Registrace | Přihlášení


Ekonomie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Jungueirovy Základy histologie

publisher: Galén

3.8 / 5
12 % Předprodej
České vydání vynikající světové učebnice histologie obsahuje překlad již čtrnáctého vydání promyšleně uspořádané, přehledné a výstižné prezentace kompletní buněčné biologie a histologie. Učebnice integruje tyto obory s biochemií, imunologií, endokrinologií a fyziologií a poskytuje nejlepší potřebný základ pro následné studium patologie. Text je primárně určen pro studenty medicíny a dalších

Sleva 12 % z běžně ceny 1 900 Kč

Naše cena: 1 672 Kč

Skladem Dnes

Základy klinické rehabilitace

Autor: Kolektiv autorů - Kolář Pavel,Máček Miloš

publisher: Galén

1.8 / 5
11 %
Moderní učebnice Základy klinické rehabilitace přináší studentům lékařských fakult i v nové reedici soubor základních poznatků z oboru rehabilitace, které jsou nezbytné pro základní seznámení se s tímto oborem. Text mohou také využívat studenti fyzioterapie bakalářského studia, z tohoto důvodu přesahují některé kapitoly svým rozsahem potřebné znalosti studujících medicíny, ale jsou potřebné pro

Sleva 11 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 447 Kč

Skladem

Lymfologie: Teoretické základy a klinická praxe

publisher: Galén

0 / 5
12 %
První původní českou monografii věnovanou oboru lymfologie, s mnoha interdisciplinárními souvislostmi a přesahy, sestavil přední anatom a chirurg prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc., z Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kniha na základě autorovy celoživotní práce a výzkumu shrnuje základní teoretické poznatky oboru a ukazuje, jak je nejlépe aplikovat v každodenní

Sleva 12 % z běžně ceny 2 500 Kč

Naše cena: 2 200 Kč

Skladem u dodavatele

Otorhinolaryngology

publisher: Galén

0 / 5
17 %
In this book, otorhinolaryngology is presented to students as a medical branch, individual chapters deal with particular “sub-branches” and common fields of medicine with other medical specializations. All chapters are divided into the theoretical part summarizing knowledge of anatomy, physiology and pathology and the part dealing with methods of investigation of the given branch and

Sleva 17 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem

Gynekologie

publisher: Galén

0 / 5
12 %
Gynekologie jako většina oborů medicíny zaznamenala v posledním desetiletí významný pokrok zejména v rozšiřujících se znalostech patogeneze mnoha onemocnění. V oblasti diagnostiky se četné postupy a metody staly historií a ve všech gynekologických subspecializacích se objevily nové terapeutické možnosti. Již třetí, doplněné a přepracované vydání oblíbené učebnice je koncipováno jako výchozí text

Sleva 12 % z běžně ceny 1 200 Kč

Naše cena: 1 056 Kč

Nedostupné

Základy anatomie 4a - Centrální nervový systém

Autor: Grim Miloš

publisher: Galén

0 / 5
20 %
Učebnice poskytuje základní informace o periferním nervovém systému, smyslových orgánech a anatomii kůže. Kapitola Periferní nervový systém zahrnuje popis periferních a hlavových nervů, jejich průběhu, základního větvení a inervačních oblastí. U popisu všech struktur je zdůrazněno topografické a funkční hledisko se zaměřením na využití v klinických oborech. Do kapitoly Autonomní, vegetativní

Sleva 20 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 399 Kč

Skladem

Základy dětské neurologie

Autor: Kolektiv autorů - Kršek Pavel,Zumrová Alena

publisher: Galén

0 / 5
12 %
Dětská neurologie zažívá dynamické a současně krásné období revolučních pokroků v diagnostice i léčbě řady onemocnění, z nichž mnohá donedávna neměla známou příčinu nebo byla pokládána za neléčitelná, popřípadě pro ně platilo obojí. Tento vývoj lékařské vědy si vyžádal kompletní revizi předchozích vydání učebnice dětské neurologie z let 2000 a 2008 a její zásadní přepracování a doplnění o nové,

Sleva 12 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 432 Kč

Skladem u dodavatele

Speciální otorinolaryngologie

Autor: Klozar Jan

publisher: Galén

0 / 5
12 % Novinka
Oblíbená moderní učebnice Speciální otorinolaryngologie vznikla na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol, katedře otorinolaryngologie IPVZ, pod vedením profesora MUDr. Jana Klozara, CSc. Pozvání ke spolupráci na druhém vydání přijala řada předních odborníků-specialistů; hlavní autor jejich dílčí kapitoly pořadatelsky zpracoval a

Sleva 12 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem

Základy lékařské genetiky

Autor: Kolektiv autorů - Pritchard Dorian J.,Korf Bruce R.

publisher: Galén

0 / 5
20 % Novinka
Učebnice Základy genetiky je překladem z anglického originálu Medical Genetics at a Glance od Doriana Pritcharda a Bruce Korfa a má poměrně široký záběr - od vývojové biologie a cytologie přes cytogenetiku, obecnou a molekulární genetiku až ke konkrétním aplikacím genetických poznatků v klinické praxi. Úvodní části obsahují výklad základních biologických poznatků, k nimž patří zejména struktura

Sleva 20 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 551 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí