Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Ekonomie

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Plasticus maritimus: invazivní druh

publisher: JAKOST

0 / 5
21 %
Když byla portugalská bioložka Ana Pego malá, nehrávala si na dvorku, ale skoro vždycky na pláži. Chodívala na procházky, pozorovala příliv a odliv a sbírala zkameněliny. Postupem času si uvědomila, že se v písku čím dál častěji objevuje nový druh: plast. Ana chtěla varovat před jeho dopady na život na planetě, a tak se rozhodla tento druh sbírat a pojmenovat ho. Nazvala ho Plasticus maritimus a

Sleva 21 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Moře v 300 otázkách a odpovědích

publisher: JAKOST

0 / 5
21 %
Proč je moře modré? Jak vznikají vlny? K čemu má ježovka ostny? Kdo žere mořskou hvězdici? Proč jsou plameňáci růžoví? Ti, kdo se zajímají o moře, mají spoustu otázek. A každá z nich si zaslouží odpověď. Tady jich máte hned 300, jsou podány jednoduchým a srozumitelným jazykem a provází je mnoho obrázků. Poslouží jako zásobárna praktických rad a informací o bohatém prostředí, o něž musíme pečovat.

Sleva 21 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Robustní statistické metody

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text pro posluchačeMatematicko-fyzikální fakulty UK doplňuje přednášku Robusrní a neparametrické metody. Text předpokládá základní znalosti pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Průmyslověprávní informace

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učebnice Průmyslověprávní informace je věnována jednotlivým předmětům průmyslově právní ochrany a jejich charakteristice. Čtenář se seznámí i s historickým vývojem ochrany objevů a vynálezů, či se soudobými mezinárodními informačními systémy, které zprostředkovávají přístup k patentoprávním procesům a vlastnímu obsahu patentových spisů. Druhá část publikace se zabývá jednotlivými druhy

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Real Economic: Confergence-Selected Topics

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace se věnuje vybraným problémům reálné ekonomické konvergence. Ve čtyřech kapitolách autoři vysvětlují problémy lidského kapitálu a cenové konvergence, uvádějí modely týkající se různých úrovní důchodu per capita v různých zemích a procesů výzkumu a vývoje. Samostatná kapitola se zabývá otázkou integrace tradičních oblastí vědy a výzkumu v každé zemi do globální vědecké sítě a metodami

Sleva 20 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Reakce organických sloučenin

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie se věnuje tématům, která bývají ve většině učebnic chemie zmiňována jen velmi stručně. Seznamuje čtenáře s různými způsoby psaní vzorců a reakčních schémat či stereochemií organických molekul. Uvedeny jsou rovněž poslední úpravy názvosloví organických sloučenin, součástí knihy je i etymologický slovníček. Profesor Josef Pacák v knize publikuje i své názory na reaktivitu nevazebných

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Laboratorní cvičení z biologie a biochemie mikroorganismů

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text je určen především pro studenty bakalářského programu biochemie na PřF UK. Je koncipován jako základní didaktický materiál pro předmět Praktická cvičení z biologie a biochemie mikroorganismů, který je součástí kurzu Biologie a biochemie mikroorganismů, doporučeného pro 2. úsek bakalářského studia. Teoretická část seznamuje studenty se základními pomůckami a technikami používanými v

Sleva 20 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Lékařská mikrobiologie pro zubní lékařství

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha shrnuje základy lékařské mikrobiologie v rozsahu potřebném pro studium oboru zubní lékařství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poskytuje povšechné informace o obecné mikrobiologii a jejích základních pojmech, o nejdůležitějších patogenech a hlavních mechanismech vzniku a průběhu vybraných infekčních onemocnění, o jejich diagnostice, zásadách terapie a prevence. Kromě

Sleva 20 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem

Lékařská biologie a genetika (III. díl)

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Lékařská biologie a genetika, III. díl je poslední částí nové řady skript (I. díl, Otová B. et. al., Karolinum 2008, II. díl, Kohoutová M. et al., Karolinum 2012), které jsou základním učebním textem pro posluchače magisterského studia na 1. LF UK. Obsahuje kapitoly Imunogenetika, Populační genetika, Evoluční biologie a Lékařská genetika, jež jsou součástí sylabu předmětu B00360 Biologie a

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Lékařská chemie a biochemie pro stomatology: Praktická cvičení - teoretická část

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text je určen studentům 1. ročníku oboru Zubního lékařství. Obsahuje teoretické znalosti nutné pro provádění praktických úloh v rámci laboratorních cvičení předmětů Lékařská chemie, materiály v zubním lékařství a Biochemie a patobiochemie vyučovaných na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Student se seznámí s principy základních kvalitativních i kvantitativních metod

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Sociální a posudkové lékařství

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text Sociální a posudkové lékařství je určen pro základní orientaci v oborech sociálního a posudkového lékařství studentům lékařských fakult a nejen jim. V první části učebnice se autoři zabývají problematikou sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví a v části druhé problematikou posudkového lékařství. V jednotlivých kapitolách je definován pojem „zdraví“ – zdraví je podmínkou pro

Sleva 20 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Laboratorní cvičení z organické chemie pro farmaceuty

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text pro posluchače Farmaceutické fakulty UK je určený k výuce praktických cvičení z organické chemie.

Sleva 20 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem u dodavatele

Sbírka úloh z fyziky

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Sbírka úloh z fyziky je určena k přípravě zahraničních studentů před vstupem na české vysoké školy. Text obsahuje různé typy příkladů, které jsou používané u přijímacích zkoušek na VŠ.

Sleva 20 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem u dodavatele

Principy, teorie a metody auxologie

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text pro posluchače Přírodovědecké fakulty UK obsahuje teoretické a metodologické základy auxologie. Z obsahu: principy skeletárního růstu, obecné teorie růstu, kraniofaciální růst, postkraniální růst, řízení a dědičnost růstu, hodnocení růstu, modelování růstu, zásady a metody hodnocení auxologických dat.

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Modelování mezní vrstvy atmosféry

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text shrnuje znalosti o procesech v mezní vrstvě atmosféry. Autor odvozuje pohybové rovnice popisující tyto procesy, zavádí užívané zjednodušující aproximace a pojednává o fenoménu turbulence. V závěru autor popisuje metody řešení otázek spojených např. se znečištěním ovzduší. Určeno zejména studentům a doktorantům MFF UK.

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Klasická mechanika II. Kontinuum

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Druhý díl Klasické mechaniky doplňuje výuku mechaniky v úvodním kurzu fyziky a je určen posluchačům, pro něž je fyzika hlavním oborem studia. Obsah: popis kontinua, reologie, pružnost, mechanika tekutin.

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Patofyziologie ve schématech

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text, který je určen pro posluchače FTVS UK. Text je rozdělen do dvou částí: základy obecné patofyziologie a patofyziologie orgánů a systémů.

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Multiagentní přístupy v ekonomii

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie analyzuje vazby mezi rozvojem multiagentních přístupů a rozvojem informačních technologií, konkrétně distribuované inteligence a ukazuje na řadě aplikací možnosti použití multiagentních přístupů v ekonomii. Aplikace se týkají analýzy vývoje struktury trhu, analýzy dynamiky struktury spotřeby, analýzy migrace a migračních sítí a analýz systému vysokých škol jednak s optimalizujícími

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Praktikum vybraných ekologických metod

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební texty jsou určeny především posluchačům 3. ročníku studia geobotaniky. Odběr reprezentativních vzorků v terénu, zjištění základních charakteristik vegetace, laboratorní stanovení vybraných fyzikálních a chemických charakteristik půd, provádění mikroklimatických měření atp. se procvičuje ve zhruba 40 úlohách. Cílem praktika však není procvičování zkoušek s nejmodernější instrumentální

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text pro posluchače FTVS UK v první části seznamuje s historií a didaktikou péče o zdravotně oslabené. Druhá část obsahuje základní praktická pohybová cvičení, která vedou ke zlepšení zdravotního stavu nemocných.

Sleva 20 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavateleAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí