Registrace | Přihlášení


Ekonomika a ekonomie

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Fyzika 1 + 2

Autor: Kolektiv autorů - Halliday David,Walker Jearl,Resnick Robert

publisher: Vutium

3.8 / 5
11 % Doprava zdarma
V tomto dotisku jsme upravili či rozšířili některé části textu tak, aby byl výklad ještě výstižnější a pro studenta názornější, a připojili poznámky, které výklad upřesňují a doplňují nebo propojují různé články knihy. Do knihy jsme nově zařadili aktuální témata, jako jsou gravitační vlny nebo reformovaná soustava SI vstupující v platnost v roce 2019, a nové úlohy, které jsou označené hvězdičkou.

Sleva 11 % z běžně ceny 1 800 Kč

Naše cena: 1 611 Kč

Skladem

Mikroekonomie - základní kurs, 11. vydání

Autor: kolektiv autorů

publisher: Melandrium

3.5 / 5
Sleva
Mikroekonomie - učebnice základního kurzu pro posluchače bakalářského stupně VŠ vznikla v roce 1991 jako první původní česká publikace, která obsahuje ucelený výklad základů mikroekonomie. Vyložení základních ekonomických pojmů a souvislostí standardně vyučovaných na VŠ spěje k zevrubnému vysvětlení tržní poptávky a nabídky. Skripta vychází z charakteristiky rozhodování ekonomických subjektů,

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Ekonomie (6. vydání)

Autor: Holman Robert

publisher: C. H. Beck

4 / 5
Doprava zdarma
Tato dnes již velmi populární a úspěšná česká učebnice byla poprvé vydána v roce 1999. Kniha obsahuje základní kurz ekonomie, určený zejména pro bakalářský stupeň studia na vysokých školách. Šesté vydání přináší úpravu některých kapitol a dodatků a aktualizuje data a reálie české ekonomiky. Učebnice představuje zásadní odklon od abstraktní metody výkladu, která redukuje ekonomii na soubor

Naše cena: 990 Kč

Skladem

Finanční trhy - Učebnice s programem na generování cvičných testů

Autor: Kolektiv autorů - Rejnuš Oldřich,Rejnuš Oldřich

publisher: Grada

4.1 / 5
15 %
Učebnice se věnuje nejdůležitějším oblastem problematiky finančních trhů a finančních investičních instrumentů. Zkušený autor nejprve vymezuje finanční trhy a jejich funkce a představuje finanční instituce, jejich produkty a služby. Následně se věnuje úrokovým sazbám a základním druhům finančních investičních instrumentů. Podrobněji rozebírá klasické finanční instrumenty, termínované derivátové

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem

Jungueirovy Základy histologie

publisher: Galén

3.8 / 5
21 % Doprava zdarma
České vydání vynikající světové učebnice histologie obsahuje překlad již čtrnáctého vydání promyšleně uspořádané, přehledné a výstižné prezentace kompletní buněčné biologie a histologie. Učebnice integruje tyto obory s biochemií, imunologií, endokrinologií a fyziologií a poskytuje nejlepší potřebný základ pro následné studium patologie. Text je primárně určen pro studenty medicíny a dalších

Sleva 21 % z běžně ceny 1 900 Kč

Naše cena: 1 500 Kč

Skladem

Základy závazkového práva 1. díl

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Tintěra Tomáš

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
21 %
Učebnice přehledně a srozumitelně představuje stěžejní instituty závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech, včetně vybraných procesních aspektů. Ve druhém vydání byla aktualizována v souvislosti s vývojem právní nauky i judikatury. První díl přináší shrnutí a vysvětlení nejdůležitějších pojmů a všeobecných ustanovení, týkajících se závazků. Učebnice pojednává o smlouvách

Sleva 21 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 379 Kč

Skladem

Marketing a management pro střední a vyšší hotelové školy

Autor: Kolektiv autorů - Kynclová Jaroslava,Karásová Eva

publisher: Fortuna

5 / 5
23 %
Učebnice seznamuje žáky se základy marketingu a managementu a s jejich významem v oblasti poskytování služeb v hotelnictví a cestovním ruchu. Žáci poznají prostředí marketingu, typické pro výše uvedený obor, naučí se používat jednotlivé nástroje marketingového mixu, analyzovat silné a slabé stránky hotelu, jeho příležitosti, ale i ohrožení v konkurenci. Pochopí vývoj managementu a osvojí si jeho

Sleva 23 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem u dodavatele

Marketing

Autor: Vysekalová Jitka

publisher: Fortuna

5 / 5
23 %
Publikace shrnuje základní marketingovou teorii, ale zaměřuje se na i možnosti její aplikace v praxi. Obsahuje příklady včetně řešení, které teorii oživují, a současně poznatky naší i zahraniční literatury i vlastní zkušenosti autorů z marketingového výzkumu. Má schvalovací doložku MŠMT.

Sleva 23 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Průvodce kapitálovým trhem

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fortuna

4 / 5
Publikace je zpracovaná kolektivem odborníků pracujících v Komisi pro cenné papíry. Představuje možné způsoby efektivního zhodnocení finančních prostředků a snaží se být rádcem při investování na kapitálovém trhu. Je určena studentům středních, vyšších i vysokých škol s ekonomickým zaměřením, ale i široké veřejnosti.

Sleva 10 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Stomatologie pro studující všeobecného lékařství

Autor: Kilian Jan

publisher: Karolinum

5 / 5
11 % Sleva
"Učební texty jsou určené zejména studentům všeobecného lékařství a podávají základní informaci o všech hlavních oborech stomatologie, tj. zejména o preventivní, dětské a záchovné stomatologii, parodontologii a chorobách ústní sliznice, stomatologické chirurgii, onkologii a traumatologii, protetické stomatologii a ortodoncii. Učebnice obsahuje vybrané kapitoly, které jsou významné pro

Sleva 11 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem u dodavatele

Cvičebnice anatomie pro studenty

Autor: Ashwell Ken

publisher: CPress

5 / 5
28 %
Komplexní cvičebnice anatomie, která vám pomůže otestovat si a upevnit si znalosti Komplexní cvičebnice anatomie, v níž jsou cvičení a úkoly uspořádány do kapitol podle tělesných soustav. Každá kapitola obsahuje shrnutí dané oblasti, definice klíčových pojmů a celobarevné ilustrace s terminologií. Znalosti si můžete otestovat skrze aktivity zaměřující se na vybarvování a popisování označených

Sleva 28 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 567 Kč

Skladem

Modelové otázky z chemie pro přijímací zkoušky

Autor: Blanický Petr

publisher: Karolinum

4.2 / 5
15 % Sleva
Soubor modelových otázek je určen zájemcům o magisterské i bakalářské studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a slouží především k opakování poznatků získaných středoškolským studiem chemie. Zadání a tematika otázek určují rozsah požadovaných znalostí, které by měl uchazeč ovládat.

Sleva 15 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena pro zdravotnické obory

Autor: Drnková Barbora

publisher: Grada

5 / 5
17 %
Učebnice shrnuje základní poznatky z oborů mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena, což jsou odvětví vzájemně velmi provázaná. Vhodná je zejména pro studenty středních a vyšších zdravotnických škol, kde jsou často tyto obory spojovány do jednoho předmětu – poskytuje tak ucelený přehled dané tematiky. V první části publikace jsou rozděleny a popsány jednotlivé mikroorganismy, jejich

Sleva 17 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu

Autor: Orieška Ján

publisher: Idea Servis

5 / 5
12 %
Průvodcovské služby a požadavky na ně, tj. tvorba itineráře, příprava zájezdu, jeho převzetí a vyúčtování, psychologická příprava, vystupování průvodce a další činnosti jsou základem této učebnice. Nové vydání s použitím aktuální terminologie pro kategorie průvodců v návaznosti na jejich kvalifikační požadavky odráží změny v poskytování průvodcovských služeb. Celá problematika je doplněna o

Sleva 12 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem

Finanční matematika v praxi

Autor: Kolektiv autorů - Ptáček Roman,Šoba Oldřich,Širůček Martin

publisher: Grada

5 / 5
16 % Sleva
Publikace se komplexně věnuje klíčovým oblastem finanční matematiky používaným nejenom v podnikové sféře, ale i při řízení osobních financí. Nejprve se seznámíte s principy jednoduchého a složeného úročení a následně s jejich aplikacemi na reálných finančních produktech a investičních nástrojích, jako jsou běžné a spořící účty, důchody a renty, podílové fondy, úvěry, cenné papíry (směnky,

Sleva 16 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem

Management - Cvičebnice - Zadání

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Zlámal Jaroslav

publisher: Computer Media

5 / 5
26 %
Moderní učebnice managementu pro střední školy. Učebnice je určená všem studentům, jejichž studijní obor zahrnuje tematiku managementu. Názorně seznamuje se základními principy řízení osob i podniku, upozorňuje na nejčastější chyby a přináší radu praktických tipu a nápadu „do života“. Zabývá se například plánováním, organizováním a hierarchiemi organizací, řízením kolektivu, principy

Sleva 26 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Elektrická měření pro bakaláře

publisher: BEN

5 / 5
12 %
V pěti kapitolách je popsána základní problematika měřicích přístrojů a základních metod měření s nimi. Je též poukázáno i na chyby měření a na jejich odstranění.

Sleva 12 % z běžně ceny 470 Kč

Naše cena: 413 Kč

Skladem

Praktická cvičení z nukleární mediciny

Autor: Kolektiv autorů - Vlček Petr,Vlček Petr

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
ato publikace k semináři z nukleární medicíny vychází z praktických potřeb výuky, které autorský kolektiv získal při přednáškách a seminářích posluchačů magisterského studia medicíny a bakalářského studia oboru Radiologický asistent. Na klinice nukleární medicíny a endokrinologie lékařské fakulty v Motole probíhá systematická výuka nukleární medicíny od r. 1992, a to v rámci společného předmětu

Sleva 21 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Patologická fyziologie orgánových systémů II.

Autor: Nečas Emanuel

publisher: Karolinum

4.5 / 5
28 %
Druhéhý díl učebnice patofyziologie orgánových systémů se věnuje dalším patologickým stavům, které postihují specifické orgány a orgánové i řídící systémy. Obsah: patofyziologie ledvin, tvorby moče a vyprazdňování močového měchýře, patofyziologie trávicího ústrojí, patofyziologie žláz s vnitřní sekrecí, patofyziologie nervového systému, patofyziologie kosterních svalů.

Sleva 28 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem u dodavatele

Patologická fyziologie orgánových systémů - část I.

Autor: Nečas Emanuel

publisher: Karolinum

4.1 / 5
15 %
"Druhé vydání učebnice patofyziologie orgánových systémů systematicky pojednává o etiologických a obecných patogenetických aspektech patologických stavů, které postihují specifické orgány a orgánové systémy. Publikace obsahuje tři kapitoly, které se věnují regulačním orgánovým systémům: patofyziologie krve a krvetvorné tkáně, patofyziologie cirkulačního aparátu, patofyziologie respiračního

Sleva 15 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 275 Kč

Skladem u dodavatele50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele