Registrace | Přihlášení


Český jazyk a literatura

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

100 přešlapů pro (ne)milovníky češtiny

Autor: Červená propiska

publisher: Universum

4 / 5
20 % 50 % sleva na 2. titul
V druhé knize úspěšného projektu Červená propiska odhalíte další stovku jazykových přešlapů, které trápí nejednoho Čecha. Autorky vás svým jedinečným způsobem provedou častými pravopisnými i gramatickými nešvary, na které jako korektorky narazily. Ani tentokrát nebudou chybět originální ilustrace, možnost odškrtávat si zvládnuté pojmy, prostor na poznámky a samozřejmě diktáty. Navíc zde najdete i

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Pravidla českého pravopisu

Autor: kolektiv autorů

publisher: Universum

3.8 / 5
30 % 50 % sleva na 2. titul
Publikace je určena nejen žákům a studentům škol, ale též široké veřejnosti. Nabízí přehledný a srozumitelný výklad pravopisných pravidel a pravopisný slovník. Dodatek MŠMT ČR je již kompletně zapracován do hesláře. U některých slov je možný dvojí nebo i trojí způsob psaní. U každého hesla jsou podrobně zpracovány informace o tvarosloví. Přínosem tohoto vydání je graficky naznačené dělení slov,

Sleva 30 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem

Slovní druhy

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Kupka Petr

publisher: Kupka

4 / 5
28 %
Přehledně zpracované slovní druhy včetně příkladů a názorných ilustrací. Obsahuje mluvnické významy podstatných jmen, vzory, mluvnické významy sloves a příklady na časování sloves. Názorné ilustrace od Petra Kopla.

Sleva 28 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 21 Kč

Skladem

Čítanka I. k Literatuře v kostce pro SŠ

Autor: Sochrová Marie

publisher: Fragment

4.1 / 5
21 %
Studenti středních škol pozor! Získejte pečlivě vybrané ukázky textů, společně s metodickými úkoly pro práci s nimi v I. dílu čítanky k učebnici Literatura v kostce. Tato učebnice je vhodným doplňkem nejen pro přípravu k maturitní zkoušce, ale pro všechny studenty SŠ.

Sleva 21 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Čítanka pro učební obory SOU

Autor: Soukal Josef

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.1 / 5
23 %
Jedna souhrnná učebnice pro všechny ročníky SOU obsahuje pečlivě zvolené ukázky z literatury od nejstarších dob po současnost. Vedle literárních ukázek autor zpracoval i základy literárního vývoje v rozsahu osnov SOU, informace o autorech a literárních žánrech.

Sleva 23 % z běžně ceny 203 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Literatura - přehled SŠ učiva

Autor: Kolektiv autorů - Polášková Taťána,Milotová Dagmar,Dvořáková Zuzana

publisher: VYUKA.cz

3.9 / 5
26 %
Ve 3. vydání této učebnice byly rozšířeny úvodní části jednotlivých kapitol, jež přinášejí základní představu o historicko-společenském a kulturním vývoji v daném období. V části literární byly aktualizovány zejména kapitoly 19, 20 a 21, které zahrnují období české a světové literatury od konce 2. světové války do současnosti. V historicko-společenském kontextu jsou představeny základní atributy

Sleva 26 % z běžně ceny 213 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem

Čeština pro učební obory SOU

Autor: Kvítková Naděžda

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

3.8 / 5
23 %
Jedna souhrná učebnice jazyka a slohu je určena pro všechny ročníky SOU. Klade důraz na praktické zvládnutí jazyka v psaní i v mluvené formě. Odpovídá nejnovějším osnovám pro tříleté učební obory. Pro výuku literatury doporučujeme obdobně strukturovanou učebnici Čítanka a literatura pro učební obory SOU od autora J.Soukala.

Sleva 23 % z běžně ceny 176 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Český jazyk v kostce pro SŠ - aktualizované vydání 2009

Autor: Sochrová Marie

publisher: Fragment

3.6 / 5
21 % Předprodej
Chystáte se k maturitním zkouškám? Neváhejte a pořiďte si učebnici, která přehledně shrnuje veškerou středoškolskou látku z českého jazyka. Nejoblíbenější doplňková učebnice připraví každého studenta nejen k maturitní zkoušce, ale i k přijímacím zkouškám na vysokou školu.

Sleva 21 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem 25. 8. 2022

Český jazyk pro SŠ - Mluvnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4.4 / 5
Učebnice určená k výuce na středních školách, koncipovaná pro přípravu k maturitě, zahrnující nejnovější trendy ve výuce českého jazyka. Rozsahem pokrývá čtyři roky středoškolského studia českého jazyka, je tematicky uspořádaná, zahrnuje výkladové pasáže, cvičení i shrnutí. Text je členěn na hlavní stranu zpracovanou podle RVP G a odkazy, např. do odborné literatury, jiných předmětů či odkazy

Sleva 10 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem

Čeština a její vyučování

Autor: Kolektiv autorů - Čechová Marie,Styblík Vlastimil

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.3 / 5
15 % Sleva
Odborná publikace pro učitele českého jazyka a pro studenty učitelství.

Sleva 15 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Literatura pro 3.ročník SŠ - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Andree Lukáš,Dvořák Jan

publisher: Didaktis

4 / 5
Pracovní sešit rozvíjí a procvičuje znalosti, které jsou obsaženy v učebnici. Stejně tak napomáhá rozvoji dovedností i klíčových kompetencí na základě probíraného učiva. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje práci s touto částí sady. Navíc je na konci každého tematického celku zařazena opakovací kapitola, která prohlubuje a testuje znalosti a dovednosti studentů.

Sleva 7 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Odmaturuj z literatury 1

Autor: kolektiv autorů

publisher: Didaktis

4.1 / 5
Sleva
Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (i k nové podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Nové rozšířené vydání s doplněním současné české i zahraniční literatury. Obsahuje celou středoškolskou látku literatury i teorie literatury. Kniha je přehledně zpracována do 22 kapitol, které jsou dále členěny na menší podkapitoly. Snadnou orientaci v textu podporuje grafické

Sleva 8 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem

Nová literatura pro 1. ročník SŠ - učebnice

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

3.8 / 5
Učebnice kromě výkladového textu a nejrůznějších zajímavostí ze života spisovatelů obsahuje také ukázky vybraných literárních děl a otázky usnadnující jejich rozbor. Grafické zpracování ulehčuje orientaci v učebních materiálech a napomáhá lepšímu zapamatování probírané látky. Každá kapitola je ukončena shrnutím a opakovacím testem k prověření znalostí. Nová edice učebnic a pracovních sešitů

Sleva 9 % z běžně ceny 208 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Komunikace v českém jazyce pro SŠ - Pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Didaktis

3.9 / 5
Výuka českého jazyka pomocí jednosvazkové učebnice a pracovního sešitu po celou dobu studia Po vydání čtyřdílné učebnicové sady pro výuku českého jazyka jsme zaznamenali ohlasy řady vyučujících. Projevili mimořádný zájem o učebnici a pracovní sešit, které by v jediném svazku pokryly potřeby celého středoškolského studia. Rádi jsme jejich praktickému požadavku vyšli vstříc a vydali jsme tuto

Sleva 8 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Nová literatura pro 1. ročník SŠ - pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

4.5 / 5
V souladu s RVP Edice Nová literatura je vhodná také k přípravě na maturitu Na její tvorbě se podílel kolektiv zkušených autorů a pedagogů za odborné spolupráce s doc. Mgr. Radkem Malým, Ph.D. Respektuje různé typy škol Využívá literární teorii k analýze textu a jeho interpretaci Obsahuje slovník literárních pojmů a přehled žánrů Je propojena s filmem, hudbou, architekturou i

Sleva 9 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem

Český jazyk 1 - pracovní sešit pro SŠ

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

5 / 5
11 %

Sleva 11 % z běžně ceny 164 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem

Literatura v kostce pro SŠ

Autor: Kolektiv autorů - Sochrová Marie,Kantorek Pavel,Housková Milada

publisher: Fragment

3.9 / 5
30 % Předprodej
Neváhejte a pořiďte si učebnici, která přehledně shrnuje veškeré učivo světové a české literatury probírané na středních školách. Nejoblíbenější doplňková učebnice literatury připraví každého studenta nejen k maturitní zkoušce, ale i k přijímacím zkouškám na vysokou školu.

Sleva 30 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem 25. 8. 2022

Cvičení z pravopisu pro větší školáky

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Styblík Vlastimil

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

3.9 / 5
23 %
Osvědčená příručka je určena žákům 2. stupně ZŠ. Obsahuje stovky cvičení věnovaných všem částem učiva předepsaného učebními osnovami pro jednotlivé ročníky. V závěru je uveden klíč správných řešení cvičení.

Sleva 23 % z běžně ceny 138 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Literatura pro 1. ročník SŠ - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Bláhová Renata

publisher: Didaktis

3.9 / 5
Předprodej
Pracovní sešit rozvíjí a procvičuje znalosti, které jsou po teoretické stránce obsaženy v učebnici. Stejně tak napomáhá rozvoji dovedností i klíčových kompetencí na pozadí probíraného učiva. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, čímž usnadňuje vlastní práci s touto částí sady. Navíc je na konci každého tematického celku zařazena opakovací kapitola, která prohloubí a otestuje

Sleva 7 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem Dnes

Podstatná jména

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Kupka Petr

publisher: Kupka

4.8 / 5
28 %
Přehledně zpracované a bohatě ilustrované téma podstatných jmen. Obsahuje vzory podstatných jmen, pravopis koncovek, mluvnické kategorie, druhy podstatných jmen. Vhodné i pro dyslektiky.

Sleva 28 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 21 Kč

Skladem50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele