Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Ekonomie

Abeceda mzdové účetní 2013

Autor: Kolektiv autorů - ,kolektiv

publisher: Anag

4.3 / 5
23. aktualizované vydání Bestseller Abeceda mzdové účetní, který je určen pracovníkům, jež se zabývají především mzdovou a personální agendou, vychází letos již ve 23. vydání. Řeší nejen tato témata mzdového účetnictví Publikace je zaměřena zejména na tyto oblasti: pracovněprávní problematiku, zpracování mezd, průměrný výdělek, srážky ze mzdy, povinnosti zaměstnavatelů k Úřadu práce a jejich

Sleva 9 % z běžně ceny 639 Kč

Naše cena: 581 Kč

Skladem

Abeceda mzdové účetní 2015

publisher: Anag

4.9 / 5
14 %
Mzdové účetnictví prakticky a přehledně od A do Z

Sleva 14 % z běžně ceny 659 Kč

Naše cena: 567 Kč

Skladem

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Pelc, Vladimír Pelc

publisher: Anag

5 / 5
14 %
Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.).

Sleva 14 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 343 Kč

Skladem

Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2018 s přehledy a komentáři změn

Autor: Pavel Běhounek

publisher: Anag

5 / 5
14 %
Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2018, např. nová částka daňového zvýhodnění na prvé dítě.

Sleva 14 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Abeceda mzdové účetní 2020

Autor: Kolektiv autorů - Bořivoj Šubrt, Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Alena Skoumalová, Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Dana Lukešová, Jana Dorčáková, Martin Mikyska, Michal Ztratil

publisher: Anag

0 / 5
14 % Novinka
Jubilejní 30. vydání zcela jedinečné a nepostradatelné pomůcky všech mzdových účetních. Publikace Abeceda mzdové účetní je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování.

Sleva 14 % z běžně ceny 689 Kč

Naše cena: 593 Kč

Skladem

Priority ředitele - Ovládněte umění, jak přežít na vrcholu

Autor: Neil Giarratana

publisher: Anag

0 / 5
14 %
Kniha Priority ředitele poskytuje přímé, specifické, cenné a praktické rady a postřehy pro začínající vedoucí výkonné úředníky a generální ředitele nebo manažery, podpořené humornými a ironickými příběhy. Neil Giarratana vás vezme do úřadu generálního ředitele a ukáže nejvyšší ředitelské priority – dostat ty pravé… jinak!

Sleva 14 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2012

Autor: Petr Palach

publisher: Anag

0 / 5
Výklad publikace vychází z ustanovení zákona o daních z příjmů a navazujících ustanovení právních předpisů dotýkajících se přímo či nepřímo procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2012. Autoři zdůrazňují rozdíly oproti postupu v roce 2011, objasňují srozumitelně a přesně proces počínající výpočtem superhrubé mzdy, měsíční daňové zálohy nebo bonusu a konče

Sleva 9 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 345 Kč

Skladem u dodavatele

Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2013 - s přehledy změn

publisher: Anag

0 / 5
Publikace přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které platí pro rok 2013, včetně změn přijatých v závěru roku 2012.

Sleva 9 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady 2013

Autor: Eva Hofmannová

publisher: Anag

0 / 5
Zaměstnavatelé se i nadále zaměřují na úspory ve všech činnostech, ve kterých vynakládají nemalé výdaje. Z těchto důvodů je nezbytné v plné míře využívat zákonem dané možnosti pro zahrnování těchto výdajů v co nejvyšší míře do daňově uznatelných nákladů.

Sleva 9 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech 2014 – poznámkové znění

Autor: Kolektiv autorů - N. Bachroňová, K. Divišová, L. Finger, J. Hejda, M. Machala, M. Prosser, V. Vaněčková

publisher: Anag

0 / 5
14 %
1. vydání Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti nový zákon o obchodních korporacích, důležitý právní předpis pro všechny, kteří mají co do činění s obchodními společnostmi nebo družstvy – společníky, akcionáře, jednatele, prokuristy, členy představenstev. Autoři publikace pojali výstižnou formou čtenáři objasnit podstatu a praktický dopad jednotlivých ustanovení nového zákona o obchodních

Sleva 14 % z běžně ceny 1 099 Kč

Naše cena: 945 Kč

Skladem

Průvodce odborně způsobilých osob problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci...

Autor: Kolektiv autorů - Kočí Miloslav,Kopecká Miroslava,Stiebitz Jindřich

publisher: Anag

0 / 5
14 %
Publikace je určena zejména pro uchazeče o získání kvalifi kace odborně způsobilé osoby pro hodnocení rizik (OZO), pro odborně způsobilé osoby připravující se na povinné přezkoušení, ale i pro drobné podnikatele, vedoucí pracovníky, odborové inspektory, zástupce zaměstnanců pro BOZP a další. Do určité míry může tato kniha nahradit drahé přípravné kurzy na zkoušku z odborné způsobilosti pro OZO

Sleva 14 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 429 Kč

Skladem

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2015

Autor: Kolektiv autorů - Milan Lošťák, Petr Pelech

publisher: Anag

0 / 5
14 %
Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů, přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2015.

Sleva 14 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 317 Kč

Skladem

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě

Autor: Zdeněk Šenk

publisher: Anag

0 / 5
14 %
Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých oblastí BOZP zaměřený na specifickou skupinu organizací státní správy a samosprávy.

Sleva 14 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 283 Kč

Skladem

Aplikace platových předpisů ve školství 2016 s komentářem a příklady z praxe

Autor: Jiří Valenta

publisher: Anag

0 / 5
14 %
Šesté aktualizované vydání publikace Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe přináší souhrnný popis pravidel odměňování ve školství, a to z hledisek pracovněprávních, odborně pedagogických i organizačních.

Sleva 14 % z běžně ceny 489 Kč

Naše cena: 421 Kč

Skladem

Daňový proces 2016 - Judikatura k problémovým situacím

Autor: Jaroslav Kobík

publisher: Anag

0 / 5
14 %
Dnešní doba klade na daňové poradce, pracovníky finanční správy, soudce, advokáty, účetní, ale i na všechny zodpovědné podnikatele nemalé požadavky. Doby, kdy stačilo důkladně si prostudovat daňový zákon, jsou už dávno pryč. Jak totiž judikoval Nejvyšší správní soud v rozsudku 9 Afs 66/2015 – 36: „Otrocké následování doslovného znění zákona, jehož se stěžovatel domáhá, však nemá v moderním

Sleva 14 % z běžně ceny 589 Kč

Naše cena: 507 Kč

Skladem

Abeceda zdaňování veřejně prospěšného poplatníka daní z příjmů právnických osob

Autor: Kolektiv autorů - Sofia Komrsková, Helena Stuchlíková

publisher: Anag

0 / 5
14 %
Tato přehledná publikace je skvělým průvodcem pro každého, kdo se zajímá o problematiku zdanění veřejně prospěšného poplatníka.

Sleva 14 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 386 Kč

Skladem

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016

Autor: Kolektiv autorů - Milan Lošťák, Petr Pelech

publisher: Anag

0 / 5
14 %
Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016.

Sleva 14 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem

Cizí měny a kurzové rozdíly v podvojném účetnictví - Výklad a řešené příklady 2017

Autor: Petr Beránek

publisher: Anag

0 / 5
14 %
Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která pro nestátní neziskové organizace tuto problematiku řeší.

Sleva 14 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 326 Kč

Skladem

Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD

Autor: Kolektiv autorů - Hana Juráňová, Karolína Juhászová

publisher: Anag

0 / 5
14 %
Kniha obsahuje výklad novelizovaných předpisů platných k 1. 1. 2017 pro účetnictví vybraných účetních jednotek, tj. pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace (zřízené ÚSC i státní), dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel.

Sleva 14 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 515 Kč

Skladem

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha - Průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další

Autor: Bořivoj Šubrt

publisher: Anag

0 / 5
14 %
Na českém trhu naprosto ojedinělá publikace, která navazuje na předchozí vydání knihy Obsluha mzdy a platu.

Sleva 14 % z běžně ceny 559 Kč

Naše cena: 481 Kč

SklademPřihlášení uživatele