Registrace | Přihlášení


Podniková ekonomika

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Moderní korporace v soudobém kapitalismu

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
Monografie navazuje na předchozí práce Instituce a odpovědnost (Karolinum 2004) a Úvahy post-transformační (Karolinum 2008). Tématem práce jsou vztahy mezi systémy vlastnických práv a správou podniků (corporate governance). Autor popisuje jednotlivé typy vlastnictví a jejich vliv na řízení, zejména s ohledem na vývoj poslední doby (účetní skandály typu Enron, Parmalat, zákon Sarbannes-Oxley,

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem u dodavatele

Stravovací služby (brož.)

Autor: Mlejnková Lena

publisher: Idea Servis

4 / 5
Monografická publikace se věnuje problematice stravovacích služeb, formám společného stravování a typologii provozoven. Dále je zaměřena na marketingový mix a specifika ekonomiky a řízení procesů ve stravovacích zařízeních. Nedílnou součástí jsou praktické příklady. Určeno studentům VŠ a VOŠ a začínajícím podnikatelům.

Sleva 1 % z běžně ceny 142 Kč

Naše cena: 141 Kč

Skladem

Procesně řízená organizace

Autor: Řepa Václav

publisher: Grada

3.8 / 5
15 %
Publikace, která navazuje na autorovu úspěšnou knihu "Podnikové procesy - Procesní řízení a modelování", je určená firemním manažerům všech úrovní, včetně vrcholového managementu, manažerům organizace a kvality, IS/IT manažerům a vývojářům IS a studentům VŠ. Na trhu ojedinělá publikace se komplexně zabývá organizačními procesy a jejich funkcí v řízení firmy či jiné organizace, včetně vztahu této

Sleva 15 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem

Strategie úspěšného podniku. Symbióza kreativity a disciplíny

Autor: Souček Zdeněk

publisher: C. H. Beck

3.7 / 5
Sleva
Nastoupila doba, kdy cestou k vítězství v oblasti podnikání je symbióza kreativity a disciplíny. Ta vede k unikátnosti podniku, která umožní dosažení jeho konkurenceschopnosti. Kniha se zabývá problematikou strategického řízení podniku. Jejím hlavním cílem je ukázat, jak v současném světě zformulovat a uvést do života strategii, která svou unikátností zajistí podniku konkurenceschopnost, a tím

Naše cena: 690 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do podnikové ekonomiky

Autor: Kolektiv autorů - Martinovičová Dana,Konečný Miloš,Vavřina Jan

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Kniha poskytuje základní informace o podnikání, hodnototvorných a vývojových procesech podnikatelských subjektů, měření a hodnocení účelnosti a hospodárnosti, resp. efektivnosti podnikových činností v kontextu řízení výkonnosti podniku, a to s ohledem na stanovené finanční a nefinanční cíle. Zohledněny jsou dílčí problematiky řízení majetku podniku a finančních zdrojů či základní ukazatele

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Zabezpečení obchodních informací

Autor: Mlýnek Jaroslav

publisher: CPress

0 / 5
21 % Sleva

Sleva 21 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem

Inventarizace – praktický průvodce + CD

Autor: Svobodová Jaroslava

publisher: Anag

0 / 5
20 %
Impulsem pro přípravu nového vydání této publikace bylo nemálo konkrétních dotazů některých vybraných účetních jednotek v oblasti organizace a provádění inventarizace majetku a závazků, které mimo jiné přispěly k rozhodnutí o úpravě vyhlášky č. 270/2010 Sb., jejíž účinnost je stanovena dnem 1. 1. 2018. Skvělý rádce a pomocník při inventarizaci Cílem autorů při tvorbě této knihy bylo

Sleva 20 % z běžně ceny 519 Kč

Naše cena: 413 Kč

Skladem

Úvod do operativního řízení podniku

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

0 / 5
15 %
Publikace představuje vybrané základní pojmy, metody a postupy používané v operativním řízení podniku.

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Základy finančního řízení podniku

Autor: Čižinská Romana

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace určená podnikovým manažerům a studentům VŠ přibližuje základní principy, metody a nástroje moderních podnikových financí. Kniha je jedinečná tím, že oproti klasickým mainstreamovým publikacím v této oblasti se zaměřuje více na výklad problematiky pomocí příkladů z běžného života a na specifika tuzemského podnikatelského prostředí. Jednotlivé oblasti rozhodování podnikových manažerů jsou

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Corporate Finance - Exercises. 2nd edition

Autor: Vlachý Jan

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
14 %
Anglická cvičebnice představuje komplexní sbírku více než 300 příkladů a otázek opatřených uvozujícím textem. Je určena pro vysokoškolskou výuku podnikových financí.

Sleva 14 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Podniková ekonomika (slovensky)

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Podniková ekonomika je hospodárska vedná disciplína, ktorej objektom skúmania je podnik ako podnikateľský subjekt. Podniková ekonomika v tradičnom stredoeurópskom delení tvorí spolu s ekonómiou tzv. ekonomické vedy, pričom niekedy sa podniková ekonomika klasifikuje ako súčasť ekonómie. Podniková ekonomika je tak vedou teoretickou, ako aj praktickou a oba tieto póly sa v monografii veľmi vhodne

Sleva 2 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

Metalworking Fluids Disinfection by the Ozone

Autor: Gerulová Kristína

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
During the cutting process, the metalworking fluid is changed due to chemical reactions between its substances; tool surfaces and workpieces; the presence of particles and high temperatures on contact surfaces. Except changes in chemical composition is the biggest problem with the bacterial contamination. Changes in the composition and contaminants such as bacteria pose risks to workers and

Sleva 3 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Metody oceňování podniku. Proces ocenění, základní, metody a problémy

Autor: Mařík Miloš

publisher: Ekopress

0 / 5
Čtvrté aktualizované a doplněné vydání publikace. Základní zaměření publikace stejně jako v předchozím vydání je soustředit se na základy oceňování podniku. Jelikož úroveň oceňování podniku se zvýšila a odborná literatura je již k dispozici, snažili jsme se nepodávat pouze základní přehled, ale jít do větší hloubky. Například znalec pro oceňování podniku je především znalcem podnikání.

Sleva 6 % z běžně ceny 629 Kč

Naše cena: 589 Kč

Skladem

Mezinárodní podnikání. Vybrané strategické, manažerské a finanční aspekty

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Kniha přináší komplexní pohled na mezinárodní podnikatelské aktivity českých podniků. Jejím cílem je ukázat, jaký vliv má rozhodnutí podniku vstoupit na mezinárodní trh na jeho strategii, management a finanční řízení. V případě strategického řízení se nejedná pouze o volbu konkrétní mezinárodní strategie, ale rozhodnutí o internacionalizaci má významný vliv na celkovou strategii podniku, a to od

Naše cena: 490 Kč

Skladem

Podniková ekonomika - klíčové oblasti

Autor: Kolektiv autorů - Taušl Procházková Petra,Jelínková Eva

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Rádi byste rozuměli základům finanční a investiční činnosti podniku? Pronikli do řízení nákladů, výnosů a cash flow? Uměli provést základní finanční analýzu a pochopili problematiku řízení nákupu, který je jedním z hlavních zdrojů tvorby nákladů podniku? Seznámili se s podstatou controllingu a interního auditu, inovační činnosti, projektového řízení a problematiky kooperace? Pak je tato kniha

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Strategické řízení - Teorie pro praxi (3. přepracované vydání)

Autor: kolektiv autorů

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Při vytyčování podnikatelských cílů je nejdůležitější včasné rozpoznání nových příležitostí a uvědomění si hrozeb, které mohou využití podnikatelských příležitostí zmařit. Mohou být samozřejmě rozpoznány také intuitivně, vnuknutím. Systematický přístup k analýze prostředí, shromažďování a vyhodnocování strategicky významných informací však rozhodně nemůže škodit. Na jeho základě lze bezpochyby

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Insolvenční řízení - Očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona

Autor: kolektiv autorů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
11 %
Publikace nabízí komplexní pohled na vývoj insolvenčních řízení v České republice v letech 2008 až 2015, tedy po celou dobu účinnosti Insolvenčního zákona číslo 182/2006, Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení. Poskytuje pohled jak z ekonomické strany, tak i potřebné právní analýzy, zaobírá se postupem novelizací zákona a dalšími okolnostmi fungování celého insolvenčního systému. Detailně jsou

Sleva 11 % z běžně ceny 388 Kč

Naše cena: 347 Kč

Skladem

Finance podniku - Sbírka řešených příkladů a otázek

Autor: Kolektiv autorů - Scholleová Hana,Štamfestová Petra

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Sbírka řešených příkladů a otázek pomůže zájemcům lépe pochopit problematiku podnikových financí. Příklady a otázky jsou rozděleny podle jednotlivých oblastí podnikových financí, od základů finančního managementu přes finanční analýzu, krátkodobý a dlouhodobý finanční management a finanční plánování až po stanovení tržní hodnoty podniku, spojování podniků, rozdělování zisku a reinvestice.

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Podniková ekonomika. Sbírka příkladů a případových studií

Autor: Scholleová Hana

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sbírka příkladů a případových studií k učebnici Podniková ekonomika (Miloslav Synek, Eva Kislingerová a kol.) slouží studentům k procvičení probírané látky a tím i k jejímu důkladnějšímu pochopení. Ukazuje ekonomickou realitu firemního řízení na příkladech a snaží se na vybraných problémech ilustrovat teoretický základ vyložený v učebnici. Každá kapitola obsahuje příklady různé obtížnosti – od

Naše cena: 390 Kč

Skladem

Podnikové účetnictví

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Kniha Podnikové účetnictví přináší ucelený pohled na moderní pojetí finančního a manažerského účetnictví podnikatelských subjektů. Charakterizuje celkový účetní systém, uvádí základy vedení účetních záznamů, vysvětluje obecná východiska finančního výkaznictví a na praktických příkladech objasňuje hlavní účetní metody vztahující se k účetnímu zachycení hlavních složek aktiv, pasiv, nákladů a

Sleva 2 % z běžně ceny 363 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele