Registrace | Přihlášení


Procvičování, testy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

100 perliček pro (ne)milovníky češtiny

Autor: Červená propiska

publisher: Universum

3.7 / 5
20 % 50 % sleva na 2. titul
Seznamte se jednoduchou a zábavnou formou se stovkou nejčastějších pravopisných a gramatických chyb, které Češi dělají. Tato kniha není žádná výkladová mluvnice ani slovník – je určena všem, ať žákům druhého stupně základních škol, kteří krásy jazyka teprve objevují, nebo těm, kteří nechtějí chybovat a stále hledají lásku k naší mateřštině. Za pomoci příkladů a diktátů, které jsou speciálně

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Angličtina pro lamy

Autor: Čech Ladislav

publisher: Universum

3.6 / 5
30 %
Angličtinář s mnohaletou praxí napsal knížku o anglickém jazyce, která je vtipná, a přitom poučná. Oslovit může nejen věčné začátečníky, ale i studenty, kteří mají potíže s tradičními učebnicemi nebo si prostě chtějí něco ujasnit. V krátkých kapitolkách je formou vyprávění a příběhů s mnoha příklady podán ucelený přehled gramatických jevů od úrovně A1 po B2 s důrazem na obvyklé chyby českých

Sleva 30 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Anglický jazyk – Stručný přehled gramatiky (Jazyková úroveň A1, A2)

Autor: Biskupičová Květa

publisher: Pikola

4.3 / 5
20 %
Laminátová skládačka určená především pro žáky základních a středních škol nabízí graficky přehledný a stručný souhrn základních pravidel anglické gramatiky. Obsahuje například časování pomocných i plnovýznamových sloves, tvoření otázek a záporů, používání určitých a neurčitých členů, stručné informace o všech slovních druzích, přehled základních nepravidelných sloves či vyjadřování časových

Sleva 20 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky pro základní školu

Autor: Běloun František

publisher: Prometheus

4 / 5
20 %
Sbírka obsahuje řadu úloh určených k opakování a procvičování veškerého učiva základní školy, je vhodná i pro přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy. 8. vydání bylo upraveno a rozšířeno o kapitolu Úprava algebraických výrazů. Doplněny byly i 3 kapitoly – Goniometrie, Základy statistiky a Základy finanční matematiky.

Sleva 20 % z běžně ceny 166 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem u dodavatele

Diktáty a testy pro 7. třídu - Procvičení učiva z ČJ

Autor: Gazdíková Vlasta

publisher: EDIKA

4.1 / 5
26 %
Cvičebnice mateřského jazyka Diktáty a testy pro 7. třídu je určena pro žáky 7. ročníků ZŠ a studenty 2. ročníků osmiletých gymnázií. Je užitečná pro zopakování probírané látky a prověření schopnosti samostatně pracovat. Velkou výhodou této cvičebnice je, že si zvolíte tempo, které vám vyhovuje a odpovídá vašim schopnostem. Hlavním cílem je, abyste se vy, žáci a studenti, naučili orientovat v

Sleva 26 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Cvičení z pravopisu pro větší školáky

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Styblík Vlastimil

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

3.9 / 5
23 %
Osvědčená příručka je určena žákům 2. stupně ZŠ. Obsahuje stovky cvičení věnovaných všem částem učiva předepsaného učebními osnovami pro jednotlivé ročníky. V závěru je uveden klíč správných řešení cvičení.

Sleva 23 % z běžně ceny 138 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Pravopisné pětiminutovky 8 pro 2. stupeň ZŠ a VG

Autor: kolektiv autorů

publisher: Alter

4 / 5
16 %
Tento titul, zaměřený na efektivní procvičování pravopisu u žáků 2. stupně ZŠ a VG, vychází z textů učebnice Český jazyk 8 – Učivo o jazyce ALTER a je rozšířen o jevy, které už žáci znají z nižších ročníků. Pravopisná cvičení jsou rozdělena do dvou částí: I. Pravopis lexikální a slovotvorný (psaní i/í, y/ý v kořeni slov; i/í v příponách; velká písmena; písmena na hranici: předpony a kořene,

Sleva 16 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Český jazyk 8/III. díl - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení

Autor: Kolektiv autorů - Hrdličková Hana,Beránková Eva

publisher: Alter

4 / 5
16 %
Učebnice obsahuje diktáty, cvičení, jazykové rozbory a přehledné tabulky nově probíraného učiva. Jazykové rozbory vedou žáky k aplikaci probíraných jevů, poskytují nejrozmanitější zpětnou vazbu (opakováním, odkazy na prameny, v nichž žáci najdou potřebnou informaci).

Sleva 16 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 59 Kč

Skladem

Chvilky s algebrou PS pro 9.ročník

Autor: Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 38 Kč

Naše cena: 31 Kč

Skladem

5 až 9 Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k přijímacím zkouškám

Autor: Kolektiv autorů - Prokešová Emílie,Krčmář Jaroslav

publisher: Europa Sobotáles

4 / 5
21 %
Ve sbírce jsou v samostatných oddílech soustředěny vybrané vzorové zkoušky z let 1992-2002 pro žáky 5., 7. a 9. tříd základních škol spolu se správnými výsledky a u složitějších úloh i s náznaky řešení. Vzorové přijímací zkoušky doplňují cvičné testy pro jednotlivé ročníky a testy společnosti SCIO z r. 2002, které využívá celá řada středních škol.

Sleva 21 % z běžně ceny 103 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem

Matematika 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Geometrie - pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
Pracovní sešit je praktickým a užitečným doplňkem k  učebnici, má shodné řazení a číslování celků jako učebnice. Pracovní sešit usnadňuje řešení úloh z učebnice a umožňuje žákům zapisovat poznámky a řešení k úlohám z vyučovací hodiny. Současně obsahuje i  řadu příkladů k samostatnému procvičování, domácím úkolům, úlohy pro nadané žáky apod. Je koncipován tak, aby v hodině matematiky žáci nemuseli

Sleva 5 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem

Český jazyk 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
11 %
Je užitečným doplňkem výuky, rozšiřuje možnosti dalšího procvičování učiva, obsahuje cvičení různých typů včetně oddílu Pro chytré hlavy. Jeho součástí je souhrnný vyjímatelný Přehled učiva daného ročníku.

Sleva 11 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Český jazyk 9 pro ZŠ PS RVP

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Hošnová Eva

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

5 / 5
23 %
Pracovní sešit k učebnici Český jazyk pro 9. ročník ZŠ.

Sleva 23 % z běžně ceny 94 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Cvičení z pravopisu pro malé školáky

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Styblík Vlastimil

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.4 / 5
23 %
Osvědčená příručka je určena žákům 2. - 5. ročníku ZŠ. Obsahuje stovky cvičení věnovaných všem částem učiva předepsaného učebními osnovami pro jednotlivé ročníky. V závěru je uveden klíč správných řešení cvičení.

Sleva 23 % z běžně ceny 136 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň ZŠ - Geometrie a funkce

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Dytrych Martin

publisher: Fortuna

5 / 5
23 %
Sbírka obsahuje velké množství originálních příkladů potřebných k procvičení učiva prověřovaného u přijímacích zkoušek. Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny řešenými úlohami, které mají posloužit jako ukázky postupů a vhodných forem zápisů řešení. V závěru každé kapitoly jsou uvedeny výsledky a řešení úloh.

Sleva 23 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií - Kladná a záporná čísla

Autor: Herman Jiří

publisher: Prometheus

4.5 / 5
20 %
Prima Učebnice je součástí řady učebnic matematiky pro nižší třídy víceletých gymnázií. Série učebnic je pojata monotematicky. Učebnice pokrývají v plném rozsahu základní učivo (jsou plně v souladu s RVP), poskytují však i mnoho možností pro práci s talenty.

Sleva 20 % z běžně ceny 132 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií - Funkce

Autor: Herman Jiří

publisher: Prometheus

4 / 5
20 %
Kvarta Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky v plném rozsahu pokrývá základní učivo (je v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho možností pro práci s talenty.

Sleva 20 % z běžně ceny 132 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Testy 2021-2022 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ

Autor: Gazárková D.

publisher: Didaktis

5 / 5
Cílem publikace je důkladně vás připravit na jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Oceníte zejména systematické procvičení jednotlivých tematických celků s užitečnými radami a doporučeními, jež vám ostré přijímací zkoušky ještě více usnadní. Samozřejmostí jsou řešení úloh. Věříme, že příručku využije každý, kdo chce u přijímacích zkoušek uspět, a vyžaduje proto kvalitní a komplexní

Sleva 7 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Přehled slovních druhů s gramatickými pravidly - Přehledová tabulka učiva

Autor: Staněk Martin

publisher: V lavici

5 / 5
38 %
Přehledně zpracovaný přehled učiva pedagogy podle potřeby žáků Přehledová tabulka – Přehled slovních druhů – ucelený přehled slovních druhů, pravidla pro jejich použití, příklady. Přehledné rozdělení slovních druhů, definice, příklady. •Přehledová tabulka slouží pro žáky prvního a druhého stupně. •Přehledová tabulka je pomocníkem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami •Přehledová

Sleva 38 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem

Hravý sloh 6

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

5 / 5
14 %
Pracovní sešit doplňuje ucelenou řadu Hravá čeština a literatura. Nabízí v atraktivním grafickém zpracování řadu rozmanitých tvořivých úloh, jimiž učitelé mohou vhodně obohatit hodiny slohu. Kapitoly jsou věnovány jednotlivým slohovým útvarům, které jsou také zastoupeny řadou ukázek. Sešity jsou sestaveny tak, aby byly vhodným doplňkem k různým učebnicím. V souladu s RVP ZV Pracovní

Sleva 14 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele