Registrace | Přihlášení


Učebnice pro ZŠ

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Pojechali 2 - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Žofková Hana,Eibenová Klaudia,Liptáková Zuzana

publisher: Práce

5 / 5
Druhý učební soubor bezprostředně navazuje na první a odpovídá požadavkům Společného referenčního rámce pro jazyky. V celém učebním souboru se realizuje osobnostní přístup k žákům, výběr materiálů a metody práce jsou přizpůsobeny psychice žáků středního školního věku. Velký důraz je kladen na motivaci, rozlišením učiva na základní, doplňující a rozšiřující se respektuje cílová skupina žáků.

Sleva 5 % z běžně ceny 251 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Chytré karty - Ruština slovíčka 1

Autor: neuveden

publisher: CHYTRÁ LOLA

4 / 5
32 %
Nikdy nebylo učení tak snadné! CHYTRÉ KARTY představují ten nejoptimálnější způsob, jak se naučit cizímu jazyku. Pečlivě jsem pro Vás vybrala ta nejpoužívanější slovíčka, která prostě musíte zvládnout na své cestě ke hvězdám. A právě obrázkové CHYTRÉ KARTY Vám budou na této cestě průvodci, kteří Vás nikdy nezklamou. Každá z kartiček má na své lícové straně kromě vybraného slovíčka i obrázek,

Sleva 32 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem

Písanka - Azbuka

Autor: neuveden

publisher: ALBRA

3.8 / 5
Praktická písanka k nácviku psací azbuky—po jednotlivých písmenech až po častá slovní spojení

Naše cena: 89 Kč

Skladem

Záložka - Ruská azbuka

Autor: Kupka Petr

publisher: Kupka

3.8 / 5
12 % Sleva
Praktická záložka obsahuje tiskací a psací písmena ruské abecedy včetně výslovnosti a názorného obrázku.

Sleva 12 % z běžně ceny 17 Kč

Naše cena: 15 Kč

Skladem

Azbuka - Ruský jazyk pro ZŠ (tabulka A6, azbuka, číslovky, dny v týdnu)

Autor: neuveden

publisher: Práce

3.8 / 5
Laminovaná karta A6

Naše cena: 14 Kč

Skladem

Pojechali 2 - Ruština pro základní školy (Učebnice)

Autor: Kolektiv autorů - Žofková Hana,Eibenová Klaudia,Liptáková Zuzana

publisher: Práce

3 / 5
11 %
Druhý učební soubor bezprostředně navazuje na první a odpovídá požadavkům Společného referenčního rámce pro jazyky. V celém učebním souboru se realizuje osobnostní přístup k žákům, výběr materiálů a metody práce jsou přizpůsobeny psychice žáků středního školního věku. Velký důraz je kladen na motivaci, rozlišením učiva na základní, doplňující a rozšiřující se respektuje cílová skupina žáků.

Sleva 11 % z běžně ceny 341 Kč

Naše cena: 305 Kč

Skladem

Ruská písanka

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
18 %
Procvičovací sešit pro ZŠ a víceletá gymnázia je zaměřen na osvojení písmen, která jsou pro českého žáka nová. Má moderní a atraktivní grafické zpracování. Nácvik čtení a psaní je propojen s osvojováním výslovnosti, slovní zásoby a ruských reálií. Písanka je členěna do šesti celků v pořadí od známých a často používaných písmen k těm náročnějším. Každá kapitola nabízí také různorodá cvičení

Sleva 18 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem

Ruská gramatika 4 - Procvičovací sešit pro ZŠ a víceletá gymnázia

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
18 %
Procvičovací sešit Ruská gramatika 1 odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia. Důraz je kladen na témata: nakupování, jídlo, oblečení a lidské tělo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních. Sešit je zpracován moderní a atraktivní formou, která žáky zaujme. - v úvodu každé série úloh je

Sleva 18 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Ruská gramatika 3 - Procvičovací sešit pro ZŠ a víceletá gymnázia

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
18 %
Procvičovací sešit Ruská gramatika 1 odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia. Důraz je kladen na témata: pozdravy, rodina, zvířata a národnosti. Žáci si je důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních. Sešit je zpracován moderní a atraktivní formou, která žáky zaujme. - v úvodu každé série úloh je

Sleva 18 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Ruská gramatika 2 - Procvičovací sešit pro ZŠ a víceletá gymnázia

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
18 %
Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia. Důraz je kladen na témata: pozdravy, rodina, zvířata a národnosti. Žáci si je důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních. Sešit je zpracován moderní a atraktivní formou, která žáky zaujme. - v úvodu každé série úloh je

Sleva 18 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Ruská gramatika 1 - Procvičovací sešit pro ZŠ a víceletá gymnázia

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
18 %
Procvičovací sešit Ruská gramatika 1 odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia. Důraz je kladen na témata: pozdravy, rodina, zvířata a národnosti. Žáci si je důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních. Sešit je zpracován moderní a atraktivní formou, která žáky zaujme. - v úvodu každé série úloh je

Sleva 18 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Raduga 1 Jazykové a komunikativní hry, doplňky

Autor: Kolektiv autorů - neuveden,kolektiv autorů

publisher: Fraus

0 / 5
26 % Sleva

Sleva 26 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem

Pojechali 1 - Pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: Práce

0 / 5
Učební soubor Pojechali 1 je určen pro první etapu počátečního vyučování ruštině. První díl postihuje předazbukové a azbukové období a měl by být probrán přibližně během jednoho školního roku. Jednotlivé lekce v předazbukovém období jsou zaměřeny na seznámení žáků se zvukovou stránkou jazyka, žáci si osvojují základní slovní zásobu poslechem, východiskem k řečovým situacím jsou obrázky. Azbukové

Sleva 10 % z běžně ceny 251 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem u dodavatele

Cvičebnice ruské gramatiky s nadhledem A2 - Doplňky

publisher: Fraus

0 / 5
21 %

Sleva 21 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Raduga plus 2 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Příručka učitele

Autor: neuveden

publisher: Fraus

0 / 5
Příručka učitele k učebnici a pracovnímu sešitu Raduga plus 2. Raduga plus je nové přepracované vydání oblíbené učebnice ruského jazyka Raduga po-novomu.

Sleva 5 % z běžně ceny 549 Kč

Naše cena: 522 Kč

Skladem

Raduga plus 2 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Hybridní pracovní sešit 3 v 1

Autor: neuveden

publisher: Fraus

0 / 5
11 %
Pracovní sešit 3 v 1 = pracovní sešit + online procvičování + audionahrávky - unikátní propojení s online procvičováním a okamžitou zpětnou vazbou - audionahrávky k pracovnímu sešitu na www.skolasnadhledem.cz Proč právě tento pracovní sešit? - úkoly pro lepší zvládnutí ruštiny - sebehodnoticí testy - česko-ruský a rusko-český slovníček - stručný přehled mluvnice audionahrávky Jaké

Sleva 11 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Raduga plus 2 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Učebnice

Autor: neuveden

publisher: Fraus

0 / 5
Nové přepracované vydání oblíbené učebnice ruského jazyka Raduga po-novomu. Raduga plus je ucelenou třídílnou řadou, která je orientována na osvojování ruského jazyka na úrovních A1–A2 tak, jak jsou vymezeny ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky a v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Proč zvolit právě tuto řadu? vizuálně a obsahově přizpůsobena potřebám

Sleva 10 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 259 Kč

Skladem

Pojechali 4 - Ruština pro základní školy (Metodická příručka)

Autor: kolektiv autorů

publisher: Práce

0 / 5
Čtvrtý díl navazuje logicky na předchozí tři díly. Zvyšuje se náročnost, objevují se některé nové prvky, např. sestavit příběh podle obrázků a daných slov, kompenzační vyjadřování, dramatizace textů, čtení s porozuměním delších literárních textů aj. Nově do každé lekce zařezujeme i speciální cvičení na vyhledávání a zpracovávání informací z internetu, což souvisí s osobnostním pojetím a

Sleva 8 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele

Pojechali 3 - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Žofková Hana,Eibenová Klaudia,Liptáková Zuzana,Šaroch Jaroslav

publisher: Práce

0 / 5
Třetí díl učebního souboru je zaměřen na dosažení úrovně A2 (uživatel základů jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výuka ruštiny je zde koncipována jako výuka druhého cizího jazyka na základní škole a je bráno v úvahu to, co bylo probráno při osvojování prvního cizího jazyka. Ve vztahu k němu jsou plněny odlišné cíle, jsou například upřednostňovány činnosti zaměřené

Sleva 5 % z běžně ceny 251 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Klass 3 - Ruština pre stredné školy (Učebnica + pracovný zošit + 2 CD) SK vezre

Autor: Orlova N.

publisher: Klett

0 / 5
Sleva
Nová trojdielna učebná sada Klass je určená predovšetkým pre výučbu ruštiny ako druhého cudzieho jazyka na stredných školách. Obsah i metodické spracovanie celého súboru odpovedá požiadavkám Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR) pre jazyky.

Sleva 8 % z běžně ceny 483 Kč

Naše cena: 444 Kč

Skladem u dodavatele50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele