Registrace | Přihlášení


Mezinárodní ekonomika

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol

Autor: Gullová Soňa

publisher: Grada

5 / 5
15 %
V prakticky zaměřené publikaci se seznámíte se současnými pravidly obchodního a diplomatického protokolu a společenské etikety. Již třetí vydání knížky radí, jak jednat v dalších vybraných zemích světa, které dosud v publikaci zařazeny nebyly, např. v Jižní Koreji, Kolumbii, Dominikánské republice, na Kubě, na Islandu, v USA, Angole, Norsku aj. Kniha je určena zejména studentům mezinárodního

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Mezinárodní ekonomie - 2. vydání

publisher: Čeněk Aleš

4 / 5
Sleva
Publikace se zabývá rozborem mezinárodní ekonomie z hlediska ekonomické teorie, je v ní zastoupena mikroekonomická i makroekonomická část. Úvodní část je věnována zachycení mezinárodní ekonomické problematiky od starších ekonomických teorií až do současnosti. V dalších částech jsou čtenáři seznámeni se základními teoretickými modely mezinárodní směny, s problematikou obchodní politiky či měnovými

Sleva 3 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní finance

Autor: Kolektiv autorů - Durčáková Jaroslava,Mandel Martin

publisher: Management Press

3.5 / 5
21 % Sleva
Nové vydání ojedinělé učebnice podává ucelený výklad teorie a praxe mezinárodních financí s důrazem na propojení mikroekonomického a makroekonomického pohledu. Autoři – přední čeští odborníci v oblasti mezinárodních finančních vztahů – se v ní mimo jiné zabývají problematikou systémů měnových kursů, fundamentální, technickou a forwardovou analýzou spotového kursu, jakož i otázkami fungování

Sleva 21 % z běžně ceny 619 Kč

Naše cena: 489 Kč

Skladem

Zahraniční a bezpečnostní politika EU

Autor: Mařík Kamil

publisher: Professional Publishing

3 / 5
Sleva
Sborník z VI. mezinárodní vědecké konference "Den Evropy" konané 6.-7. května 2013.

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Česká republika a EU - Ekonomika - Měna - Hospodářská politika

Autor: Kolektiv autorů - Plchová Božena,Abrhám Josef,Helísek Mojmír

publisher: KRIGL

0 / 5
17 %
Autoři této knihy jsou špičkoví pedagogové z VŠE Praha, mají zkušenosti s dlouhodobým působením na zahraničních univerzitách. Publikace si klade za cíl seznámit ekonomickou veřejnost včetně studentů ekonomických fakult s charakteristikou procesu asociace a posléze zvládání členství České republiky v evropském integračním seskupení. Autoři vycházejí v jednotlivých kapitolách z historického a

Sleva 17 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem

Jednotná evropská měna: Realizace hospodářské a měnové unie v EU

publisher: Muni Press

0 / 5
23 % Sleva
Publikace se zabývá popisem a analýzou realizace Hospodářské a měnové unie EU a jejími důsledky. Rovina zkoumání zahrnuje procesy probíhající na úrovni EU i na úrovni jednotlivých členských států (poslední část práce sleduje realizaci a dopady HMU v rovině členských států ve formě případových ministudií několika zemí, zvolených z hlediska geopolitického, jejich relevance pro měnový integrační

Sleva 23 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Turbulentní dekáda

Autor: Xiaobo Wu

publisher: Mladá fronta

0 / 5
15 %
Kniha popisuje dramatické proměny čínského byznysu, ekonomické situace a společnosti v uplynulých deseti letech (2008-2018). Českému čtenáři tedy může poskytnout jedinečný vhled do současné Číny, a to jak z pohledu podniků, tak spotřebitelů, ale i prostřednictvím největších kauz, které hýbaly čínskou společností. V této dekádě čínská ekonomika předstihla japonskou a stala se druhou největší

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 425 Kč

Skladem

Mezinárodní měnový systém a globální finanční krize

Autor: Sedláček Petr

publisher: Professional Publishing

0 / 5
Kniha posuzuje prizmatem mezinárodního měnového systému soubor reforem, které byly přijaty v souvislosti s nedávnou globální finanční krizí. První část uvádí historický vývoj a dopad krizí na měnový systém, druhá část analyzuje opatření, přijatá pro zlepšení fungování jednotlivých oblastí systému, hodnotí jejich účinnost i možné cesty dalšího zkvalitnění. Poprvé u nás se tak mohou nejen

Sleva 7 % z běžně ceny 388 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem

Putinovi agenti (audiokniha)

Autor: Kundra Ondřej

publisher: BIZBOOKS

0 / 5
20 %
Ohrožují ruští špióni naši svobodu? Jmenuji se Rachardžo. Robert Rachardžo. Jsem ruský agent ve službách (Jeho Veličenstva) Putina. Úkoly jsou jasné: podkopat vratkou demokracii v České republice. Vnést do ní chaos. Zmocnit se všech tajemství. Moje mise však byla prozrazena! Věděli jste, že Rusko z našeho území nikdy nestáhlo své tajné agenty, naopak jejich počet výrazně posílilo? Uznávaný

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Nová Strategie modrého oceánu

Autor: Kolektiv autorů - Kim W. Chan,Mauborgne Renée

publisher: Management Press

0 / 5
21 %
Pět kroků jak se posunout do modrého oceánu, vyhnout se konkurenci a zajistit si tak ziskový růst Nezáleží na tom, jestli pusobíte v malém start- -upu, který se potýká s nedostatkem financních prostredku, v neziskové organizaci nebo ve velké a zavedené firme plné byrokratických prekážek. Kniha ukáže úplne každému, jak se vymanit z rudých oceánu nekonecného souperení a jak se posunout do

Sleva 21 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavatele

Global Competition or Convergence? - Ideological and Economic Interactions of a Rising China and…

Autor: Kolektiv autorů - Hornát Jan,Kindl Lukáš

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Dynamika vnitřních změn v Číně – ať už tyto změny mají dopad na národní ekonomiku nebo na politický řád a rozdělení moci – mají bezprostřední vliv na vztahy země se zbytkem světa. Důležitou otázkou ve vztahu ke vzestupu Číny tedy je, jak a do jaké míry vnitřní změny v zemi ovlivňují její vnější chování, a tedy i vztahy se současným světovým hegemonem, Spojenými státy. Na základě dvou specifických

Sleva 21 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

VAT Frauds (Carousel Frauds)

Autor: Kolektiv autorů - Hangačová Natalia,Strémy Tomáš

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
The publication addresses up-to-date issues of cross-border economic crime, particularly VAT frauds with emphasis on carousel frauds. Starting with European Union’s legislation in terms of value added taxes and the VAT system functioning within the European Union Member States, it describes various VAT fraud schemes and finally emphasizes European Commission’s proposed solution, i.e. Action plan

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Fiskální a monetární politika po velké recesi

Autor: Kubátová Květa

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Vědecká monografie se zaobírá aktuálními otázkami vývoje jak měnové, tak i fiskální politiky po velké recesi. V jednotlivých kapitolách autoři prezentují analýzy dopadů světové finanční, hospodářské a dluhové krize na ekonomiky členských států Evropské unie. Autoři dále hodnotí nástroje fiskální a měnové politiky a nabízejí náměty jak tyto nástroje zefektivnit v pokrizovém vývoji, analyzují

Sleva 3 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem u dodavatele

Ekonomická governance v hospodářsky vyspělých státech v kontextu mezinárodních vztahů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Ekonomická governance představuje formy vládnutí, ovládání či kontroly ekonomických procesů ve společnosti. Kniha přináší aktuální pohled na ekonomickou situaci v době současné finanční a ekonomické krize, analyzuje ekonomickou governanci v politice hospodářsky vyspělých zemí a v akcionářském kapitalismu (teorie zastoupení, příčiny krachu, morální hazard) a nastiňuje možné proměny ekonomické

Sleva 12 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Pojištění pohledávek v mezinárodním obchodě

Autor: Böhm Arnošt

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Kniha pojednává o pojištění zahraničních exportních úvěrů a pohledávek vůbec (Hlavní principy a postupy pojišťování a financování vývozu se státní podporou, výčet úvěrových pojišťoven, systém pojištění krátkodobých pohledávek proti komerčním rizikům v ČR, informace o nabízených pojistných produktech).

Sleva 12 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem

Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky v globální světové ekonomice

Autor: Kislingerová Eva

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Kniha je zaměřena na nejvýše aktuální otázky. Jejím cílem je identifikovat, jakými charakteristikami se vyznačuje současný ekonomický systém a jaký dopad mají změny vnějšího prostředí a měnícího se ekonomického systému na fungování podniků. Vývoj posledních desetiletí v reálné ekonomice a také vývoj v ekonomické vědě ukazují, že i když je hospodářské světové prostředí stále složitější, základní

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Evropská unie a hospodářské reformy

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Kniha je praktickým průvodcem problematikou hospodářských či strukturálních reforem v Evropské unii. Nabízí teoretický a empirický základ pro pochopení toho, jak mohou strukturální reformy zvýšit blahobyt společnosti jako celku a jak se projeví na životní úrovni jednotlivců. Obsahuje analýzu řady aktuálních otázek: Proč je zapotřebí hospodářských reforem? Jaká konkrétní reformní opatření by měla

Naše cena: 940 Kč

Skladem u dodavatele

Zvláštnosti makroekonomické politiky zemí Blízkého východu

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 % Sleva
Autor charakterizuje ekonomický systém zemí Blízkého východu, zabývá se zvláštnostmi fiskální a monetární politiky v těchto státech, včetně islámského finančnictví, dopadem finanční krize na arabské ekonomiky a zdůrazňuje význam ropy jako suroviny předurčující jejich vnitřní ekonomický rozvoj i postavení v mezinárodních ekonomických vztazích.Kniha je určena odborníkům a zájemcům o makroekonomii z

Sleva 17 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem u dodavatele

Ekonomika turismu - Turismus České republiky

Autor: Kolektiv autorů - Palatková Monika,Zichová Jitka

publisher: Grada

0 / 5
15 % Sleva
Na trhu ojedinělá publikace se zaměřuje na turismus v ekonomických souvislostech. Je určena studentům škol zaměřených na turismus a institucím zabývajícím se jeho rozvojem na národní, regionální a lokální úrovni. Nové vydání je rozšířené o problematiku produktu turismu a konkurenceschopnost destinací turismu. Zásadně je aktualizována problematika turismu v národní ekonomice obecně a problematika

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Fiskální politika v prostředí Evropské hospodářské a měnové unie

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Česká republika se v květnu 2004 stala členskou zemí Evropské unie. Okamžikem vstupu se také automaticky účastní třetí fáze projektu hospodářské a měnové unie se závazkem budoucího vstupu do eurozóny a přijetí jednotné měny euro. Členství v EU výrazně ovlivnilo institucionální rámec pro provádění hospodářské politiky, přineslo prostředí volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu a vytvořilo

Naše cena: 350 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele