Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Obchodní společnosti

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Přehled judikatury Přeměny obchodních společností. Převod podniku a jeho části.

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
18 %
Tato publikace poskytuje čtenářům ucelený přehled o rozhodovací praxi soudů v oblasti přeměn obchodních společností a prodeje podniku a jeho části. V části věnované přeměnám obchodních společnostní jsou uveřejněna rozhodnutí týkající se nepřípustnosti přeměny, doručování, rozhodnutí o přeměnách, práva na dorovnání při přeměnách, vypořádání při přeměnách, právním nástupnictví, výměně podílů, dobré

Sleva 18 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 368 Kč

Skladem

Corporate Governance v ČR

Autor: Petra Růčková

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Corporate Governance (korporativní vládnutí) je v podstatě systém, jímž jsou spravovány a řízeny jednotlivé veřejně obchodovatelné společnosti, přičemž řízením zde rozumíme proces, v jehož rámci působí vrcholný management na danou korporaci tak, aby zabezpečil její optimální fungování a rozvoj. Zdá se to být jednoduché, ale ne vždy je tomu tak. Pro lepší pochopení této problematiky vydalo

Sleva 18 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem

Neziskové organizace Teorie a mýty - Teorie a mýty

publisher: Neuveden

0 / 5
18 %
Role a funkce neziskových organizací prošly v posledních desetiletích výraznou transformací. Jejich pozice v ekonomice a společnosti se podstatně posunula, tradiční filantropická a sdružovací role byly doplněny o další funkce, cíle a poslání. Neziskové organizace se staly významnými spolupracovníky i konkurenty jak soukromých firem, tak veřejných organizací a představují také významnou

Sleva 18 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Právní due diligence při fúzi (akvizici) s důrazem ...

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace je obecným návodem sui generis, jak postupovat v oblasti právní, pokud je přijato manažerské strategické rozhodnutí fúzovat, příp. realizovat akvizici. Úspěšnost realizace takového rozhodnutí je založena výrazně na disponování pokud možno co nejobjektivnějšími informacemi o společnosti, která má být předmětem fúze, případně o podniku, jenž má být odkoupen. Rozsah získávaných a

Sleva 6 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem u dodavatele

Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností z ČR a dalších členských států EU

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Volný pohyb kapitálu a právnických osob je jednou ze základních podmínek pro usnadnění podnikání na vnitřním trhu Evropského společenství (ES) a právě z toho důvodu je značná pozornost na komunitární úrovni věnována právu obchodních společností. Součástí práva obchodních společností je i problematika, věnovaná přeshraničním aktivitám obchodních společností, a to konkrétně jejich přeměnám. Hlavním

Sleva 6 % z běžně ceny 206 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem

Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v ČR

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Cílem publikace, která se Vám dostává do rukou, je představení jedné z nadnárodních forem podnikání, která může působit v rámci prostoru EU. Touto formou je evropská družstevní společnost. Publikace se pak zaměřuje na právní aspekty situace, kdy bude tato forma založena a provozována na území České republiky. Nadnárodní forma a možnost rychlého přesunutí sídla do jiného členského státu, jako

Sleva 6 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem u dodavatele

Ovládnutí a převzetí firem

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Otázky fúzí a převzetí obchodních společností patří k nejzajímavějším problémům ekonomické praxe. Tyto transakce jsou sledovány i ze strany médií, protože mnohdy se v nich rozhoduje o pracovních místech, o přemísťování výrob z jednoho regionu do druhého nebo z jedné země do jiné. Často se stávají také politickým problémem. Tato kniha se na problematiku fúzí a převzetí podniků nedívá z hlediska

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech 2014

Autor: kolektiv autorů

publisher: Anag

0 / 5
18 %
Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti nový zákon o obchodních korporacích, důležitý právní předpis pro všechny, kteří mají co do činění s obchodními společnostmi nebo družstvy – společníky, akcionáře, jednatele, prokuristy, členy představenstev. Nový zákon o obchodních korporacích Nový zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), „nahrazuje“ s účinností

Sleva 18 % z běžně ceny 1 099 Kč

Naše cena: 901 Kč

Skladem

Obchodní korporace a jejich přeměny - Právní, účetní a daňové aspekty

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Předkládaná odborná publikace se zabývá jedním ze zásadních témat současnosti, a to vzhledem ke skutečnosti, že k 1. lednu 2014 nabyl účinnosti nový právní předpis – zákon č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a současně doznal významných změn i zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Obsah publikace je tak dán

Sleva 6 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Úspěšná nezisková organizace

Autor: Kolektiv autorů - Olga Medlíková,Marek Šedivý

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Již třetí vydání praktické příručky pro neziskové organizace se nově věnuje pravidlům fungování správní rady, přináší novinky v oblasti legislativy a radí, jak oslovovat dárce a sponzory a získávat je pro záměry organizace. V knize zkušených praktiků v oblasti řízení neziskových organizací se dozvíte, co je třeba mít, udělat a zajistit pro efektivní a správné fungování neziskové organizace.

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Company Control and Takeovers as a Growth Strategy

Autor: Luboš Smrčka

publisher: Oxford Tutorials

0 / 5
18 %
Strategické rozhodovací procesy mají konkrétní problém – jsou neopakovatelné. Jejich měřítkem je nakonec vždy dolar, libra nebo euro a buď je vyděláte, nebo o ně přijdete. Kniha tyto procesy analyzuje a zkoumá, komu přináší transakce prospěch, kdo je jejím hybatelem a kdo nese její rizika, komu se fúze vyplatí a komu ne. Pohled na tyto procesy je v knize přímočarý a jednoduchý, někomu může

Sleva 18 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace představuje učebnici práva přeměn obchodních korporací a obchodního rejstříku a navazuje na učebnice práva cenných papírů (díl IV) a obecné části práva obchodních korporací (díl V). Stalo se již dobrým zvykem, že i tato publikace je přehledná, atraktivně graficky zpracovaná a plná praktických příkladů osvětlujících probíranou matérii. Kniha navíc i zaceluje určitou mezeru na trhu, neboť

Naše cena: 390 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí