Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Bankovnictví

Nejprodávanější v této kategorii

Centrální bankovnictví, 3. vydání

Autor: Revenda Zbyněk

publisher: Management Press

5 / 5
25 %
Odborná publikace je věnována činnostem centrálních bank v tržních ekonomikách a navazujícím oblastem. Největší pozornost autor věnuje měnové politice, regulaci bank a dohledu nad nimi. Zabývá se měnovou teorií, vývojem emise a oběhu peněz, problematikou inflace a deflace a alternativami dalšího vývoje bankovních systémů. Teoretický výklad je důsledně srovnáván s praxí v České republice a dalších

Sleva 25 % z běžně ceny 769 Kč

Naše cena: 574 Kč

Skladem

Bankovnictví v teorii a praxi / Banking in Theory and Practice

Autor: Michal Mejstřík , Magda Pečená , Petr Teplý

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Spolu s nastupujícími trendy v oblastech IT, digitalizace a cloud bankingu prochází globální bankovnictví v posledních letech dynamickým vývojem. Předkládaná publikace se snaží zájemce uvést do široké problematiky bankovnictví v teoretické i praktické rovině, a to s důrazem na Českou republiku a Evropskou unii. Jedná se o unikátní bilingvní česko-anglické dílo vycházející z několikaletého výzkumu

Sleva 24 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 372 Kč

Skladem u dodavatele

Základy bankovnictví - Teorie a praxe

Autor: Liběna Kantnerová

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

4.5 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 441 Kč

Skladem

Bankovnictví 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Stanislav Polouček,Kolektiv

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

4.5 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 621 Kč

Skladem u dodavatele

Peníze v moderních českých dějinách

Autor: Roman Vondra

publisher: Academia

4 / 5
26 %
Monografie přibližuje čtenářům problematiku měnového vývoje v českých zemích od 2. pol. 18. století po současnost. Na základě přehledu jednotlivých měn, které se na našem území během uplynulých dvou a půl staletí vystřídaly, líčí hospodářský a sociální vývoj v českých zemích v průběhu našich moderních dějin. Detailně také zkoumá jednotlivá platidla, která v jednotlivých obdobích naší historie

Sleva 26 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem

Platební styk - klasický a elektronický

Autor: Máče Miroslav

publisher: Grada

1 / 5
15 %
Kniha je úvodem do problematiky platebního styku. Podává stručný přehled o soudobém platebním styku a jeho realizaci. S touto problematikou se můžete seznámit v rozsáhlejších knihách o bankovnictví. V této předkládané publikaci však naleznete souvislý přehledný výklad.Autor si kromě popisu základních nástrojů platebního styku, jejich zajištění, záruk a financování všímá i problematiky

Sleva 15 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

Řízení obchodních bank. Vybrané kapitoly

Autor: Kašparovská Vlasta

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Učebnice je koncipována od obecnějšího pojetí problematiky k výkladu konkrétních vybraných oblastí z bankovního řízení. Z hlediska obsahu je strukturována do tří logicky a obsahově provázaných částí. Začíná výkladem základních principů bankovního podnikání s akcentem na funkce a cíle obchodních bank a na promítnutí bankovní činnosti do účetního výkaznictví. Pokračuje výkladem bankovní regulace a

Sleva 10 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 585 Kč

Skladem u dodavatele

Měnová analýza

Autor: Kodera Jan

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Kniha „Měnová analýza“ nás uvádí do poměrně složité problematiky poptávky po penězích a nabídky peněz. Velká pozornost je rovněž věnována rovnováze a dynamice peněžního trhu. Jako jeden z důsledků nerovnováhy na peněžním trhu je analyzována inflace. Zkoumaná problematika je vykládána pomocí matematických modelů, kde použitý matematický aparát nepřesahuje základy vysokoškolské matematiky.

Sleva 15 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem u dodavatele

Peníze, banky, finanční trhy

Autor: Polouček Stanislav

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Učebnice poskytuje nejen výklad základních pojmů, ale přináší ucelený pohled na „svět financí“. Pozornost je věnována jednotlivým stavebním kamenům finančního systému: finančním dokumentům, finančním institucím a finančním trhům. Finanční systém je přitom živý a relativně složitý komplex, kdy jednotlivé stavební kameny nabývají různých rysů a variant vzájemného propojení. Celé řady forem nabývají

Sleva 10 % z běžně ceny 730 Kč

Naše cena: 657 Kč

Skladem u dodavatele

Směnka jako zajištění, 2. vydání

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Obchodní, bankovní, ale také jiná praxe využívá směnky ve velkém měřítku rovněž jako nástroje zajištění splnění jiných práv a pohledávek. Užití směnky k tomuto účelu ovšem otevírá celou řadu problémů, a to jak právních, tak také zcela praktických. Snahou publikace je rozhodující okruh otevřených otázek objasnit. Nesoustředí se jen na vysvětlení podstaty a obsahu těchto zajišťovacích vztahů, ale

Sleva 10 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem u dodavatele

Spotřebitelský úvěr - Praktická příručka s příklady a judikaturou

Autor: Dohnal Jakub

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Praktická příručka nabízí čtenáři ucelený pohled na problematiku spotřebitelského úvěru, která přesahuje do několika právních předpisů, a hodnotí dílčí právní problémy z pohledu teorie.Zatímco advokáty a soudce bude zajímat, zda spotřebitel může prodloužit promlčecí dobu dle obchodního zákoníku, či zda lze smluvně stanovit fikci doručení mezi stranami tak, aby se spotřebitel nedozvěděl

Sleva 16 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem

Bankovní regulace a dohled

Autor: L. Jurošková

publisher: Auditorium

0 / 5
26 %
Kniha je reakcí na aktuální vývoj ve světové ekonomice dlouhodobě zmítané globální finanční krizí. V reakci na ní se stále častěji hovoří o změně systému bankovní regulace, přičemž se na národní i mezinárodní úrovni stále inenzivně diskutuje o míře této reulace. Autorka analyzuje stávající systém bankovní regulace a dohledu, a to jak jak v globálním, tak i v evropském kontextu, se zaměřením

Sleva 26 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem

Aktuální aspekty ochrany spotřebitele v bankovnictví + CD

Autor: Zwettlerová Ingrid

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Spotřebitel je každodenně konfrontován s různými formami reklamy, nabídek, možností služeb a zboží ve stále se rozšiřujícím spektru kvalitativním, cenovém i typovém. Měla by mu přitom být zaručena přiměřená právní ochrana, která by jej ale současně nezbavovala potřebné míry vlastní odpovědnosti a hospodárnosti. Těžištěm předkládané publikace je postavení spotřebitele jako klienta banky. Pozornost

Sleva 15 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

Platební karty. Ilustrovaná historie placení

Autor: Pavel Juřík

publisher: Libri

0 / 5
20 %
Různé formy platidel provázejí lidstvo asi 8 000 let. Mají řadu funkcí a jednou z nich je role platidla, která se za poslední 3 000 let významně rozvinula. S tímto vývojem je spojen i vznik bankovnictví a otevření platebního trhu novým subjektům, jako jsou např. platební instituce. Autor tomuto vývoji věnuje úvodní část knihy (směnky, šeky, poštovní poukázky apod.). Větší část knihy je zaměřena

Sleva 20 % z běžně ceny 780 Kč

Naše cena: 624 Kč

Skladem u dodavatele

Základy bankovnictví-Bankovní obchody, služby, operace a rizika

Autor: Zbyněk Kalabis

publisher: BIZBOOKS

0 / 5
25 %
Kniha Základy bankovnictví poskytuje nejdůležitější informace o tom, na jakém základě obchodní banky poskytují své služby. Neklade si za cíl popsat do nejmenších podrobností jednotlivé bankovní obchody, jejím záměrem vysvětlit jejich podstatu a rizika, která jsou s nimi spojená, z pohledu bank i z pohledu jejich klientů. Nabízí také návod, jak se těmto rizikům vyhnout nebo je

Sleva 25 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem

Komunitární právní úprava spotřebitelského úvěru v praxi

Autor: Dvořáková Iva

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Autorka se zabývá problematikou spotřebitelského úvěru. Řešená problematika je zasazena do kontextu s aktuální diskuzí v odborné právní literatuře včetně související judikatury zveřejněné Soudním dvorem Evropské unie. Komunitární právní úprava spotřebitelského úvěru je v této publikaci řešena komplexně. Především je provedena analýza příslušných norem práva hmotného se zaměřením na

Sleva 15 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladembooktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele