Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Ekonomie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Abeceda mzdové účetní 2013

Autor: Bořivoj Šubrt

publisher: Anag

4.3 / 5
Bestseller Abeceda mzdové účetní, který je určen pracovníkům, jež se zabývají především mzdovou a personální agendou

Sleva 9 % z běžně ceny 639 Kč

Naše cena: 581 Kč

Skladem

Abeceda mzdové účetní 2015

publisher: Anag

4.9 / 5
18 %
Mzdové účetnictví prakticky a přehledně od A do Z Srozumitelný výklad je doplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, formuláři s ukázkou správného vyplnění a v neposlední řadě také odkazy na příslušná zákonná ustanovení, které nenarušují samotný výklad, ale jsou pro lepší přehlednost umístěny po stranách textu. Přehled všech legislativních změn důležitých pro mzdovou účtárnu na

Sleva 18 % z běžně ceny 659 Kč

Naše cena: 540 Kč

Skladem

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

publisher: Anag

5 / 5
18 %
Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Zákon o prokazování původu majetku Právní úprava tohoto nového zákona je zaměřena na prokazování příjmů u tzv. přímých důchodových daní. Jde o zásadní změnu týkající se prokazování příjmů fyzických i právnických

Sleva 18 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem

Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2018 s přehledy a komentáři změn

Autor: Pavel Běhounek

publisher: Anag

5 / 5
18 %
Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2018, např. nová částka daňového zvýhodnění na prvé dítě. Legislativní změny pro rok 2018 Součástí v knize předkládaného výkladu jsou také parametrické změny pro rok 2018 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Aktuální znění legislativy s ohledem na veškeré

Sleva 18 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2020

publisher: Anag

4 / 5
18 %
Již 17. vydání populární publikace, která vychází po roční odmlce, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože v posledních dvou letech nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna, je publikace oproti předcházejícím vydáním významně upravena. V jednotlivých

Sleva 18 % z běžně ceny 659 Kč

Naše cena: 540 Kč

Skladem

Abeceda mzdové účetní 2020

Autor: kolektiv autorů

publisher: Anag

5 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 689 Kč

Naše cena: 565 Kč

Skladem

Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2013 - s přehledy změn

Autor: kolektiv autorů

publisher: Anag

0 / 5
Publikace přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které platí pro rok 2013, včetně změn přijatých v závěru roku 2012. Daňové změny pro rok 2013 Mezi nejdůležitější změny, které se v roce 2013 dotknou daňových zákonů, patří např. novelizace zákona o spotřebních daních, o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty nebo zákona o dani z

Sleva 9 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady 2013

Autor: Eva Hofmannová

publisher: Anag

0 / 5
Zaměstnavatelé se i nadále zaměřují na úspory ve všech činnostech, ve kterých vynakládají nemalé výdaje. Z těchto důvodů je nezbytné v plné míře využívat zákonem dané možnosti pro zahrnování těchto výdajů v co nejvyšší míře do daňově uznatelných nákladů. Změny v oblasti cestovních náhrad a stravného Legislativní úprava provedená zákonem č. 365/2011 Sb. přinesla zásadní změny pro oblast

Sleva 9 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech 2014

Autor: kolektiv autorů

publisher: Anag

0 / 5
18 %
Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti nový zákon o obchodních korporacích, důležitý právní předpis pro všechny, kteří mají co do činění s obchodními společnostmi nebo družstvy – společníky, akcionáře, jednatele, prokuristy, členy představenstev. Nový zákon o obchodních korporacích Nový zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), „nahrazuje“ s účinností

Sleva 18 % z běžně ceny 1 099 Kč

Naše cena: 901 Kč

Skladem

Průvodce odborně způsobilých osob problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hornické…

publisher: Anag

0 / 5
18 %
Publikace je určena zejména pro uchazeče o získání kvalifikace odborně způsobilé osoby pro hodnocení rizik (OZO), pro odborně způsobilé osoby připravující se na povinné přezkoušení, ale i pro drobné podnikatele, vedoucí pracovníky, odborové inspektory, zástupce zaměstnanců pro BOZP a další. Do určité míry může tato kniha nahradit drahé přípravné kurzy na zkoušku z odborné způsobilosti pro OZO

Sleva 18 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 409 Kč

Skladem

Priority ředitele - Ovládněte umění, jak přežít na vrcholu - Ovládněte umění, jak přežít na vrcholu

Autor: Neil Giarratana

publisher: Anag

0 / 5
18 %
Kniha Priority ředitele poskytuje přímé, specifické, cenné a praktické rady a postřehy pro začínající vedoucí výkonné úředníky a generální ředitele nebo manažery, podpořené humornými a ironickými příběhy. Neil Giarratana vás vezme do úřadu generálního ředitele a ukáže nejvyšší ředitelské priority – dostat ty pravé… jinak! Vše, co jste kdy o ředitelování potřebovali vědět Autor výběrem témat

Sleva 18 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2015

publisher: Anag

0 / 5
18 %
Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů, přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2015. Výrazné změny ve zdanění pro rok 2015 Autoři zdůrazňují rozdíly oproti postupu v roce 2014 vyplývající z řady změn v rozsáhlé novele zákona sledující doladění vazeb na nový občanský zákoník, vypuštění záměru

Sleva 18 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě

publisher: Anag

0 / 5
18 %
Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých oblastí BOZP zaměřený na specifickou skupinu organizací státní správy a samosprávy. Praktický rádce v BOZP pro praxi samosprávy Odborný výklad autora k požadavkům právních předpisů je doplněn velkým množstvím názorných příkladů. Kniha pomáhá uživateli naplnit právní požadavky a tím současně efektivně zlepšit systém řízení

Sleva 18 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2012

Autor: Petr Pelech

publisher: Anag

0 / 5
Výklad publikace vychází z ustanovení zákona o daních z příjmů a navazujících ustanovení právních předpisů dotýkajících se přímo či nepřímo procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2012. Autoři zdůrazňují rozdíly oproti postupu v roce 2011, objasňují srozumitelně a přesně proces počínající výpočtem superhrubé mzdy, měsíční daňové zálohy nebo bonusu a konče

Sleva 9 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 345 Kč

Skladem u dodavatele

Aplikace platových předpisů ve školství 2016 s komentářem a příklady z praxe

publisher: Anag

0 / 5
18 %
Šesté aktualizované vydání publikace Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe přináší souhrnný popis pravidel odměňování ve školství, a to z hledisek pracovněprávních, odborně pedagogických i organizačních.Publikace „šitá na míru“ pro praxiVýklad jednotlivých předpisů je proveden výhradně z pohledu potřeb školské praxe. Je zaměřen na veřejné školy, některé části

Sleva 18 % z běžně ceny 489 Kč

Naše cena: 401 Kč

Skladem

Daňový proces 2016 - Judikatura k problémovým situacím

publisher: Anag

0 / 5
18 %
Dnešní doba klade na daňové poradce, pracovníky finanční správy, soudce, advokáty, účetní, ale i na všechny zodpovědné podnikatele nemalé požadavky. Doby, kdy stačilo důkladně si prostudovat daňový zákon, jsou už dávno pryč. Jak totiž judikoval Nejvyšší správní soud v rozsudku 9 Afs 66/2015 – 36: „Otrocké následování doslovného znění zákona, jehož se stěžovatel domáhá, však nemá v moderním

Sleva 18 % z běžně ceny 589 Kč

Naše cena: 483 Kč

Skladem

Abeceda zdaňování veřejně prospěšného poplatníka daní z příjmů právnických osob

publisher: Anag

0 / 5
18 %
Tato přehledná publikace je skvělým průvodcem pro každého, kdo se zajímá o problematiku zdanění veřejně prospěšného poplatníka. Zdaňování veřejně prospěšného poplatníka od A do Z Autorky vymezují jednotlivé veřejně prospěšné poplatníky v návaznosti na ustanovení občanského zákoníku a zákona o daních z příjmů. Podrobně provázejí jednotlivými kroky při podávání daňového přiznání k dani z

Sleva 18 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 368 Kč

Skladem

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016

publisher: Anag

0 / 5
18 %
Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016. Vychází z aktuálního stavu legislativy Výklad reaguje na všechny legislativní změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe, které se v procesu zúčtování vyskytují. Základní osnova vychází z ustanovení zákona o

Sleva 18 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem

Cizí měny a kurzové rozdíly v podvojném účetnictví - Výklad a řešené příklady 2017

publisher: Anag

0 / 5
18 %
Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která pro nestátní neziskové organizace tuto problematiku řeší. Velké množství praktických příkladů účtování cizích měn Tato praktická kniha zpracovává problematiku účetních případů, ve kterých se vyskytují cizí měny, a to od těch nejběžnějších, až po ty

Sleva 18 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 311 Kč

Skladem

Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD

publisher: Anag

0 / 5
18 %
Kniha obsahuje výklad novelizovaných předpisů platných k 1. 1. 2017 pro účetnictví vybraných účetních jednotek, tj. pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace (zřízené ÚSC i státní), dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel. K obsahu publikace Kromě účetních předpisů jsou v této knize uvedeny

Sleva 18 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 491 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí