Registrace | Přihlášení


8. třída

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Český jazyk pro SŠ - Mluvnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4.4 / 5
18 %
Učebnice určená k výuce na středních školách, koncipovaná pro přípravu k maturitě, zahrnující nejnovější trendy ve výuce českého jazyka. Rozsahem pokrývá čtyři roky středoškolského studia českého jazyka, je tematicky uspořádaná, zahrnuje výkladové pasáže, cvičení i shrnutí. Text je členěn na hlavní stranu zpracovanou podle RVP G a odkazy, např. do odborné literatury, jiných předmětů či odkazy

Sleva 18 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem

Cvičení z pravopisu pro větší školáky

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Styblík Vlastimil

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

3.9 / 5
23 %
Osvědčená příručka je určena žákům 2. stupně ZŠ. Obsahuje stovky cvičení věnovaných všem částem učiva předepsaného učebními osnovami pro jednotlivé ročníky. V závěru je uveden klíč správných řešení cvičení.

Sleva 23 % z běžně ceny 138 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Český jazyk pro ZŠ a VG 6 2v1

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
Pracovní sešit 6 obsahuje úkoly k jednotlivým tématům v učebnici. Provede tě opakováním z 5. ročníku, tvaroslovím, skladbou, zvukovou stránkou češtiny a komunikací a slohem, představí ti rozvrstvení národního jazyka, jazykovědu a její složky, procvičíš si pravopis v pravopisných oříšcích a naučí tě pracovat se Slovníkem spisovné češtiny. Navíc je doplněn o unikátní propojení s online

Sleva 5 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Český jazyk 7 pro základní školy - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Hošnová Eva

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.3 / 5
23 %
Pracovní sešit je funkčním doplňkem učebnice. TVOŘÍ SPOLU S ní druhou část řady nových učebnic českého jazyka pro 6.-9.ročník ZŠ. Oba tituly mají schvalovací doložku.

Sleva 23 % z běžně ceny 94 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Český jazyk 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Příručka učitele /nová generace/

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4 / 5
11 %
Příručka učitele je nově zpracována, zohledňuje inovace učebnice a pracovního sešitu. Zůstává zachována podoba 1:1 s řešeními ke cvičením v učebnici a pracovním sešitě. U každé kapitoly naleznete nově části cíl, motivace a vztah k RVP. Zachovány jsou další náměty pro práci v hodině, jazykové rozbory, diktáty a pravopisná cvičení a další doplňky obsažené již v příručce původní.

Sleva 11 % z běžně ceny 549 Kč

Naše cena: 491 Kč

Skladem

Český jazyk 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - příručka učitele

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4 / 5
Představuje nezbytnou součást učebnice. Obsahuje klíč ke všem cvičením a všem úkolům v učebnici a v pracovním sešitě. Nedílnou součástí jsou i stručně formulované cíle, upozornění na problémová místa výkladu, další náměty pro práci v hodině i doma, prověřovací testy a prověřovací úkoly, jazykové rozbory, diktáty a pravopisná cvičení. Samozřejmostí je podrobný návrh časově-tematického plánu.

Naše cena: 549 Kč

Skladem

Český jazyk 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
11 %
Je užitečným doplňkem výuky, rozšiřuje možnosti dalšího procvičování učiva, obsahuje cvičení různých typů včetně oddílu Pro chytré hlavy.Jeho součástí je souhrnný vyjímatelný Přehled učiva daného ročníku.

Sleva 11 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Český jazyk 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4 / 5
11 %
Pracovní sešit je užitečným doplňkem výuky, rozšiřuje možnosti dalšího procvičování učiva, obsahuje cvičení různých typů včetně oddílu pro chytré hlavy. Jeho součástí je souhrnný vyjímatelný přehled učiva daného ročníku.

Sleva 11 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Čítanka 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4 / 5
11 %
Čítanka je komponovaná jako výběrová, převažují texty prozaické, zastoupeny jsou i drama a lyrická poezie. V čítance se nachází minimum metatextů, náměty pro interpretační analýzu jsou obsaženy v Příručce učitele. Součástí čítanky je i slovníček základních literárněvědných pojmů. Od sedmého ročníku je zařazen i chronologický přehled autorů, na webových stránkách nakladatelství je podrobný

Sleva 11 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Český jazyk 9 pro ZŠ PS RVP

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Hošnová Eva

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

5 / 5
23 %
Pracovní sešit k učebnici Český jazyk pro 9. ročník ZŠ.

Sleva 23 % z běžně ceny 94 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Přehled slovních druhů s gramatickými pravidly - Přehledová tabulka učiva

Autor: Staněk Martin

publisher: V lavici

5 / 5
38 %
Přehledně zpracovaný přehled učiva pedagogy podle potřeby žáků Přehledová tabulka – Přehled slovních druhů – ucelený přehled slovních druhů, pravidla pro jejich použití, příklady. Přehledné rozdělení slovních druhů, definice, příklady. •Přehledová tabulka slouží pro žáky prvního a druhého stupně. •Přehledová tabulka je pomocníkem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami •Přehledová

Sleva 38 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem

Hravý sloh 6

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

5 / 5
14 %
Pracovní sešit doplňuje ucelenou řadu Hravá čeština a literatura. Nabízí v atraktivním grafickém zpracování řadu rozmanitých tvořivých úloh, jimiž učitelé mohou vhodně obohatit hodiny slohu. Kapitoly jsou věnovány jednotlivým slohovým útvarům, které jsou také zastoupeny řadou ukázek. Sešity jsou sestaveny tak, aby byly vhodným doplňkem k různým učebnicím. V souladu s RVP ZV Pracovní

Sleva 14 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Pravopisné pětiminutovky 9 pro 2. stupeň ZŠ a VG

Autor: Bradáčová Lenka

publisher: Alter

5 / 5
16 %
Tento titul, zaměřený na efektivní procvičování pravopisu u žáků 2. stupně ZŠ a VG, vychází z textů učebnice Český jazyk 9 – Učivo o jazyce ALTER a je rozšířen o jevy, které už žáci znají z nižších ročníků. Pravopisná cvičení jsou rozdělena do dvou částí: I. Pravopis lexikální a slovotvorný (psaní i/í, y/ý v kořeni slov; i/í v příponách; velká písmena; písmena na hranici: předpony a kořene,

Sleva 16 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Můj čtenářský deník pro 2. st.

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

5 / 5
13 %
Prostor pro zápis obsahu 20 přečtených knih Rozdělení knih podle žánrů Předtištěná osnova pro snazší zápis knihy 15 různých úkolů podporujících fantazii, kreativitu a samostatné uvažování, podle nichž žák prokáže, že knihu skutečně četl Doporučená četba pro žáky 2. stupně ZŠ Rejstřík pojmů Citáty k zamyšlení

Sleva 13 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem

Hravá čeština 8 - učebnice

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

5 / 5
14 %
V souladu s RVP ZV Jako novinku pro školní rok 2017/2018 jsme si pro Vás připravili novou kompletní řadu učebnic Hravá čeština pro 6.-9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Učebnice jsou tvořeny podle nového RVP ZV 2016. Zohlednili jsme v nich změny vyplývající ze vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Učebnice doplňují pracovní sešity obsahující rozmanité úlohy

Sleva 14 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem

Pravopisné pětiminutovky 6 pro 2. stupeň ZŠ a VG

Autor: Bradáčová Lenka

publisher: Alter

4 / 5
16 %
První titul z řady pravopisných pětiminutovek ALTER pro 2. stupeň ZŠ a VG slouží k efektivnímu procvičování pravopisu. Koncepčně navazuje na Pětiminutovky ALTER pro 1. stupeň. V pracovním sešitě se střídají cvičení ve tvaru sloupců a bloků na plnou šířku strany; grafická podoba je k žákům vstřícná. Sešit na příslušné úrovni procvičuje (včetně různých záludností): vyjmenovaná slova; psaní předpon,

Sleva 16 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Pravopisné pětiminutovky 8 pro 2. stupeň ZŠ a VG

Autor: kolektiv autorů

publisher: Alter

4 / 5
16 %
Tento titul, zaměřený na efektivní procvičování pravopisu u žáků 2. stupně ZŠ a VG, vychází z textů učebnice Český jazyk 8 – Učivo o jazyce ALTER a je rozšířen o jevy, které už žáci znají z nižších ročníků. Pravopisná cvičení jsou rozdělena do dvou částí: I. Pravopis lexikální a slovotvorný (psaní i/í, y/ý v kořeni slov; i/í v příponách; velká písmena; písmena na hranici: předpony a kořene,

Sleva 16 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Český pravopis expres

Autor: Gazdíková Vlasta

publisher: EDIKA

5 / 5
18 %
Publikace Český pravopis expres je určena nejen žákům 2. stupně ZŠ, studentům středních škol, jejich učitelům a rodičům, ale i široké veřejnosti. Každý z nás se občas dostává do situace, kdy si neví rady s nějakým obtížným pravopisným jevem. A právě tato kniha přináší shrnutí všech základních pravopisných pravidel, v nichž si každý může najít to své. Cvičebnice je rozdělena do 15 kapitol. Každá

Sleva 18 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem

Český jazyk 8 pro základní školy - Pracovní sešit

Autor: Hošnová Eva

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.5 / 5
14 %
Pracovní sešit procvičuje učivo z učebnice pro 8. ročník ZŠ.

Sleva 14 % z běžně ceny 94 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem

Český jazyk 8/III. díl - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení

Autor: Kolektiv autorů - Hrdličková Hana,Beránková Eva

publisher: Alter

4 / 5
16 %
Učebnice obsahuje diktáty, cvičení, jazykové rozbory a přehledné tabulky nově probíraného učiva. Jazykové rozbory vedou žáky k aplikaci probíraných jevů, poskytují nejrozmanitější zpětnou vazbu (opakováním, odkazy na prameny, v nichž žáci najdou potřebnou informaci).

Sleva 16 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 59 Kč

Skladem50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele