Matematické, fyzikální a chemické tabulky

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Matematika – Obvody a obsahy, povrchy a objemy - 1. stupeň ZŠ

Autor: Brabec Jan

publisher: Pikola

4.3 / 5
20 % Sleva
Laminátová skládačka určená pro žáky prvního stupně základních škol nabízí v graficky přehledné a stručné formě základní vzorce pro výpočet obvodů a obsahů obrazců a povrchů a objemů těles. Zároveň poskytuje dětem i mnemotechnické pomůcky, jak si vzorce zapamatovat.

Sleva 20 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 20 Kč

Skladem

Chemie – Periodická soustava prvků

Autor: Harvanová Lenka

publisher: Pikola

3.7 / 5
20 %
Laminátová kartička určená především pro žáky základních a středních škol nabízí graficky přehledné a stručné znázornění periodické tabulky chemických prvků. U každého prvku jsou uvedeny veškeré základní údaje, tedy český i latinský název, protonové číslo, relativní atomová hmotnost, elektronegativita, oxidační čísla, ale i značka pro případnou radioaktivitu. Druhá strana kartičky nabízí přehled

Sleva 20 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 20 Kč

Skladem

Periodická soustava prvků

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Kupka Petr

publisher: Kupka

4.8 / 5
31 %
Periodická soustava prvků ve velikosti formátu A4. Obsahuje rovněž zjednodušenou variantu tabulky a přehled vlastností významných prvků. Tabulka obsahuje zvýraznění nejčastějších oxidačních čísel, aktualizovaná data (IUPAC), vysvětlení veličin a pojmů, přehled skupinových názvů prvků.

Sleva 31 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 20 Kč

Skladem

Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce

Autor: Mikulčák Jiří

publisher: Prometheus

3.9 / 5
14 %
Důležitá pomůcka pro řešení praktických problémů v matematice, fyzice, chemii, astronomii i v dalších přírodovědných oborech respektuje požadavky, které vyplývají z vývoje v posledních desetiletích, jak v odborné oblasti, tak ve školské praxi. V matematické části nejsou uvedeny tabulky čísel, které lze získat pomocí kalkulačky, např. logaritmů, ale je rozšířen přehled středoškolského učiva

Sleva 14 % z běžně ceny 282 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem

Matematické, fyzikální a chemické tabulky – revidované vydání

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Kotlík B.,Lank V.,Vondra M.

publisher: Fragment

3.8 / 5
27 %
Pamatujete si všechny vzorce, hodnoty funkcí, značky a důležité vztahy? Zbytečně! V naší středoškolské příručce najdetete všechny, které jsou potřeba nejen při studiu, ale i v praktickém životě.

Sleva 27 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem

Zlomky tabulka A4 (sčítání, odčítání, porovnání, výpočet zlomku z čísla atd.)

Autor: neuveden

publisher: ALBRA

5 / 5
Sleva
Příruční tabulka oboustranná.

Sleva 3 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Tabulka - fyzikální výpočty a vzorce

publisher: MC Nakladatelství

4.4 / 5
Nejčastěji používaná tabulka při výuce fyziky. Obsahuje fyzikální výpočty a vzorce, dále jednotky základní, doplňkové a odvozené. Údaje, obsažené v tabulce, jsou obecné a nejčastěji používané. Tabulce sice chybí přesný systém členění fyziky na jednotlivé obory, zato je přehlednější a lépe zapamatovatelná. Je určena žákům a studentům pro zvládnutí učiva fyziky, pro opakování a ke zkouškám.

Sleva 10 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

Převody jednotek

Autor: Kupka Petr

publisher: Kupka

4 / 5
14 %
Přehledně zpracované převody jednotek délky, obsahu, objemu, hmotnosti a času.

Sleva 14 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem

Periodická soustava prvků: Tabulka lamino

Autor: neuveden

publisher: MC Nakladatelství

3.6 / 5
Určená pro základní školy. Nezbytná pomůcka při výuce chemie. Díky nižšímu množství údajů v tabulce dosahuje větší přehlednosti a čitelnosti. Periodická soustava prvků představuje současný počet objevených prvků uspořádaný do známé tabulky podle skupin a period. U každého prvku je uvedena jeho značka, oxidační číslo, hmotnostní číslo, protonové číslo, český a latinský název. Barevně označené je

Sleva 3 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Základní jednotky a jejich převody (tabulka A4 - délka, čas, obsah, hmotnost, objem)

Autor: neuveden

publisher: ALBRA

3.5 / 5
Sleva
Příruční tabulka oboustranná.

Sleva 3 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Tabulka - fyzika pro ZŠ

Autor: kolektiv autorů

publisher: MC Nakladatelství

3.1 / 5
Fyzikální tabulka pro základní školy byla sestavena přesně podle osnov pro výuku fyziky na základních školách s důrazem na zapamatování si základních fyzikálních veličin a jednotek. Obsahuje přehled veličin, jednotek SI, doporučené násobky a díly jednotek SI a vedlejší jednotky. Druhá strana tabulky se věnuje vztahům mezi fyzikálními veličinami s uvedenými vzorečky a popisem údajů. Tabulka slouží

Sleva 10 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ

Autor: Mikulčák Jiří

publisher: Prometheus

0 / 5
20 % Novinka
Publikace je nepostradatelnou pomůckou usnadňující řešení úloh nejen v matematice, fyzice a chemii, ale i v dalších oborech, a to jak ve škole, tak i v praktické činnosti.

Sleva 20 % z běžně ceny 252 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem

Matematika - Obvody a obsahy, povrchy a objemy - 2. stupeň ZŠ a SŠ

Autor: Brabec Jan

publisher: Pikola

0 / 5
20 %
Laminátová kartička určená pro žáky druhého stupně základních škol a středních škol nabízí v graficky přehledné a stručné formě základní vzorce pro výpočet obvodů a obsahů obrazců a povrchů a objemů těles. Zároveň poskytuje dětem i mnemotechnické pomůcky, jak si vzorce zapamatovat.

Sleva 20 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 20 Kč

Skladem

Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SOU

Autor: Macháček Martin

publisher: Prometheus

0 / 5
20 %
Moderní tabulková příručka pro žáky odborných učilišť obsahuje přehled značení, vzorců i hodnot potřebných pro práci v matematice, fyzice i chemii. Oproti tabulkám pro střední školy byly v tabulkách pro SOU vypuštěny některé tabulky týkající se učiva, které se v učebních oborech neprobírá. Většina tabulek byla zkrácena, doprovodný text byl zjednodušen a doplněn ilustrativními příklady. Naopak

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Chemické a analytické tabulky

Autor: Kolektiv autorů - Vohlídal Jiří,Julák Alois,Štulík Karel

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Ani stále snadnější přístup do mnohých databází přes Internet dnes z hlediska ceny a rychlosti získání informací o vlastnostech a charakteristikách prvků, běžnějších sloučenin a látek neposkytuje lepší možnosti než tištěné chemické a analytické tabulky. Otevření jednou zakoupené příručky, vyhledání příslušné látky nebo veličiny na základě abecedního pořádku nebo rejstříku a odečtení hledaných

Sleva 15 % z běžně ceny 489 Kč

Naše cena: 416 Kč

Skladem

Tabulka - Matematické výrazy a vzorce

Autor: kolektiv autorů

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
Matematické výrazy a vzorce, Výpočet geometrických obrazců

Sleva 10 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

Papírové dopočítadlo 0-10

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Dopočítadlo rozvíjí matematické představy žáků. Napomáhá nejprve v pochopení velikosti jednotlivých čísel, následně jednotlivých matematických operací. Pravidelná manipulace s dopočítadlem zároveň umožňuje lepší upevňování nově nabytých poznatků. NNS143

Sleva 8 % z běžně ceny 13 Kč

Naše cena: 12 Kč

Skladem

Matematické kolečko - Násobení a dělení v oboru malé násobilky

Autor: neuveden

publisher: ALBRA

0 / 5
Sleva
Pomůcka při výuce matematiky pro 1.ročník ZŠ

Sleva 5 % z běžně ceny 41 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

Plakát - Početní výkony

Autor: neuveden

publisher: Scientia

0 / 5
17 %
Obsahem výukové tabule je názvosloví k základním početním operacím. 67x96 cm, tabule plakát

Sleva 17 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem

Plakát - Jednotky

Autor: neuveden

publisher: Scientia

0 / 5
17 %
Nástěnná výuková tabule vhodná k výuce matematiky. Zobrazuje přehled základní a odvozených jednotek délky, obsahu a objemu a vztahu mezi nimi. Výuková tabule k výuce matematiky a fyziky na ZŠ a všech typech SŠ. Přehled jednotek, aktualizace (zařazení) podle normy z 14.7.2000.

Sleva 17 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele