Registrace | Přihlášení


Speciální a praktické ZŠ

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Znakování pro každý den

Autor: neuveden

publisher: Septima

4 / 5
Sleva Předprodej
Řada publikací věnovaných znakové řeči je určena pro budování základní komunikace mezi slyšícími a neslyšícími, zejména mezi slyšícími rodiči a jejich neslyšícím dítětem. Tvoří ji tituly: Učíme se českou znakovou řeč, Než půjdeme do školy a Znakování pro každý den. Příručka Znakování pro každý den poskytne základní slovní zásobu pro každodenní komunikaci slyšících s neslyšícími. Proto se

Naše cena: 285 Kč

Skladem 31. 8. 2022

Matematika pro 4. ročník (pracovní sešit)

publisher: Septima

4 / 5
Na učebnici navazuje pracovní sešit s množstvím rozmanitých cvičení a slovních úloh, určených k procvičování učiva matematiky 4. ročníku. Doplňující černobílé ilustrace žákům pomohou při zvládání jednotlivých úloh. Určeno pro základní školy praktické.

Sleva 5 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Přírodověda – pracovní sešit, 2. díl, pro 1. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

publisher: Parta

5 / 5
Pracovní sešit navazuje na učebnici Přírodovědy, 2. díl, vychází z RVP pro základní vzdělávání – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Obsahuje různá praktická cvičení formou jednoduchých doplňovaček, otázek s alternativními odpověďmi, přiřazováním slov k obrázkům apod. Řada ilustrací nabízí žákům možnosti dokreslovat, spojovat, vybarvovat, a tím rozvíjet manuální

Naše cena: 95 Kč

Skladem

Přehled učiva matematiky: aritmetika, algebra pro ZŠ sluchově postižené

Autor: kolektiv autorů

publisher: Septima

5 / 5
Přehled učiva matematiky – aritmetika a algebra a Přehled učiva matematiky – geometrie slouží žákům po celou dobu studia na 2. stupni základní školy. Obsahují veškeré učivo předepsané RVP. Toto učivo je uspořádáno podle jednotlivých témat (nikoli podle ročníků) a podrobné rejstříky umožňují žákům rychle vyhledat příslušnou partii a zopakovat si to, co se již naučili. Oba přehledy obsahují velké

Sleva 5 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Písanka pro 1. ročník ZŠ a ZŠ praktické – 4 sešity

Autor: Linc Vladimír

publisher: Parta

5 / 5
Písanky doposud vydávané pro potřeby zvláštních škol vyhovují i do budoucna potřebám základních škol praktických. V písankách jsou zohledněny potřeby výuky psaní v prvních třech ročnících základních škol praktických, obsahují předepsané uvolňovací cviky, nácvik psaní písmen, slabik, slov a jednoduchých vět. Dále jsou zde cvičení na přepis z tiskacího do psacího písma a různé zajímavé úkoly

Naše cena: 79 Kč

Skladem

Dyslexie

Autor: Kolektiv autorů - Nastoupilová Dita,Nastoupilová Dita

publisher: Fragment

4.8 / 5
28 %
Pestré aktivity pro děti 2. - 3. ročníků základních škol, které mají potíže se čtením. Jednotlivé úkoly jsou zaměřeny na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, paměti, rytmizace a orientace v prostoru. Prvotní činností je práce s obrázky, která rozšiřuje slovní zásobu. Ve druhé fázi se pracuje s krátkými příběhy, na které jsou navázány úkoly zaměřené na podporu čtenářských dovedností a na

Sleva 28 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem

Pracovní listy k učebnici Rýsování pro 8. ročník zvláštní školy

Autor: Švercl Josef

publisher: Klett

3.8 / 5
Doprovodné pracovní listy k učebnici pro osmé ročníky zvláštních škol.

Sleva 6 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

Učíme se českou znakovou řeč

publisher: Septima

3.3 / 5
Sleva
Kniha je první společnou učebnicí znakové řeči pro děti předškolního věku a jejich rodiče. Obsahuje přes 700 nejzákladnějších pojmů. Každý pojem je vyjádřen barevnou ilustrací, slovem a kresbou postavení rukou při znakování. Autorka vede rodiče krok za krokem a dává jim návod, jak komunikovat se svým neslyšícím dítětem, jak budovat jeho řeč, rozvíjet jeho myšlení i vzájemný vztah. Ilustrovala

Sleva 5 % z běžně ceny 570 Kč

Naše cena: 540 Kč

Skladem

Fyzika 7 - 1. část učebnice pro praktické ZŠ

Autor: Macháček Martin

publisher: Septima

3 / 5
Sleva
Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů fyziky je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. Jednotlivé materiály lze využít v kterémkoli ročníku druhého stupně základní školy, v souladu s příslušným ŠVP a IVP. Učebnice Fyzika 7/1 zahrnuje tato témata: Měření

Sleva 5 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Základy angličtiny 1 - MY WORLD pracovní sešit pro praktické ZŠ

Autor: Klímová Alena

publisher: Septima

2.8 / 5
Sleva
Soubor zcela nových učebních materiálů je určen pro vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Cizí jazyk. Je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání a je určen žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. Zaměřuje se na osvojování si jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace v běžných

Sleva 5 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Matematika 8 - pracovní sešit pro praktické ZŠ

Autor: Hamerník Pavel

publisher: Septima

2.5 / 5
Sleva
Pracovní sešit slouží k procvičení učiva aritmetiky a geometrie v příslušném ročníku. Obsahuje dostatečné množství příkladů v přehledném uspořádání, popř. s nákresy, které usnadňují jejich pochopení. Poskytuje prostor na konstrukce geometrických útvarů. Platná schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č. j. 8775/2015 dne 27. 3. 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako

Sleva 5 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem

Pracovní listy k učebnici Rýsování pro 9. ročník zvláštní školy

Autor: Švercl Josef

publisher: Klett

2 / 5
Doprovodné pracovní listy k učebnici pro osmé ročníky zvláštních škol.

Sleva 6 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

Základy němčiny, 3. díl, učebnice pro ZŠ praktické

publisher: Parta

0 / 5
Sleva
Učebnice je součástí čtyřdílné řady učebnic a pracovních sešitů pro 2. stupeň ZŠ praktické vycházející z RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Členěna je do 4 kapitol obsahujících základní gramatické struktury a tematické okruhy zaměřené na postupné osvojení základů německého jazyka. První kapitola obsahuje opakování látky z 1. a 2. dílu, v 2. kapitole je

Naše cena: 99 Kč

Skladem

Přírodopis - Botanika - učebnice pro ZŠ pro sluchově postižené

publisher: Septima

0 / 5
Sleva
Ucelenou řadu učebnic pro výuku přírodopisu pro žáky se sluchovým postižením tvoří tyto tituly: Přírodopis – Botanika, Přírodopis – Zoologie I, Přírodopis – Zoologie II, Přírodopis – Biologie člověka a Přírodopis – Země, naše planeta. Obsahují veškeré učivo předmětu předepsané RVP a umožňují pracovat s jednotlivými tituly podle aktuální potřeby. Konkrétně tedy budou moci učitelé využívat

Naše cena: 325 Kč

Skladem

Základy angličtiny, 3. díl, pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Autor: Valenta Milan

publisher: Parta

0 / 5
Pracovní sešit vychází z RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Je určen k procvičování probraného učiva a k samostatné práci žáků. Jeho jednotlivé kapitoly jsou tematicky shodné s učebnicí. Je v nich kladen důraz na procvičování a upevňování jednoduchých gramatických pravidel a slovní zásoby. Žáci se současně učí poslechem angličtiny z CD porozumět významu

Naše cena: 99 Kč

Skladem

Čteme obrázky - komunikační systém tvořený návodnými kresbami - procesními schématy 2.díl

publisher: Parta

0 / 5
Učební pomůcka Čteme obrázky – komunikační systém tvořený návodnými kresbami – procesními schématy je 2. dílem volné řady pomůcek pro alternativní komunikaci. Obsahuje rovněž metodiku a doporučení pro výuku sociálního čtení s využitím procesních schémat. Procesní schémata jsou tvořena soubory zobrazených strukturovaných činností. Jsou především určena žákům s mentálním postižením různého stupně,

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika pro 6. ročník (pracovní sešit)

publisher: Septima

0 / 5
Sleva
Pracovní sešit je zaměřen na probírané učivo aritmetiky a geometrie. Příklady jsou doplněny černobílými ilustracemi. Určeno pro základní školy praktické.

Sleva 5 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem

Český jazyk 8 - učebnice

publisher: Septima

0 / 5
Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů českého jazyka je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. V této učebnici se dokončuje výcvik pravopisu -i-, -y- po obojetných souhláskách a pravopis skupin -bje-/-bě- a -vje-/-vě-. V tvarosloví se k učivu o podstatných

Sleva 6 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem

Přírodopis - Země, naše planeta (pracovní sešit)

Autor: Skýbová Jana

publisher: Septima

0 / 5
Sleva
Pracovní sešit umožňuje aktivní osvojování učiva, ilustrace v něm jsou černobílé. Určeno pro základní školy praktické.

Sleva 5 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 62 Kč

Skladem

Přírodopis - Země, naše planeta učebnice pro praktické ZŠ

Autor: Skýbová Jana

publisher: Septima

0 / 5
Sleva
Učebnice plně odpovídá požadavkům RVP ZV - Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Obsahuje tyto kapitoly: Geologické vědy - vědy o Zemi, Živá planeta Země, Nerosty, Horniny, Vznik a vývoj organismů na Zemi, Půdy, Počasí a podnebí na Zemi, Základy ekologie, Lidé a prostředí, Ochrana přírody. Rozšiřující učivo je označeno slabým podtiskem a na závěr každé kapitoly jsou

Sleva 5 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele