Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Ekonomie

Nejprodávanější v této kategorii

Palečka. Esej o digitální revoluci

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
"Zkušenost mladé generace, kterou Palečka reprezentuje, se radikálně liší od zkušenosti jejích rodičů a učitelů. Žije v symbióze s novými technologiemi, které jí umožňují nevídaně snadný přístup k informacím, ale zároveň ji činí svobodnou a lhostejnou vůči stávajícím autoritám a současnému pasivnímu modelu vzdělávání. Filozof Michel Serres přirovnává dnešní technologickou revoluci ke vzniku

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech

Autor: Kolektiv autorů - Jan Hendl,Martin Moldan,Jakub Siegl

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Tato publikace je určena studentům oborů bez zaměření na matematiku. Přístupně pojednává základy vysokoškolské matematiky, logiky, množin, Booleovy algebry a teorie pravděpodobnosti. Celá druhá polovina knihy se věnuje popisné a induktivní statistice. Všechny kapitoly jsou doplněny řešenými příklady. K procvičení a ověření látky slouží otázky s volitelnou odpovědí a mnoho dalších příkladů spolu s

Sleva 20 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem

Vztah jazyka a komunikace v česko-slovensko-polské didaktické reflexi

Autor: Stanislav Štěpáník

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie představuje v naší lingvodidaktické produkci unikátní počin, neboť spojením odborníků na didaktiku mateřštiny z České republiky, ze Slovenska a z Polska – tří zemí jazykově, historicky, kulturně i sociálně blízkých – dává možnost pozoruhodného kontrastivního pohledu na hlavní téma publikace, totiž vztah jazyka a komunikace. Jeho řešení se jeví z pohledu výuky zmíněných jazyků i širšího

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Studie z české morfologie a syntaxe Vybrané stati

Autor: Jarmila Panevová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Přední česká lingvistka prof. Jarmila Panevová představuje a sumarizuje svoji celoživotní vědeckou práci svazkem vybraných studií. Příspěvky, které v průběhu více než padesáti let svého působení v lingvistice napsala, jsou rozptýleny v mnoha různých časopisech a sbornících a jen zčásti se odrazily v autorčiných pracích syntetických. Pro účel prezentace svého názorového vývoje a svých odborných

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Morfologie zubů - Kreslení a modelování zubů

Autor: Kolektiv autorů - Hana Hecová,Květa Monhartová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Čtvrté vydání učebnice, určené studentům Lékařské fakulty v Plzni. Teoretická část učebního textu se zabývá základním popisem zubu, jeho značením, morfologií tvrdých zubních tkání a morfologií stálého chrupu. Cvičná část se zaměřuje na nákresy a modelaci zubů.

Sleva 20 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Podvojné účetnictví 2020

Autor: Jana Skálová

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. Následuje rozbor účetních příkladů podle účtových tříd, tedy od dlouhodobého hmotného majetku, přes zásoby a

Sleva 15 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Základy veřejné správy

publisher: Montanex

0 / 5
Učebnice, která je určena především studentům SŠ a VOŠ pro zvládnutí předmětu Veřejná správa, vychází již v 5. aktualizovaném vydání. Reflektuje významné změny v legislativě veřejného a správního práva, vycházející z nového občanského zákoníku a dalších zákonů týkajících se činnosti úřadů státní správy. Učebnice, na jejíž odborné přípravě se podílela i nová autorka Ing. Bc. Petra Kalousková, je

Sleva 6 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem

Zajímavosti reliéfu Čech, Moravy a Slezska

Autor: Jan Bína

publisher: Petrklíč

0 / 5
32 %
Česká republika je bohatá na přírodní krásy a pozoruhodnosti. V nemalé míře se na tom podílí mnohotvárnost reliéfu našich zemí. Máme u nás hornatiny, vrchoviny, pahorkatiny, podhůří, nížiny, plošiny, kotliny, brázdy, tabule, pánve, úvaly, brány či mezihoří. To všechno jsou názvy devadesáti tří vymezených geomorfologických celků počínaje Českým lesem a konče Dolnomoravským úvalem. V knížce jsou u

Sleva 32 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Ke stolu!

Autor: Pavla Melková

publisher: Dokořán

0 / 5
32 %
Pozvání Ke stolu! svedlo dohromady devatenáct autorů z různých profesních oblastí. Jejich úkolem bylo identifikovat, každý sám za sebe, jedno téma, které mu osobně leží na srdci a jehož řešení může zlepšit kvalitu rozvoje Prahy a života v ní. U pomyslného stolu debatovali architekti, pedagogové, filozof, historik, sociolog, developer, lékař, ekonomové, novinářka a cestovatelka, výtvarní umělci,

Sleva 32 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Continuity and Discontinuities of Religious Memory in the Czech Republic

Autor: kolektiv autorů

publisher: Barrister & Principal

0 / 5
32 % Novinka

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Kvalitativní výzkum se zaměřením na polostrukturovaný rozhovor

publisher: Slon

0 / 5
21 %
S rostoucím využíváním kvalitativního výzkumu v posledních desetiletích a zařazením kvalitativních výzkumných metod do osnov různých studijních oborů na vysokých školách se technika polostrukturovaného rozhovoru stala značně populární, zřejmě pro svoji zdánlivou jednoduchost a dostupnost. Realizace polostrukturovaného rozhovoru, stejně jako dalších metod a technik kvalitativního výzkumu však

Sleva 21 % z běžně ceny 455 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem u dodavatele

Sféra Iohanna de Sacrobosco - středověká učebnice základů astronomie

publisher: Akropolis

0 / 5
32 %
Latinský Traktát o sféře světa anglického astronoma 13. století Iohanna de Sacrobosco, působícího na univerzitě v Paříži, se stal základní učebnicí astronomie, která byla čtena a studována až do 17. století. Jeho neobyčejný vliv je dokumentován mnoha stovkami dochovaných rukopisů i exemplářů inkunábulí a starých tisků. Naše kniha přináší edici latinského znění práce a její první český překlad,

Sleva 32 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Gynekologie

publisher: Galén

0 / 5
18 %
Gynekologie jako většina oborů medicíny zaznamenala v posledním desetiletí významný pokrok zejména v rozšiřujících se znalostech patogeneze mnoha onemocnění. V oblasti diagnostiky se četné postupy a metody staly historií a ve všech gynekologických subspecializacích se objevily nové terapeutické možnosti. Již třetí, doplněné a přepracované vydání oblíbené učebnice je koncipováno jako výchozí text

Sleva 18 % z běžně ceny 1 200 Kč

Naše cena: 984 Kč

Skladem

Pediatrická propedeutika

publisher: Galén

0 / 5
18 %
Třetí, přepracované a rozšířené vydání původní učebnice pediatrické propedeutiky, kterou připravil kolektiv zkušených odborníků z 2. a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zaplňuje existující mezeru v pregraduálním a postgraduálním vzdělávání. Text sleduje všechna důležitá období růstu a vývoje dítěte. Pojednává o výživě jednotlivých věkových kategorií a v úvodu do neonatologie shrnuje

Sleva 18 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 812 Kč

Skladem u dodavatele

Znovu o klimatických změnách - Shrnutí zprávy NIPCC a další texty

Autor: neuveden

publisher: Institut Václava Klause

0 / 5
32 %
Za obnoveným běsněním environmentalismu se skrývá jen stará a dobře známá snaha přeměnit od základů náš životní styl. „Spor není o teplotě, spor je o radikální změně lidské společnosti a našeho způsobu života, je o omezení naší svobody, což jedna strana tohoto střetu požaduje a snaží se to té druhé vnutit,“ říká v nové knize IVK Václav Klaus. Navzdory míře iracionality, jíž čelíme, se chceme

Sleva 32 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem

Léčivá síla vody

Autor: Jarmila Mandžuková

publisher: Fortuna Libri

0 / 5
20 %
Voda je zdrojem zdraví a vitality a sehrává důležitou roli při léčbě řady nemocí a zdravotních potíží. Tato unikátní publikace známé autorky populárně naučných knih přináší množství cenných informací o vodě, pitném režimu, vodoléčbě a dává odpověď na řadu otázek: Kolik vody a kdy máme pít? Jak poznáme nedostatek vody v těle? Jak zlepšit kvalitu vody z kohoutku? Jak dynamizovat vodu? Umí voda

Sleva 20 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem

Už žádné plasty

Autor: Martin Dorey

publisher: Via

0 / 5
15 %
MÁTE 2 MINUTY? SAMOZŘEJMĚ, ŽE ANO. Oceány jsou kriticky znečištěné. Musíme je vyčistit a zastavit produkci plastů přímo u zdroje. Známe jednoduchý a účinný způsob, jak na to. Přečtěte si tuto knihu a objevte drobné změny s ohromným celkovým dopadem, které můžete zavést ve svém životě.

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Mechanika letu I. Letové výkony

publisher: CERM

0 / 5
21 %
Učebnice je určena posluchačům technických univerzit, studujícím jakýkoliv obor zaměřený na letecké inženýrství, budoucím pilotům dopravních letadel i odborníkům z letecké praxe, kteří si chtějí oživit problematiku letových výkonů. První díl svým obsahem pokrývá část klasické mechaniky letu zabývající se letovými výkony atmosférických letadel. Teoretický výklad základních problémů letových výkonů

Sleva 21 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem u dodavatele

Daňové zákony 2020 XXL ProFi

Autor: neuveden

publisher: Newsletter

0 / 5
32 %
Úplná změní platná v roce 2020 (v praktickém kompletu s webem, e-bookem v pdf, e-booky v ePub a aktualizačním servisem) Nové vydání oblíbené příručky vycházející od roku 1994 po schválení velkých vládních daňových novel. Právní stav pro rok 2020. Obsah: přehledný úvod ke zvládnutí orientace v novelách během několika minut, systematické úvodní komentáře všech aktuálních novel, úplná znění zákona

Sleva 32 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem

Zemědělství a potraviny - Encyklopedický předhled

Autor: Kolektiv autorů - Josef Holec,Jana Poláková

publisher: Profi Press

0 / 5
32 %
Kniha vznikla ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Snahou knihy je poukázat na propojenost faktorů prostředí, vlastní zemědělské produkce a vyrobených potravin, ať již jde o jejich množství (včetně výhledů do budoucna), nebo kvalitu. V první část je o seznámení s historií, současným i budoucím významem zemědělství a zasazení produkce do kontextu prostředí. Druhá část je

Sleva 32 % z běžně ceny 640 Kč

Naše cena: 435 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí