Registrace | Přihlášení


Čeština pro cizince

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Odmaturuj! z českého jazyka

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Mužíková O.

publisher: Didaktis

3.5 / 5
Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (i k nové podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Nové vydání, rozšířené o praktickou část, které v rámci Příloh přináší jednak rozšiřující učivo českého jazyka, ale také pravopisná cvičení, testové otázky a konečně úkoly zaměřené na práci s autentickými texty. S podobným typem úloh se studenti setkají u tzv. státní maturity. Nové

Sleva 20 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem

20 %

Čeština pro cizince A1 a A2 - Učebnice

Autor: Boccou-Kestřánková Marie

publisher: EDIKA

4 / 5
Komplexní učebnice češtiny pro začátečníky Učebnice i cvičebnice jsou jedinečné tím, že obsahují komplexní látku pro nácvik češtiny pro začátečníky (úroveň A1 a A2). Jsou vhodné pro všechny národnosti, pro univerzity, jazykové školy a intenzivní kurzy češtiny pro cizince. Každá lekce je složena z částí MINIDIALOGY, SLOVNÍ ZÁSOBA, DIALOGY, GRAMATIKA, ČTENÍ + PSANÍ, POSLECH + PSANÍ, ZOPAKUJTE SI,

Sleva 27 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 504 Kč

Skladem

27 %

Akademická příručka českého jazyka

Autor: Kolektiv autorů - Svobodová Ivana,Pravdová Markéta

publisher: Academia

4.6 / 5
Druhé, upravené a doplněné vydání Akademické příručky českého jazyka od kolektivu autorů Ústavu pro jazyk český AV ČR, se schvalovací doložkou MŠMT. Příručka obsahuje poučení o českém jazyce, zejména o pravopisu, zvukové stavbě, morfematice, tvarosloví, slovotvorbě, o některých syntaktických jevech a také kapitoly o formální úpravě písemností a jazykové etiketě. V porovnání se současnými

Sleva 5 % z běžně ceny 435 Kč

Naše cena: 413 Kč

Skladem

Šmírbuch jazyka českého - Slovník nekonvenční češtiny 1945-1989

Autor: Ouředník Patrik

publisher: Volvox Globator

5 / 5
Slovník Patrika Ouředníka nabízí jinou češtinu, než jsme zvyklí. Ouředník ji důmyslně označuje neterminologicky jako „češtinu nekonvenční" – její hranice je dost těžké přesně vymezit. Zahrnuje pojmenování a frazeologismy, které nejsou v žádných slovníkových příručkách, ale i ty, které zná třeba i akademický Slovník spisovného jazyka českého. Jsou tu prvky z argotu, slangů, ale i běžné hovorové,

Sleva 25 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 299 Kč

Skladem u dodavatele

25 %

Stručná mluvnice česká

Autor: Kolektiv autorů - Havránek B.,Jedlička A.

publisher: Fortuna

4.5 / 5
Univerzální a osvědčená jazyková příručka pro žáky a učitele všech stupňů a druhů škol pomáhá dotvářet jazykový systém a rychle se orientovat při řešení jazykových problémů. Má schvalovací doložku MŠMT ČR.

Sleva 28 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

28 %

Nebojte se češtiny

Autor: Adamovičová Ana

publisher: Karolinum

3.7 / 5
Učebnice Nebojte se češtiny vychází z běžně mluveného jazyka a je určena všem zahraničním studentům, kteří si chtějí nejen zdokonalit svou češtinu, ale zároveň se chtějí systematicky seznámit s nejnápadnějšími rozdíly mezi češtinou spisovnou a běžně mluvenou. Obsahuje množství konverzačních obratů, frází a reakcí typických v každodenních životních situacích. Učebnice rozvíjí jak mluvní, tak i

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem

20 % Sleva

Tajemství slov

Autor: Styblík Vlastimil

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.3 / 5
Výjimečná publikace určená všem milovníkům českého jazyka, tedy i učitelům a široké pedagogické veřejnosti. Autor – celoživotní jazykový badatel a autor učebnic v ní zachytil nepřeberné množství jazykových zajímavostí, zdůvodnil řadu ustálených rčení, zachytil vyjádření zvyků a obyčejů v jazyce. Kniha dokládá hluboký, encyklopedický záběr autorových znalostí a zájmů. Její základ položily

Sleva 20 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

20 % Sleva

Slovník nespisovné češtiny

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Hugo Jan

publisher: Maxdorf

4.5 / 5
Periferie českého jazyka: argot, slangy a lidová mluva od nejstarších dob po současnost. Historie a původ slov Čtvrté, rozšířené vydání rozsáhlého výkladového slovníku obsahuje více než 19 000 slangových a dalších nespisovných výrazů, včetně mluvy podsvětí – českého argotu. Ten je historicky součástí argotu středoevropského (směsi výrazů německého argotu, romštiny a jidiš), k němuž čeština

Sleva 32 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

32 %

Talking Medicine: Czech for medical students

Autor: Čermáková Iveta

publisher: Karolinum

5 / 5
Učebnice je primárně určena zahraničním posluchačům lékařských fakult a jejím hlavním cílem je pomoci jim komunikovat s českými pacienty a snáze se pohybovat v českém nemocničním prostředí. Tomuto cíli je v maximální míře přizpůsoben obsah i formální podoba knihy. Učebnice je strukturovaná podle tematických okruhů a anamnéz, které by posluchači měli zvládat při svých stážích v nemocnici. Tomu

Sleva 9 % z běžně ceny 315 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem u dodavatele

Sleva

Velká akademická gramatika spisovné češtiny I. Morfologie: Druhy slov / Tvoření slov

Autor: Štícha František

publisher: Academia

4.5 / 5
Tato čtyřdílná gramatika navazuje svými východisky i cíli na jednosvazkovou Akademickou gramatiku spisovné češtiny (Academia 2013). Jejím záměrem je poskytnout nejen lingvistům a učitelům, ale i celé kulturní a vzdělané veřejnosti takový vhled do utvářenosti a fungování gramatiky češtiny jako přirozeného jazyka, jaký odpovídá co nejširšímu spektru jejích forem a funkcí, od nejobecnější roviny po

Sleva 31 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 547 Kč

Skladem

31 %

Česko-anglický ilustrovaný slovník 1.

Autor: Dolanská Hrachová Jana

publisher: Dolanski

4.5 / 5
Tento slovník je určen primárně všem, jejichž rodným jazykem je angličtina a chtějí se zdokonalit v češtině. Cílem je usnadnit orientaci v základních slovech a názvech a pokročilým rozšířit slovní zásobu nebo upřesnit některé výrazy, které jsou pro české rodilé mluvčí samozřejmostí. Slovník se nevyhýbá ani běžným hovorovým výrazům, které se ve slovnících spisovného jazyka obvykle nevyskytují.Přes

Sleva 26 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 267 Kč

Skladem

26 %

Kdo se směje naposled - Druhý lehko i vážný slovník přirovnání, pořekadel a přísloví

Autor: Kolektiv autorů - Novotná Anna,Votruba Jiří

publisher: Práh

4.7 / 5
Přísloví, přirovnání a pořekadla v lehko i vážném podání pro děti, učitele i rodiče Dalších 500 + 3 českých frazeologismů Jako osobní slovníček, jako výtečný pomocník ve výuce českého jazyka nebo při přípravě na přijímací zkoušky. Jednoduché abecední řazení hesel, stručné vysvětlení frazeologického spojení doprovázené humornou popartovou ilustrací. Ověřeno společností Scio. Volně

Sleva 23 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem

23 %

Moje řeč - Fejtónky Dobré češtiny

Autor: neuveden

publisher: CPress

5 / 5
Neduhy současné češtiny vtipně a s nadhledem. Fejtónky o jazyce tvoří jednu z pravidelných rubrik internetového magazínu Literární bašta Dobré češtiny. Kniha Moje řeč přináší výběr těch nejlepších, rozšířený o několik zbrusu nových textů. Čtrnáct autorů, čtrnáct různých stylů, ale jedna společná víra, že mateřský jazyk je nejcennější dědictví a že si zaslouží naši pozornost a péči. K žánru

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

20 %

Čeština pro středně a více pokročilé - Pracovní sešit k učebnici

Autor: Kolektiv autorů - Hrdlička Milan,Bischofová Jana,Hasil Jiří,Kramářová Jitka

publisher: Karolinum

4 / 5
Tento pracovní sešit již dlouhodobě patří spolu s Učebnicí češtiny pro středně a více pokročilé k učebním materiálům, které úspěšně slouží výchově budoucích bohemistů na českých i zahraničních vysokých školách a jsou s úspěchem užívány v celé řadě dalších kurzů, v nichž se zahraniční zájemci seznamují s českým jazykem. Učebnice vyšla již ve třetím, upraveném vydání. Proto také autoři přistoupili

Naše cena: 240 Kč

Skladem

Psaní velkých písmen v češtině

Autor: Svobodová Ivana

publisher: Academia

5 / 5
Publikace je výsledkem grantového projektu Velká písmena v češtině, zpracovávaného v letech 2011–2013. Přináší zevrubný popis této problematické pravopisné oblasti. Co jsou vlastní jména? Jaké jsou obecné zásady pro psaní velkých písmen? Jaké jsou jednotlivé pojmenovací typy? Autoři se zaměřují především na pojmenování, jejichž způsob psaní se v praxi velmi často rozchází s platnou kodifikací, a

Sleva 26 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem

26 %

Čeština pro ekonomy - Nástavbový kurs češtiny pro cizince

Autor: Kolektiv autorů - Remediosová Helena,Čechová Elga

publisher: Karolinum

5 / 5
Učební text určený zahraničním studentům připravujícím se na studium ekonomických oborů na českých vysokých školách pro výuku češtiny jako cizího jazyka ve druhém semestru roční jazykové a odborné přípravy. Ke dvěma odborným ekonomickým textům každé lekce přiléhá vysvětlení odborných pojmů, lexikální poznámky a jako ke každé ze dvou gramatických částí lekce několik cvičení. Druhé vydání.

Naše cena: 345 Kč

Skladem u dodavatele

Sleva

Maturitní otázky - gramatika a stylistika

publisher: Veselý Radek

5 / 5
Publikace určená maturantům a zájemcům o studium češtiny. 30 podrobně zpracovaných témat.

Sleva 21 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem

21 %

Čeština expres 2 (A1/2) anglická + CD

Autor: Kolektiv autorů - Holá Lída,Bořilová Pavla

publisher: Akropolis

5 / 5
Čeština expres 2 (úroveň A1/2) je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi

Sleva 30 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 309 Kč

Skladem

30 %

Čeština expres 2 (A1/2) německá + CD

Autor: Kolektiv autorů - Holá Lída,Bořilová Pavla

publisher: Akropolis

5 / 5
Čeština expres 2 (úroveň A1/2) je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi

Sleva 30 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem

30 %

Česká gramatika v kostce - vietnamská verze

Autor: Kolektiv autorů - Holá Lída,Bořilová Pavla

publisher: Akropolis

4 / 5
Česká gramatika v kostce je čtyřstránková příručka o něco většího formátu než A4, tištěná na oboustranně laminované křídě. Její inovovaná, rozšířená verze z roku 2010 je určena začátečníkům a středně pokročilým studentům češtiny jako cizího jazyka, k občasnému nahlédnutí ji však využijí i pokročilí mluvčí. Představuje jednoduchý přehled základních gramatických a lexikálních jevů, důležitých pro

Sleva 33 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem

33 %


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele