Chemie

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Chemie – Periodická soustava prvků

Autor: Harvanová Lenka

publisher: Pikola

3.7 / 5
20 %
Laminátová kartička určená především pro žáky základních a středních škol nabízí graficky přehledné a stručné znázornění periodické tabulky chemických prvků. U každého prvku jsou uvedeny veškeré základní údaje, tedy český i latinský název, protonové číslo, relativní atomová hmotnost, elektronegativita, oxidační čísla, ale i značka pro případnou radioaktivitu. Druhá strana kartičky nabízí přehled

Sleva 20 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 20 Kč

Skladem

Chemie pro každého – Rychlokurz chemie

Autor: Dvořáčková Svatava

publisher: RUBICO

3.6 / 5
31 %
Tato kniha je upravená a rozšířená verze publikace „Rychlokurz chemie“, která vyšla v nakladatelství Rubico v roce 2000. Kniha obsahuje šest kapitol, které zahrnují stručný přehled učiva chemie vyučované na základní a střední škole. Témata jsou koncipována podle osnov středoškolské chemie, vyučované na gymnáziích. Některé části kapitol jsou doplněny tématy, které jsou přednášeny na vysoké škole,

Sleva 31 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Periodická soustava prvků

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Kupka Petr

publisher: Kupka

4.8 / 5
31 %
Periodická soustava prvků ve velikosti formátu A4. Obsahuje rovněž zjednodušenou variantu tabulky a přehled vlastností významných prvků. Tabulka obsahuje zvýraznění nejčastějších oxidačních čísel, aktualizovaná data (IUPAC), vysvětlení veličin a pojmů, přehled skupinových názvů prvků.

Sleva 31 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 20 Kč

Skladem

Tabulka - chemické veličiny a vztahy

Autor: kolektiv autorů

publisher: MC Nakladatelství

5 / 5
Unikátní pomůcka pro výuku chemie na základních a středních školách. Obsahuje přehledně uspořádaná pravidla pro chemické veličiny, vztahy a výpočty. Uvádí přehled veličin, symboly, rozměry a co znamenají. Dále zápisy vzorce do trojúhelníku, složení roztoku, hmotnostní zlomek a procento, objemový zlomek a procento, jednotku látkového množství, molární zlomek a procento, hmotnostní a látkové

Sleva 10 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

Jak (ne)vyhodit školu do povětří

Autor: Bárta Milan

publisher: Didaktis

4.5 / 5
Sleva
Návody chemických pokusů pro žáky 8. a 9. tříd, studenty středních škol a jejich učitele. 48 jednoduchých, ale atraktivních pokusů zvládnutelných pomocí dostupných pomůcek a chemikálií. Zpracováno formou vtipných příběhů, jejichž hlavní postavou je svérázný učitel Horák. Součástí každé kapitoly je také vysvětlení obsahující doplňující komentář k pokusu, seznam použitých pomůcek a

Sleva 2 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Jak (ne)vyhodit školu do povětří 2

Autor: Bárta Milan

publisher: Didaktis

5 / 5
Sleva
Návody chemických pokusů pro žáky 8. a 9. tříd, studenty středních škol a jejich učitele. Dalších 40 jednoduchých, ale atraktivních pokusů zvládnutelných pomocí dostupných pomůcek a chemikálií, které volně navazují na 1. díl publikace Jak (ne)vyhodit školu do povětří. Zpracováno formou vtipných příběhů, jejichž hlavní postavou je mladý, ještě nezkušený učitel, který se rozhodl vykonávat

Sleva 7 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodní vědy - Spolu to zvládneme

Autor: Vordermanová Carol

publisher: Slovart

5 / 5
30 %
Unikátní obrazový průvodce základy biologie, chemie a fyziky Bojují vaše děti ve škole nejen s matematikou, ale i s náročnějšími pasážemi přírodních věd počínaje biologií, genetikou a konče chemií, fyzikou a astronomií? Připadají vám poučky a definice těchto základních věd složité, nechápete souvislosti, nedokážete vystihnout podstatu? V knize plné krátkých, srozumitelných a výstižných textů,

Sleva 30 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem

Přehled chemie pro ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Kupka Petr

publisher: Kupka

5 / 5
35 %
Přehledně zpracované učivo základní školy - od základních pojmů až po organickou a anorganickou chemii. Přehled mimo jiné obsahuje tabulku periodické soustavy prvků, 11 vzorových chemických výpočtů, 12 nákresů a tabulek, 57 chemických rovnic.

Sleva 35 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám II. díl

Autor: Streblová Eva

publisher: Karolinum

5 / 5
26 %
Druhý díl souhrnných textů z chemie je určen zahraničním i českým studentům, kteří se připravují na studium lékařství, farmacie, veterinárního lékařství a přírodovědných oborů, kde chemie není hlavním předmětem studia. Kniha shrnuje základní poznatky z obecné, anorganické a organické chemie. Kapitoly jsou doplněny otázkami k opakování učiva a příklady k důkladnému procvičení probrané látky.

Sleva 26 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem

Periodická soustava prvků: Tabulka lamino

Autor: neuveden

publisher: MC Nakladatelství

3.6 / 5
Určená pro základní školy. Nezbytná pomůcka při výuce chemie. Díky nižšímu množství údajů v tabulce dosahuje větší přehlednosti a čitelnosti. Periodická soustava prvků představuje současný počet objevených prvků uspořádaný do známé tabulky podle skupin a period. U každého prvku je uvedena jeho značka, oxidační číslo, hmotnostní číslo, protonové číslo, český a latinský název. Barevně označené je

Sleva 3 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Chemie 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

3.8 / 5
Učebnice chemie pro 8. a 9. ročník ZŠ a VG vycházejí ze základních zásad a požadavků formulovaných v RVP ZV. Charakteristika učebnice Učebnice chemie pro 8. a 9. ročník ZŠ a VG respektují tradici chemie jako izolovaného vyučovacího předmětu, ale zároveň se snaží v maximální možné míře o zakomponování mezipředmětových vztahů. Koncepce učebnic obsahuje i snahu využívat co nejvíce znalostí a

Sleva 5 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Chemie 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

3.1 / 5
11 %
Pracovní sešit je vhodným a užitečným doplňkem učebnice. Je strukturován a koncipován tak, aby po vyřešení úkolů sloužil jako zápis z vyučovací hodiny. Součástí sešitu je vyjímatelný přehled učiva.

Sleva 11 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Základy praktické chemie 1 - Učebnice pro 8. ročník základní školy

Autor: Beneš Pavel

publisher: Fortuna

0 / 5
23 %
První díl druhé řady chemie, ve které je učivo zaměřeno ryze prakticky a je doprovázeno řadou příkladů využití chemie v běžném životě. Klade důraz na to, aby žáci vnímali chemii jako součást života, která musí být z hlediska ochrany života i prostředí chápána zcela specificky.

Sleva 23 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Základy chemie 1 - Učebnice

Autor: Beneš Pavel

publisher: Fortuna

0 / 5
23 %
První díl oblíbené řady učebnic chemie, která vyčerpávajícím způsobem zpracovává učivo chemie základní školy. Je přehledná, vybavená bohatým obrazovým materiálem, doplněná chemickými tabulkami a slovníčkem nejdůležitějších pojmů. K učebnici si zdarma můžete stáhnout metodickou příručku pro učitele obsahující soupis klíčových kompetencí, očekávaných výstupů a průřezových témat z výuky dle učebnice

Sleva 23 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie (pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
20 %
Pracovní sešit obsahuje teoretické a praktické úlohy k procvičení probraného učiva, rozšiřující úlohy i návody k provádění domácích pokusů. NNS882

Sleva 20 % z běžně ceny 84 Kč

Naše cena: 67 Kč

Skladem

Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
12 %
Nové učebnice chemie pro 8. a 9. ročník a odpovídající ročníky víceletého gymnázia vycházejí z nové koncepce obsahu vzdělávání RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Proto jsou učebnice názornější, obsahují také praktické úkoly a pozorování. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata a fotografie. Navíc zahrnují popisy pokusů,

Sleva 12 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem u dodavatele

Základy praktické chemie 1 - Pracovní sešit pro 8. ročník základních škol

Autor: Beneš Pavel

publisher: Fortuna

0 / 5
24 %
Pracovní sešit k prvnímu dílu alternativní řady učebnic chemie. Učivo je v této řadě zaměřeno ryze prakticky a je doprovázeno příklady využití chemie v běžném životě. Klade důraz především na to, aby žáci vnímali chemii jako součást života, která musí být z hlediska ochrany života i prostředí chápána zcela specificky.

Sleva 24 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

Chemie 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

0 / 5
11 %
Pracovní sešit je vhodným a užitečným doplňkem učebnice. Je strukturován a koncipován tak, aby po vyřešení úkolů sloužil jako zápis z vyučovací hodiny. Součástí sešitu je vyjímatelný přehled učiva.

Sleva 11 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Chemie 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Příručka učitele

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

0 / 5
11 %
Příručka učitele je důležitou součástí učebnice a je koncipována jako souhrn podrobných příprav na vyučovací hodiny. Součástí příručky jsou návody na chemické pokusy, rozšiřující úkoly pro žáky, doplňující informace a kopírovatelné listy, které lze využít ve výuce.

Sleva 11 % z běžně ceny 549 Kč

Naše cena: 491 Kč

Skladem

Chemie 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

0 / 5
Učebnice chemie pro 9. ročník ZŠ a kvartu gymnázií vychází ze základních zásad a požadavků formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Sleva 5 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele