Registrace | Přihlášení


Projektové řízení, Informační management

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Investiční rozhodování a řízení projektů

Autor: Jiří Fotr

publisher: Grada

4 / 5
15 %
Publikace přináší v komplexní formě a s důrazem na praktické využití poznatky, jejichž uplatnění významně zvyšuje kvalitu přípravy, hodnocení, výběru a řízení rizika projektů včetně tvorby investičního programu. Kniha se zabývá přípravou a realizací investičních projektů, jejich financováním, kontrahováním a stanovením základních kritérií hodnocení ekonomické efektivnosti projektů. Dále se věnuje

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Dynamické vedení a řízení projektů - Systémovým myšlením k úspěšným projektům

Autor: Kolektiv autorů - Mirko Křivánek,Mirko Křivánek

publisher: Grada

4.5 / 5
15 %
•Proč je stále tolik projektů neúspěšných, nepřinášejí, co se od nich očekává, několikanásobně překračují rozpočty a termíny a předčasně se ukončují? •Proč v praxi často nefungují tradiční metody projektového řízení? •Jak mohou být projekty vedeny a řízeny lépe a dodávat slíbené výsledky? Jedinečná kniha pro projektové manažery, jejíž téma se na českém trhu ještě neobjevilo, představuje nový

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Krizový management - Případové bezpečnostní studie

Autor: Miroslav Mareš

publisher: Ekopress

4.5 / 5
13 %
Zajištění bezpečnosti občanů prostřednictvím krizového managementu je významným segmentem veřejných politik a také součástí veřejných služeb. Jde přitom o specifickou veřejnou službu, která je – na rozdíl od jiných veřejných služeb – jako je zdravotnictví

Sleva 13 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 252 Kč

Skladem u dodavatele

P3M - Řízení projektu, programu a portfolia

Autor: Petr Řeháček

publisher: Ekopress

2.5 / 5
13 %
Tato kniha je určena třem skupinám čtenářů. První skupinou jsou projektoví manažeři, členové projektových týmů a zástupci dalších zainteresovaných stran, kteří se na řízení projektu podílejí nebo se ho jen účastní. Jedná se tedy o všechny, kdo řídí projekty a kdo se podílí na přípravě, plánování, realizaci a ukončení projektů a zároveň je odpovědný za splnění projektových cílů. Do druhé skupiny

Sleva 13 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem u dodavatele

Řízení projektů aneb překážkový běh na dlouhou trať

Autor: Václav Chvalovský

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Autor upozorňuje na kritická místa všech projektů, zejména na důležitost správného ohodnocení rizik projektů a jejich možných dopadů. Nekompromisně odhaluje příčiny překračování rozpočtů díky špatně nastaveným postupům pro řízení změn, což je velmi obvyklý jev v praxi.Kniha je velmi čtivě napsána, je výstižná a stručná, a obsahuje vše podstatné včetně celé řady příkladů.Doporučujeme ji všem,

Sleva 17 % z běžně ceny 234 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

Manažerská informatika

Autor: Josef Požár

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace se zabývá základními aspekty nově vznikajícího oboru bezpečnostní management a jeho vazbou na informatiku a informační bezpečnost. Reaguje tak na rychle se rozvíjející obor computer science a praktické aplikace informačních a komunikačních technologií v managementu, které se týkají především pojmového aparátu jednotlivých aspektů manažerské informatiky. Jejím cílem je mimo jiné přispět

Sleva 3 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem u dodavatele

Financování projektů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Kniha, která pomůže orientovat se ve složité problematice financování projektů Z obsahu: Optimální finanční struktura., Investiční rozhodování a investiční projekty., Zdroje financování projektů., Podnikové dluhopisy jako zdroj financování., PPP projekty a jejich problematika.

Sleva 12 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem u dodavatele

Zabezpečení obchodních informací

Autor: Jaroslav Mlýnek

publisher: BIZBOOKS

0 / 5
21 %

Sleva 21 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem

Řízení portfolia projektů

Autor: kolektiv autorů

publisher: Computer Press

0 / 5
21 %
Jste manažer zodpovědný ve firmě za správu portfolia projektů? Nebo se jím hodláte stát? Narazili jste na bezpočet metodických standardů, které se tématu věnují, ale nevíte, jak je v praxi aplikovat? Zkušení autoři vám v této publikaci předají maximum svých poznatků a zkušeností. Ve výsledku se budete schopni vyvarovat všem nástrahám, které na vás v oblasti portfolio managementu číhají, navíc s

Sleva 21 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem

Dynamika projektu - uplatnění systémové dynamiky v řízení projektu - uplatnění systémové dynamiky v…

Autor: Eva Šviráková

publisher: Verbum

0 / 5
15 %
Kniha vybízí manažery projektů k přemýšlení o důsledcích vlastních rozhodnutí, je podnětem k proměně mentálních modelů, k novým postupům. Kniha spojuje archetypy systémového myšlení, systémovou dynamiku, počítačové modelování a metody pro řízení projektů a nabízí tak možnost efektivnějšího chápání světa projektového managementu.

Sleva 15 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem

Tvorba informačních systémů - Principy, metodiky, architektury

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Bruckner, kolektiv autorů

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace uznávaných autorů se komplexně zabývá analýzou a tvorbou podnikových informačních systémů. Je určena jak studentům vysokých škol, tak odborné veřejnosti z podniků a jiných organizací, ve kterých řeší informační systémy, případně ze softwarových firem, konkrétně zejména profesím manažer rozvoje a provozu IS/ICT, vývojář / IS architekt, byznys analytik/architekt. V první části se

Sleva 15 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 338 Kč

Skladem

Zlepšování podnikových procesů

Autor: Alena Svozilová

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Kniha uznávané autorky je praktickým průvodcem zejména pro manažery a konzultanty, jejichž cílem je zlepšení podnikových procesů. Kromě praktických doporučení, jak postupovat při obecných zlepšovatelských aktivitách, kniha poskytuje návod, jak aplikovat metodické přístupy a nástroje Lean Six Sigma. Je rozdělena na čtyři části. Úvodní část se věnuje roli procesů v organizacích všech typů a

Sleva 15 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem

Hodnota a e-business

Autor: Alena Klapalová

publisher: Neuveden

0 / 5
23 %
Tato monografie si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou tvorby hodnoty s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií v rámci vazeb se zákazníky a dodavateli. První kapitola seznámí čtenáře s různým pojetím hodnoty, kategoriemi a dimenzemi hodnoty a s vymezením tohoto pojmu pro problematiku tvorby hodnoty v podnikových sítích a řetězcích včetně přístupů k měření hodnoty.

Sleva 23 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Řízení projektů informačních systémů 2.vyd.

Autor: Petr Doucek

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Rozvoj výrobních sil a s ním spojený postupný přechod od ekonomiky zbožní k ekonomice znalostí mění celou společnost a podporuje vznik a rozvoj řady jevů. Jedním z jevů, s jejichž důsledky se setkáváme prakticky na každém kroku, je výrazné rozšiřování informatiky a její pronikání prakticky do všech oblastí lidského konání. Smyslem a cílem řízení projektů informačních systémů ve firmách je provést

Sleva 12 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Úspěšná realizace strategie a strategického plánu

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Fotr (nepoužívat),Jiří Fotr,Ivan Souček,MIroslav Špaček,Emil Vacík

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Kniha zkušených autorů se věnuje klíčovému faktoru úspěšnosti každé organizace, kterým je kvalitní realizace strategie. Dobrá strategie sama o sobě nestačí. Stejně důležitá, ne-li důležitější, je její úspěšná realizace. Zkušenosti z hospodářské praxe i poznatky z odborné literatury však prokazují, že až v polovině případů končí realizace strategie neúspěchem s negativními dopady na výkonnost

Sleva 15 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 421 Kč

Skladem

Podnikové informační systémy - Podnik v informační společnosti - Podnik v informační společnosti –…

Autor: Kolektiv autorů - Josef Basl,Roman Blažíček

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Třetí, výrazně přepracované, aktualizované a rozšířené vydání uznávané publikace zohledňuje dynamický vývoj v oblasti podnikových informačních systémů a zejména nové požadavky kladené na informační systémy ze strany podniků. Autoři přibližují aktuální rysy a trendy informační společnosti s ohledem na nové ekonomické podmínky a požadavky vyplývající z nároků na udržitelnost. Zcela netradičním

Sleva 15 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 365 Kč

Skladem

Strategie konkurenčních střetů

Autor: František Bartes

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Základem knihy Františka Bartese Strategie konkurenčních střetů je tzv. ofenzivní pojetí konkurenčního střetu firmy vycházející z čínské bojové filosofie Sun Tzu. Kniha je doplněna i o nejnovější autorovy poznatky z oblasti Specifického informačního systému firmy (Competitive Intelligence) a jeho roli při strategickém rozhodování vrcholového managementu firmy.

Sleva 2 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 283 Kč

Skladem u dodavatele

Audit informačního systému - druhé doplněné vydání

Autor: Vlasta Svatá

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
V krátké době druhé vydání knihy, zabývající se komplexním auditem informačního systému. Odpovídá na otázky: Co je audit a jak se liší od ostatních forem kontrol? Jaké jsou jeho vlastnosti? Co musíme znát, abychom se stali auditory IS? Jak vypadá postup auditu IS? Kniha zároveň přináší popis metodik (INTOSAI, COBIT, IT Assurance Guide, Val IT, Risk IT), které může auditor ve své práci využít. Z

Sleva 12 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem

Management podnikové informatiky

Autor: kolektiv autorů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Kniha obsahuje originální popis struktury a obsahu modelu řízení podnikové informatiky (Management of Business Informatics, MBI). Přináší pracovníkům, kteří řídí informatiku v podnicích, pro něž nejsou informační technologie hlavním předmětem podnikání, konzistentní a flexibilní metodickou podporu řízení podnikové informatiky a nejlepší praktiky oboru. Aplikaci tohoto modelu by měl podnik

Sleva 12 % z běžně ceny 378 Kč

Naše cena: 333 Kč

Skladem u dodavatele

5 kroků k úspěšnému projektu - 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty - 22…

Autor: Kolektiv autorů - Jan Doležal, kolektiv autorů

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace zkušených autorů přináší vše důležité, co potřebujete znát pro úspěšné řízení a dokončení projektu. Velmi cenné jsou v knize vzory dokumentů souvisejících s jednotlivými fázemi a nástroji projektového managementu. Na začátek se krátce seznámíte s problematikou projektového řízení a životním cyklem projektu a dozvíte se, které nástroje by během životního cyklu projektu měly být určitě

Sleva 15 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 246 Kč

SklademPředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí