Registrace | Přihlášení


Matematika

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU a nástavbové studium

Autor: Kolektiv autorů - Hudcová Milada,Kubičíková L.

publisher: Prometheus

4.1 / 5
11 % Top50
pro SOŠ, SOU a nástavbové studium Sbírka navazuje na Sbírku úloh z matematiky pro SOU a SOŠ týchž autorek. Rozšiřuje a prohlubuje její učivo např. i tím, že obsahuje úlohy z tematických celků Komplexní čísla, Kombinatorika a pravděpodobnost, Vektorová algebra a analytická geometrie v rovině, Posloupnosti a řady. Pro studenty, kteří se připravují k maturitní zkoušce z matematiky nebo k přijímací

Sleva 11 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem

Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy - sbírka úloh pro SŠ

Autor: Janeček František

publisher: Prometheus

3.7 / 5
20 % Top50
Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy Sbírka obsahuje rozsáhlý soubor neřešených úloh na úpravy algebraických výrazů a na řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav v množině reálných čísel. Zastoupeny jsou i slovní úlohy. Sbírka přináší bohatý materiál k procvičování učiva, ale i k systematickému opakování. Je vhodná pro žáky všech středních škol.

Sleva 20 % z běžně ceny 167 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem

Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky

Autor: Kolektiv autorů - Bušek I.,Calda E.

publisher: Prometheus

3.8 / 5
20 %
První z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Učebnice lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací, text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice. Učebnice lze použít nejen na gymnáziích, ale také na středních odborných školách. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s

Sleva 20 % z běžně ceny 158 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

Matematika pro SŠ 1.díl - Pracovní sešit / Základní poznatky

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Krupka Peter

publisher: Didaktis

4.2 / 5
Pracovní sešit tvoří kompaktní celek s učebnicí – předpokládá se využití obou částí učebnicové sady během vyučování. Nově budou pro procvičování probírané látky k dispozici také sady úloh přístupné na webových stránkách nakladatelství zde. Koncepce pracovního sešitu i rozšiřující elektronické sbírky úloh je výjimečná ve způsobu dosahování vzdělávacích cílů. Prostřednictvím úkolů a cvičení typově

Sleva 7 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ

Autor: Kolektiv autorů - Hudcová Milada,Kubičíková L.

publisher: Prometheus

4.1 / 5
20 %
Sbírka je určena žákům všech ročníků dvouletých a tříletých oborů SOU a je vhodná i pro střední odborné školy s nižší hodinovou dotací matematiky. Může být využita i v 9. ročníku základní školy. Stručné přehledy teorie a vzorově řešené úlohy umožňují samostatnou práci studentů.

Sleva 20 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice

Autor: Charvát Jaroslav

publisher: Prometheus

3.4 / 5
20 %
Další z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Lze ji využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací matematiky. Text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice. Učebnice lze použít nejen na gymnáziích, ale také na středních odborných školách. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s

Sleva 20 % z běžně ceny 161 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

SOUHRN MATEMATIKY pro SŠ A4

Autor: Zhouf Jaroslav

publisher: Holman Miloslav

4 / 5
20 %
Učební látka v koncentrované podobě. Přehledné členění, grafická úprava a volba barev umožňuje rychlou orientaci v textu a snadnější zapamatování, doplněno barevnými tabulkami, grafickými nákresy.

Sleva 20 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem

Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU 1.díl

Autor: Calda Emil

publisher: Prometheus

5 / 5
20 %
První díl trojdílné učebnice je určen pro dvouleté i tříleté obory, učivo, které mají tříleté obory navíc, je pro snadnou orientaci graficky vyznačeno. První díl učebnice je zaměřen na uplatnění a prohloubení znalostí ze základní školy. Důraz je kladen na praktické využívání získaných znalostí a na přiměřenou míru početní zběhlosti. Velká pozornost je věnována práci s kalkulačkou. V závěru každé

Sleva 20 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Přehled středoškolské matematiky - 10. vydání

Autor: Polák Josef

publisher: Prometheus

3.9 / 5
20 %
Přehled obsahově a metodicky navazuje na středoškolské učebnice matematiky. Podává ucelenou informaci o jednotlivých oborech středoškolské matematiky i jejich vztazích. Obsahuje stručný výklad pojmů i s aplikacemi učiva na vzorově řešených příkladech. Pro zdůraznění základního učiva a zvýraznění přehlednosti je kniha rozdělena do deseti kapitol. Přehled lze doporučit studentům středních

Sleva 20 % z běžně ceny 388 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na VŠ

Autor: Kubát Josef

publisher: Prometheus

3.9 / 5
20 %
Tato stále žádaná sbírka vyšla již ve 4., aktualizovaném vydání. Poskytuje materiál k důkladnému předmaturitnímu opakování, informace o požadavcích vysokých škol, ale i upozornění na chyby, kterých se mají studenti při řešení úloh vyvarovat.

Sleva 20 % z běžně ceny 292 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

Matematika pro gymnázia - Analytická geometrie

Autor: Kočandrle Radim

publisher: Prometheus

5 / 5
20 %
Učebnice je součástí monotematické řady učebnic matematiky pro gymnázia. Lze ji využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací, text je potřebným způsobem diferencován. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s odbornou skupinou pro gymnázia Jednoty českých matematiků a fyziků. Znak JČMF, který všechny tyto učebnice nesou, je známkou jejich vysoké odborné a

Sleva 20 % z běžně ceny 161 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Matematika pro dvouleté a tříleté obory SOU 2.díl

Autor: Calda Emil

publisher: Prometheus

4.8 / 5
20 %
Druhý díl učebnice, stejně jako díl první, je určen oborům dvouletým i tříletým, ale díky přehlednému grafickému označení je jasně patrné, které partie jsou společné a které jsou jen pro obory tříleté. Celkovým pojetím a způsobem výkladu navazuje tento druhý díl na díl předcházející. Dále rozšiřuje a prohlubuje znalosti ze základní školy, klade důraz na využívání získaných poznatků v praxi a

Sleva 20 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Matematické, fyzikální a chemické tabulky – revidované vydání

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Kotlík B.,Lank V.,Vondra M.

publisher: Fragment

3.8 / 5
28 %
Pamatujete si všechny vzorce, hodnoty funkcí, značky a důležité vztahy? Zbytečně! V naší středoškolské příručce najdetete všechny, které jsou potřeba nejen při studiu, ale i v praktickém životě.

Sleva 28 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU - 2.část

Autor: Odvárko Oldřich

publisher: Prometheus

4.3 / 5
20 %
Učebnice je součástí šestidílné řady Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 1. až 5. část + část Posloupnosti a finanční matematika. Učebnice prohlubují a rozšiřují učivo základní školy, graficky je odlišeno povinné učivo dané osnovami od učiva nepovinného a rozšiřujícího. Po výkladu nové látky následuje vždy několik vzorových řešených příkladů a řada neřešených úloh. Jejich výsledky jsou

Sleva 20 % z běžně ceny 152 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU, 1. část

Autor: Jirásek František

publisher: Prometheus

4 / 5
20 % Předprodej
Teoretický přehled a vyřešené příklady v úvodu jsou určeny k zopakování potřebných základních pojmů a vztahů. Příklady a cvičení jsou řazeny podle stupně obtížnosti. Náročnější cvičení jsou označena hvězdičkou.

Sleva 20 % z běžně ceny 202 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem 19. 8. 2022

Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia - Analytická geometrie

Autor: Bušek Ivan

publisher: Prometheus

5 / 5
20 %
Sbírka obsahuje soubor úloh k procvičování a opakování učiva. Vhodně doplňuje monotematickou učebnici matematiky pro gymnázia Analytická geometrie, mohou ji však využít žáci všech středních škol.

Sleva 20 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Matematika pro střední školy 2.díl - Zkrácená verze / Pracovní sešit Výrazy, rovnice a nerovnice

Autor: Chadimová Marie

publisher: Didaktis

5 / 5
Druhý díl pracovního sešitu ve zkrácené verzi je tvořen čtyřmi tematickými celky, z nichž první je věnován výrazům, zbývající tři rovnicím a nerovnicím. Oproti původnímu pracovnímu sešitu jsme výrazně zredukovali počet nejnáročnějších úloh a snížili množství úloh na zapamatování ve prospěch úloh na aplikaci a dril. Úplně jsme také vynechali téma Rovnice s parametrem. V závěru jsme zařadili

Sleva 7 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika pro 8. roč. ZŠ - Pracovní sešit, sbírka úloh - přepracované vydání

Autor: Kolektiv autorů - Odvárko Oldřich,Kadleček Jiří

publisher: Prometheus

4.3 / 5
20 % Sleva
Pracovní sešit je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravená vydání ještě lépe odpovídají RVP, obsahují aktuálnější údaje a jsou pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost matematických poznatků

Sleva 20 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Matematika 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Geometrie - pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
Pracovní sešit je praktickým a užitečným doplňkem k  učebnici, má shodné řazení a číslování celků jako učebnice. Pracovní sešit usnadňuje řešení úloh z učebnice a umožňuje žákům zapisovat poznámky a řešení k úlohám z vyučovací hodiny. Současně obsahuje i  řadu příkladů k samostatnému procvičování, domácím úkolům, úlohy pro nadané žáky apod. Je koncipován tak, aby v hodině matematiky žáci nemuseli

Sleva 5 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem

Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií - Rovnice a nerovnice

Autor: Herman Jiří

publisher: Prometheus

5 / 5
20 %
Tercie Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky pro víceletá gymnázia v plném rozsahu pokrývá základní učivo (je plně v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho možností pro práci s talenty.

Sleva 20 % z běžně ceny 128 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele