Registrace | Přihlášení


Ekonometrie a operační výzkum

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Finanční ekonometrie (2. vydání)

Autor: Tomáš Cipra

publisher: Ekopress

4.1 / 5
13 %
Prvoúčelově je publikace určena jako vysokoškolský text pro školy ekonomického a matematického zaměření, a to včetně výzkumu, který zde probíhá. Může však být užitečná pro všechny, kteří v rámci své profese musí kvantitativně analyzovat ekonomická a finanční data.

Sleva 13 % z běžně ceny 620 Kč

Naše cena: 539 Kč

Skladem u dodavatele

Operační výzkum, 3. vydání

Autor: Josef Jablonský

publisher: Professional Publishing

5 / 5
12 %
Jednotlivé kapitoly knihy se zabývají samostatnými oblastmi aplikací kvantitativních přístupů k rozhodování, značná pozornost je věnována optimalizačním metodám a modelům, kniha se zaměřuje na lineární optimalizační modely s možnými aplikacemi při rozhodování o výrobním programu, při plánování reklamy, řešení alokačních úloh, optimalizaci distribučních procesů apod. Další kapitoly jsou věnovány

Sleva 12 % z běžně ceny 378 Kč

Naše cena: 333 Kč

Skladem

Prognostické metody a jejich aplikace

Autor: Bohumír Štědroň

publisher: C. H. Beck

3 / 5
Prognózy ( sociální, demografické, technologické, ekonomické ad. ) jsou významným nástrojem kvalifikovaného strategického řízení nejen na úrovni společnosti jako celku, ale také na úrovni podnikatelských subjektů. V podmínkách překotně se měnícího vnějšího prostředí musí společnost i firmy na změny rychle reagovat – musí být schopny se vypořádat nejen s důsledky globalizace, ale i s nepříznivým

Naše cena: 460 Kč

Skladem

Operační výzkum - nové trendy

Autor: Kolektiv autorů - Petr Fiala, kolektiv autorů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
V knize, určené především manažerům, systémovým pracovníkům, výzkumníkům a studentům, jsou shrnuty nové trendy v operačním výzkumu, zahrnující vybrané nové aplikace, přístupy a metody (Management dodavatelských řetězců a sítí; Okružní a rozvozní problémy; Modely hodnocení efektivnosti; Optimalizace ekonomických vztahů; Lenstrův algoritmus; Simulační metody).

Sleva 12 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem

Modelování a analýza produkčních systémů

Autor: kolektiv autorů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Publikace je věnována modelování produkčních systémů s cílem jejich analýzy a optimalizace jejich výkonnosti. Cílem je zprostředkovat porozumnění mezi manažery a systémovými pracovníky a vytvořit most mezimanažerskými koncepcemi a využitelnými modely prozvyšování výkonnosti produkčního systému. Obsahem je také shrnutí znalostí o modelování a analýze.

Sleva 12 % z běžně ceny 358 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem

Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek

Autor: Martin Dlouhý

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Hodnocením efektivnosti a výkonnosti produkčních jednotek se musí velmi vážně zabývat všichni manažeři, kteří chtějí zjistit, kde je slabý článek firmy či kde je naopak její výrazná konkurenční výhoda. Cílem by nemělo být stanovení pořadí od nejlepšího k nejhoršímu, jde zde především o analýzu faktorů, které nejvíce ovlivňují efektivní či neefektivní chování sledovaných jednotek (oddělení,

Sleva 12 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem

Modelování dodavatelských řetězců

Autor: Kolektiv autorů - Petr Fiala,Petr Fiala,Petr Fiala

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Dodavatelský řetězec je definován jako vícestupňový systém dodavatelů, výrobců, distributorů, prodejců a zákazníků. Mezi stupni dodavatelského řetězce v obou směrech proudí materiálové, finanční, informační a rozhodovací toky. Materiálové toky zahrnují toky nových produktů směrem od dodavatelů k zákazníkům a opačné toky vracení, servisu, recyklace a likvidace produktů. Finanční toky zahrnují

Sleva 12 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem u dodavatele

Matematické modelování

Autor: kolektiv autorů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Publikace obsahuje základní přehled disciplín, které patří do oblasti operačního výzkumu a ekonometrie. Z obsahu: Lineární programováni; Teorie grafů; Řízení projektů; Modely řízení zásob; Modely hromadné obsluhy; Teorie rozhodování; Simulační modely aj.

Sleva 12 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavateleAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí