Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Obchodní společnosti

Nejprodávanější v této kategorii

Neziskové organizace - vybrané problémy ekonomiky

Autor: Kolektiv autorů - Jan Stejskal,Helena Kuvíková,Kateřina Maťáková

publisher: Wolters Kluwer ČR

5 / 5
19 %
Nová monografie „Neziskové organizace – vybrané problémy ekonomiky" má ambici poskytnout čtenáři podrobné vysvětlení významu a funkcí neziskových organizací, zodpovědět i mnohé související institucionální otázky. Publikace přináší zcela ojedinělý pohled na vývoj ekonomických teorií zkoumající nestátní neziskový sektor a z něj vyplývající zkušenosti a poznatky. Podstatnou částí je i podrobné

Sleva 19 % z běžně ceny 261 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem u dodavatele

Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech 2014 – poznámkové znění

Autor: Kolektiv autorů - N. Bachroňová, K. Divišová, L. Finger, J. Hejda, M. Machala, M. Prosser, V. Vaněčková

publisher: Anag

0 / 5
26 %
1. vydání Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti nový zákon o obchodních korporacích, důležitý právní předpis pro všechny, kteří mají co do činění s obchodními společnostmi nebo družstvy – společníky, akcionáře, jednatele, prokuristy, členy představenstev. Autoři publikace pojali výstižnou formou čtenáři objasnit podstatu a praktický dopad jednotlivých ustanovení nového zákona o obchodních

Sleva 26 % z běžně ceny 1 099 Kč

Naše cena: 813 Kč

Skladem u dodavatele

Corporate Governance v ČR

Autor: Růčková Petra

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %
Corporate Governance (korporativní vládnutí) je v podstatě systém, jímž jsou spravovány a řízeny jednotlivé veřejně obchodovatelné společnosti, přičemž řízením zde rozumíme proces, v jehož rámci působí vrcholný management na danou korporaci tak, aby zabezpečil její optimální fungování a rozvoj. Zdá se to být jednoduché, ale ne vždy je tomu tak. Pro lepší pochopení této problematiky

Sleva 24 % z běžně ceny 309 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev – Komentář – 1. díl: § 1–179

Autor: Pelikán Robert

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Nový komentář k zákonu o přeměnách obchodních společností a družstev přináší podrobný a zasvěcený výklad každého ustanovení, založený na prvních praktických zkušenostech s jeho aplikací. Čtenářům nabízí argumentaci použitelnou při řešení nejasností a nedostatků zákonné úpravy.První díl obsahuje § 1–179.Komentář je určen široké právnické veřejnosti, především však advokátům a soudcům.

Sleva 20 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev – Komentář – 2. díl: § 180–389

Autor: Robert Pelikán

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Nový komentář k zákonu o přeměnách obchodních společností a družstev přináší podrobný a zasvěcený výklad každého ustanovení, založený na prvních praktických zkušenostech s jeho aplikací. Čtenářům nabízí argumentaci použitelnou při řešení nejasností a nedostatků zákonné úpravy.Druhý díl obsahuje § 180–389.Komentář je určen široké právnické veřejnosti, především však advokátům a soudcům.

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Úspěšná nezisková organizace - 2., aktualizované a doplněné vydání

Autor: Kolektiv autorů - Šedivý Marek,Medlíková Olga

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Na trhu ojedinělá praktická příručka, ve které se dozvíte, co je třeba mít, udělat a zajistit pro efektivní a správné fungování neziskové organizace, vychází nyní již ve druhém vydání. Autoři jsou zkušení odborníci v oblasti řízení neziskových organizací a v knize se zabývají podstatou neziskového "podnikání", strategiemi, možnostmi a omezeními neziskovek, základy finančního řízení neziskových

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Ovládnutí a převzetí firem

Autor: Luboš Smrčka

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem u dodavatele

Smlouva o tichém společenství

Autor: Kožiak Jaromír

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
28 % Výprodej
Kniha je první monografickou publikací věnovanou tichému společenství na českém knižním trhu. Je výrazně prakticky zaměřená a má sloužit jako právní příručka právníkům, kteří se s tímto smluvním typem setkávají při své činnosti, tedy především advokátům, soudcům a notářům.Obsah zahrnuje jak obecnější otázky, mezi které se řadí například základní charakteristika tohoto smluvního typu, výčet jiných

Sleva 28 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Právní due diligence při fúzi (akvizici) s důrazem ...

Autor: Sádovský Stanislav

publisher: KEY Publishing

0 / 5
19 %
Publikace je obecným návodem sui generis, jak postupovat v oblasti právní, pokud je přijato manažerské strategické rozhodnutí fúzovat, příp. realizovat akvizici. Úspěšnost realizace takového rozhodnutí je založena výrazně na disponování pokud možno co nejobjektivnějšími informacemi o společnosti, která má být předmětem fúze, případně o podniku, jenž má být odkoupen. Rozsah získávaných a

Sleva 19 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností z ČR a dalších členských států EU

Autor: Špatná Blanka

publisher: KEY Publishing

0 / 5
19 %
Volný pohyb kapitálu a právnických osob je jednou ze základních podmínek pro usnadnění podnikání na vnitřním trhu Evropského společenství (ES) a právě z toho důvodu je značná pozornost na komunitární úrovni věnována právu obchodních společností. Součástí práva obchodních společností je i problematika, věnovaná přeshraničním aktivitám obchodních společností, a to konkrétně jejich přeměnám. Hlavním

Sleva 19 % z běžně ceny 206 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Company Control and Takeovers as a Growth Strategy

Autor: Kolektiv autorů - Luboš Smrčka, Jan Plaček

publisher: Oxford Tutorials

0 / 5
19 %

Sleva 19 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem u dodavatele

Přeměny obchodních korporací

Autor: Tomáš Dvořák

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Předkládaná publikace představuje komplexní vědeckou monografii na téma přeměny obchodních korporací. Těžiště publikace je obsaženo v rozboru platné právní úpravy přeměn obchodních korporací podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. Zvláštní pozornost je věnována právě jednak obecné právní úpravě přeshraničních přeměn, jednak

Sleva 19 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 721 Kč

Skladem u dodavatele

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Autor: Kolektiv autorů - Chalupa,Reiterman,Holý

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem

Úspěšná nezisková organizace (3., aktualizované a rozšířené vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Marek Šedivý, Olga Medlíková

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Již třetí vydání praktické příručky pro neziskové organizace se nově věnuje pravidlům fungování správní rady, přináší novinky v oblasti legislativy a radí, jak oslovovat dárce a sponzory a získávat je pro záměry organizace.

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Obchodní korporace a jejich přeměny - Právní, účetní a daňové aspekty

Autor: Kolektiv autorů - Bohumila Salachová, Bohumil Vítek, Jana Gláserová, Milena Otavová

publisher: KEY Publishing

0 / 5
19 %
Předkládaná odborná publikace se zabývá jedním ze zásadních témat současnosti, a to vzhledem ke skutečnosti, že k 1. lednu 2014 nabyl účinnosti nový právní předpis – zákon č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a současně doznal významných změn i zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Obsah publikace je tak dán

Sleva 19 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem

Valná hromada s. r. o.

Autor: Tomáš Dvořák

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Předkládaná práce představuje komplexní vědeckou monografii na téma valné hromady s. r. o. Kniha se zabývá jak rozborem pozitivní právní úpravy, tak i podstatou a celkovým konceptem tohoto nejvyššího orgánu s. r. o.Těžiště práce je obsaženo v rozboru platné právní úpravy valné hromady s. r. o. podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Přitom je zohledněna i

Sleva 19 % z běžně ceny 603 Kč

Naše cena: 488 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled judikatury Přeměny obchodních společností. Převod podniku a jeho části.

Autor: Kolektiv autorů - Dědič Jan,Lasák Jan

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
27 % Výprodej
Tato publikace poskytuje čtenářům ucelený přehled o rozhodovací praxi soudů v oblasti přeměn obchodních společností a prodeje podniku a jeho části. V části věnované přeměnám obchodních společnostní jsou uveřejněna rozhodnutí týkající se nepřípustnosti přeměny, doručování, rozhodnutí o přeměnách, práva na dorovnání při přeměnách, vypořádání při přeměnách, právním nástupnictví, výměně podílů, dobré

Sleva 27 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 330 Kč

Skladem

Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v ČR

Autor: Ivan Kejík

publisher: KEY Publishing

0 / 5
19 %
Cílem publikace, která se Vám dostává do rukou, je představení jedné z nadnárodních forem podnikání, která může působit v rámci prostoru EU. Touto formou je evropská družstevní společnost. Publikace se pak zaměřuje na právní aspekty situace, kdy bude tato forma založena a provozována na území České republiky. Nadnárodní forma a možnost rychlého přesunutí sídla do jiného členského státu, jako

Sleva 19 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding