Registrace | Přihlášení


Učebnice

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Procvičujeme vyjmenovaná slova - pro 3. a 4. ročník ZŠ - duhová řada

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Nový dvoubarevný pracovní sešit obsahuje doplňovací cvičení, diktáty, sebehodnocení žáků, klíč ke cvičením a vloženou kartu s přehledem vyjmenovaných slov. NNS364

Sleva 16 % z běžně ceny 37 Kč

Naše cena: 31 Kč

Skladem

16 %

Písankový sešit s pomocnými linkami 511+

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Písankové sešity jsou určeny především pro žáky 1. a 2. ročníků ZŠ. Jsou opatřeny pomocnými linkami, rámečkem a speciální podložkou sloužící k nácviku sklonu písma. Pro lepší orientaci žáka v sešitě jsou jeho vnitřní strany dvoubarevné. Sešit 511+ vychází z typu č. 511 se šířkou řádků 20 mm. Pomocné linky udávají velikost písmene při psaní a umožňují žákům soustředit se zejména na tvar a sklon

Sleva 8 % z běžně ceny 13 Kč

Naše cena: 12 Kč

Skladem

Procvičujeme převody jednotek - pracovní sešit pro 4. a 5. ročník

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.7 / 5

Sleva 16 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

16 %

Český jazyk 3 (učebnice) - nová řada

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Učebnice a pracovní sešity umožňují naplnění všech očekávaných výstupů v předmětu český jazyk ve 3. ročníku, navzájem se prolíná výuka psaní a čtení s činnostmi komunikačního charakteru. Všechny kompetence vymezené RVP jsou smysluplně naplňovány. Projekt učebnice je postaven tak, že nabízí obraz světa, v němž se dítě pohybuje: vztahy v rodině, každodenní životní situace, dítě s handicapem.

Sleva 11 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem

11 %

Matýskova matematika, 4. díl – počítání do 20 s přechodem přes 10

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Tento díl učebnice lze volitelně využít jako 4. díl v 1. ročníku, nebo jako 1. díl ve 2. ročníku. V případě, že ŠVP počítá i s počítáním do 20 s přechodem desítky, nebo v případě, že výuka matematiky v 1. ročníku bude postupovat rychleji, doporučujeme na konci 1. ročníku zařadit i tento díl Matýskovy matematiky (počítání do 20 s přechodem přes desítku). V učebnici je zařazena i geometrie,

Sleva 10 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 62 Kč

Skladem

Procvičujeme s Matýskem 8 - -Počítání do tisíce -Pracovní sešit pro 3. r. k 8. dílu učebnice

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Dvoubarevný pracovní sešit obsahuje množství úloh a příkladů k procvičování probírané látky. NNS3-28

Sleva 16 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

16 %

Matýskova matematika, 3. díl - počítání do 20 bez přechodu přes 10 - aktualizované vydání 2018

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Matýskova matematika, 3. díl - počítání do 20 bez přechodu přes 10 - aktualizované vydání. NNS1A-37

Sleva 16 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem

16 %

Opakujeme češtinu v 8. ročníku, 2. díl

Autor: neuveden

publisher: NNS

4 / 5
Sešit pro 2. pololetí navazuje na procvičování skladby a pokračuje tématy: nauka o tvoření slov, slova přejatá, tvarosloví a obecné výklady o jazyce.

Sleva 9 % z běžně ceny 47 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem

Procvičujeme s Matýskem – počítání do 100 - aktualizované vydání 2019

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Procvičujeme s Matýskem – počítání do 100 - aktualizované vydání 2019 NNS2A33

Sleva 16 % z běžně ceny 37 Kč

Naše cena: 31 Kč

Skladem

16 %

Matýskova matematika: Geometrie 3 (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Nová učebnice geometrie, která nevyžaduje návaznost na předchozí díly Matýskovy matematiky a lze ji pojmout jako samostatnou učebnici. Tato učebnice ucelenou formou uvádí žáky do problematiky geometrie a klade velký důraz na to, aby byla každá látka dostatečně a po malých krůčcích vysvětlena a aby žáci, kteří nepochopí učivo ve škole, měli v učebnici oporu a mohli si podle ní učivo kdykoliv

Sleva 16 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem

16 %

Písanka 3, 2. díl - dvoubarevná

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Druhý díl dvoubarevné písanky je více věnován opisům, přepisům a úkolům, které nadále podporují čtení a psaní s porozuměním. Oba díly doplňují různé hádanky, rébusy, pranostiky, rčení, přísloví, přirovnání a další úkoly, které žáky vedou k práci s textem, k přemýšlení, usuzování, k vyhledávání informací. Jsou mezipředmětově propojeny s učivem českého jazyka a prvouky. NNS379

Sleva 8 % z běžně ceny 24 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem

Písanka 3, 1. díl - dvoubarevná

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Nové dvoubarevné písanky svým pojetím navazují na písanky pro druhý ročník a dále je rozvíjejí. Tematicky jsou členěny po měsících tak, jak žáci procházejí školním rokem. První díl je zaměřen na postupné opakování všech psacích tvarů písmen a číslic. Také tyto písanky obsahují prvky sebehodnocení a vedou žáky k práci s chybou NNS378

Sleva 17 % z běžně ceny 24 Kč

Naše cena: 20 Kč

Skladem

17 %

Matýskova matematika: Geometrie (pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Dvoubarevný pracovní sešit obsahuje množství úloh a příkladů k procvičování probírané látky. NNS329

Sleva 9 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

Procvičujeme násobení a dělení

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Nový dvoubarevný pracovní sešit si klade za cíl systematicky procvičit násobení a dělení v rozsahu tzv. „malé násobilky“. Doporučujeme ho využívat ve 2. a 3. ročníku. Celý procvičovací sešit je koncipován tak, že se násobení a dělení vyvozuje a procvičuje postupně. U každého čísla (např. násobení a dělení číslem 2) jsou vždy nejprve uvedeny přehledy všech příkladů i s výsledky, aby si žáci

Sleva 9 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

Prvouka 3 (barevný pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Barevný pracovní sešit. K procvičení učiva slouží zábavné hádanky, bludiště a rébusy, návrhy pokusů k ověření teoretických poznatků, úkoly na vyhledávání nejrůznějších informací vztahujících se k probíranému učivu. Pracovní sešit dále obsahuje čtyři opakovací strany úkolů, které jsou rozmístěny mezi kapitolami pro zopakování a upevnění znalostí probíraného učiva. Jsou symbolicky označeny obrázkem

Sleva 15 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 67 Kč

Skladem

15 %

Procvičujeme určování času na ručičkových a digitálních hodinách - pracovní sešit pro 2. a 3. ročník

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.5 / 5
Nový dvoubarevný pracovní sešit přináší ucelený výklad a procvičování určování času. Je určen jak pro výuku na základních školách (2. a 3. ročník), tak i pro domácí vzdělávání. V každé kapitole je učivo vždy řádně vysvětleno a až poté procvičeno. Cílem je naučit se určovat: kolik je hodin, kolik hodin bude za hodinu, za půl hodiny, za čtvrt hodiny, za pět nebo deset minut, kolik hodin

Sleva 10 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem

Sleva

Přírodopis 7, 1. díl - Strunatci - Pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Schvalovací doložka MŠMT do 4/2024 NNS732

Sleva 9 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

Soubor značek a číslic pro 1. ročník

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Soubor karet určených k rozstříhání zahrnuje arabské číslice 0–9, čísla 10–20, čísla 1–10 znázorněná tečkami a symboly +, -, , =. Je využitelný při výuce matematiky zejména v 1. ročníku ZŠ.

Sleva 4 % z běžně ceny 24 Kč

Naše cena: 23 Kč

Skladem

Prvouka 1 (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Původní ucelená řada učebnic pro vyučovací předmět prvouka zahrnuje učebnice, pracovní sešity pro 2. a 3. ročník a metodické průvodce pro jednotlivé ročníky. Učebnice Prvouka 1 je koncipována na čtyři roční období. Žáci se v souvislosti s těmito ročními obdobími seznámí s tématy: škola, rodina, člověk a zdraví, dny v týdnu, povolání, obchod, dopravní prostředky apod. Dále je učebnice zaměřena na

Sleva 16 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 83 Kč

Skladem

16 %

Prvouka 3 (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.4 / 5
Stejně jako v Českém jazyce 3 provází děti Všeználek. Není zde kladen důraz na pamětné memorování textu. Učivo je přibližováno na praktických příkladech, demonstračních pokusech, motivačních hrách a při procházkách přírodou. Potřebné informace se žáci učí vyhledávat. Každá kapitola je ukončena otázkami k zopakování probraného učiva. Závěrem je učivo 3. ročníku shrnuto v přehledných tabulkách. V

Sleva 16 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 83 Kč

Skladem

16 %


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele

Vanoční banner - postranní vpravo