Registrace | Přihlášení


Čeština pro cizince

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

První pomoc v češtině

Autor: neuveden

publisher: INFOA

0 / 5
Učebnice češtiny pro cizince. Vhodná pro začátečníky a mírně pokročilé. Obsahuje 28 kapitol s velkým množstvím názorných obrázků. Slovní zásoba je v knize uvedena včetně skloňování. Obsahuje časování základních sloves a stručný přehled gramatiky. Zprostředkovacím jazykem jsou angličtina a ukrajinština.

Sleva 23 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem 30. 9. 2022

23 % Předprodej

Mapa české gramatiky

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Novák K.

publisher: INFOA

0 / 5
Tato publikace obsahuje to nejdůležitější z české mluvnice. Shoda podmětu s přísudkem, vyjmenovaná slova, synonyma, antonyma, homonyma, slovní druhy, větné členy a pravopis jsou zde zpracovány v přehledných tabulkách, které umožňují rychlou orientaci v publikaci

Sleva 38 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem

38 %

Čeština expres 1 (A1/1) ruská + CD

Autor: Kolektiv autorů - Holá Lída,Bořilová Pavla

publisher: Akropolis

0 / 5
Čeština expres 1 (úroveň A1/1) je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se

Sleva 32 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 299 Kč

Skladem

32 %

Neurčité tvary slovesné v češtině, ruštině a němčině a jejich vzájemná ekvivalence

Autor: Kocková Jana

publisher: Academia

0 / 5
Práce nabízí ucelený pohled na neurčité tvary slovesné v češtině, ruštině a němčině podpořené korpusovou analýzou ekvivalentů na základě paralelního korpusu InterCorp ČNK. Analýzy se zaměřují na ekvivalenty každého z neurčitých tvarů slovesných v každém ze sledovaných jazyků. Získaná data slouží k typologické klasifikaci zaměřené na neurčité tvary slovesné jako sekundární predikáty. Z analýzy

Naše cena: 365 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovní sešit pro žáky s OMJ se znalostí latinky I.

publisher: V lavici

0 / 5
Pracovní sešit pro žáky s odlišným mateřským jazykem I. se znalostí latinky. Sešit je koncipován do 20 tematických celků (rodina, barvy, zvířata, škola, činnosti, oblečení aj.), kdy si žák formou zábavných cvičení a úkolů na rozvoj české slovní zásoby. Pracovní sešit má 40 stran

Sleva 30 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 97 Kč

Skladem

30 %

Pracovní sešit pro žáky s OMJ se znalostí latinky II.

publisher: V lavici

0 / 5
Pracovní sešit pro žáky s odlišným mateřským jazykem II. se znalostí latinky. Sešit je koncipován do 20 tematických celků (rodina, barvy, zvířata, škola, činnosti, oblečení aj.), kdy si žák formou zábavných cvičení a úkolů na rozvoj české slovní zásoby. Pracovní sešit má 40 stran.

Sleva 30 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 97 Kč

Skladem

30 %

Pracovní sešit pro žáky s OMJ bez znalosti latinky

publisher: V lavici

0 / 5
Pracovní sešit pro žáky s odlišným mateřským jazykem bez znalosti latinky. Sešit je koncipován do 20 tematických celků (rodina, barvy, zvířata, škola, činnosti, oblečení aj.), kdy si žák formou zábavných cvičení a úkolů na rozvoj české slovní zásoby. Pracovní sešit má 40 stran.

Sleva 35 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

35 %

Talking Medicine 2: Case Studies in Czech

Autor: Čermáková Iveta

publisher: Karolinum

0 / 5
Učebnice lékařské češtiny je volným pokračováním publikace Talking Medicine. Je primárně určena zahraničním posluchačům lékařských fakult a je založena na reálných kazuistikách poskytujících rozšiřující slovní zásobu a frazeologii používanou ve standardní lékařské dokumentaci. Cílem je naučit studenty porozumět odborným písemným záznamům tak, aby s nimi mohli samostatně pracovat, a zároveň

Naše cena: 260 Kč

Skladem u dodavatele

Velké akademické gramatika spisovné češtiny II. díl Morfologie: Morfologické kategorie / Flexe

Autor: Štícha František

publisher: Academia

0 / 5
Druhý díl Velké akademické gramatiky spisovné češtiny (VAGSČ) je členěn do šesti oddílů: I. Morfologické kategorie, II. Morfematika, III. Morfologická homonymie, IV. Flexe (skloňování a časování), V. Jevy přechodné, VI. Reflexivní slovesa. Poprvé v dějinách českého gramatikopisectví je do VAGSČ zařazeno soustavné poučení o homonymii v oblasti morfologie a v samostatném oddílu je podán detailní

Sleva 34 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 527 Kč

Skladem

34 %

Česká gramatika - Pomůcka pro školáky

Autor: neuveden

publisher: Sun

0 / 5
S tímto přehledem přehledem České gramatiky se seznámíte se základními pravopisnými jevy jazyka českého. S touto tabulkou češtinu zvládnete hravě. Rozložitelná tabulka, která se vejde do každého sešitu, či notýsku ! Tento malý pomocník se hodí každému, bez ohledu na to, jestli je to školák nebo ne!

Sleva 38 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 18 Kč

Skladem

38 %

Slabika a její hranice v češtině

publisher: Karolinum

0 / 5
Kniha přináší komplexní rozbor slabikování češtiny. Obecná část jednak podává co nejaktuálnější a nejpodrobnější přehled poznatků o slabice, její podstatě, roli a postavení v jazyce, jednak obdobným způsobem pojednává o problematice slabikování. Autoři následně nabízejí vlastní pohled na určení slabičné hranice, jenž je sice aplikován na češtinu, ale díky jeho obecnosti ho lze užít i v dalších

Sleva 22 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 329 Kč

Skladem u dodavatele

22 %

Map of Czech Grammar

Autor: Kolektiv autorů - Soják Stanislav,Guilds Christopher

publisher: INFOA

0 / 5
Tato publikace je určena cizincům, kteří hovoří anglicky a chtějí se naučit český jazyk. Shoda podmětu s přísudkem, vyjmenovaná slova, slovní druhy, větné členy, pravopis a veškeré základní údaje z české gramatiky jsou zde zpracovány v přehledných tabulkách, které umožňují rychlou orientaci v publikaci.

Sleva 34 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

34 %

Lingvobohemistické analýzy

Autor: Uličný Oldřich

publisher: Karolinum

0 / 5
Kniha předkládá komponovaný výbor 21 článků týkajících se lingvistické problematiky české gramatiky a současného užívání češtiny z hlediska obecnělingvistického, sociolingvistického a metodologického. Nově se tu řeší např. termín registr jazykový a komunikační, norma a kodifikace, spřežky v českém pravopise, zpívaná čeština, genitiv posesivní či tzv. kondicionál, dále vývojové tendence

Sleva 26 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

26 %

Vyjadřování cizího mínění v němčině a v angličtině

Autor: Kolektiv autorů - Ondráková Jana,Tauchmanová Věra

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
Ačkoliv jsou čeština, angličtina a němčina jazyky indoevropské a mají některé shodné rysy, každý z nich má svůj specifický gramatický systém. Existence různých koncepcí gramatických kategorií v těchto třech indoevropských jazycích dost často komplikuje proces jejich učení. Problém nastává zejména v případě, kdy pro již zvládnuté jazykové jevy jednoho jazyka nemůžeme najít paralelu v jazyce, který

Sleva 36 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem

36 %

Pravopis pro všechny

Autor: Hanáčková Erika

publisher: Fortuna Libri

0 / 5
Kniha je určena všem, kteří potřebují psát správně a bez chyb. Autorka čtenáře postupně seznámí s různými oblastmi českého pravopisu, například se psaním čárek ve větách, psaním s/z, psaním i/y, psaním mě/mně, se psaním velkých písmen a podobně. V jednoduchých textech podrobně odůvodňuje správné psaní problematických slov. Čtenáři si tím rozšíří svoje češtinářské obzory a načerpají spoustu

Sleva 40 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem

40 %

Chvála moudrosti - Výroky, citáty a zásady nejen o právu a spravedlnosti

Autor: Válková Helena

publisher: VR atelier

0 / 5
Kapesní knížka vysokoškolské profesorky, právničky a publicistky Heleny Válkové obsahuje sbírku známých i méně známých citátů v češtině a latině. Jejich spojovacím tématem je právo a spravedlnost, ale mnoho z ních se týká i životní filozofie obecně. Publikace obsahuje i seznam autorů citátů s životopisnými daty a informace o jejich dílech. Seznam doporučené literatury je určen zejména pro zájemce

Naše cena: 99 Kč

Skladem

Sleva

Slova v zapomenutí daná - Slovář pro obecný i neobecný lid

Autor: Ouředník Patrik

publisher: Volvox Globator

0 / 5
Kniha Patrika Ouředníka navazuje na jeho předchozí práce Šmírbuch jazyka českého a Aniž jest co nového pod sluncem a přináší 1800 hesel, která vysvětlují "slova v zapomenutí daná", tedy slova, která měla nahradit slova cizí tak, aby čeština měla pro každou věc vlastní výraz. Tato slova jsou kdykoli použitelná jako varianty slov běžně užívaných. Čekají jen na váš jemnocit a duchodevření, by mohly

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

21 %

ČEŠTINA souhrn gramatiky

Autor: Drahotová Jindřiška

publisher: Holman Miloslav

0 / 5
Koncentrovaný přehled sumarizuje učební látku (pravopis, tvarosloví, skladba, slovní zásoba, jazykověda). Přehledné členění, grafická úprava a volba barev umožňuje rychlou orientaci v textu a snadnější zapamatování.

Sleva 33 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 46 Kč

Skladem

33 %

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2020

Autor: Suchomelová Lenka

publisher: Akropolis

0 / 5
V patnáctém sborníku Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) naleznete výběr z příspěvků přednesených na čtyřech pravidelných setkáních AUČCJ uskutečněných v průběhu roku 2020. V uplynulém roce se příspěvky na setkáních týkaly čtyř základnách témat: češtiny pro studium, češtiny v zahraničí, češtiny pro práci a češtiny v rodině. Mezi přispěvateli stejně jako v předešlých letech

Sleva 28 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem

28 % Sleva


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele