Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Ekonomie

Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy

Autor: Petr Ort

publisher: Nakladatelství Leges

2.6 / 5
21 %
Publikace seznamuje odbornou veřejnost s teorií a obecnou metodikou základních tří skupin oceňovacích metod – porovnávací, výnosovou a nákladovou. Teorie oceňování vychází z principů a definic, které jsou zakotveny v Evropských oceňovacích normách a další normotvorné dokumentaci a jsou použitelné na všech trzích včetně Evropské unie a USA. Publikace je zaměřena speciálně na trh České republiky se

Sleva 21 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem

Analýza realitního trhu

Autor: Petr Ort

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Publikace je první česky psanou monografií na téma analýzy realitního trhu.

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem

Príklady zo sociálného poistenia - Dávkové vzťahy

Autor: Krippel Mikuláš

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Publikácia na konkrétnych príkladoch vysvetľuje jasným a zrozumiteľným spôsobom náročnú matériu dávok zo systému sociálneho poistenia. Uvádza a vysvetľuje ich riešenie v praxi podľa aktuálnej právnej úpravy. Zbierka príkladov zo sociálneho poistenia obsahuje takmer 400 systematicky členených príkladov s riešeniami, vysvetlivkami a odkazom na konkrétnu právnu úpravu. Príklady sú zamerané

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem

Daňový řád s komentářem a judikaturou (2. aktualizované a doplněné vydání) - Podle stavu k 1. 8.…

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Matyášová, Marie Emilie Grossová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Daňový řád prošel od prvního vydání komentáře zásadními změnami. Druhé vydání přináší ucelený komentář novelizované právní úpravy s důrazem na její uplatnění v aplikační praxi. Autorky při výkladu jednotlivých institutů upozorňují na souvislosti daňového řádu s rekodifikací soukromého práva a se změnami v občanském soudním řádu a v jednotlivých daňových zákonech. Vycházejí při tom z vlastních

Sleva 21 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 177 Kč

Skladem

Soustava veřejných rozpočtů

Autor: Červenka Miroslav

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Publikace je přehledně a srozumitelně napsanou učebnicí rozpočtového práva, která čtenáři poskytne potřebnou orientaci v oblasti veřejných rozpočtů v České republice.Text je uspořádán do 20 kapitol; v úvodu je popsán vývoj rozpočtového hospodaření a současná legislativa. Důraz je kladen na rozpočtovou terminologii, která je přehledně zpracována formou slovníku definic. Stěžejní část je věnována

Sleva 21 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

Daň z nabytí nemovitých věcí (2. vydání podle stavu k 1. 11. 2016)

Autor: Vladimír Pelc

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Praktická příručka přináší komplexní informace o dani z nabytí nemovitých věcí, která byla přijata zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., jež s účinností k 1. 1. 2014 nahradilo zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Druhé vydání reaguje na novelizaci zákonem č. 254/2016 Sb., účinnou od 1. 11. 2016.

Sleva 21 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem

VAT Frauds (Carousel Frauds)

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Strémy, Natalia Hangačová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
The publication addresses up-to-date issues of cross-border economic crime, particularly VAT frauds with emphasis on carousel frauds. Starting with European Union’s legislation in terms of value added taxes and the VAT system functioning within the European Union Member States, it describes various VAT fraud schemes and finally emphasizes European Commission’s proposed solution, i.e. Action plan

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Basic Economics

Autor: Jana Bellová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
The author designed the book for anyone who is not an English native speaker and wants to learn and understand some basic economic terms, principles and key aspects of economics. It should help to improve English and see economics as an interesting and multi discipline science. The text allows those following the book to work at their own speed and pace as well as regulate their own depth of

Sleva 21 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

Investiční služby v právní teorii a praxi

Autor: Martin Hobza

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Monografie je věnována problematice investičních služeb a regulace jejich poskytování. Kromě vysvětlení základních teoretických východisek autor nabízí řešení otázek a problémů vznikajících při praktické aplikaci právní úpravy investičního zprostředkování, resp. poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a investičního poradenství. V případě

Sleva 21 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem

IFRS a US GAAP / IFRS and US GAAP

Autor: Robert Mládek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Jak již z názvu vyplývá, IFRS (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví) se zabývají především výstupem, nikoli účetním postupem. Podobně ani US GAAP (Americké obecně uznávané účetní zásady) nedefinují přesné účetní postupy, které se mají při jejich aplikaci používat.

Sleva 21 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 545 Kč

Skladem

Karuselové podvody

Autor: Michael Šefčík

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Monografie se věnuje karuselovým podvodům z hlediska teorie i aplikační praxe.

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Pojišťovací právo (2. přepracované vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Marie Karfíková, Vladimír Přikryl, Roman Vybíral, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Publikace poskytuje základní přehled právní úpravy soukromého pojištění. Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu unijního práva.

Sleva 21 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 411 Kč

Skladem

Corporate Finance - Exercises. 2nd edition

Autor: Jan Vlachý

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Anglická učebnice představuje komplexní sbírku více než 300 příkladů a otázek, opatřených uvozujícím textem. Je určena pro výuku podnikových financí v mezinárodních studijních programech, manažerských kursech i pro samostudium.

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Účetnictví pojišťoven - Kapitoly z historie účetního práva

Autor: Jan Huleš

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Předkládaná publikace je průvodcem v účetním právu pro pojišťovny.

Sleva 21 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem

Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem

Autor: Dobiáš Petr

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Publikace přináší unikátní rozbor klíčových aspektů mezinárodního soukromého pojistného práva. Kniha je primárně zaměřena na pojištění podnikatelů, reflektuje však i specifika mezinárodních smluvních pojistných poměrů, které vznikají mezi podnikatelem a spotřebitelem. Monografie obsahuje kromě analýzy teoretických aspektů zkoumané problematiky i řešení otázek, které vznikají v právní praxi v

Sleva 21 % z běžně ceny 580 Kč

Naše cena: 458 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele