Registrace | Přihlášení


Latina

Zobrazují se veškeré produkty včetně nedostupných.

Latina pro střední zdravotnické školy

Autor: Seinerová Vlasta

publisher: Fortuna

3.4 / 5
Učebnice základů odborné latinské terminologie je určena především studentům středních zdravotnických škol

Sleva 18 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 155 Kč

Skladem

18 %

Latina pro gymnázia I

Autor: Pech Jiří

publisher: LEDA

3.9 / 5
Zcela originálně koncipovaná učebnice je určena pro školy, kursy i samouky. Systematický a podrobný výklad latinské mluvnice, základy slovní zásoby, rozsáhlý studijní i procvičující materiál, graficky rozlišené na studijní minimum a rozšiřující výuku, umožňují použití učebnice pro základní kurs latiny a zároveň i pro náročnější typy výuky. Předností učebnice je i to, že prezentuje spojitost

Sleva 31 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem

31 %

Latina pro SŠ - I.část

Autor: Seinerová Vlasta

publisher: Fortuna

4.4 / 5
Dvoudílná řada učebnic latiny je určená zejména pro gymnázia. První díl seznamuje s latinským tvaroslovím, druhý shrnuje základy latinské skladby. Cvičebnice je koncipována jako doplněk k učebnicím

Sleva 18 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

18 %

Latinsko-český kapesní slovník

Autor: Kolektiv autorů - Čepelák Jiří A.,Orberg Hans H.

publisher: Kava-pech

4.5 / 5
Latinsko-český kapesní slovník obsahuje slovní zásobu ve světě velmi oblíbené učebnice "Lingua Latina se illustrata" dánského autora H. H. Orberga, která se už 8 let používá i na českých školách. Obsahuje 1800 nejfrekventovanějších latinských slov a slovních spojení. Slovníček je vhodný jak pro studenty latiny, tak pro všechny zájemce o latinský jazyk.

Sleva 24 % z běžně ceny 137 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Latinsko/český slovník

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Kábrt Jan,Kucharský Pavel,Schams Rudolf,Zelinka Vojtěch,Wittichová Drahomíra,Vránek Čestmír

publisher: LEDA

4 / 5
Nové, opravené vydání osvědčeného slovníku, který byl vytvořen kolektivem zkušených autorů, přináší asi 30 000 latinských slov a slovních spojení a 80 000 českých ekvivalentů. Slovník zahrnuje nejen latinu klasickou, ale rozšiřuje slovní zásobu i o výrazy z latiny poklasické, z děl Husových a Komenského, a dokonce i o výrazy právnické a lékařské, běžně užívané v praxi. Každé heslo poskytuje

Sleva 31 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 413 Kč

Skladem

31 %

Latina pro gymnázia II.

Autor: Pech Jiří

publisher: LEDA

4 / 5
Zcela originálně koncipovaná učebnice je určena nejen pro školy a kursy, ale i pro samouky. Je rozvržena do tří dílů - první dva díly poskytují základy latinské mluvnice a slovní zásoby, třetí díl bude čítanka originálních latinských textů. Rozsáhlý studijní i procvičující materiál, graficky rozlišený na studijní minimum a rozšiřující výuku, umožňuje použití učebnice pro základní kurs latiny a

Sleva 10 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 314 Kč

V předprodeji již od 28. 12. 2022

Předprodej

Latinská lékařská terminologie

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Nečas Pavel,Čebišová Klára,Schánělová Eva

publisher: Karolinum

3.5 / 5
"Publikace je určena studentům všeobecného lékařství pro práci v praktických cvičeních i pro domácí přípravu. Cílem je seznámit uživatele se základy gramatických a lexikálních jevů potřebných jak pro obory teoretické a preklinické, tak pro samotné obory klinické – jde zvláště o gramatiku latinských substantiv a adjektiv, výklad základních jevů latinské a řecké slovotvorby či uvedení do latinské

Sleva 10 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem

Latina pro SŠ - II.část

Autor: Seinerová Vlasta

publisher: Fortuna

3.7 / 5
Dvoudílná řada učebnic latiny je určená zejména pro gymnázia. První díl seznamuje s latinským tvaroslovím, druhý shrnuje základy latinské skladby. Cvičebnice je koncipována jako doplněk k učebnicím.

Sleva 18 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem u dodavatele

18 %

Gramatika latiny

Autor: Panhuis Dirk

publisher: Academia

2.5 / 5
Velice úspěšná moderní příručka belgického klasického filologa Dirka Panhuise, která byla opakovaně vydána v několika jazycích. Od tradičních latinských gramatik se kniha liší zejména důrazem na ucelený rozbor věty a jejích členů, který se zakládá spíše na syntaxi a sémantice než na morfologii a nejvýznamnější místo ve větě přisuzuje přísudku. Tomu slouží i přesně vymezená gramatická

Sleva 10 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 405 Kč

Nedostupné

Česko-latinský slovník starověké a současné latiny

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

2 / 5
Titul obsahuje 65 000 českých hesel a přes 160 000 jejich latinských ekvivalentů. Slovník zachycuje především výrazy současné spisovné češtiny, ale nevyhýbá se ani výrazům hovorovým a slangovým. Kromě pojmů z běžného života zde uživatel nalezne nejen nejdůležitější termíny společenskovědní (z oblasti filozofie, práva, ekonomie, historie, literární vědy a jazykovědy, muzikologie a estetiky),

Sleva 10 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 359 Kč

Nedostupné

LATINA souhrn gramatiky

Autor: kolektiv autorů

publisher: Holman Miloslav

0 / 5
Koncentrovaný přehled sumarizuje učební látku – tvarosloví, skladba. Přehledné členění, grafická úprava a volba barev umožňuje rychlou orientaci v textu a snadnější zapamatování.

Sleva 28 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem

28 %

Cvičebnice latiny pro SŠ

Autor: Seinerová Vlasta

publisher: Fortuna

0 / 5
Cvičebnice latiny k dvoudílné řadě učebnic latiny ro SŠ.

Sleva 18 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem

18 %

Latinská syntax pro posluchače teologie

Autor: Šimandl Josef

publisher: Karolinum

0 / 5
Učební text, vycházející z mnohaletých výukových zkušeností, navazuje na Šlesingerovy Základy latinského jazyka pro posluchače teologie (Karolinum) a vytváří potřebný mezistupeň k četbě textů z oboru teologie; jejich různé typy, nejvíc známé texty liturgické, jsou bohatě zastoupeny v příkladových větách. Gramatické výklady pokrývají dvousemestrální kurz (stavba věty jednoduché: významy pádů,

Sleva 24 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem u dodavatele

24 % Sleva

Latinská čítanka pro studenty teologie

Autor: Koronthályová Markéta

publisher: Karolinum

0 / 5
Učební text pro posluchače Katolické teologické fakulty UK. Obsahuje velké množství ukázek z děl katolických myslitelů a z katolické duchovní poezie. Vhodná pomůcka pro všechny, kteří chtějí porozumět vědeckým pramenům a církevním dokumentům v latinském originálu.

Sleva 10 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem u dodavatele

Sleva

Latinská čítanka - nejen pro gymnázia

Autor: Pech Jiří

publisher: LEDA

0 / 5
Čítanka přináší průřez tvorbou nejznámějších římských autorů – Caesara, Sallustia, Ovidia, Livia, Cicerona, Catulla, Horatia aj. Každý autor je uveden stručným literárněhistorickým medailonkem a dále pak reprezentován několika zajímavými ukázkami z jeho děl. Latinský text je doprovázen návodným překladovým komentářem, který mj. obsahuje i informace o vztazích antické kultury k dnešku. Publikace

Sleva 31 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem

31 %

Latin for Pharmacists

publisher: Karolinum

0 / 5
Učebnice podává základy lékařské terminologie s přihlédnutím ke specifickým potřebám oboru farmacie. Z celkového počtu 20 lekcí, v nichž se probírá elementární latinská gramatika a základy lékařské a farmaceutické terminologie, jsou 3 lekce opakovací. V závěru učebnice jsou zařazeny přehledy týkající se odborné terminologie a tři slovníky: řecko-anglický, anglicko-řecko-latinský a

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Sleva

Latinská čítanka pro studující dějin křesťanského umění

Autor: Šimandl Josef

publisher: Karolinum

0 / 5
Čítanka představuje pestrou paletu latinských textů, s nimiž je možné se setkat v oboru dějin umění. Užitek však přinese všem, kdo si chtějí aktivovat základní poznatky o latinské mluvnici na materiálu ne textů pro výuku zjednodušených, ale autentických, s nesnázemi proměnných způsobů psaní, zkratek, dobových a žánrových zvláštností jazyka ap. Zastoupeny jsou: biblická čtení, kronikářská a

Sleva 25 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatele

25 % Sleva

Latinská terminologie pro zubní lékařství

Autor: Kolektiv autorů - Kašparová Irena,Plašilová Jiřina

publisher: Karolinum

0 / 5
Publikace představuje základní studijní literaturu latinské terminologie pro obor zubní lékařství na LF UK v Plzni. Učebnice seznamuje uživatele se základy gramatických a lexikálních jevů potřebných v teoretických, preklinických i klinických oborech. Je rozdělena na dvě části – první se zabývá anatomickým názvoslovím, přičemž výklad gramatiky se omezuje na nominativy a genitivy singuláru a

Sleva 10 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem u dodavatele

Novinka

Latinská slovesa

Autor: kolektiv autorů

publisher: AllMax

0 / 5
Jedinečné a gramaticky velmi obsáhlé oboustranné kolečko obsahuje celkem 80 nejpoužívanějších latinských sloves. Pomůcka na obou stranách obsahuje gramatické tabulky se spoustou užitečných informací. Pomůcka je vhodná jak pro začátečníky, tak i pokročilé studenty latiny.

Sleva 38 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem

38 %

Asterix - Latinské citáty a jejich výklad

Autor: Molin Bernard-Pierre

publisher: Egmont

0 / 5
Latina zábavně s Asterixem a Římany Nejslavnější z Galů (slavnější než Vercingetorix, historikové prominou) vděčí za část své slávy Římanům. A Římané mluvili latinsky, což neuniklo pozornosti autorů Asterixe, kteří protkali své příběhy latinskými citáty často z pera největších básníků antického Říma. Tato knížka vám poutavý výklad těchto citátů, a to s asterixovským humorem a s láskou k latině.

Sleva 27 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem

27 %


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele