Registrace | Přihlášení


Ekonomie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Stomatologie pro studující všeobecného lékařství

Autor: Kilian Jan

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
"Učební texty jsou určené zejména studentům všeobecného lékařství a podávají základní informaci o všech hlavních oborech stomatologie, tj. zejména o preventivní, dětské a záchovné stomatologii, parodontologii a chorobách ústní sliznice, stomatologické chirurgii, onkologii a traumatologii, protetické stomatologii a ortodoncii. Učebnice obsahuje vybrané kapitoly, které jsou významné pro

Sleva 21 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem u dodavatele

Modelové otázky z chemie pro přijímací zkoušky

Autor: Blanický Petr

publisher: Karolinum

4.2 / 5
15 % Sleva
Soubor modelových otázek je určen zájemcům o magisterské i bakalářské studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a slouží především k opakování poznatků získaných středoškolským studiem chemie. Zadání a tematika otázek určují rozsah požadovaných znalostí, které by měl uchazeč ovládat.

Sleva 15 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Praktická cvičení z nukleární mediciny

Autor: Kolektiv autorů - Vlček Petr,Vlček Petr

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
ato publikace k semináři z nukleární medicíny vychází z praktických potřeb výuky, které autorský kolektiv získal při přednáškách a seminářích posluchačů magisterského studia medicíny a bakalářského studia oboru Radiologický asistent. Na klinice nukleární medicíny a endokrinologie lékařské fakulty v Motole probíhá systematická výuka nukleární medicíny od r. 1992, a to v rámci společného předmětu

Sleva 21 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Patologická fyziologie orgánových systémů II.

Autor: Nečas Emanuel

publisher: Karolinum

4.5 / 5
21 %
Druhéhý díl učebnice patofyziologie orgánových systémů se věnuje dalším patologickým stavům, které postihují specifické orgány a orgánové i řídící systémy. Obsah: patofyziologie ledvin, tvorby moče a vyprazdňování močového měchýře, patofyziologie trávicího ústrojí, patofyziologie žláz s vnitřní sekrecí, patofyziologie nervového systému, patofyziologie kosterních svalů.

Sleva 21 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 257 Kč

Skladem u dodavatele

Patologická fyziologie orgánových systémů - část I.

Autor: Nečas Emanuel

publisher: Karolinum

4.1 / 5
21 %
"Druhé vydání učebnice patofyziologie orgánových systémů systematicky pojednává o etiologických a obecných patogenetických aspektech patologických stavů, které postihují specifické orgány a orgánové systémy. Publikace obsahuje tři kapitoly, které se věnují regulačním orgánovým systémům: patofyziologie krve a krvetvorné tkáně, patofyziologie cirkulačního aparátu, patofyziologie respiračního

Sleva 21 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 257 Kč

Skladem u dodavatele

Pedagogika sportu

Autor: Svoboda Bohumil

publisher: Karolinum

4 / 5
21 % Sleva
ext je určen sportovním trenérům se zájmem o problematiku výchovy ve sportu a posluchačům FTVS UK. Bohumil Svoboda věnuje pozornost nejenom pedagogickým problémům spojeným se sportovním výkonem, ale i výchově sportovce a osobnosti trenéra. Dotisk 2.

Sleva 21 % z běžně ceny 205 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

(Ne)udržitelný rozvoj -- Ekologie hrozba i naděje

Autor: Moldan Bedřich

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
Náš život je závislý na podmínkách, které nám poskytuje přírodní systém, přesto svou čiností tuto biosféru neustále narušujeme. Čerpáme nepřetržitě z přírodních zdrojů bez jejich dostatečné obnovy. Západní státy si sice tuto hrozbu uvědomují a přijaly jistá ustanovení, která měla vytvořit rámec tzv. trvale udržitelného rozvoje. Jak ale tyto plány a předpoklady doopravdy fungují? Autor sleduje

Sleva 21 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

Patologická fyziologie: Praktikum

publisher: Karolinum

4 / 5
21 %
Čtvrté vydání učebnice obsahuje úkoly, které slouží pro praktickou výuku patologické fyziologie. V úvodní části text seznamuje studenty se základními metodami manipulace se zvířaty a etikou experimentální práce. Druhá kapitola už přináší úkoly zaměřené na procvičení obecné patologické fyziologie, další kapitoly se zaměřují na krev, krevní oběh, dýchání, trávení, metabolismus a termoregulaci,

Sleva 21 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Anatomie pro nelékařské zdravotnické obory

publisher: Karolinum

3.7 / 5
21 % Sleva
Tento výukový text předkládá informace o stavbě lidského těla v objemu a na úrovni vhodné pro bakalářské studium nelékařských medicínských oborů – všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistence a ošetřovatelství. Je však rovněž vhodný pro optometristy, záchranáře, radiologické a radioterapeutické asistenty, nutriční specialisty, ale také pro nemedicínské přírodovědné a technické

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Průvodce po Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Autor: Hrouda Lubomír

publisher: Karolinum

3.9 / 5
21 %
Botanická zahrada Univerzity Karlovy v Praze je primárně orientována na zachycení co největší různorodosti domácí středoevropské květeny. Subtropické a tropické skleníkové expozice jsou zaměřeny na typické (a užitkové) zástupce tropické a subtropické flóry a vegetace, zahrnují ale i četné další čeledi semenných rostlin a kapradin významné z výukového hlediska. Venkovní expozice se soustředí

Sleva 21 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele

Modelové otázky z fyziky pro přijímací zkoušky

Autor: Heřman Petr

publisher: Karolinum

2 / 5
21 %
Soubor modelových otázek je určen zájemcům o magisterské i bakalářské studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a slouží především k opakování poznatků získaných středoškolským studiem fyziky. Zadání a tematika otázek určují rozsah požadovaných znalostí, které by měl uchazeč ovládat.

Sleva 21 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem

Základy cytopatologie I.

publisher: Karolinum

1 / 5
21 % Sleva
Učební text věnovaný studentům lékařských fakult, ale i lékařům při postgraduálním doškolování představuje základní vyšetřovací metodu užívanou ve všech klinických oborech. První díl knihy je zaměřen na klinické využití cytodiagnostiky v gynekologii a porodnictví.

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Lékařská histologie II. Mikroskopická anatomie

Autor: Vajner Luděk

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Druhé vydání učebního textu Lékařská histologie II je zdařilým pokračováním prvního dílu. Předkládané informace jsou opět vysvětlovány na základě moderních poznatků včetně molekulární stavby a funkčních aspektů. Vše je opět doplněno množstvím velmi přehledných ilustrací.

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Testové otázky z obecné patologie

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Učební text je určený pro posluchače lékařských fakult Univerzity Karlovy. Soubor testových otázek shrnuje základní poznatky, které by měl student z obecné patologie získat. Otázky jsou rozdělené do větších celků (Základy histopatologie, Smrt, nekróza, apoptóza, Atrofie, Distrofické změny, Pigmentace, Zánět, Poruchy oběhu krve a lymfy, Progresivní změny, Etiologická patologie, Obecná onkologie).

Sleva 21 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled patologie

Autor: Bártová Jarmila

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Učebnice Přehled patologie je určena především pro studenty bakalářských a navazujících magisterských stupňů studia různých směrů na lékařských fakultách. Jejím úkolem je seznámit studenty jak se základními pojmy obecné patologie, tak s nejdůležitějšími nozologickými jednotkami v části speciální. Cílem je vytvořit studentovi základní představu o nemoci a jejích projevech. Protože zmínění

Sleva 21 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech

Autor: Kolektiv autorů - Hendl Jan,Siegl Jakub,Moldan Martin

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Tato publikace je určena studentům oborů bez zaměření na matematiku. Přístupně pojednává základy vysokoškolské matematiky, logiky, množin, Booleovy algebry a teorie pravděpodobnosti. Celá druhá polovina knihy se věnuje popisné a induktivní statistice. Všechny kapitoly jsou doplněny řešenými příklady. K procvičení a ověření látky slouží otázky s volitelnou odpovědí a mnoho dalších příkladů spolu s

Sleva 21 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem u dodavatele

Obecná patologická fyziologie

Autor: Nečas Emanuel

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Učebnice přehledným způsobem pojednává o problematice biologických a fyziologických mechanismů působících a provázejících nemoci a patologické stavy lidského organismu. Jedná se o mechanismy, které jsou obecným podkladem různých nemocí. Je určena především studentům lékařství při přípravě ke studiu klinických oborů. Vedle upevnění a rozšíření znalostí umožňuje formovat přístup k porozumění

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem u dodavatele

Propedeutika dětského lékařství

Autor: Kolektiv autorů - Stožický František,Sýkora Josef,Fremuth Jiří

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Učebnice je určena studentům všeobecného lékařství a stomatologie k seznámení se s odběrem anamnézy a principy fyzikálního vyšetření v dětském věku. Cílem autorů je poukázat na základní rozdíly mezi dětským lékařstvím a vnitřním lékařstvím pro dospělé v odběru anamnézy, v technice fyzikálního vyšetření a v interpretaci fyzikálních nálezů s ohledem na různý věk vyšetřovaného dítěte. Obsah je

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Chci studovat němčinu na vysoké škole! Sbírka testových úloh z německé gramatiky

Autor: Šemelík Martin

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Uvažujete o studiu němčiny na vysoké škole? Nebo už německý jazyk na univerzitě studujete a své znalosti si chcete jen osvěžit? Sbírka testových úloh z německé gramatiky uživatelům poskytuje příležitost procvičit si pestrou paletu gramatických jevů. Publikace se skládá z celkem deseti komplexních testů, které obsahují úlohy přibližně na úrovni B1–B2 Evropského referenčního rámce, částečně i

Sleva 21 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Základy biologie a genetiky člověka

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
"V novém vydání učebnice studenti najdou vysvětlení obecných principů genetiky a podrobnější informace o speciálních podoblastech, jako je např. cytogenetika, molekulární genetika nebo imunogenetika a genetika ontogeneze. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny o velmi dobře vybrané názorné ilustrace a celou škálu příkladů a kontrolních otázek, a to včetně výsledků, které jsou přiloženy v poslední

Sleva 21 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele