Registrace | Přihlášení


Učebnice

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Kartičky pro nácvik vyjmenovaných a s nimi příbuzných slov

Autor: kolektiv autorů

publisher: Alter

3.5 / 5
Učební pomůcka pro výuku českého jazyka ve 3. a 4. ročníku. Obrázky, vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná si žáci rozstříhají a různými manipulačními činnostmi, hrou i soutěžemi si osvojují jejich znalost. Dvojici titulů je možné využít jako pexeso.

Sleva 4 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Pravopisné pětiminutovky pro 3. ročník ZŠ

Autor: kolektiv autorů

publisher: Alter

4 / 5
Pracovní sešit slouží k efektivnímu procvičování pravopisných jevů probíraných ve 3. ročníku. Obsahuje sloupce slov a slovních spojení, do nichž žáci doplňují náležitá písmena (zejména párové souhlásky uvnitř slov a i/í – y/ý po obojetných souhláskách v kořeni slov).

Sleva 10 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem

Slabikář pro 1. ročník ZŠ

Autor: Žáček Jiří, Žáček Jan

publisher: Alter

3.7 / 5
Oblíbený slabikář s vlídnými texty J. Žáčka obsahuje slabiky a slova pro nácvik uvědomělého čtení, dětské básně, říkadla a krátké příběhy s častou frekvencí přímé řeči. Nově obsahuje kartonovou přílohu.

Sleva 10 % z běžně ceny 144 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Naše vlast pro 4. ročník ZŠ - Pracovní listy k učebnici

Autor: kolektiv autorů

publisher: Alter

5 / 5
Pracovní listy přinášejí otázky a úkoly ke každé kapitole z učebnice Naše vlast; dále obsahují 11 stran přílohy s mapami ČR a mnoho námětů pro činnostní výuku.

Sleva 11 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

Nástěnná tabule Abeceda pro 1. ročník

Autor: neuveden

publisher: Alter

4.3 / 5
Tabule psacího i tiskacího písma přináší písmena v pořadí české abecedy. 1 barevná tabule

Sleva 10 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem

Pravopisné pětiminutovky pro 2. ročník

Autor: neuveden

publisher: Alter

4.5 / 5
Pracovní sešit slouží k efektivnímu procvičování pravopisných jevů probíraných ve 2. ročníku. Obsahuje sloupce slov a slovních spojení, do nichž žáci doplňují náležitá písmena (krátké a dlouhé samohlásky; y/ý po tvrdých a i/í po měkkých souhláskách; skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě; párové souhlásky na konci slov; velká - malá počáteční písmena v pojmenováních). Součástí sešitu je Klíč s

Sleva 11 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 31 Kč

Skladem

Pravopisné pětiminutovky 6 pro 2. stupeň ZŠ a VG

Autor: Bradáčová Lenka

publisher: Alter

4.2 / 5
První titul z řady pravopisných pětiminutovek ALTER pro 2. stupeň ZŠ a VG slouží k efektivnímu procvičování pravopisu. Koncepčně navazuje na Pětiminutovky ALTER pro 1. stupeň. V pracovním sešitě se střídají cvičení ve tvaru sloupců a bloků na plnou šířku strany; grafická podoba je k žákům vstřícná. Sešit na příslušné úrovni procvičuje (včetně různých záludností): vyjmenovaná slova; psaní předpon,

Sleva 10 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem

Pravopisné pětiminutovky 8 pro 2. stupeň ZŠ a VG

Autor: kolektiv autorů

publisher: Alter

4 / 5
Tento titul, zaměřený na efektivní procvičování pravopisu u žáků 2. stupně ZŠ a VG, vychází z textů učebnice Český jazyk 8 – Učivo o jazyce ALTER a je rozšířen o jevy, které už žáci znají z nižších ročníků. Pravopisná cvičení jsou rozdělena do dvou částí: I. Pravopis lexikální a slovotvorný (psaní i/í, y/ý v kořeni slov; i/í v příponách; velká písmena; písmena na hranici: předpony a kořene,

Sleva 10 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem

Písanka ke Slabikáři - 2. sešit

Autor: Wildová Radka

publisher: Alter

5 / 5
Radka Wildová, ilustrovala Helena Zmatlíková, psací písmo Marta Sonnbergová Soubor 3 sešitů pro nácvik psaní perem. První sešit obsahuje dvě kartonové přílohy: pomocnou linkovanou podložku pro psaní a tabulku s tiskacími a psacími písmeny.

Sleva 12 % z běžně ceny 17 Kč

Naše cena: 15 Kč

Skladem

Český jazyk 7/III. díl - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení

Autor: Horáčková Miroslava

publisher: Alter

4.7 / 5
Pracovní sešit je zásobníkem diktátů, cvičení, textů a přehledů, který žáci mají po ruce celý rok. Pro sebehodnocení nabízí bodovací systém. Přehledy slouží jako zdroj pro získání a ověření potřebných informací.

Sleva 10 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem

Český jazyk 9/III. díl - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení

Autor: kolektiv autorů

publisher: Alter

4.8 / 5
Obsahuje diktáty, cvičení a především jazykové rozbory, které mohou být využity k opakování a procvičování učiva a poslouží i k přípravě pro přijímací zkoušky na střední školy.

Sleva 11 % z běžně ceny 72 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem

Klíč s výsledky úloh k Pracovnímu sešitu matematiky 4, I.+II. díl

Autor: Blažková Růžena, Matoušková Květoslava

publisher: Alter

4 / 5
Přináší výsledky a postupy řešení všech úloh a cvičení obsažených v obou dílech Pracovních sešitů k Matematice 4 ALTER.

Sleva 11 % z běžně ceny 62 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Český jazyk 6/II. díl - Komunikační a slohová výchova

Autor: Hrdličková Hana, Beránková Eva

publisher: Alter

4 / 5
Cílem učebnice je kultivovat komunikační dovednosti žáků. Obsahuje kapitoly: Informujeme, Píšeme dopisy, Popis, Vypravování aj. Nabízí mnoho motivačních prvků a zadání pro samostatnou práci

Sleva 10 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem

Pracovní sešit k učebnici matematika 4 II. díl

Autor: Blažková Růžena, Matoušková Květoslava

publisher: Alter

4.7 / 5
Dvojdílný pracovní sešit obsahuje úkoly k procvičování učiva daného RVP ZV (obor přirozených čísel); lze jej využívat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí (odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé strany pracovního sešitu). Práce s ním je založena na aktivních činnostech. Využívá metody individuální i skupinové práce.

Sleva 11 % z běžně ceny 62 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Český jazyk 8/II. díl - Komunikační a slohová výchova

Autor: Hrdličková Hana

publisher: Alter

4 / 5
Je první učebnicí českého jazyka na současném trhu, která obsahuje pokyny k průběžnému využívání počítače ve výuce. Žáci jsou vedeni k práci s internetem, digitálními slovníky, encyklopediemi a k využívání funkcí textového editoru Word. Do výuky jsou zařazeny prvky mediální výchovy. Učebnice přináší poučení o typech médií a mediálních textů.

Sleva 10 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem

Pracovní sešit k Matematice pro 3. ročník ZŠ I. díl

Autor: Blažková Růžena, Matoušková Květoslava, Vaňurová Milena

publisher: Alter

4.5 / 5
Dvojdílný pracovní sešit splňuje požadavky RVP ZV, lze jej používat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí (odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé strany pracovního sešitu). Práce s ním je založena na aktivních činnostech. Využívá metody individuální i skupinové práce.

Sleva 11 % z běžně ceny 62 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Český jazyk 7/II. díl - Komunikační a slohová výchova

Autor: Horáčková Miroslava

publisher: Alter

4.5 / 5
Prohlubuje poznatky o vhodných jazykových prostředcích v různých komunikačních situacích. Zahrnuje kapitoly: Pracujeme s odbornými texty - výtah, výpisky; Píšeme úřední dopis; Píšeme životopis; Vypravujeme příběhy; Popisujeme, líčíme; Popisujeme osobu; Píšeme charakteristiku.

Sleva 10 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem

Český jazyk 9/I. díl - Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu

Autor: kolektiv autorů, Dědeček Jiří, Hrdličková Hana

publisher: Alter

5 / 5
Zjednodušená a upravená varianta stávající učebnice Český jazyk 9, I. díl. Její obsah byl zestručněn, zpřehledněn a změnila se i struktura textu. Ve výkladu a ve shrnutích byly odstraněny původní vynechávky – text učebnice nyní obsahuje všechny potřebné informace v úplné podobě. K této učebnici náleží Český jazyk 9 – Komunikační a slohová výchova (kód 092944) a Český jazyk 9 – Pracovní sešit

Sleva 10 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem

Přehledy živé přírody pro 3.- 5. ročník ZŠ

Autor: Bradáčová Lenka, Čížková Věra

publisher: Alter

5 / 5
Učebnice s přehledy rostlin a živočichů je sestavena tak, že levá strana představuje stručný výkladový text objasňující základní biologické pojmy a pravá strana jej komentuje barevnými ilustracemi s detaily, které obsahují důležité rozlišovací znaky vysvětlovaných pojmů. Ilustrace jsou tedy nedílnou částí textu. Doplněk k prvouce pro 3. ročník a učebnicím přírodovědy pro 4. a 5. ročník.Formát:

Sleva 10 % z běžně ceny 78 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem

Pracovní karty a přehledy k učebnici Matematika pro 4. ročník

Autor: Blažková Růžena, Matoušková Květoslava

publisher: Alter

4 / 5
Přílohu jednodílné Matematiky pro 4. ročník - Pracovní karty a přehledy - lze zakoupit samostatně. Jednotlivé listy jsou určeny k oddělení a k využití pro činnostní výuku (např. práce s kartičkami a číselnými osami) nebo mohou sloužit při zpětné vazbě.

Naše cena: 15 Kč

SklademPřihlášení uživatele