevič

publisher: ALMI

5 / 5
38 %
Kniha Království Boží ve vás náleží do spirituální linie Tolstého tvorby, která nabrala sílu a svébytný tón až v posledních dvaceti letech jeho života. Avšak o to vyzráleji a myšlenkově působivěji vyznívá. Vzdálen hluku ruských velkoměst – jak skutečným životem, tak uvažováním – představuje zde Tolstoj své nejniternější přesvědčení a životní filozofii. Promlouvá z ní především touha po lásce v

Sleva 38 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem

Povoláním člověk

Autor: Satoria Karel

publisher: Cesta

5 / 5
24 %
Mým povoláním je být člověkem a tedy obrazem Boha. Jakou roli v tom chce sehrát modlitba. Čeho je schopna a co umí? A co umět má? Jak tomuto „pozdvižení mysli“ pomáhá to, co jsem, čím vládnu. Knížka Karla Satorii je zamyšlena, jako drobná pomoc…třeba někomu. Co je modlitba? Podle jedné z nejstarších a nejčastěji používaných definic je to pozvednutí mysli k Bohu. Už zde, v tomto jednoduchém

Sleva 24 % z běžně ceny 138 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi historií a Evangeliem - Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Brož Prokop

publisher: Pavel Mervart

5 / 5
38 %
II. vatikánský koncil zůstává nejdůležitější událostí života církve 20. století a v posledním půlstoletí zásadním způsobem nadále utváří život křesťanů žijících v církvi, i těch, kteří se s církví a jejím působením setkávají. Lidské dějiny jsou v pohledu víry dějinami spásy, a historické události se tak v teologické reflexi stávají okamžiky kontaktu s Božím tajemstvím v Kristu a jeho

Sleva 38 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Aramejský otčenáš

Autor: neuveden

publisher: DharmaGaia

4.5 / 5
24 %
Duchovní tradice Blízkého východu poukazují na to, že na každou větu svatých učení je třeba nahlížet alespoň ze tří hledisek: intelektuálního, metaforického a universálního (nebo mystického). Z prvního zvažujeme vnější, doslovný význam, z druhého zkoumáme, jakým způsobem se nám příběh může stát podobenstvím pro náš život nebo život společnosti. Z třetího dospíváme k prožití pravdy, na niž

Sleva 24 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Pavel z Tarsu a jeho svět

Autor: Ryšková Mireia

publisher: Karolinum

5 / 5
15 %
Monografie je první původní českou prací, která se v takové hloubce a takovém rozsahu zabývá jednou z nejvýraznějších postav raného křesťanství Pavlem z Tarsu. Tento vzdělaný diasporní Žid se po setkání se zmrtvýchvstalým Pánem stal zřejmě nejhorlivějším hlasatelem evangelia a právě díky jeho nasazení a schopnostem se nová víra úspěšně prosadila v pohanském prostředí. Kniha na pozadí reálií

Sleva 15 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem

O kontemplaci - Kamínky v mozaice spirituality

Autor: Šedivý Jan

publisher: Cesta

4.3 / 5
24 %
Kontemplace je pro autora zkušeností Života, který se projevuje jako jednota a láska. Přináší zároveň zkušenost Boží přítomnosti ve vlastním nitru. Vede každého člověka nejprve k sobě samému, probouzí ho a pomáhá mu najít vlastní místo v životě. Dává sílu změnit, co má být změněno, zanechat, čeho má být zanecháno, a mít odvahu do toho, co má začít. Cílem nejsou mimořádné duchovní zážitky nebo

Sleva 24 % z běžně ceny 196 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem u dodavatele

Deset slov o víře

Autor: Ferrero Bruno

publisher: Portál

4 / 5
17 %
Populární autor příběhů pro duši rozebírá v deseti kapitolách důvody, proč má smysl být křesťanem. Na příkladech textů z Písma, ze slavných autorů i z příběhů všedního dne ukazuje smysluplnost volby člověka pro křesťanství a víru. Přijetí křesťanství (poselství Krista a církve) chápe jako obdarování pro každého člověka, který ve svém životě touží po nalezení společenství, přístřeší pro svou duši

Sleva 17 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem

Bible - Kapesní průvodce

Autor: Keene Michael

publisher: Biblion

3.9 / 5
32 %
Bible je nejrozšířenější knihou na světě. Ale kolik toho o ní skutečně víme? Jak vznikla? Jaké texty obsahuje? Jaké má historické a kulturní pozadí? Jaký vliv měla v průběhu staletí na vývoj společnosti? Právě na tyto a mnohé další otázky odpovídá tato knížka. Tento titul přináší přehledné informace o knize, která tvoří základ dvou světových náboženství: judaismu a křesťanství. Dává nahlédnout

Sleva 32 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Já jsem - Proč tato dvě slova tolik znamenají

Autor: Dyer Wayne W.

publisher: Keltner Tomáš

3 / 5
38 %
Světově uznávaný odborník Dr. Wayne Walter Dyer, Ph.D., vytvořil jedinečnou sérii motivačních knih pro děti. Titul „Já jsem“ je nejnovější a zatím poslední ze série unikátních motivačních knih Dr. Dyera. Přináší dětem jednoduché poselství: Bůh není nikde daleko, ani vedle nás. Nejsme totiž odděleni od Boha, jsme jeho součástí! Když děti pochopí, že božská láska a síla jsou součástí každého

Sleva 38 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem

Hovory s Bohem I.-III. - neobvyklý dialog

Autor: Walsch Neale Donald

publisher: Alpha book

3.6 / 5
19 %
Je opravdu neobvyklé hovořit s Bohem - v Boha věřit, k Bohu se modlit, Boha prosit, Boha se bát anebo pochybovat o jeho existenci - ano, tomu rozumíme. Ale hovořit s ním? Autor, sám hluboce věřící, se toho odvážil a vytvořil velmi inspirující dílo. Jeho kniha se pokouší odpovědět na většinu otázek týkajících se života a lásky, smyslu a funkce, lidí a lidských vztahů, dobra a zla, viny a hříchu,

Sleva 19 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 403 Kč

Skladem u dodavatele

Co se děje v kostele

Autor: Houkal Jan

publisher: Portál

3.3 / 5
16 %
Knížka (nejen) pro ministranty

Sleva 16 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem

Božská liturgie našeho svatého otce Jana Zlatoústého

Autor: kolektiv autorů

publisher: Vodnář

3 / 5
38 %
Bohoslužebná kniha byzantské liturgie pro sloužící kněze nebo diákony v novém (pracovním) překladu. V letošním roce uplynulo 8 let od vydání úplného překladu božské lirurgie sv. Jana Zlatoústého a v poslední době byla pociťována nového překladu, který je dán přirozeným vývojem jazyka. (pracovní verze nového českého překladu)

Sleva 38 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele