Registrace | Přihlášení


Obchodní společnosti

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Valná hromada s.r.o.

Autor: Dvořák Tomáš

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 603 Kč

Naše cena: 500 Kč

Skladem u dodavatele

Úspěšná nezisková organizace

Autor: Kolektiv autorů - Šedivý Marek,Medlíková Olga

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Již třetí vydání praktické příručky pro neziskové organizace se nově věnuje pravidlům fungování správní rady, přináší novinky v oblasti legislativy a radí, jak oslovovat dárce a sponzory a získávat je pro záměry organizace. V knize zkušených praktiků v oblasti řízení neziskových organizací se dozvíte, co je třeba mít, udělat a zajistit pro efektivní a správné fungování neziskové organizace.

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Autor: Chalupa Ivan

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace představuje učebnici práva přeměn obchodních korporací a obchodního rejstříku a navazuje na učebnice práva cenných papírů (díl IV) a obecné části práva obchodních korporací (díl V). Stalo se již dobrým zvykem, že i tato publikace je přehledná, atraktivně graficky zpracovaná a plná praktických příkladů osvětlujících probíranou matérii. Kniha navíc i zaceluje určitou mezeru na trhu, neboť

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Company Control and Takeovers as a Growth Strategy

Autor: Smrčka Luboš

publisher: Oxford Tutorials

0 / 5
12 %
Strategické rozhodovací procesy mají konkrétní problém – jsou neopakovatelné. Jejich měřítkem je nakonec vždy dolar, libra nebo euro a buď je vyděláte, nebo o ně přijdete. Kniha tyto procesy analyzuje a zkoumá, komu přináší transakce prospěch, kdo je jejím hybatelem a kdo nese její rizika, komu se fúze vyplatí a komu ne. Pohled na tyto procesy je v knize přímočarý a jednoduchý, někomu může

Sleva 12 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem

Obchodní korporace a jejich přeměny

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Předkládaná odborná publikace se zabývá jedním ze zásadních témat současnosti, a to vzhledem ke skutečnosti, že k 1. lednu 2014 nabyl účinnosti nový právní předpis – zákon č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a současně doznal významných změn i zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Obsah publikace je tak dán

Sleva 2 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem u dodavatele

Corporate Governance v ČR

Autor: Růčková Petra

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Corporate Governance (korporativní vládnutí) je v podstatě systém, jímž jsou spravovány a řízeny jednotlivé veřejně obchodovatelné společnosti, přičemž řízením zde rozumíme proces, v jehož rámci působí vrcholný management na danou korporaci tak, aby zabezpečil její optimální fungování a rozvoj. Zdá se to být jednoduché, ale ne vždy je tomu tak. Pro lepší pochopení této problematiky vydalo

Sleva 12 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavatele

Evropské hospodářské zájmové sdružení

Autor: Kolektiv autorů - Dvořák Tomáš,Dvořák Tomáš

publisher: Aspi Publising

0 / 5
Sleva
Předkládaná publikace je v České republice historicky vůbec první monografickou prací podrobně rozebírající platnou komunitární, národní provádějící i národní subsidiárně aplikovatelnou právní úpravu historicky nejstarší formy nadnárodní (evropské) obchodní korporace - evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS). V zájmu komplexního pohledu čtenáře jsou připojeny i pasáže o některých

Sleva 2 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem

Ovládnutí a převzetí firem

Autor: Smrčka Luboš

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Otázky fúzí a převzetí obchodních společností patří k nejzajímavějším problémům ekonomické praxe. Tyto transakce jsou sledovány i ze strany médií, protože mnohdy se v nich rozhoduje o pracovních místech, o přemísťování výrob z jednoho regionu do druhého nebo z jedné země do jiné. Často se stávají také politickým problémem. Tato kniha se na problematiku fúzí a převzetí podniků nedívá z hlediska

Naše cena: 390 Kč

Skladem

Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v ČR

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Cílem publikace, která se Vám dostává do rukou, je představení jedné z nadnárodních forem podnikání, která může působit v rámci prostoru EU. Touto formou je evropská družstevní společnost. Publikace se pak zaměřuje na právní aspekty situace, kdy bude tato forma založena a provozována na území České republiky. Nadnárodní forma a možnost rychlého přesunutí sídla do jiného členského státu, jako

Sleva 2 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností z ČR a dalších členských států EU

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Volný pohyb kapitálu a právnických osob je jednou ze základních podmínek pro usnadnění podnikání na vnitřním trhu Evropského společenství (ES) a právě z toho důvodu je značná pozornost na komunitární úrovni věnována právu obchodních společností. Součástí práva obchodních společností je i problematika, věnovaná přeshraničním aktivitám obchodních společností, a to konkrétně jejich přeměnám. Hlavním

Sleva 2 % z běžně ceny 206 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem

Právní due diligence při fúzi (akvizici) s důrazem ...

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace je obecným návodem sui generis, jak postupovat v oblasti právní, pokud je přijato manažerské strategické rozhodnutí fúzovat, příp. realizovat akvizici. Úspěšnost realizace takového rozhodnutí je založena výrazně na disponování pokud možno co nejobjektivnějšími informacemi o společnosti, která má být předmětem fúze, případně o podniku, jenž má být odkoupen. Rozsah získávaných a

Sleva 2 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele