Registrace | Přihlášení


Personalistika

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Řízení lidských zdrojů

Autor: Dvořáková Zuzana

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Odborná publikace jako jediná na našem knižním trhu podává ucelený pohled na řízení ( management ) lidských zdrojů : – shrnuje současné znalosti o organizaci personální práce a personálních procesech, – analyzuje manažerské zkušenosti z řízení a vedení lidí, – definuje nové trendy v řízení lidí, jež ovlivňují efektivnost motivace a spokojenost zaměstnanců, – součástí knihy je slovník

Naše cena: 790 Kč

Skladem u dodavatele

Lidé v průmyslovém podniku

publisher: Professional Publishing

0 / 5
21 %
Kniha vychází ze zkušeností managementu Třineckých železáren a přináší mnoho konkrétních příkladů pozitivního vztahu zaměstnanců ke své firmě. Jednotlivé kapitoly se zabývají problematikou lídrů a jejich působení ve firmě, postavením mistra v systému managementu, mezigeneračními problémy, spolupráci firmy se středními a vysokými školami při výchově a vzdělávání nových pracovníků, úlohou firemní

Sleva 21 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Efektivní vzdělávání zaměstnanců - 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Vodák Josef,Kucharčíková Alžběta

publisher: Grada

0 / 5
23 %
Bez efektivního vzdělávání zaměstnanců se v dnešní době neobejde žádná firma, která chce zvyšovat svou výkonnost a být úspěšná. Manažeři a personalisté se v této praktické a srozumitelné knize dozví, jak zkvalitnit procesy podnikového vzdělávání tak, aby více a lépe přispívalo k rozvoji jednotlivců, týmů, organizačních jednotek a celého podniku, a tím pomohlo úspěšně realizovat strategii firmy.

Sleva 23 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem

Personalistika ve službách

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Monografie se věnuje aplikaci teorie personálního řízení ve specifickém odvětví služeb. Vedle praktických poznatků z oblasti personalistiky kniha přináší ucelený přehled základních oblastí pracovního práva a do značné hloubky rozebírá také aktuální judikaturu. Kniha tak bude vítaným pomocníkem personalistům firem zabývajících se službami.

Sleva 17 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem u dodavatele

Motivace a odměňování pracovníků - Co musíte vědět, abyste ze svých spolupracovníků dostali to…

Autor: Urban Jan

publisher: Grada

0 / 5
21 %
Jsou vaši zaměstnanci málo výkonní a iniciativní? Chcete své zaměstnance motivovat, ale nevíte jak? Přijde vám finanční forma motivace už v dnešní době málo? Zkušený a úspěšný autor vám v knize poradí, jak kombinovat finanční i nefinanční motivaci a zda lépe funguje pozitivní či negativní motivace. Zjistíte, jak posílit ducha celého týmu a jaké jsou nejčastější motivační chyby vedoucích.

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Nové trendy v leadershipu

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Pauknerová Daniela,Jarošová Eva,Lorencová Hana

publisher: Management Press

0 / 5
28 %
Cílem monografie předních českých autorů a pedagogů Vysoké školy ekonomické v Praze je představit základní přístupy, modely a koncepce v leadershipu a v šesti studiích vybraných konceptů jednak poukázat na specifika leadershipu uplatňovaného v českých kulturních podmínkách, jednak představit ty trendy leadershipu, které se stávají aktuálními v nových, globálních podmínkách ekonomického prostředí.

Sleva 28 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 259 Kč

Skladem

Assessment centrum

Autor: Kolektiv autorů - Pechová Jana,Šíšová Veronika

publisher: Management Press

0 / 5
32 %
Pomocí assessment centra si vyberete přesně takové zaměstnance, jaké organizace potřebuje. Monografie Assessment centrum. Moderní nástroje výběru zaměstnanců věnuje pozornost aktuálnímu trendu v oblasti diagnostických metod používaných v personalistice, a to především využití virtuálního assessment centra, s nímž se na trhu práce v poslední době stále častěji setkáváme. Assessment centrum je

Sleva 32 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem

Kdo vydrží, vyhraje

Autor: Kolektiv autorů - Kaplan-Thaler Linda,Koval Robin

publisher: BIZBOOKS

0 / 5
31 %
Houževnatost a nezdolonost je zase v módě Termín „Grit“ má – alespoň v anglosaských zemích – dobře našlápnuto stát se slovem roku. O co jde? V zásadě o to, že stále více lidí si uvědomuje, že příliš liberální výchova založená na permanentním chválení nepřináší úplně ty nejlepší výsledky. Máme tu dnes možná dvě celé generace, které absolutně neumějí překonávat překážky, které jakýkoliv nezdar

Sleva 31 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem

Jak vybrat správného člověka na správné místo - Úspěšný personální výběr

Autor: Bělohlávek František

publisher: Grada

0 / 5
22 %
Čtivě a srozumitelně napsanou knihu sestavil autor, který má jako konzultant a psycholog bohaté zkušenosti s výběrem tisíců lidí v českých, německých a slovenských firmách. Otevřeně popisuje správná i nesprávná rozhodnutí při výběru pracovníků. Odkrývá triky, které používají uchazeči o práci i personalisté, a radí, jak se vyrovnat s nejistotou při rozhodování o přijetí zaměstnance. Autor

Sleva 22 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem

Řízení lidských zdrojů

Autor: Kolektiv autorů - Bláha Jiří,Čopíková Andrea,Horváthová Petra

publisher: Management Press

0 / 5
27 % Sleva
Řízení lidských zdrojů je obor, ve kterém - tak jako v jiných manažerských oborech - dochází ke změnám a objevují se nové trendy, které mají různé využití a dopady na zaměstnance a manažery organizací, konkrétně na personální manažery. Tato publikace pojednává o trendech v rámci řízení lidských zdrojů. Některé z nich se již v organizacích „zabydlují“ a jsou východiskem pro implementaci

Sleva 27 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 362 Kč

Skladem

Moderní lektor - Průvodce úspěšného vzdělavatele dospělých

Autor: Langer Tomáš

publisher: Grada

0 / 5
21 %
- Jak kurz sestavit, aby byli účastníci i zadavatelé spokojeni? - Jak s účastníky vzdělávání komunikovat a jak je motivovat? - Které metody vzdělávání jsou efektivní a na které byste měli raději zapomenout? - Co je e-beam, vizualizér a jak tyto a další moderní pomůcky v kurzu efektivně využít? - Jaké jsou zásady i nejčastější chyby při práci s učebními pomůckami? - Jak do výuky zapojit

Sleva 21 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

89 nejdůležitějších manažerských teorií pro praxi

Autor: Kolektiv autorů - McGrath James,Bates Bob

publisher: Management Press

0 / 5
27 % Sleva
Manažerských teorií existuje dnes už tolik, že vytížený manažer prakticky nemá šanci se s nimi seznámit, natožpak přemýšlet o jejich využití ve své firmě. Tato kniha nabízí výběr z toho nejlepšího, co je na poli teorie managementu k dispozici.

Sleva 27 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem

Řízení lidských zdrojů - Moderní pojetí a postupy

Autor: Kolektiv autorů - Armstrong Michael,Taylor Stephen

publisher: Grada

0 / 5
24 %
Třinácté vydání světového bestselleru představuje moderní pojetí a postupy v oblasti řízení lidských zdrojů. V porovnání s desátým vydáním, které mnozí čeští čtenáři dobře znají, je třinácté vydání knihy výrazně přepracované a aktualizované. Michael Armstrong, který je světově uznávanou kapacitou v oblasti řízení lidských zdrojů, připravil tuto knihu společně se Stephenem Taylorem s cílem ukázat,

Sleva 24 % z běžně ceny 999 Kč

Naše cena: 759 Kč

Skladem

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě

publisher: Anag

0 / 5
11 %
Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých oblastí BOZP zaměřený na specifickou skupinu organizací státní správy a samosprávy. Praktický rádce v BOZP pro praxi samosprávy Odborný výklad autora k požadavkům právních předpisů je doplněn velkým množstvím názorných příkladů. Kniha pomáhá uživateli naplnit právní požadavky a tím současně efektivně zlepšit systém řízení

Sleva 11 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2015

publisher: Anag

0 / 5
Sleva
Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů, přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2015. Výrazné změny ve zdanění pro rok 2015 Autoři zdůrazňují rozdíly oproti postupu v roce 2014 vyplývající z řady změn v rozsáhlé novele zákona sledující doladění vazeb na nový občanský zákoník, vypuštění záměru

Sleva 10 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Lidské zdroje v ICT

Autor: Doucek Petr

publisher: Professional Publishing

0 / 5
17 %
Kniha je výsledkem průzkumu, který analyzoval úroveň vzdělání a potřebu odborníků v oblasti informačních technologií v ČR. (analýza nabídky a poptávky po IT odbornících v ČR)

Sleva 17 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 415 Kč

Skladem

Tajemství úspěšného vedení lidí

Autor: Geropp Bernd

publisher: Grada

0 / 5
22 %
Jak se vaši lidé stanou odvážnými a kreativními? Jak konečně získáte čas na to, co je opravdu důležité? Proč nejsou vaši pracovníci aktivní? Proč se vám je nedaří motivovat? Jak budou vaši lidé konečně dělat to, co mají? Proč můžete svým pracovníkům věřit? Na tyto a další otázky, klíčové pro každého šéfa a každou firmu, vám odpoví tato mimořádná kniha. Zjistíte díky ní, že mít vše

Sleva 22 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem

Lidský kapitál. Měření, souvislosti, prognózy

Autor: Fischer Jakub

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Lidský kapitál je nedílnou součástí moderního pojetí ekonomie. Již více než padesát let existuje definice, která posouvá pojetí lidského kapitálu od pohledu jednotkového výkonu člověka stejného pro všechny osoby k pohledu zcela odlišnému, který kromě kvantitativního vyjádření přihlíží i k vyjádření kvalitativnímu.V současnosti se do popředí sociálně ekonomických analýz dostávají pojmy jako

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele

Vysílání zaměstnanců do zahraničí

Autor: Štefko Martin

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Cílem publikace je poskytnout zaměstnavateli, který vysílá či chce vyslat zaměstnance k výkonu práce z nebo do České republiky, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska, vysílanému zaměstnanci, jakož i odborné veřejnosti analytické informace o relevantních pracovněprávních nárocích garantovaných vyslanému zaměstnanci domovským a hostitelským státem. Publikace pojednává o relevantních mezinárodních

Naše cena: 420 Kč

Skladem u dodavatele

Vědomí naléhavosti změny - První a nejdů

Autor: Kotter John P.

publisher: Management Press

0 / 5
14 %
Knižní novinka Johna Kottera, předního světového odborníka v oboru vedení lidí a prosazování a řízení změn, se soustřeďuje na hlavní předpoklad a první, nejtěžší krok originálního osmifázového rámce úspěšné realizace procesu změny – vyvolávání a udržování pravého a konstruktivního vědomí naléhavosti změny: jedinečného postoje, jenž vede lidi k tomu, aby se zbavovali nebezpečného sebeuspokojení,

Sleva 14 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 299 Kč

Skladem50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele