Registrace | Přihlášení


Ekonomie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Interakce ekonomiky a práva

publisher: KEY Publishing

5 / 5
Prolínání ekonomiky a práva je téma, se kterým se katedra práva Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava každodenně potýká. Proto na její půdě vznikl záměr vytvořit monografii, která by toto téma zpracovala z různých pohledů několika odborníků. Tato publikace tedy přináší různé zajímavé pohledy expertů na obory, ve kterých se ekonomika a právo silně prolínají. Nemůže

Sleva 4 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 249 Kč

Skladem u dodavatele

Podnikání a jeho přeměny

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Tato odborná publikace poskytuje uživateli souhrnný náhled na právní formy kolektivního podnikání, jako jsou obchodní společnosti a družstva, ale i další formy korporací, včetně vývoje očekávaného od 1. 1. 2014. Úvodní pasáže objasňují některé základní instituty a pojmy, v podnikání běžně využívané, a poskytují základní orientaci v právní úpravě. V dalším textu popisujeme zákonnou úpravu

Sleva 4 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem u dodavatele

Základy organizace veřejné správy (2. vydání)

Autor: Ivo Svoboda

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Kniha je určená především studentům neprávnických fakult a věnuje se organizaci veřejné správy, tedy státní správy a samosprávy. V úvodu je popsána historie organizace moderní veřejné správy na našem území. Hlavní těžiště knihy leží v pojednání o současné organizaci správy, a to jak ústřední, tak místní. Popsána je jak pravomoc, tak působnost správních orgánů. Samostatně je pojednáno o správním

Sleva 4 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 422 Kč

Skladem u dodavatele

Rozvoj a motivace zaměstnanců v malé a střední firmě

Autor: Jaroslava Ester Evangelu

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace pro manažery, majitele a zaměstnance, kterým pro specifické prostředí malých a středních firem přiblíží: - skrytý status a sílu těchto firem, - nejčastější manažerské chyby, - možnosti posilování výkonu a efektivity, - využití opomíjených motivačních faktorů, - chyby při zavádění změn, - možnosti finanční, technické a poradenské.

Sleva 4 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem u dodavatele

Manažerská komunikace v multikulturním prostředí

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Manažerská komunikace v multikulturním prostředí: - kariéra českého manažera v zahraniční firmě - specifika komunikace a řízení v multikulturní firmě - nástrahy spolupráce napříč kulturami - příklady z praxe a jejich analýza - řešení kolizních situací

Sleva 4 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Podnikové účetnictví

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Kniha Podnikové účetnictví přináší ucelený pohled na moderní pojetí finančního a manažerského účetnictví podnikatelských subjektů. Charakterizuje celkový účetní systém, uvádí základy vedení účetních záznamů, vysvětluje obecná východiska finančního výkaznictví a na praktických příkladech objasňuje hlavní účetní metody vztahující se k účetnímu zachycení hlavních složek aktiv, pasiv, nákladů a

Sleva 4 % z běžně ceny 363 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem u dodavatele

Obchodní korporace a jejich přeměny - Právní, účetní a daňové aspekty

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Předkládaná odborná publikace se zabývá jedním ze zásadních témat současnosti, a to vzhledem ke skutečnosti, že k 1. lednu 2014 nabyl účinnosti nový právní předpis – zákon č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a současně doznal významných změn i zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Obsah publikace je tak dán

Sleva 4 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Daňové systémy v České republice a v mezinárodním srovnání se zaměřením na aktuální trendy

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Daně jsou důležité pro financování každého státu. Otázkou je, jaký nastavit typ daně, výši a způsob výběru. Uvedeným se zabývá tato monografie. Některé státy se snaží zdanit majetek, či nastavit nižší míru zdanění a poskytovat menší úroveň veřejných služeb. Některé státy se snaží vytvořit tzv. daňové ráje s cílem přilákat podniky a další subjekty pro účely zdanění a podnikání. Jiné státy mají

Sleva 4 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem u dodavatele

Daň z příjmů srozumitelně

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Předkládaná odborná publikace „Daň z příjmů srozumitelně“ se zabývá problematikou daně z příjmů, která je daní, se kterou se setkal snad každý z nás. Je určena poplatníkům daně z příjmů, kteří mají snahu stanovit svou daňovou povinnost správně a zároveň tak, aby v rámci zákonných možností pro ně byla její výše přijatelná. Svým pojetím a obsahem je kniha taktéž určena pro manažery, účetní,

Sleva 4 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 259 Kč

Skladem u dodavatele

Diversity Management

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Monografie "Diversity Management jeden z klíčových faktorů určující úspěšnost manažerských činností v současném globálním a turbulentně se měnícím prostředí" od autorky Kariny Mužákové z Vysoké školy Karla Engliše, a.s. zahrnuje vybrané výsledky z výzkumu vlivu diversity managementu na manažerské činnosti. Diversitu nejlépe definuje následující krédo: „Každý člověk je osobnost a je nutné se

Sleva 4 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Distribuce humanitární pomoci a udržitelnost subjektů v humanitární operaci

Autor: Zbyšek Korecki

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Iniciativy národních států a mezinárodních vládních a nevládních organizací jsou dlouhodobě směřovány k dosažení takové úrovně schopnosti doručení nutné pomoci obětem mimořádných událostí, aby došlo k bezprostřední eliminaci fatálních dopadů na postižená území. Zvládání procesů krizového managementu jednotlivými subjekty při řešení dopadů mimořádných událostí na obyvatelstvo a postižené

Sleva 4 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Management organizace a management destinace

Autor: Miroslav Foret

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Monografie se věnuje specifikům managementu organizace a managementu destinace. Obě oblasti mají mnoho společného, ale stejně významné jsou i jejich odlišnosti. Management organizace a management destinace se uplatňují při řízení místního rozvoje, který není myslitelný bez rozvoje jednotlivých organizací.

Sleva 4 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Marketingové řízení místního rozvoje

Autor: Miroslav Foret

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Monografie zobecňuje konkrétní poznatky a zkušenosti z projektu Partnerství pro místní rozvoj, jehož nositelem je Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání (IIMCE). Vstupní výzkumy názorů veřejnosti na rozvoj města byly doposud provedeny dvakrát ve Znojmě (2010 a 2011) a čtyřikrát v Brně (2013 – 2016). Získané praktické poznatky a zkušenosti jsou promítnuty do zobecňujících

Sleva 4 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem

Privatizácia vojenstva. Súkromné vojenské spoločnosti

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Súkromné vojenské spoločnosti predstavujú v 21. storočí jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí, a to nielen vo sfére vojenstva a národnej i medzinárodnej bezpečnosti, ale aj na trhu služieb v rámci globálnej ekonomiky. Kým v 90. rokoch minulého storočia bolo možné stretnúť sa s týmto slovným spojením naozaj len výnimočne a súkromné vojenské spoločnosti existovali len vo veľmi malom

Sleva 4 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Období 50. let dvacátého století poznamenáno bipolarizovaným světem bylo v Československé republice charakterizováno bojem proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli. Politicky motivované procesy, ve kterých hrál hlavní roli údajný nacionalismus odsouzených, se odehrály téměř ve všech státech tehdejšího východního bloku. Tažení proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu bylo charakteristické tím, že

Sleva 4 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Investování na finančních trzích s podporou psychologické analýzy

Autor: Josef Novotný

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Novinka
Prioritním cílem finančních trhů je umožňovat zhodnocování finančních prostředků, které by mělo vést ke zvyšování reálného bohatství investorů. Jednou z možností jak tohoto cíle dosáhnout je investování za podpory psychologické analýzy. Obsah knihy je koncipován tak, aby čtenář v jednotlivých krocích za pomoci psychologické analýzy načerpal informace, které mu usnadní investování na finančních

Sleva 4 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem u dodavatele

Podniková ekonomika (slovensky)

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Podniková ekonomika je hospodárska vedná disciplína, ktorej objektom skúmania je podnik ako podnikateľský subjekt. Podniková ekonomika v tradičnom stredoeurópskom delení tvorí spolu s ekonómiou tzv. ekonomické vedy, pričom niekedy sa podniková ekonomika klasifikuje ako súčasť ekonómie. Podniková ekonomika je tak vedou teoretickou, ako aj praktickou a oba tieto póly sa v monografii veľmi vhodne

Sleva 4 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

Daň z příjmů srozumitelně, 2. vydání

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Předkládaná odborná publikace „Daň z příjmů srozumitelně“ se zabývá problematikou daně z příjmů, která je daní, se kterou se setkal snad každý z nás. Je určena poplatníkům daně z příjmů, kteří mají snahu stanovit svou daňovou povinnost správně a zároveň tak, aby v rámci zákonných možností pro ně byla její výše přijatelná. Svým pojetím a obsahem je kniha taktéž určena pro manažery, účetní,

Sleva 4 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 259 Kč

Skladem u dodavatele

Billboard - Součást outdoorové reklamy aneb Žijeme v džungli?

publisher: KEY Publishing

0 / 5
První odborná publikace na téma outdoorové reklamy v českém prostředí. Autorka se tématem dlouhodobě zabývá a podařilo se jí shromáždit všechny podstatné informace o historii, struktuře a fungování billboardu. Cenné jsou také odkazy k estetickým a etickým aspektům a legislativním problémům. Publikace je doplněna mnoha konkrétními ukázkami a příklady z prostředí domácího, ale i blízce

Sleva 4 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem

Právní due diligence při fúzi (akvizici) s důrazem ...

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace je obecným návodem sui generis, jak postupovat v oblasti právní, pokud je přijato manažerské strategické rozhodnutí fúzovat, příp. realizovat akvizici. Úspěšnost realizace takového rozhodnutí je založena výrazně na disponování pokud možno co nejobjektivnějšími informacemi o společnosti, která má být předmětem fúze, případně o podniku, jenž má být odkoupen. Rozsah získávaných a

Sleva 4 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatelePrůzkum pro novou prodejnu

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí