Registrace | Přihlášení


6. třída

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Sbírka úloh z matematiky pro základní školu

Autor: Běloun František

publisher: Prometheus

4 / 5
20 %
Sbírka obsahuje řadu úloh určených k opakování a procvičování veškerého učiva základní školy, je vhodná i pro přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy. 8. vydání bylo upraveno a rozšířeno o kapitolu Úprava algebraických výrazů. Doplněny byly i 3 kapitoly – Goniometrie, Základy statistiky a Základy finanční matematiky.

Sleva 20 % z běžně ceny 166 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem u dodavatele

5 až 9 Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k přijímacím zkouškám

Autor: Kolektiv autorů - Prokešová Emílie,Krčmář Jaroslav

publisher: Europa Sobotáles

4 / 5
21 %
Ve sbírce jsou v samostatných oddílech soustředěny vybrané vzorové zkoušky z let 1992-2002 pro žáky 5., 7. a 9. tříd základních škol spolu se správnými výsledky a u složitějších úloh i s náznaky řešení. Vzorové přijímací zkoušky doplňují cvičné testy pro jednotlivé ročníky a testy společnosti SCIO z r. 2002, které využívá celá řada středních škol.

Sleva 21 % z běžně ceny 103 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem

Matematika 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Geometrie - pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
Pracovní sešit je praktickým a užitečným doplňkem k  učebnici, má shodné řazení a číslování celků jako učebnice. Pracovní sešit usnadňuje řešení úloh z učebnice a umožňuje žákům zapisovat poznámky a řešení k úlohám z vyučovací hodiny. Současně obsahuje i  řadu příkladů k samostatnému procvičování, domácím úkolům, úlohy pro nadané žáky apod. Je koncipován tak, aby v hodině matematiky žáci nemuseli

Sleva 5 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem

Matematika pro 6. roč. ZŠ - 1.díl (Opakování z aritmetiky a geometrie) - 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Odvárko Oldřich,Kadleček Jiří

publisher: Prometheus

5 / 5
20 %
Učebnice je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Přepracovaná řada je připravena tak, že se učebnice pro 6. ročník mohou používat k výuce od září 2010, učebnice pro další ročníky navazují. Upravené vydání ještě lépe odpovídá RVP, obsahuje aktuálnější údaje a je pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravená učebnice zachovává koncepci původní řady.

Sleva 20 % z běžně ceny 134 Kč

Naše cena: 107 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň ZŠ - Geometrie a funkce

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Dytrych Martin

publisher: Fortuna

5 / 5
23 %
Sbírka obsahuje velké množství originálních příkladů potřebných k procvičení učiva prověřovaného u přijímacích zkoušek. Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny řešenými úlohami, které mají posloužit jako ukázky postupů a vhodných forem zápisů řešení. V závěru každé kapitoly jsou uvedeny výsledky a řešení úloh.

Sleva 23 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií - Kladná a záporná čísla

Autor: Herman Jiří

publisher: Prometheus

4.5 / 5
20 %
Prima Učebnice je součástí řady učebnic matematiky pro nižší třídy víceletých gymnázií. Série učebnic je pojata monotematicky. Učebnice pokrývají v plném rozsahu základní učivo (jsou plně v souladu s RVP), poskytují však i mnoho možností pro práci s talenty.

Sleva 20 % z běžně ceny 132 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Dělitelnost

Autor: Herman Jiří

publisher: Prometheus

4.5 / 5
20 %
Prima Učebnice je součástí řady učebnic matematiky pro nižší třídy víceletých gymnázií. Série učebnic je pojata monotematicky. Učebnice pokrývají v plném rozsahu základní učivo (jsou plně v souladu s RVP), poskytují však i mnoho možností pro práci s talenty.

Sleva 20 % z běžně ceny 128 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem

Sbírka úloh pro 2.stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1.díl

Autor: Krupka Petr

publisher: Prometheus

5 / 5
20 %
Pro 2.stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií Ve sbírce jsou uvedeny úlohy standardní, jejichž obtížnost nepřekračuje rámec základní školy, ale i úlohy obtížnější, trikové nebo zábavné. Úlohy jsou řazeny tak, že po vzorově vyřešené úloze následuje několik pětic úloh stejné problematiky, řazených podle obtížnosti. Objeví-li se nový pojem, postup či jev, je vždy uvedena další

Sleva 20 % z běžně ceny 308 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií - Funkce

Autor: Herman Jiří

publisher: Prometheus

4 / 5
20 %
Kvarta Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky v plném rozsahu pokrývá základní učivo (je v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho možností pro práci s talenty.

Sleva 20 % z běžně ceny 132 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Matematika v pohodě 6 - Aritmetika - pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

4 / 5
14 %
Nová koncepce pracovních sešitů. Tato řada se liší od pracovních sešitů Hravá matematika především redukcí hravých úloh a větším důrazem na počet příkladů k procvičení. Grafické zpracování je účelné. Každá kapitola je rozdělena na několik podkapitol, které začínají aktivizační úlohou. Cílem těchto úloh je ukázat žákům, kde se mohou s probíranou problematikou setkat v běžném životě. Na tvorbě

Sleva 14 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem

Matematika do dlaně pro ZŠ a nižší roč. vícelet. gymnázií

Autor: Eisler Jaroslav

publisher: Fragment

5 / 5
31 %
Učivo pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií stručně a přehledně! Praktická pomůcka obsahuje nejdůležitější, tematicky seřazené poznatky z učiva matematiky. Díky velikosti můžete knížku použít i jako tahák.

Sleva 31 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem

Matematika pro 6. roč. ZŠ - Pracovní sešit - Sbírka úloh

Autor: Kolektiv autorů - Odvárko Oldřich,Kadleček Jiří

publisher: Prometheus

4 / 5
20 %
Pracovní sešit je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravená vydání ještě lépe odpovídají RVP, obsahují aktuálnější údaje a jsou pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost matematických poznatků

Sleva 20 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Matematika pro 6. roč. ZŠ - 3.díl (Úhel, trojúhleník; osová souměrnost; krychle a kvádr)

Autor: Kolektiv autorů - Odvárko Oldřich,Kadleček Jiří

publisher: Prometheus

5 / 5
20 %
Učebnice je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravené vydání ještě lépe odpovídá RVP, obsahuje aktuálnější údaje a je pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a

Sleva 20 % z běžně ceny 138 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky - Příprava k přijímacím zkouškám na SŠ

Autor: Dytrych Martin

publisher: Fortuna

3.3 / 5
23 % Předprodej
Sbírka obsahuje velké množství originálních příkladů potřebných k procvičení učiva prověřovaného u přijímacích zkoušek. Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny řešenými úlohami, které mají posloužit jako ukázky postupů a vhodných forem zápisů řešení. V závěru každé kapitoly jsou uvedeny výsledky a řešení úloh.

Sleva 23 % z běžně ceny 164 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem 31. 8. 2022

Matematické minutovky pro 6. ročník/ 2. díl

Autor: Hricz Miroslav

publisher: Prodos

3.8 / 5
14 %

Sleva 14 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Matematika pro 6. ročník ZŠ

Autor: Coufalová Jana

publisher: Fortuna

1 / 5
14 %
V učebnici pro 6. ročník najdete tato témata: desetinná čísla, úhel, osová souměrnost, dělitelnost přirozených čísel, trojúhelník, tělesa.

Sleva 14 % z běžně ceny 162 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Tabulky pro základní školu

Autor: Běloun František

publisher: Prometheus

0 / 5
20 %
Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro základní školu nově vycházejí již v 11. vydání. Tabulky byly ve všech částech revidovány s použitím nejnovějších dostupných pramenů.

Sleva 20 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Hravá matematika 6 - Učebnice 1. díl (aritmetika)

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
20 %
Učebnice je moderně a přehledně zpracována a je určena nejen pro společnou výuku matematiky ve škole, ale také pro individuální domácí přípravu. Na zajímavých úlohách z reálných situací si žáci vyzkouší aplikaci matematiky v různých oblastech života. Publikace byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult.

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Matematika od šestky do devítky

Autor: Ostrýtová Lenka

publisher: Fragment

0 / 5
27 %
Chcete umět matiku na jedničku? Nestíháte ve škole probíranou látku a netušíte, kde hledat ucelené informace? Nevíte, jak postupovat, abyste se dobrali správného výsledku? Konstrukce trojúhelníku je vaše noční můra? Pak právě pro vás jsme připravili ucelený přehled učiva matematiky pro 2. stupeň ZŠ. Díky srozumitelným výkladům si potřebné znalosti doplníte a žádný záludný příklad vás už nikdy

Sleva 27 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem

Matematika 6 s nadhledem pro ZŠ a VG - Geometrie - Pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

0 / 5
11 %

Sleva 11 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele