Registrace | Přihlášení


Prvouka a přírodověda

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Koumák pro třeťáky - Rozšiřující pracovní sešit pro všechny třeťáky, kteří chtějí víc vědět...

Autor: kolektiv autorů

publisher: Didaktis

4.3 / 5
Obsahuje komplexnější a náročnější úlohy, které jsou vhodné pro bystré a zvídavé děti jako nástavba k běžným úlohám a koncipované tak, aby dětem dávaly smysl, bavily je a byly pro ně výzvou. V úlohách děti získají nové informace k probíraným tématům, uplatní složitější myšlenkové operace, mohou rozvíjet svůj potenciál, dovednosti i volní vlastnosti, jako je trpělivost či systematičnost. Součástí

Sleva 7 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Prvouka 3 (barevný pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
20 %
Barevný pracovní sešit. K procvičení učiva slouží zábavné hádanky, bludiště a rébusy, návrhy pokusů k ověření teoretických poznatků, úkoly na vyhledávání nejrůznějších informací vztahujících se k probíranému učivu. Pracovní sešit dále obsahuje čtyři opakovací strany úkolů, které jsou rozmístěny mezi kapitolami pro zopakování a upevnění znalostí probíraného učiva. Jsou symbolicky označeny obrázkem

Sleva 20 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem

Český jazyk, Matematika, Prvouka - 2. třída

Autor: neuveden

publisher: Sun

5 / 5
38 %
Kniha je určena žákům 2. tříd, kteří si chtějí zopakovat učivo, nebo se připravit. 110 úkolů z českého jazyka, matematiky a prvouky. Knihy jsou určeny pro procvičování dětí doma, ale určitě je využijí i paní učitelky jako námět. Na konci naleznete klíč s výsledky.

Sleva 38 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem

Přírodověda 4 – učebnice pro 4. ročník ZŠ, Čtení s porozuměním - 2. upravené vydání

Autor: Andrýsková Lenka

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
19 %
Moderní barevná učebnice zpracovaná podle nejnovějších trendů, v souladu s RVP ZV. Řadí se do edice Čtení s porozuměním, která je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti s využitím metod činnostního učení. Učebnice je plná reálných a názorných fotografií živých i neživých organizmů. Součástí učebnice je i sedm detailních celostránkových barevných ilustrací. Cílem učebnice je rozšířit

Sleva 19 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem

Přírodověda 5 - Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ, Čtení s porozuměním

Autor: Vieweghová Thea

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
19 %
Pracovní sešit doplňuje učebnici Přírodověda 5. Je zpracován v souladu s RVP ZV a řadí se do edice Čtení s porozuměním, která klade důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti. Pracovní sešit slouží k procvičování a upevňování učiva probraného v učebnici prostřednictvím pozorování a pokusů, které jsou doplněny návodnými ilustracemi. Najdete zde také doplňovačky, osmisměrky, ukázky z krásné

Sleva 19 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem

Opakování pro třeťáky

Autor: Rakoušová Alena

publisher: EDIKA

5 / 5
27 %
Pojďme si procvičit a zopakovat učivo 3. třídy! Zopakujte si důležité učivo 3. ročníku v osmi tematických kapitolách! Odborně připravená publikace se zaměřuje na procvičování učiva a problematických jevů z oblasti matematiky, českého jazyka, prvouky, ale i hudební a výtvarné výchovy. Množství pestrých úkolů pomůže upevnit získané poznatky a aplikovat je v úlohách, jež jsou v jednotlivých

Sleva 27 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem

Přehled učiva přírodovědy pro 5. ročník - Přehledová tabulka učiva

Autor: Dolejšová Jana

publisher: V lavici

4 / 5
38 %
Přehledně zpracovaný přehled učiva pro pedagogy podle potřeby žáků. Přehledová tabulka – Přírodověda II. - učivo 5. třídy základní školy. Tabulka přináší ucelené učivo Přírodovědy 5. třídy. Učivo je rozfázované podle RVP ZV - člověk, základní podmínky života, sluneční soustava, jednoduché stroje a zařízení, měření a veličiny, výroba a krajina podle využití.  Přehledová tabulka slouží pro žáky

Sleva 38 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem

Přehled učiva přírodovědy pro 4. ročník - Přehledová tabulka učiva

Autor: Dolejšová Jana

publisher: V lavici

4 / 5
38 %
Přehledně zpracovaný přehled učiva pro pedagogy podle potřeby žáků. Přehledová tabulka – Přírodověda II. - učivo 5. třídy základní školy. Tabulka přináší ucelené učivo Přírodovědy 4. třídy. Učivo je rozfázované podle RVP ZV - Příroda, třídění rostlin, části těla rostlin, znaky, živočichové, znaky živočichů, přírodní společenství) Přehledová tabulka slouží pro žáky prvního a druhého

Sleva 38 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem

Procvičujeme určování času na ručičkových a digitálních hodinách - pracovní sešit pro 2. a 3. ročník

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.5 / 5
Sleva
Nový dvoubarevný pracovní sešit přináší ucelený výklad a procvičování určování času. Je určen jak pro výuku na základních školách (2. a 3. ročník), tak i pro domácí vzdělávání. V každé kapitole je učivo vždy řádně vysvětleno a až poté procvičeno. Cílem je naučit se určovat: kolik je hodin, kolik hodin bude za hodinu, za půl hodiny, za čtvrt hodiny, za pět nebo deset minut, kolik hodin

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Plakát - Naši ptáci - pěvci

Autor: neuveden

publisher: Scientia

4 / 5
17 %
Vyobrazení 57 druhů pěvců patří ke komerčně nejúspěšnějším tabulím. Z němčiny přeložil D. Král.

Sleva 17 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem

Prvouka 1 (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
18 %
Původní ucelená řada učebnic pro vyučovací předmět prvouka zahrnuje učebnice, pracovní sešity pro 2. a 3. ročník a metodické průvodce pro jednotlivé ročníky. Učebnice Prvouka 1 je koncipována na čtyři roční období. Žáci se v souvislosti s těmito ročními obdobími seznámí s tématy: škola, rodina, člověk a zdraví, dny v týdnu, povolání, obchod, dopravní prostředky apod. Dále je učebnice zaměřena na

Sleva 18 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem

Prvouka 3 (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.4 / 5
20 %
Stejně jako v Českém jazyce 3 provází děti Všeználek. Není zde kladen důraz na pamětné memorování textu. Učivo je přibližováno na praktických příkladech, demonstračních pokusech, motivačních hrách a při procházkách přírodou. Potřebné informace se žáci učí vyhledávat. Každá kapitola je ukončena otázkami k zopakování probraného učiva. Závěrem je učivo 3. ročníku shrnuto v přehledných tabulkách. V

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem

Metodický průvodce učebnicí Já a můj svět 3

Autor: neuveden

publisher: NNS

4 / 5
16 %
Metodický průvodce Já a můj svět 1-3 bude rozdělen na 3 samostatné tituly. Pro každý ročník bude jedna metodika. NNS377

Sleva 16 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem u dodavatele

Hravá prvouka 3 – učebnice

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

5 / 5
11 %

Sleva 11 % z běžně ceny 127 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

Hravá přírodověda 4 - pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

4.8 / 5
11 %

Sleva 11 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem

Hravá přírodověda 4 - učebnice

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

4 / 5
13 %
V souladu s RVP ZV Učebnice a pracovní sešity Hravá přírodověda vycházejí ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět podle RVP ZV. Publikace svým pojetím směrují žáky k aktivnímu poznávání přírody, člověka a světa, ve kterém žije. Vedou je k nacházení souvislostí mezi rovnováhou přírody a činností člověka. Úlohy jsou doprovázeny reálnými fotografiemi a plnobarevnými ilustracemi, které výrazně

Sleva 13 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

Prvouka hrou - Zábavné aktivity pro 1. až 3. třídu ZŠ

Autor: Machatý Radek

publisher: Fragment

5 / 5
32 %
Zpestřete výuku prvouky zábavnými aktivitami. Stolní hra o světě kolem nás jako bonus! Učivo probírané ve škole je dobré procvičovat a upevňovat. Nejlépe zábavnou a hravou formou, která bude děti bavit. Na principu „škola hrou“ je postaven i tento pracovní sešit. Znalosti o světě kolem nás žáci získají prostřednictvím praktických cvičení. Pomocí stříhání, lepení, dokreslování či logického

Sleva 32 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem

Přehledy živé přírody pro 3.- 5. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Bradáčová Lenka,Čížková Věra

publisher: Alter

5 / 5
15 %
Učebnice s přehledy rostlin a živočichů je sestavena tak, že levá strana představuje stručný výkladový text objasňující základní biologické pojmy a pravá strana jej komentuje barevnými ilustracemi s detaily, které obsahují důležité rozlišovací znaky vysvětlovaných pojmů. Ilustrace jsou tedy nedílnou částí textu. Doplněk k prvouce pro 3. ročník a učebnicím přírodovědy pro 4. a 5. ročník.Formát:

Sleva 15 % z běžně ceny 78 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Seznámení s hodinami - pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: ALBRA

4.4 / 5
Obsah: * Jednotky času * čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá * Napiš kolik je hodin, a řekni, co v tu hodinu děláš * nakresli, kolik je hodin * dokresli malou ručičku * dokresli ručičky hodin * dokresli na hodinách stejný čas podle digitálních hodinek * napiš, kolik minut je vybarveno * napiš, kolik hodin je to ráno , odpoledne, večer * dokresli ručičky hodin podle skutečnosti * římské

Naše cena: 29 Kč

Skladem

Rozmanitost přírody 4/2 - Pracovní listy k učebnici

Autor: Gebelová Marie

publisher: Alter

4.3 / 5
16 %
Pracovní listy kladou důraz na vlastní pozorování žáků a podněcují je k samostatnému utváření závěrů. Obsahují kapitoly zkoumající živou přírodu, neživou přírodu a také oddíl zabývající se člověkem a jeho zdravím (zahrnuje i učivo nově stanovené RVP ZV: mimořádné události a rizika s nimi spojená; příčiny a prevence vzniku požáru; předcházení rizikovým situacím a v dopravě).

Sleva 16 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele