Registrace | Přihlášení


Učebnice

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Umím češtinu? – Pravopis 9

Autor: neuveden

publisher: Prodos

4 / 5
Potřebujete si procvičit český jazyk, abyste uspěli u přijímacích zkoušek? Zdokonalte své znalosti s testy pravopisu a pokračujte dalšími díly řady Umím češtinu? Co najdete v Pravopisu pro 9. ročník? * 10 didaktických testů, každý s 20 různorodými úlohami z českého jazyka * otázky zaměřené na vyjmenovaná slova, shodu přísudku s podmětem, psaní velkých a malých písmen, předpon s- a z-,

Sleva 15 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

Matematika a její aplikace pro 5. ročník 2. díl - 5. ročník

Autor: Mikulenková Hana

publisher: Prodos

5 / 5
V souladu s RVP jsme pro vás vydali v rámci Modré řady Matematika a její aplikace 1–5 publikaci Matematika a její aplikace 5, která zachovává vše originální z původních učebnic Prodosu. Celá Modrá řada Matematika a její aplikace pro 1. stupeň ZŠ vychází vstříc požadavkům RVP, vede k očekávaným výstupům a rozvoji klíčových kompetencí. Akcentovány jsou mezioborové souvislosti, především s českým

Sleva 15 % z běžně ceny 72 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem

Matematika a její aplikace pro 5. ročník 1. díl - 5. ročník

Autor: Mikulenková Hana

publisher: Prodos

5 / 5
Nový třídílný titul Matematika a její aplikace 5 vám v mnoha směrech nebude neznámý, jeho jednotlivé části jsou však cele prakticky zaměřeny k naplňování očekávaných výstupů tak, aby vám pomohly u dětí co nejlépe rozvíjet klíčové kompetence dle požadavků RVP.

Sleva 15 % z běžně ceny 72 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem

Dějepis 6 - Pravěk Starověk

publisher: Prodos

4 / 5
Učebnice uvádí žáky do dějepisu jako samostatného předmětu. Zabývá se dvěma nejstaršími epochami v dějinách lidstva – pravěkem a starověkem. Soustředí se na charakteristiku hlavních rysů vývoje, na události a okolnosti, které významně ovlivnily vývoj lidské společnosti. Srozumitelný text je bohatě doplněn fotografiemi, nákresy, mapami, grafy a jiným obrazovým materiálem. Schvalovací doložka

Sleva 16 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Matematické minutovky pro 9. ročník / 2. díl

Autor: Hricz Miroslav

publisher: Prodos

5 / 5
Pracovní sešity Matematické ...minutovky 9 – 1. a 2. díl jsou, stejně jako v předchozích ročnících, zaměřeny především na důkladné procvičování základních početních operací, které má zajistit upevnění nabytých dovedností a umožnit žákům získat potřebnou jistotu, zběhlost a rychlost.

Sleva 16 % z běžně ceny 56 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem

Matematické minutovky pro 9. ročník/ 1. díl

Autor: Hricz Miroslav

publisher: Prodos

5 / 5

Sleva 16 % z běžně ceny 56 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem

Matematické minutovky pro 8. ročník / 2. díl - Pro vzdělávací oblast Matematika a její aplykace dle…

Autor: Hricz Miroslav

publisher: Prodos

5 / 5
Publikace navazuje na řadu Matematických …minutovek pro předcházející ročníky ZŠ. Stejně jako předchozí dva díly této řady budou i Matematické …minutovky 8 vytištěny ve formátu 200 x 260 s perforovanými stranami, což umožňuje uvolnit jednotlivé listy a pracovat s nimi samostatně. Příklady jsou zaměřeny na všestranné procvičování matematických vědomostí a dovedností.

Sleva 16 % z běžně ceny 56 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem

Matematika 3. ročník - 2.díl

Autor: kolektiv autorů, Mikulenková Hana

publisher: Prodos

4.5 / 5
Poslední učebnice řady završuje výuku dle RVP pro 1. vzdělávací období 1. stupně na ZŠ. Učebnice splňuje základní požadavek RVP na to, aby učivo pro děti nebylo odtažitým abstraktním modelem, ale dovolilo přímou praktickou aplikaci. Teprve ta dětem umožní pochopit základní matematické vztahy ve světě kolem nás a rozvíjet je a smysluplně a účelně využívat v běžném životě. Učebnice k tomu žáky vede

Sleva 15 % z běžně ceny 72 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem

Matematické minutovky pro 1. ročník / 3. díl

Autor: kolektiv autorů, Mikulenková Hana

publisher: Prodos

5 / 5
Dvoubarevný pracovní sešit k 3. dílu učebnice obsahuje na 32 stranách řadu cvičení a úkolů, které upevňují odpovídající matematické dovednosti, osvojování očekávaných výstupů a rozvíjení klíčových kompetencí. Zadání zdaleka nevycházejí pouze z čísel, množství z nich operuje s obrázky. Děti počítají, vybarvují, spojují nebo i samy kreslí předměty, znázorňují je, kreslí geometrické tvary, doplňují

Sleva 15 % z běžně ceny 41 Kč

Naše cena: 35 Kč

Skladem

Matematické minutovky pro 1. ročník / 2. díl

Autor: Molnár Josef

publisher: Prodos

4.7 / 5
Dvoubarevný pracovní sešit k 2. dílu učebnice obsahuje na 32 stranách řadu cvičení a úkolů, které upevňují odpovídající matematické dovednosti, osvojování očekávaných výstupů a rozvíjení klíčových kompetencí. Zadání zdaleka nevycházejí pouze z čísel, množství z nich operuje s obrázky. Děti počítají, vybarvují, spojují nebo i samy kreslí předměty, znázorňují je, kreslí geometrické tvary, doplňují

Sleva 15 % z běžně ceny 41 Kč

Naše cena: 35 Kč

Skladem

Matematické minutovky pro 1. ročník / 1. díl

Autor: kolektiv autorů, Mikulenková Hana

publisher: Prodos

4.6 / 5
Dvoubarevný pracovní sešit obsahuje na 32 stranách řadu cvičení a úkolů, které upevňují matematické dovednosti, osvojování očekávaných výstupů a rozvíjení klíčových kompetencí. Zadání zdaleka nevycházejí pouze z čísel, množství z nich operuje s obrázky. Děti počítají, vybarvují, spojují nebo i samy kreslí předměty, doplňují číselné řady atp.

Sleva 15 % z běžně ceny 41 Kč

Naše cena: 35 Kč

Skladem

Matematické minutovky pro 7. ročník / 1. díl

Autor: Hricz Miroslav

publisher: Prodos

5 / 5
Zcela nové pracovní sešity Matematických …minutovek 7 navazují na úspěšnou řadu nakladatelství Prodos pro 1. stupeň základních škol. I tentokrát se žákům dostává možnost procvičit si vědomosti a dovednosti získané v hodinách matematiky. S postupem k učební látce vyšších ročníků souvisí i proměna formátu …minutovek. Především úlohy z geometrie si vyžadují větší prostor pro řešení, proto budou od

Sleva 16 % z běžně ceny 56 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem

Matematické minutovky pro 5. ročník/ 2. díl - 5. ročník

Autor: kolektiv autorů, Mikulenková Hana

publisher: Prodos

5 / 5

Sleva 16 % z běžně ceny 45 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem

Matematické minutovky pro 5. ročník / 1. díl

Autor: Molnár Josef

publisher: Prodos

4.5 / 5
Přepracované pracovní sešity, které původně vznikly na základě přímého požadavku učitelů na ZŠ, obsahují 64 cvičení sloužících k docvičení pamětného počítání žáků v 5. ročníku ZŠ. Sešity mají žákům dopomoci k potřebné jistotě a zběhlosti v pamětném počítání. Zvlášť zajímavé jsou tyto sešity pro žáky, kteří se připravují ke zkouškám na víceletá gymnázia.

Sleva 16 % z běžně ceny 45 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem

Matematika a její aplikace pro 4. ročník 2. díl - 4. ročník

Autor: Molnár Josef, kolektiv autorů, Mikulenková Hana

publisher: Prodos

4 / 5
Nový třídílný titul Matematika a její aplikace 4 vám v mnoha směrech nebude neznámý, jeho jednotlivé části však jsou cele prakticky zaměřeny k naplňování očekávaných výstupů tak, aby vám pomohly u dětí co nejlépe rozvíjet klíčové kompetence dle požadavků RVP.

Sleva 10 % z běžně ceny 72 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

Matematika a její aplikace pro 1. ročník 2.díl - pro 1. ročník

Autor: kolektiv autorů, Mikulenková Hana

publisher: Prodos

4.2 / 5

Sleva 15 % z běžně ceny 72 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem

Matematika a její aplikace pro 1. ročník 1.díl - pro 1. ročník

Autor: kolektiv autorů, Mikulenková Hana

publisher: Prodos

5 / 5
První díl plnobarevné pracovní učebnice z nové řady pro vzdělávání dle RVP, která vyšla v létě 2006, obsahuje názorný úvod k učivu o přirozeném čísle a dále se zabývá čísly a číslicemi od 1 do 5 (porovnávání, sčítání, odčítání, nácvik psaní), nechybí v něm ani procvičování a aplikace učiva. Učebnice Matematika a její aplikace 1 je rozdělena na tři díly po 64 stranách, které doplňují tři pracovní

Sleva 6 % z běžně ceny 72 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem

Zeměpis 1 – Fyzický zeměpis - Planeta Země, glóbus a mapa, přírodní složky a oblasti Země

Autor: Demek Jaromír

publisher: Prodos

5 / 5
První díl tematicky komponované řady učebnic zeměpisu obsahuje témata úvodového charakteru, jejichž prostřednictví se žáci seznámí např. se základními pojmy geografie a kartografie, se Zemí jako planetou sluneční soustavy, s přírodními podmínkami na Zemi a jejich vlivem na utváření lidské společnosti a konečně s jednotlivými přírodními složkami a oblastmi Země. Jednotlivé kapitoly učebnice

Sleva 16 % z běžně ceny 143 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem

Matematické minutovky pro 4. ročník/ 1. díl - 4. ročník

Autor: Mikulenková Hana

publisher: Prodos

3.9 / 5

Sleva 16 % z běžně ceny 45 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem

Otíkova čítanka

Autor: Šrut Pavel

publisher: Prodos

3.7 / 5
Otíkova čítanka navazuje tematicky i metodicky na Český slabikář, je s ním propojena i postavičkami Jáji a Oty, a tak všechny učebnice vytvářejí přirozený celek. Pro učitele představuje zdroj textů, z nichž si může vybírat pro výuku v 1. i 2. ročníku, podle aktuálních schopností, dovedností a zájmu dětí. Umožňuje procvičovat a upevňovat dovednost čtení na řadě jednoduchých i obtížnějších

Sleva 5 % z běžně ceny 222 Kč

Naše cena: 211 Kč

SklademPřihlášení uživatele