Registrace | Přihlášení


8. třída

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Mapa České republiky – zeměpisná a politicko-správní

Autor: neuveden

publisher: Pikola

4.7 / 5
21 %
Laminátová kartička formátu A4 je vhodná jako pomůcka pro žáky základních a středních škol do zeměpisných předmětů. Na jedné straně je zeměpisná mapa České republiky s vyznačením horstev a vodstev, na straně druhé je pak správní mapa, kde jsou vyznačeny hranice krajů, hlavní silniční spoje a města odlišená podle počtu obyvatel. Mapa je doplněná základními údaji o naší republice, jako je rozloha,

Sleva 21 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 23 Kč

Skladem

Zeměpis pro 8. a 9. r. ZŠ – Česká republika, učebnice

Autor: Holeček Jiří

publisher: Fortuna

4.3 / 5
18 %
Zeměpis pro 8. a 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií.

Sleva 18 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem

Zeměpis - Krajinná sféra II.

Autor: Kholová Helena

publisher: Alter

4 / 5
16 %

Sleva 16 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 27 Kč

Skladem

Zeměpis - Krajinná sféra I.

Autor: Kolektiv autorů - Pavlů Radek,Seifert Vladimír

publisher: Alter

4 / 5
16 %
Obsahuje učivo o jednotlivých částech krajinné sféry, motivační prvky i mnoho neverbálních informací (obrázků a schémat). Hodnocení žáků je možno provádět bodovacím systémem. Titul získal ocenění Zlatá stuha 1998

Sleva 16 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 27 Kč

Skladem

Zeměpis 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Hybridní učebnice

publisher: Fraus

0 / 5
11 %
Hybridní verze učebnice nové generace je prostřednictvím QR kódů rozšířena o pestrou nabídku online materiálů zdarma, díky kterým budou hodiny zeměpisu ještě zajímavější a pro žáky inspirativní. Učebnice 8. ročníku nejprve žáka provádí Evropou a jejími regiony, navazuje učivo o Česku s vyšším důrazem na regionální geografii, tj. kraje Česka. V obecné části ho učí lokalizovat je podle zvolených

Sleva 11 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Zeměpis: Spolu to zvládneme - Fyzická, sociální a praktická geografie

Autor: Lambert David

publisher: Slovart

0 / 5
36 %
Jedním z hlavních předmětů v školních osnovách je zeměpis. Panuje totiž všeobecná shoda v tom, že je důležité, aby každý měl alespoň základní znalosti o světě. S nadšením pro zeměpis se pojí zvídavost: chceme vědět, jak naše planeta funguje jako celek. Může se ale stát, že vaše děti mají problémy s přípravou na hodiny zeměpisu. A daří se vám - rodičům - pochopit všechno, co se mají naučit?

Sleva 36 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem

Planeta Země se představuje (zeměpis)

publisher: Práce

0 / 5
Sleva
V této učebnici se žáci seznámí se Zemí, jejími pohyby ve vesmíru a také s přírodními pochody, které Zemi utvářely a utvářejí dodnes.

Sleva 8 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 91 Kč

Skladem

Zeměpis 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Příručka učitele

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

0 / 5
11 %
Příručka učitele obsahuje návrh časově tematického plánu učiva zahrnutého v učebnici, blok s informacemi pro práci s učivem, aktivity, podněty a nápady, řešení otázek a úkolů. Součástí jsou kopírovatelné materiály, náměty pro zeměpisné vycházky, řešení pracovního sešitu a přehled doporučené literatury spolu s dalšími zdroji.

Sleva 11 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 446 Kč

Skladem

Současný svět, učebnice zeměpisu

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Herink Josef

publisher: NČGS

0 / 5
23 %
Nové vydání zahrnuje základy sociálního, ekonomického a politického zeměpisu (aktualizovaná původní učebnice Současný svět, nejprodávanější z celé řady) a geografické nauky o krajině (dříve samostatný svazek Lidé a příroda) odpovídající tematickým okruhům Společenské a hospodářské složky krajiny a Politická mapa dnešního světa. Používá se v 8. nebo 9. ročníku. K učebnici Současný svět si zdarma

Sleva 23 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem

Základy zeměpisných znalostí

Autor: Kolektiv autorů - Herink J.,Tlach S.

publisher: NČGS

0 / 5
23 %
Výrazně upravené a rozšířené 2. vydání příručky přináší návod k sestavení školních vzdělávacích programů pro vyučovací předmět zeměpis na základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií zpracovaný na základě Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Představuje konkrétní příklad možného rozpracování školních výstupů a školního učiva ve všech předepsaných tematických

Sleva 23 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem

Současný svět - Pracovní sešit

Autor: Řezníčková Dana

publisher: NČGS

0 / 5
17 %
Pracovní sešit navazuje na učebnici Současný svět. Uplatní se i při práci s kteroukoliv jinou učebnicí zeměpisu světa.

Sleva 17 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem

Poznáváme svět v číslech

publisher: NČGS

0 / 5
15 %
Příručka obsahuje tabulkové přehledy základních údajů o celém světě, o jednotlivých světadílech i o všech samostatných státech i závislých území. Je doplněna jednoduchými grafy, komentáři k některým tabulkám a údajům i metodickým návodem určeným k práci s číselnými údaji. Je určena zejména k práci ve škole, ale i pro širší veřejnost zajímající se o svět.

Sleva 15 % z běžně ceny 53 Kč

Naše cena: 45 Kč

Skladem

Zeměpis naší vlast - pracovní sešit

Autor: Kühnlová Hana

publisher: NČGS

0 / 5
24 %
Procvičuje učivo regionálního zeměpisu Česka, vede žáky k přemýšlení a debatám o významných problémech. Procvičuje nejen znalosti, ale i některé dovednosti. Navazuje na stejnojmennou učebnici, ale lze ji využít i při práci s jinou učebnicí.

Sleva 24 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 45 Kč

Skladem

Geologie - učebnice geologie pro ZŠ

Autor: Jakeš P.

publisher: NČGS

0 / 5
22 %
Moderně pojatá učebnice geologie pro základní školy s množstvím originálních ilustrací. Klade důraz na současnou dynamickou geologii, na hledání souvislostí a zákonitostí v neživé přírodě naší planety i na souvislosti živé a neživé přírody, poukazuje na ekologické souvislosti. Lze ji vhodně využít i jako příručku pro výuku fyzického zeměpisu na základních a středních školách.

Sleva 22 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem

Zeměpis 8 pro základní školy - Lidé a hospodářství - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Demek Jarormír

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

0 / 5
23 %
Pracovní sešit se doplňkem již vydané učebnice Zeměpis 8 - Lidé a hospodářství . Má s ní společnost schvalovací doložku. Jedná se o poslední část uvedelné řady zeměpisů pro ZŠ od 6. do 9. ročníku

Sleva 23 % z běžně ceny 97 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Zeměpis 8 pro základní školy - Lidé a hospodářství

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Chalupa Petr

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

0 / 5
23 %
Učebnice je poslední částí nové upravené řady zeměpisů pro 2. stupeň ZŠ, zbývající tři části včetně pracovních sešitů jsou již vydány ( Planeta Země, Zeměpis světadílů, Česká republika). Je věnována základům hospodářského zeměpisu a podle struktury ŠVP konkrétní školy je určena k výuce buď v osmém nebo v devátém ročníku. Má novou schvalovací doložku MŠMT a odpovídá požadavkům RVP pro základní

Sleva 23 % z běžně ceny 157 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem

Politická mapa dnešního světa - Zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ

Autor: Baar Vladimír

publisher: Fortuna

0 / 5
23 %
Učebnice obsahuje tyto kapitoly: Nové státy na mapě, Státy podle rozlohy, Obyvatelstvo a stát, Státní hranice a typy států podle plohy, Administrativní členění státu, státní zřízení a formy vlády, Demokratické a diktárorské systémy politické moci, Mezinárodní organizace, Státy podle hospodářské úrovně, Globální problémy lidstva.

Sleva 23 % z běžně ceny 84 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

Přehled učiva zeměpis - Přehled států a jejich hlavních měst

Autor: Burdová Vendula

publisher: V lavici

0 / 5
38 %
Přehledně zpracované učivo zěměpisu - přehled atátů a hlavních měst světa.

Sleva 38 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem

Zeměpis Svět - Učebnice pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

Autor: Kortus František

publisher: Parta

0 / 5
Učebnice vychází z RVP pro základní vzdělávání – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Úvodní kapitoly jsou věnovány poučení o vesmíru, planetě Zemi, jejímu zobrazení na mapách a přehledu o světadílech i oceánech. Další kapitoly přibližují zajímavým způsobem regiony světa, jejich společenské, hospodářské a životní prostředí. Každá kapitola je uvedena zobrazením a

Sleva 5 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

Praktický zeměpis, učebnice pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

Autor: Kortus František

publisher: Parta

0 / 5
Učebnice vychází z RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Rozčleněna je do následujících tematických okruhů: Přírodní a společenské prostředí, typy krajin, Přírodní oblasti světa, Podnebné pásy, Ochrana přírody a krajiny, Chráněná území, národní parky, Celosvětové ekologické problémy, Krajina a mapa, určování světových stran, Plán pochodové osy, orientace mapy,

Sleva 5 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele