Registrace | Přihlášení


Mezinárodní ekonomika

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Mezinárodní ekonomie - 2. vydání

Autor: Alexandr Soukup

publisher: Aleš Čeněk

4 / 5
Publikace se zabývá rozborem mezinárodní ekonomie z hlediska ekonomické teorie, je v ní zastoupena mikroekonomická i makroekonomická část. Úvodní část je věnována zachycení mezinárodní ekonomické problematiky od starších ekonomických teorií až do současnosti. V dalších částech jsou čtenáři seznámeni se základními teoretickými modely mezinárodní směny, s problematikou obchodní politiky či měnovými

Sleva 3 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol - 3., rozšířené vydání

Autor: Soňa Gullová

publisher: Grada

5 / 5
15 %
V prakticky zaměřené publikaci se seznámíte se současnými pravidly obchodního a diplomatického protokolu a společenské etikety. Již třetí vydání knížky radí, jak jednat v dalších vybraných zemích světa, které dosud v publikaci zařazeny nebyly, např. v Jižní Koreji, Kolumbii, Dominikánské republice, na Kubě, na Islandu, v USA, Angole, Norsku aj. Kniha je určena zejména studentům mezinárodního

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Mezinárodní finance

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslava Durčáková,Martin Mandel

publisher: Management Press

3.5 / 5
21 %
Nové vydání ojedinělé učebnice podává ucelený výklad teorie a praxe mezinárodních financí s důrazem na propojení mikroekonomického a makroekonomického pohledu. Autoři – přední čeští odborníci v oblasti mezinárodních finančních vztahů – se v ní mimo jiné zabývají problematikou systémů měnových kursů, fundamentální, technickou a forwardovou analýzou spotového kursu, jakož i otázkami fungování

Sleva 21 % z běžně ceny 619 Kč

Naše cena: 489 Kč

Skladem

Zahraniční a bezpečnostní politika EU

Autor: Kamil Mařík

publisher: Professional Publishing

3 / 5
12 %
Sborník z VI. mezinárodní vědecké konference "Den Evropy" konané 6.-7. května 2013.

Sleva 12 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Mezinárodní měnový systém: Otázka konvertibility, stability a likvidity

Autor: Eduard Němeček

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Na základě historického pohledu na vývoj mezinárodního měnového systému během 19. a 20. století autor vědecké monografie podrobně analyzuje tři hlavní problémy mezinárodního měnového systému: konvertibilitu, stabilitu a likviditu. Publikace je zároveň pojatá jako vysokoškolská učebnice, vyznačující se historickým a systémovým výkladem. Jde o dílo v této oblasti ojedinělé svým pojetím a

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Měnová integrace. Náklady a přínosy členství v měnové unii

Autor: Lubor Lacina

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Cílem publikace je seznámit čtenáře s historií měnové integrace, teorií optimálních měnových oblastí a zejména pak přínosy a náklady spojenými se vstupem do měnové unie. Pozornost je zaměřena také na proces budování hospodářské a měnové unie v evropském kontextu. Z pohledu České republiky je pak nejdůležitější analýza problematiky vstupu ČR a dalších zemí EU do hospodářské a měnové unie. Z

Naše cena: 1 060 Kč

Skladem u dodavatele

Nový regionalismus: Teorie a případová studie (Evropská unie)

Autor: Eva Cihelková

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Zatímco většina nově vzniklých regionálních integrací zahrnuje celou řadu progresivních prvků nového regionalismu, a to zejména jsou-li motivovány snahou silně otevřených ekonomik a posílením jejich pozice v mezinárodním obchodě, existuje celá řada původních regionálních integrací, jejichž transformace v duchu nového regionalismu teprve začíná. V praxi tak můžeme konstatovat určité prolínání

Naše cena: 720 Kč

Skladem u dodavatele

Demografický a potravinový problém světa

Autor: Zbyněk Kuna

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
12 %

Sleva 12 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 317 Kč

Skladem

Rozpočet a politiky Evropské unie, Příležitost pro změnu. 2. vydání

Autor: Petr König

publisher: C. H. Beck

0 / 5
První vydání knihy Rozpočet a politiky Evropské unie bylo publikováno v roce 2004. V té době se jednalo o první knihu na českém trhu podrobně se věnující tematice rozpočtu Evropské unie. Tento primát zůstal zachován i pro druhé vydání knihy, které oproti vydání prvnímu zaznamenalo změny především v popisu výdajů rozpočtu, a to s ohledem na zahájení nového rozpočtového období 2007-2013. Výrazně

Naše cena: 1 190 Kč

Skladem u dodavatele

Globální energetický problém a hospodářská politika - se zaměřením na obnovitelné zdroje - se…

Autor: Petr Musil

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Lidstvo se v současnosti potýká s řadou globálních problémů. Přitom jednotlivé typy či skupiny problémů neexistují samostatně, ale jsou vzájemně provázány. Dochází také k jistému odklonu od dělení globálních problémů a jejich hierarchizace. Míra palčivosti se u jednotlivých skupin problémů stále více považuje za rovnou a převažuje názor, že není možné jednoduše prohlásit, že například globální

Naše cena: 630 Kč

Skladem u dodavatele

Evropská unie a hospodářské reformy

Autor: Alexander Hobza

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Kniha je praktickým průvodcem problematikou hospodářských či strukturálních reforem v Evropské unii. Nabízí teoretický a empirický základ pro pochopení toho, jak mohou strukturální reformy zvýšit blahobyt společnosti jako celku a jak se projeví na životní úrovni jednotlivců. Obsahuje analýzu řady aktuálních otázek: Proč je zapotřebí hospodářských reforem? Jaká konkrétní reformní opatření by měla

Naše cena: 940 Kč

Skladem u dodavatele

Světová ekonomika. Obecné trendy rozvoje (+ CD)

Autor: Eva Cihelková

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Světová ekonomika je sociálně ekonomickým systémem, který se vyznačuje novým geopolitickým a demografickým uspořádáním. Všeobecný rozvoj tržních vztahů mezi jejími subjekty je doprovázen tlakem na liberalizaci, pokračující internacionalizaci, globalizaci a interdependenci. Odstraňování překážek ve vzájemných ekonomických vztazích mezi aktéry světové ekonomiky nabývá podoby multiraleralismu,

Naše cena: 830 Kč

Skladem u dodavatele

Pojištění pohledávek v mezinárodním obchodě

Autor: Arnošt Böhm

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Kniha pojednává o pojištění zahraničních exportních úvěrů a pohledávek vůbec (Hlavní principy a postupy pojišťování a financování vývozu se státní podporou, výčet úvěrových pojišťoven, systém pojištění krátkodobých pohledávek proti komerčním rizikům v ČR, informace o nabízených pojistných produktech).

Sleva 12 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem

Ekonomická governance v hospodářsky vyspělých státech v kontextu mezinárodních vztahů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Ekonomická governance představuje formy vládnutí, ovládání či kontroly ekonomických procesů ve společnosti. Kniha přináší aktuální pohled na ekonomickou situaci v době současné finanční a ekonomické krize, analyzuje ekonomickou governanci v politice hospodářsky vyspělých zemí a v akcionářském kapitalismu (teorie zastoupení, příčiny krachu, morální hazard) a nastiňuje možné proměny ekonomické

Sleva 12 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Mezinárodní ekonomie v teorii a praxi

Autor: Kolektiv autorů - Ingrid Majerová,Pavel Nezval

publisher: CPress

0 / 5
21 %
Učebnice je určena především studentům mezinárodní ekonomie a vnějších ekonomických vztahů, respektive mezinárodního obchodu, které jsou standardně vyučovány na českých vysokých školách ekonomického směru v rámci bakalářských a magisterských studijních programů. Současně mohou tuto učebnice využít také studenti vyšších odborných škol, a to v rámci předmětu ekonomie, jenž je na těchto školách

Sleva 21 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem

Jednotná evropská měna: Realizace hospodářské a měnové unie v EU

Autor: Zdeněk Sychra

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
23 %
Publikace se zabývá popisem a analýzou realizace Hospodářské a měnové unie EU a jejími důsledky. Rovina zkoumání zahrnuje procesy probíhající na úrovni EU i na úrovni jednotlivých členských států (poslední část práce sleduje realizaci a dopady HMU v rovině členských států ve formě případových ministudií několika zemí, zvolených z hlediska geopolitického, jejich relevance pro měnový integrační

Sleva 23 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Vznik EFTA - Padesát let poté

Autor: kolektiv autorů

publisher: Centrum pro ekonomiku a politi

0 / 5
15 %
Dne 3. května 2010 uplynulo padesát let od vzniku Evropského sdružení volného obchodu (EFTA). Toto výročí bylo příležitostí k hlubší reflexi pro každého, komu jde o vývoj v Evropě. EFTA vznikla jako alternativa k tehdejšímu Evropskému hospodářskému společenství a k supranacionálnímu modelu evropské integrace. Mezi zakládajícími členy EFTA bylo sedm států: Dánsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko,

Sleva 15 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Česká republika a EU - Ekonomika - Měna - Hospodářská politika

Autor: Kolektiv autorů - Josef Abrhám,Mojmír Helísek,Božena Plchová

publisher: KRIGL

0 / 5
27 %
Autoři této knihy jsou špičkoví pedagogové z VŠE Praha, mají zkušenosti s dlouhodobým působením na zahraničních univerzitách. Publikace si klade za cíl seznámit ekonomickou veřejnost včetně studentů ekonomických fakult s charakteristikou procesu asociace a posléze zvládání členství České republiky v evropském integračním seskupení. Autoři vycházejí v jednotlivých kapitolách z historického a

Sleva 27 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Průvodcovské činnosti

Autor: Kolektiv autorů - Věra kolektiv autorů, Seifertová

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Zcela nová, prakticky zaměřená a na našem trhu ojedinělá publikace je určena průvodcům, podnikatelům a pracovníkům v cestovním ruchu, pracovníkům veřejné správy a studentům odborných škol zaměřených na cestovní ruch a průvodcovské služby. Zkušení autoři se zabývají činnostmi a technikami jednotlivých kategorií průvodců (vedoucí skupiny, delegát, animátor, horský vůdce atd.), využitím moderních

Sleva 15 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Mezinárodní ekonomie - Teorie světového hospodářství

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
V současné globalizované ekonomice dochází k neobvyklým, novým jevům, jejichž pochopení a zvládnutí vyžaduje značnou teoretickou vybavenost. Řada 'univerzálních' receptů je neúčinná, 'standardní' řešení selhávají a objevují se nové jevy, jejichž úspěšná aplikace v praxi je často překvapivá. Musíme si zvyknout, že všechno bude poněkud jinak. Inspirativní kniha přináší obsáhlý přehled vývoje

Sleva 12 % z běžně ceny 488 Kč

Naše cena: 429 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí