Registrace | Přihlášení


Ostatní

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Čeština pro ekonomy - Nástavbový kurs češtiny pro cizince

Autor: Kolektiv autorů - Remediosová Helena,Čechová Elga

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
Učební text určený zahraničním studentům připravujícím se na studium ekonomických oborů na českých vysokých školách pro výuku češtiny jako cizího jazyka ve druhém semestru roční jazykové a odborné přípravy. Ke dvěma odborným ekonomickým textům každé lekce přiléhá vysvětlení odborných pojmů, lexikální poznámky a jako ke každé ze dvou gramatických částí lekce několik cvičení. Druhé vydání.

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem u dodavatele

Bohatým brát, chudým dávat

Autor: Mynaříková Romana

publisher: UK FSV - Fakulta sociálních věd UK

0 / 5
15 %
Finanční vyrovnání spolkových zemí jako klíčové vnitroněmecké politikum přelomu tisíciletí Práce se zabývá jedním z nejvýznamnějších prvků finančního uspořádání Spolkové republiky Německo - finančním vyrovnáním. Jeho hlavním úkolem je vyrovnat rozdílné finanční síly jednotlivých spolkových zemí. Finanční vyrovnání se děje především na základě přerozdělení daňových výnosů (z daně z příjmu

Sleva 15 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Redistribuční dopady zdanění a důchodového systému

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem u dodavatele

Soumrak homo economicus

Autor: Kolektiv autorů - Sedláček Tomáš,Orrell David

publisher: 65. pole

0 / 5
15 %
Soumrak homo economicus navazuje na úspěšnou Sedláčkovu prvotinu Ekonomie dobra a zla. I v tomto textu nalezneme snahu vrátit ekonomii lidský rozměr a lidem víru v ekonomii. Rozhovor Romana Chlupatého byl natočen v létě 2011 v anglickém Oxfordu pro rozhlasové vysílání. Výsledkem je svěží a srozumitelné zamyšlení nad těžce stravitelnými věcmi. S pomocí inspirativních paralel a metafor ze světa

Sleva 15 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Živočišné pudy

Autor: Kolektiv autorů - Shiller Robert J.,Akerlof George A.

publisher: Argo; Dokořán

0 / 5
19 %
Ekonomické dění neurčují jen racionální lidské motivy, měřitelné proměnné či matematicky vyjádřitelné vztahy, v ekonomice působí též mocné psychologické síly, které duchovní otec této teorie, John Maynard Keynes, nazval animal spirits - živočišné pudy. Tyto pudy srozumitelně objasňují, jak působí takové jevy jako hospodářské krize, nezaměstnanost, míra úspor, výkyvy cen akcií či nemovitostí a

Sleva 19 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 299 Kč

Skladem u dodavatele

Obory budoucnosti

Autor: Ross Alec

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Dokážeme se přizpůsobit měnící se povaze práce? Které dovednosti by měly rozvíjet naše děti? Může obava z kybernetické války rozpoutat další závody ve zbrojení? Autor nabízí zasvěcený a informovaný pohled na přicházející změny v oborech, které nejvíce ovlivní naší ekonomickou budoucnost, počínaje robotikou a umělou inteligencí přes kybernetickou bezpečnost a komerční využití genomiky až po dopad

Sleva 19 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 282 Kč

Skladem u dodavatele

Vlastní bydlení jako finanční bonus k důchodu

Autor: Mikeszová Martina

publisher: Slon

0 / 5
12 %
Kniha se zabývá otázkou, zda samotné vlastnictví bydlení může pomoci vyřešit finanční obtíže ve stáří a představovat doplňkový zdroj příjmu. Autoři a autorky objasňují postoje Čechů k vlastnímu bydlení v souvislosti s finančním zajištěním na stáří, a to na základě statistických dat i speciálně provedených výzkumů. V souvislosti se stárnutím české populace je generace dnešních čtyřicátníků stále

Sleva 12 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem u dodavatele

Zrození kmenového vůdce - Jak z úspěšných skupin vznikají skvělé organizace

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Logan Dave

publisher: Synergie

0 / 5
14 %
Ptáci tvoří hejna, vlci smečky a lidé kmeny, skupiny o dvaceti až sto padesáti lidech. Kmeny jsou základním stavebním prvkem jakéhokoli rozsáhlejšího lidského úsilí. Mají větší vliv a význam než týmy, celé podniky či sebeschopnější generální ředitelé. Jsou to právě kmeny, kdo v podniku rozhoduje o tom, zda se novému šéfovi bude dařit nebo zda ho brzy nahradí někdo jiný. Některé kmeny vyžadují od

Sleva 14 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 334 Kč

Skladem

Železniční reforma v Německu

Autor: Kolektiv autorů - Nigrin Tomáš,Tomeš Zdeněk,Seidenglanz Daniel,Mlasna Petr,Dujka Jiří

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Německo vždy představovalo jedno z nejvýznamnějších center železniční dopravy v Evropě a představuje jednu ze zemí s nejkomplexněji provedenou železniční reformou a liberalizací železničního odvětví na světě. Odborná monografie se věnuje vývoji železničního odvětví v Německu v posledních desetiletích a reformě, která železnice zcela zásadně proměnila. Publikace kombinuje pohledy

Sleva 21 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Cesta k rovnováze - Ekonomická strategie pro ČR

Autor: Kohout Pavel

publisher: Triton

0 / 5
15 %
Jak podpořit hospodářský růst bez zadlužování? Jak dosáhnout trvale nízké nezaměstnanosti? Jak zabezpečit dlouhodobou stabilitu sociálního a penzijního systému? Jak se postavit k otázce znalostní ekonomiky? Jak racionalizovat veřejnou správu? A jaká má vlastně být optimální role státu v ekonomice? Autoři publikace Cesta k rovnováze tvrdí, že ideální stát by měl především nepřekážet svobodnému

Sleva 15 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

VAT Frauds (Carousel Frauds)

Autor: Kolektiv autorů - Hangačová Natalia,Strémy Tomáš

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
The publication addresses up-to-date issues of cross-border economic crime, particularly VAT frauds with emphasis on carousel frauds. Starting with European Union’s legislation in terms of value added taxes and the VAT system functioning within the European Union Member States, it describes various VAT fraud schemes and finally emphasizes European Commission’s proposed solution, i.e. Action plan

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Společenská odpovědnost firem společensky citlivých odvětví

Autor: Tetřevová Liběna

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Nově na trh přichází zcela ojedinělá publikace, která řeší vybrané problémy společenské odpovědnosti firem (CSR) s ohledem na specifika firem společensky citlivých odvětví, jako jsou například zbrojařské firmy, firmy chemického průmyslu, výrobci alkoholických a tabákových výrobků či firmy hazardního průmyslu. Po představení konceptu CSR se autoři věnují jednotlivým oblastem modifikovaného pojetí

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Oceňování podniků v právní praxi

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace se zabývá oblastí, kde se setkává svět práva se světem ekonomie. Popisuje oceňování aktiv, a to konkrétně oceňování podniků. Před českými soudy je totiž vedena celá řada sporů, při nichž je ocenění podniků, akcií či podílů stěžejní otázkou, na které závisí výsledek řízení, a v nichž jde nejednou o mnohamilionové částky. Při provádění dokazování znaleckými posudky na ocenění podniků se

Naše cena: 490 Kč

Skladem

Penzijní teorie a politika

Autor: Vostatek Jaroslav

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Starobní důchody představují největší sociální program v zemích OECD a EU, co do rozsahu a objemu vynaložených financí. Tvoří největší část veřejných výdajů. V důsledku demografického vývoje (stárnutí obyvatelstva, zvyšování věku dožití, v řadě zemí pokles porodnosti atd.) lze do budoucna předpokládat jejich další nárůst. Publikace přináší analýzy penzijních systému vybraných zemí, vychází

Naše cena: 490 Kč

Skladem

Základy statistiky - Aplikace v technických a ekonomických oborech

Autor: Kolektiv autorů - Neubauer Jiří,Kříž Oldřich,Sedlačík Marek

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Titul je určený zejména studentům technických a ekonomických fakult vysokých škol, užitečný bude však i lidem s technickým a ekonomickým vzděláním při řešení praktických problémů. Výklad je založen na vybudování základních pojmů a vztahů, a je systematicky protkán řadou řešených příkladů z nejrůznějších oblastí života. Každá kapitola je doplněna sadou úloh k procvičení látky. Výklad, ale zejména

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Důchodová reforma

Autor: Loužek Marek

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Mělo by být zajištění ve stáří soukromým, nebo veřejným zájmem? Je výhodnější spíše průběžný, nebo fondový důchodový systém? Mělo by být spoření do penzijních fondů dobrovolné, nebo povinné? Jak obstojí český důchodový systém v mezinárodním srovnání? Je česká důchodová reforma prováděná po roce 2010 správná? Je stárnutí populace tragédií, nebo příležitostí? Tyto zásadní otázky nastoluje

Sleva 21 % z běžně ceny 115 Kč

Naše cena: 91 Kč

Skladem u dodavatele

Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti

Autor: kolektiv autorů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
Sleva
Kniha je obsáhlou analýzou konceptu governance jako nutného předpokladu jednotlivých forem vládnutí, vymezuje zásadní proměny, ovlivňující ekonomické a politické procesy probíhající ve světě a vytvářející nerovnovážný systém, jehož řízení vyžaduje nové, komplexní reakce aktérů vládnutí. Jejím cílem je umožnit kvalitní a fundovanou informovanost různých aktérů vládnutí a tím i včasnost a správnost

Sleva 10 % z běžně ceny 698 Kč

Naše cena: 629 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele