Registrace | Přihlášení


Ekonomie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Moravský kras v ponorné řece času

Autor: Zajíček Petr

publisher: Academia

5 / 5
35 %
Moravský kras je naše nejlépe vyvinuté krasové území s největším počtem povrchových a podzemních krasových jevů. Zároveň patří k výjimečným oblastem České republiky s bohatou historií a kulturou. Malebná krajina protkaná hlubokými kaňony je útočištěm širokého spektra živočichů a rostlin a byly zde popsány mnohé endemity. Nepatrnému dílu naší republiky severně od Brna se řada autorů věnovala

Sleva 35 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 362 Kč

Skladem

Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v ČR III.

Autor: Vrška Tomáš

publisher: Academia

0 / 5
33 %
Stejně jako předchozí dva svazky i třetí díl předpokládané sedmidílné řady o českých a moravských pralesovitých rezervacích přináší výsledky opakovaného zkoumání dřevinného i bylinného patra a půdních poměrů, tentokrát v rezervacích Šumavy a Českého lesa. Souhrnné výsledky výzkumů objasňují historický vývoj rezervací i současnou dynamiku vývoje zkoumaného ekosystému. V práci jsou též odvozeny

Sleva 33 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem

Jak jsme zachraňovali svět aneb Půl století ve službách mezinárodní ochrany přírody

Autor: Čeřovský Jan

publisher: Academia

0 / 5
33 %
Nadšený pozorovatel a ochránce přírody, vystudovaný ekolog J. Čeřovský se v průběhu druhé poloviny 20. století významně podílel na činnostech a rozvoji československé, české i světové ochrany přírody. Jak se vyvíjelo mezinárodní dění v tomto oboru, kterého se aktivně účastnil jako dobrovolník i profesionál? Autor popisuje vznik a historii specializovaných mezinárodních organizací, jejich programů

Sleva 33 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem

Rozmnožování z pohledu evoluce - Námluvy, sňatky a podvody v říši živočichů a rostlin

Autor: Kolektiv autorů - Balážová Alena,Kolář Filip,Fíla Jan,Mikát Michael,Baláž Vojtech

publisher: Academia

0 / 5
33 %
Kniha popularizačním způsobem shrnuje nové poznatky o rozmnožování organismů, především živočichů a rostlin. Hlavním cílem je vysvětlit srozumitelnou formou obecné evoluční principy, které se při rozmnožování uplatňují, a seznámit čtenáře s moderními vědeckými teoriemi v tomto oboru. Jednotlivé mechanismy jsou ilustrovány velkým množstvím konkrétních příkladů a zajímavostí v podobě rámečků,

Sleva 33 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Mimikry a příbuzné jevy - Dějiny poznávání a výkladu vnějšího vzhledu živých organismů

Autor: Komárek Stanislav

publisher: Academia

0 / 5
35 %
Kniha zachycuje celou šíři jevů v rámci adaptivních zbarvení v přírodě: krypse, aposematismu i různých typů mimézí i historii jejich poznávání za posledních dvě stě let. Jak ovlivnil darwinovský obrat interpretaci vnějšího vzhledu živých organismů? Proč bylo nutno postulovat pohlavní výběr? Jak se vynořily koncepce různých typů mimézí (batesovské, müllerovské, peckhamovské, wasmannovské,

Sleva 35 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem

Přenesená krajina - Český venkov v rumunském Banátu

Autor: Kovář Pavel

publisher: Academia

0 / 5
33 %
Území jižního Rumunska, kde tvoří hranici se Srbskem veletok Dunaje, se dostal do povědomí veřejnosti pod označením Banát. Má složitou historii opakovaného dosidlování různými etniky, která měla pomezní divočinu rakousko-uherské monarchie hospodářsky povznést a zároveň bránit hranici mocnářství proti tureckému ohrožení z východu. Významný podíl na utváření zdejší krajiny měli osadníci z Českých

Sleva 33 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 436 Kč

Skladem

Skleníkové plyny z půdy a zemědělství

Autor: Šimek Miloslav

publisher: Academia

0 / 5
34 %
Panuje všeobecná shoda, že hlavní podíl na stálém zvyšování koncentrace skleníkových plynů v atmosféře má pokračující využívání fosilních paliv v energetice, průmyslu a dopravě. Ovšem daleko méně už se ví o tom, že dalším významným globálním zdrojem skleníkových plynů je zemědělství a využívání půdy, tedy pěstování plodin a dřevin a chov hospodářských zvířat. Jsou to právě oxid uhličitý, metan a

Sleva 34 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Názvosloví organických sloučenin

Autor: Kotvaltová Sezemská Karolína

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Publikace shrnuje aktuální pravidla pro tvorbu názvů organických sloučenin podle IUPAC. Aplikace pravidel je ukázána na konkrétních řešených příkladech, zároveň zde lze nalézt i příklady k procvičení s autorským řešením a odkazy na použitá pravidla. Příručka je určena nejen pro úroveň střeních škol ale i pro základní kurzy organické chemie na vysokých školách.

Sleva 27 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem

Koagulace při úpravě vody - Teorie a praxe

publisher: Academia

0 / 5
33 %
S klesající kvalitou zdrojů pitné vody je její úprava stále obtížnější a vyžaduje hluboké znalosti problematiky. Předkládaná publikace přináší podrobné shrnutí tématu koagulace při úpravě vody, které využije široká odborná veřejnost od studentů přírodovědných směrů až po provozovatele úpraven vody, inženýry i techniky. Nabízí nejnovější poznatky v oblasti koagulace různých typů nečistot. Autoři

Sleva 33 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem

Jiné klima - jiný les

Autor: Kolektiv autorů - Fanta Josef,Petřík Petr

publisher: Academia

0 / 5
32 % Novinka
Klima se v lesnictví odjakživa považuje za nezávislý stanovištní faktor. Změna klimatu ale představuje podstatnou změnu podmínek pro vývoj, fungování a růst lesa jako nenahraditelné součásti naší krajiny. Tuto změnu musí respektovat i hospodářské využívání lesa. Důsledkem zanedbání tohoto principu je mj. probíhající kůrovcová kalamita, co do rozsahu a dopadů jedna z největších v historii

Sleva 32 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Jáchymov - Mineralogická perla Krušných hor

Autor: Horák Vladimír

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Pětisetletá historie dnes malého městečka v Krušných horách byla bohatá – v době svého založení v 16. století se stal Jáchymov světoznámým díky nálezům ušlechtilých minerálů stříbra a technickému pokroku v hornictví a přírodních vědách, které sem lákalo učence z celé Evropy. V 19. století se rozvinula jedinečná výroba uranových barev a na přelomu 19. a 20. století zdejší smolinec proslul

Sleva 27 % z běžně ceny 850 Kč

Naše cena: 621 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí