Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Ekonomie

Ekonomie (6. vydání)

Autor: Robert Holman

publisher: C. H. Beck

4 / 5

Sleva 9 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 901 Kč

Skladem

Základy bankovnictví - Teorie a praxe

Autor: Liběna Kantnerová

publisher: C. H. Beck

4.5 / 5

Sleva 9 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 446 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do ekonomie pro střední školy, 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Robert Holman,Dana Pospíchalová

publisher: C. H. Beck

4 / 5
Ekonomie není pouhou směsicí poznatků o společnosti, je to vědecká disciplína, která vychází z poměrně nevelkého počtu zákonů lidského chování. Úvod do ekonomie odpovídá schopnostem a potřebám středoškoláků. Autoři minimalizovali grafický aparát a položili důraz na verbální výklad problémů. V učebnici jsou používány tři základní ekonomické modely - model nákladů a výnosů, poptávky a nabídky a

Sleva 9 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 355 Kč

Skladem u dodavatele

Bankovnictví 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Stanislav Polouček,Kolektiv

publisher: C. H. Beck

4.5 / 5

Sleva 9 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 628 Kč

Skladem u dodavatele

Daňové řízení

Autor: Kolektiv autorů - Monika Novotná, Kateřina Jordanovová, Lenka Krupičková, Jakub Šotník, kol.

publisher: C. H. Beck

4.5 / 5
Daňový řád nahradil k 1. 1. 2011 předchozí zákon o správě daní a poplatků. Přestože byl označován za moderní procesní předpis, za sedm let své účinnosti byl již desetkrát novelizován. Jedná se o zákon poměrně komplikovaný, a to ani provedené novelizace zcela neodstranily. Proto je velmi důležitý jeho správný výklad a aplikace, přičemž ani rozhodovací činnost správců daně není zcela bez nedostatků.

Sleva 9 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 537 Kč

Skladem

Strategie úspěšného podniku. Symbióza kreativity a disciplíny

Autor: Zdeněk Souček

publisher: C. H. Beck

3.7 / 5

Sleva 9 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 628 Kč

Skladem u dodavatele

Prognostické metody a jejich aplikace

Autor: Kolektiv autorů - Bohumír Štědroň,Martin Potůček,Jaroslav Knápek,Petr Mazouch,Kolektiv

publisher: C. H. Beck

3 / 5

Sleva 9 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 419 Kč

Skladem u dodavatele

Ekonomie - Sbírka řešených otázek a příkladů

Autor: Robert Holman

publisher: C. H. Beck

2.9 / 5

Sleva 9 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 355 Kč

Skladem

Průvodce pro interní audit a risk management vč.CD

Autor: Kafka Tomáš

publisher: C. H. Beck

1 / 5
Z průzkumu, který realizoval Mezinárodní institut interních auditorů v rámci své globální auditní informační sítě (GAIN) v březnu 2009 mezi 100 největšími společnostmi dle časopisu Fortune v reakci na světovou ekonomickou a finanční krizi, jednoznačně vyplývá, že interní auditoři by se měli v rámci revize své auditní strategie více zaměřit na rizika a systémy risk managementu. Přestože je dnes

Sleva 9 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 446 Kč

Skladem u dodavatele

Business plán - Krok za krokem

Autor: Kolektiv autorů - Radim Červený, Jiří Ficbauer, Alena Hanzelková, Miloslav Keřkovský

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 9 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 446 Kč

Skladem u dodavatele

Řízení obchodních bank. Vybrané kapitoly

Autor: Kašparovská Vlasta

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Učebnice je koncipována od obecnějšího pojetí problematiky k výkladu konkrétních vybraných oblastí z bankovního řízení. Z hlediska obsahu je strukturována do tří logicky a obsahově provázaných částí. Začíná výkladem základních principů bankovního podnikání s akcentem na funkce a cíle obchodních bank a na promítnutí bankovní činnosti do účetního výkaznictví. Pokračuje výkladem bankovní regulace a

Sleva 9 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 592 Kč

Skladem u dodavatele

Oceňování průmyslového vlastnictví - nové přístupy

Autor: Malý Josef

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace navazuje na knihu Obchod nehmotnými statky; pojednává však o zcela nových problémech - hlavním tématem je problematika oceňování průmyslového vlastnictví. Pojednává jak o v praxi nejrozšířenějších metodách, tak o novém přístupu k oceňování průmyslového vlastnictví, a to metodou oceňování reálných opcí. Pozornost je věnována zejména dvěma hlavním modelům - binomickému a Black-Scholesově.

Sleva 9 % z běžně ceny 580 Kč

Naše cena: 528 Kč

Skladem u dodavatele

Rozpočtové právo

Autor: Kolektiv autorů - Boháč Radim,Marková Hana

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace je prvním uceleným zpracováním českého rozpočtového práva v knižní podobě. Rozpočtové právo je v publikaci členěno na část obecnou a část zvláštní s tím, že v rámci obecné části se publikace zabývá základními otázkami rozpočtového práva jako součásti finančního práva. Pozornost je především zaměřena na rozpočtověprávní vztahy a rozpočtověprávní instituty. Otázky rozebírané v části

Sleva 9 % z běžně ceny 610 Kč

Naše cena: 555 Kč

Skladem u dodavatele

Měnová integrace. Náklady a přínosy členství v měnové unii

Autor: Kolektiv autorů - Kolektiv,Lacina Lubor

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Cílem publikace je seznámit čtenáře s historií měnové integrace, teorií optimálních měnových oblastí a zejména pak přínosy a náklady spojenými se vstupem do měnové unie. Pozornost je zaměřena také na proces budování hospodářské a měnové unie v evropském kontextu. Z pohledu České republiky je pak nejdůležitější analýza problematiky vstupu ČR a dalších zemí EU do hospodářské a měnové unie. Z

Sleva 9 % z běžně ceny 1 060 Kč

Naše cena: 965 Kč

Skladem u dodavatele

Management - trendy a teorie

Autor: Lang Helmut

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Od počátku 90. let se svět v důsledku politických, technologických a ekonomických změn podstatně změnil. Podniky začaly na tyto proměny reagovat změnou svých strategií. Nová praxe se promítá do teorie, obzvláště do nauky o podnikovém hospodářství a managementu. V centru pozornosti předkládané učebnice je proto otázka, zda lze v důsledku nových teoretických poznatků a jejich aplikace v praxi

Sleva 9 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 446 Kč

Skladem u dodavatele

Makroekonomická analýza a hospodářská politika

Autor: Kolektiv autorů - Beneš Jaromír,Kvizda Martin,Slaný Antonín

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Učebnice podává ucelený pohled na základní teoretické a praktické otázky hospodářské politiky. Na výklad základních makroekonomických charakteristik a jejich souvislostí navazuje vysvětlení základních teoretických i praktických otázek hospodářské politiky a hospodářko-politického rozhodování. Autoři se zabývají rovněž analýzou základních oblastí makroekonomické a mikroekonomické hospodářské

Sleva 9 % z běžně ceny 610 Kč

Naše cena: 555 Kč

Skladem

Nový regionalismus Teorie a případové studie (Evropská unie)

Autor: Kolektiv autorů - Cihelková Eva,Kolektiv

publisher: C. H. Beck

0 / 5
"Nový regionalismus představuje nejnovější vlnu vývoje regionální integrace, ve které dochází k nebývalému rozmachu a proměnám regionální integrace. Tyto proměny spolu s dnes již doslova globálním rozměrem regionalismu vyvolávají mnohé otázky související s rozvojem celé světové ekonomiky i jejích jednotlivých aktérů (včetně Evropské unie, České republiky, jednotlivých podnikatelských subjektů a

Sleva 9 % z běžně ceny 720 Kč

Naše cena: 655 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do podnikového hospodářství, 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Kislingerová Eva,Wöhe Günter

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Druhé české vydání nejrozšířenější učebnice podnikové ekonomiky v německy mluvících zemích. Změněné globální prostředí vyvolává potřebu adaptace podniků a aktivní využívání nových nástrojů tak, aby podniky nejen přežily, ale aby byly efektivní a fungovaly dlouhodobě. Svoji úlohu sehrávají i nové normy Evropské unie; asi nejvýrazněji je podniky pociťují v oblasti péče o životní prostředí, v

Sleva 9 % z běžně ceny 920 Kč

Naše cena: 837 Kč

Skladem u dodavatele

Management. Integrace tvrdých a měkkých prvků řízení

Autor: Duchoň Bedřich

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Předložená práce nese v podtitulu název Integrace tvrdých a měkkých prvků řízení. Každé technické dílo, každý projekt, jakákoliv akce totiž vyžaduje spolupráci lidí různých profesí, různých odborností. Úspěšné provedení jakéhokoliv díla tedy předpokládá integraci rozmanitých činností, jejichž usměrňování nemůže být náhodné. Bude dokončeno pouze tehdy, bude-li výsledku dosaženo systematicky,

Sleva 9 % z běžně ceny 630 Kč

Naše cena: 573 Kč

Skladem u dodavatele

Daňové teorie. S praktickou aplikací, 2. vydání

Autor: Kolektiv

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Druhé vydání úspěšné publikace přináší některá nová témata, popř. rozšíření již dříve zpracovaných témat, a to s ohledem na současné reálie České republiky. Mají vysoce příjmové skupiny obyvatel platit větší procento daně ze svých příjmů než méně majetní lidé ? Je tzv. rovná daň opravdu "rovná" ? Napomáhají "ekologické daně" skutečně ochraně životního prostředí ? Nejen na tyto otázky nalezne

Sleva 9 % z běžně ceny 570 Kč

Naše cena: 519 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele